top_logo_czelo.gif 

 

top_web_2.gif

 

Vážení čtenáři,

 

zasíláme Vám 78. číslo pravidelného přehledu aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete rovněž pod záložkou Newsletter na našich webových stránkách.

 

Tým CZELO

 

78. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 4. květen 2011

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

 

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 


VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Vědní politika

 

Konference k budoucí podobě a financování VaI v EU

Konference zaměřená na budoucí podobu a financování evropského výzkumu a inovací po roce 2013 se uskuteční 10. června 2011 v Bruselu. Představí výsledky veřejné konzultace k Zelené knize a navrhovanému Společnému strategickému rámci (CSF). Bude zde také oznámeno jméno vítěze soutěže o nový název pro CSF. Bližší informace a registrace jsou k dispozici zde.

 

Nová stanoviska k přípravě 8. RP

Dokument s pozicí ČR naleznete zde, obsáhlejší podkladový dokument zde, stanovisko evropské aliance Agrinatura zde, dokument Francouzské národní rady pro vědecký výzkum (CNRS) zde a Evropské rady doktorských kandidátů a začínajících výzkumných pracovníků (Eurodoc) zde a tiskové prohlášení zde.

 

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu)

Ministři členských států EU odpovědní za VaVaI se sešli v Budapešti dne 12. dubna 2011 na neformálním zasedání. Nejprve se věnovali hodnocení dosavadního průběhu 7. RP, poté představili svá očekávání od dalšího programovacího období. V této souvislosti byly diskutovány i způsoby ochrany práv k duševnímu vlastnictví jako cesty k podpoře inovací v EU. Více informací je k dispozici zde.

 

Finance, management, duševní vlastnictví

 

Průvodce rejstříkem evropských patentů

Evropský patentový úřad (EPO) publikoval průvodce rejstříkem evropských patentů “European Patent Register: an introductory guide” s návodem k používání této služby. Rejstřík obsahuje veřejně dostupné informace o patentových přihláškách, které spravuje EPO, včetně stavu patentové přihlášky a relevantních dokumentů, jako jsou vznesené námitky a písemná komunikace mezi patentovými zástupci a EPO. Průvodce naleznete zde.

 

Návrh Komise na jednotnou ochranu patentů

EK předložila jako součást Aktu o jednotném trhu dva legislativní návrhy, které v Evropě v rámci posílené spolupráce výrazně sníží náklady na patentování až o 80 % a podpoří tím výzkum a inovace. Podniky a jednotlivci tak budou moci chránit své vynálezy jednotným evropským patentem platným v 25 členských státech. Návrhy nařízení nyní musí projednat Rada a EP. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Dohoda EPO a Google o překladatelských technologiích

Evropský patentový úřad (EPO) podepsal dne 24. března 2011 dohodu se společností Google týkající se překladatelských technologií. Prostřednictvím tohoto partnerství nabídne EPO do konce r. 2014 bezplatnou službu v překládání patentů v reálném čase nejen do 28 evropských jazyků, ale i do čínštiny, japonštiny, korejštiny a ruštiny. Dohoda podstatně sníží finanční náklady a možnost simultánního vyhledávání patentů ve všech jazycích EPO představuje úsporu času. Tiskové prohlášení EPO je zde.

 

Úprava modelové dohody DESCA

Modelová konsorciální dohoda DESCA pro projekty 7. RP byla aktualizována v návaznosti na vývoj 7. RP. Upravená verze 3.0 zahrnuje např. modifikace v řídících strukturách velkých projektů, v platebních schématech či v řešení sporů. Nová verze je bezplatně k dispozici zde.

 

Informační bulletin IPR Helpdesk

První číslo nového Informačního bulletinu IPR Helpdesk si můžete přečíst zde. Bulletin bude vydáván čtyřikrát do roka.

 

6. výroční konference sdružení EPIP

Sdružení Evropská politika pro duševní vlastnictví (European Policy for Intellectual Property, EPIP) organizuje svou 6. výroční konferenci pod názvem “Fine-Tuning IPR debates” ve dnech 8.-9. září 2011 v Bruselu. Další informace jsou k dispozici zde.

 

Další informace a analýzy

 

Veřejná konzultace k budoucí strategii EIT
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k budoucí strategii Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Konzultace je otevřena do 30. června 2011 a je přístupná zde.

 

Zpravodaj JRC - duben/květen 2011

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo další číslo svého zpravodaje - vydání duben/květen 2011. Naleznete jej zde.

 

Výroční konference UKRO

V roce 2011 se výroční konference britské kanceláře pro výzkum (UKRO) uskuteční ve dnech 7.-8. července v Newcastlu. Akce bude jedinečnou příležitostí dozvědět se více o evropských finančních programech a otázkách jejich implementace prostřednictvím prezentací EK a dalších mezinárodních organizací. Další informace jsou zde.

 

Pilotní výzva pro znalostní aliance

Evropská komise (DG EAC) zveřejnila pilotní výzvu pro testování modelu “znalostních aliancí”, které budou strukturovanými partnerstvími mezi vzdělávacími isntitucemi a inovačními subjekty. V návaznosti na rozhodnutí EP je k dispozici 1 milión eur. Uzávěrka podávání návrhů je 30.6.2011. Detaily jsou zde, text výzvy zde.

 


 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

IMI Stakeholder Forum 2011

Společná technologická iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) organizuje fórum pro stakeholdery 11. - 12. května 2011 v maďarské Budapešti. Na akci budou prezentovány současné aktivity IMI, plánované akce i průběh a výsledky projektů. Setkají se zde partneři IMI z akademické a průmyslové sféry a z regulačních agentur. Více informací naleznete zde.

 

Konference ETP Plants for the Future

Konference Evropské technologické platformy ‘Plants for the Future’ s názvem ‘How to Improve the Flow of Plant Innovation to the European Agriculture’ proběhne 17. května 2011 v Bruselu v Belgii. Tato akce se zaměří výzkum a inovace v oblasti zemědělství a na klíčové oblasti, které je třeba zlepšit, aby bylo možné čelit stávajícím problémům. Více informací zde.

 

Optická řešení biomedikálních problémů

Ve francouzské Marseille se 20. – 21. června 2011 uskuteční akce 'Optical solutions to biomedical problems', která se zaměří na téma včasného diagnostikování chorob, prostřednictvím biomedikálních zařízení. Bližší informace, program a registraci naleznete zde.

 

Konference BioVaria 2011

Konference zaměřená na biofarmaceutický průmysl BioVaria 2011 se uskuteční 24. května 2011 v Mnichově v Německu. Tato akce je určená vědcům, lidem z oblasti transferu technologií, venture kapitalistům, mezinárodním investorům i dalším zájemcům, kterým nabídne přehled aktuálních obchodních příležitostí, které akademické instituce nabízejí. Více zde.

 

Mezinárodní seminář ke ‚Genomic Signal Processing‘ – GSP 2011

Mezinárodní seminář věnovaný genomickému zpracování signálu (Genomic Signal Processing) se uskuteční 27. – 28. června 2011 v rumunské Bukurešti. Na této akci se setkají experti z oborů jako např. systémová biologie nebo funkční genomika, ale i inženýrství, matematika a počítačové vědy či odvětví lékařství. Více informací naleznete zde.

 

2. ročník konference ETNA

Evropská asociace transkulturního ošetřovatelství (European Transcultural Nursing Association - ETNA) pořádá 30. června - 1. července 2011 v irském Limericku druhý ročník konference zaměřené na téma transkulturního ošetřovatelství, zdraví a sociální péče. Akce se bude věnovat této oblasti z pohledu vzdělávání, výzkumu, politiky i praktické činnosti. Bližší informace zde.

 

BioMicroWorld 2011 – výzva k zasílání příspěvků

Mezinárodní konference BioMicroWorld 2011 otevřela výzvu k zasílání příspěvků pro ústní prezentace (uzávěrka abstraktů 9. června) nebo prezentace virtuální a prostřednictvím poutače (uzávěrka 20. června). Více zde. Čtvrtý ročník mezinárodní konference zaměřené na environmentální, průmyslovou a aplikovanou mikrobiologii se uskuteční 14. - 16. září 2011 v Torremolinos-Malaga ve Španělsku.

 

Kongres k personalizované medicíně – výzva k zasílání příspěvků

Mezinárodní kongres zaměřený na personalizovanou medicínu proběhne 2. – 5. února 2012 v italské Florencii. Do 3. října 2011 je možné zasílat příspěvky do jednotlivých sekcí kongresu. Více informací naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Dokument k předpokládaným tématům pro 4. výzvu IMI

Innovative Medicines Initiative (IMI) zveřejnila podrobný dokument k předpokládaným tématům pro čtvrtou výzvu, která bude spuštěna pravděpodobně v polovině června 2011. Tento dokument ještě nebyl sválený řídící radou IMI, do té doby se tedy může změnit. Dokument a další informace k výzvě naleznete zde.

 

Březnové číslo zpravodaje Fit for Health

Zpravodaj projektu Fit for Health, který navazuje na předešlý SMEs go Health, vydal březnové číslo svého zpravodaje, které je dostupné zde. Informuje o procesu zjednodušování v 7. RP, o konzultaci k Zelené knize, o informačním dni a partnerském setkání priority Zdraví a dalších.

 

Dubnový zpravodaj ETP Food for Life

Evropská technologická platforma Food for Life vydala deváté číslo svého zpravodaje – duben 2011. Naleznete ho zde.

 

Nový organigram DG AGRI

Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova aktualizovalo svoji organizační strukturu. Dokument z 1. dubna 2011 je k dispozici zde.

 

Zpráva FSA k nanotechnologiím v potravinách

Britská Kancelář pro potravinové standardy (Food Standards Agency, FSA) zveřejnila v dubnu 2011 zprávu “Citizens Forums: Nanotechnology and food”, která mapuje stanoviska spotřebitelů k užívání nanotechnologií v potravinách, nápojích a dalších souvisejících výrobcích jako je zpracování a balení. Zpráva je k dispozici zde.

 

Výsledky semináře COST k QNTR

V okolí nizozemského Maastrichtu se konal ve dnech 3.-6. dubna 2011 seminář COST na téma “Quantitative Nanostructure Toxicity Relationships (QNTR)”, který posuzoval možnosti využití počítačových modelovacích technik pro předvídání biologických vlivů nanomateriálů na základě jejich fyzikálních a chemických vlastností. Další informace jsou zde a prezentace zde.

 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Konference 'How to unleash Europe's ICT innovations?'
Konference a diskuze o podpoře inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě za účasti relevantních zástupců z oblasti politiky, výzkumu a průmyslu se koná 10. května 2011 v Bruselu. Více informací.

 

Seminář k bezpečnostnímu výzkumu a k evropským společenským výzvám
Evropská komise (DG ENTR) pořádá ve dnech 7. - 8. června 2011 v norském Oslu seminář zaměřený na téma bezpečnostního výzkumu a hlavních společenských výzev v Evropě. Více informací.

 

Third International Conference on Web Science
Třetí mezinárodní konference, která se zaměří na sociální a technické vztahy v rámci internetu, se koná ve dnech 14. - 17. června 2011 v německém Koblenz. Více informací.

 

IJCAI 2011
22. mezinárodní konference o umělé inteligenci IJCAI 2011 se koná ve dnech 16. - 22. července 2011 ve španělské Barceloně. Více informací.

 

CODS' 2011
5. mezinárodní konference o komplexních distribuovaných systémech (CODS' 2011) se koná ve dnech 5. - 7. prosince 2011 v německém Mannheimu. Více informací.

 

Kalendář nanotechnologických webinářů na r. 2011

Webináře Nanotechnologického institutu poskytují školení prostřednictvím internet. Poplatek pro nečleny je 25 britských liber. Rozpis webinářů na rok 2011 naleznete zde.

 

FUMAT 2011

Evropská konference o průmyslových technologiích pro materiály (FUMAT 2011) bude hlavní akcí věnovanou materiálům za polského předsednictví v Radě EU a organizována bude ve spolupráci s EK. Koná se ve Varšavě ve dnech 22.-23. září 2011. Další informace jsou k dispozici zde.

 

Týden výrobního průmyslu v Tampere

Ve finském městě Tampere se předposlední květnový týden konají dvě velké akce v oblasti výrobního průmyslu. Ve dnech 23.-24. května 2011 proběhne 3. tamperský summit výrobního průmyslu, jehož cílem je podpořit spolupráci průmyslu a akademické obce v oblasti VaV. Na summit naváže ve dnech 25.-27. května 2011 Mezinárodní symposium k montáži a výrobě (International Symposium on Assembly and Manufacturing, ISAM 2011). Informace o obou akcích naleznete zde a zde.

 

30. mezinárodní konference o konceptuálním modelování

V pořadí již 30. ročník mezinárodní konference o konceptuálním modelování (ER2011) se koná ve dnech 31.10. – 3.11.2011 v Bruselu. Akce poskytne prostor pro prezentace a diskusi o nejnovějším výzkumu a aplikacích konceptuálního modelování. Další informace naleznete zde.

 

CRITIS 2011

6. mezinárodní konference k bezpečnosti kritických informačních infrastruktur (CRITIS 2011) se koná ve dnech 8.-9. září 2011 ve švýcarském městě Lucerne. Cílem akce je prověřit nové možnosti ochrany kritických informačních infrastruktur. Mezi účastníky budou jak výzkumní pracovníci, tak i zástupci akademické obce, průmyslu i vládních agentur. Další informace naleznete zde.

 

1. světové fórum průmyslové výroby

V italském městě Cernobbio se ve dnech 16.-17. května 2011 uskuteční první ročník Světového fóra výrobního průmyslu, na kterém budou výrobci diskutovat s politiky otázky vztahující se k inovacím v oblasti globálního výrobního průmyslu. S podporou průmyslových organizací i veřejných orgánů z celého světa vytvoří fórum mezinárodní platformu pro otázky vztahující se k výrobě. Další informace jsou dostupné zde.

 

Nanocarbons 2011

Konference “Carbon nanotubes and related materials: from physico-chemical properties to biological and environmental effects” (Nanocarbons 2011) organizovaná Evropskou vědeckou nadací (ESF) se koná v italském městě Acquafredda di Maratea ve dnech 6.-11. září 2011. Další informace naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Transfer technologií v oblasti nano

K platformám a iniciativám, které podporují aktivity výzkumníků a společností věnujících se nanotechnologiím, patří i projekt ProNano (Promoting Technology Transfer of Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies), spolufinancovaný ze 7. RP. V rámci tohoto projektu je možné získat bezplatnou podporu při využití výsledků výzkumu, zvláště pak při vyjednáváních o licencích. Další informace na www.pronano.eu.

 

První čínsko-evropské sympózium k nanotechnologiím ve spotřebitelských výrobcích

Výzkumní pracovníci ze Společného výzkumného střediska EK (JRC) a z Čínské akademie pro inspekci a karanténu (CAIQ) diskutovali o bezpečnosti potravin a ochraně spotřebitelů ve vztahu k nanotechnologiím na prvním čínsko-evropském sympóziu v Pekingu 14-15. dubna 2011. Tato akce je výsledkem spolupráce obou partnerů, která byla zahájena podpisem memoranda o porozumění v červnu 2010. Další informace naleznete zde.

 

Zpráva FSA k nanotechnologiím v potravinách

Britská Kancelář pro potravinové standardy (Food Standards Agency, FSA) zveřejnila v dubnu 2011 zprávu “Citizens Forums: Nanotechnology and food”, která mapuje stanoviska spotřebitelů k užívání nanotechnologií v potravinách, nápojích a dalších souvisejících výrobcích jako je zpracování a balení. Zpráva je k dispozici zde.

 

Výsledky semináře COST k QNTR

V okolí nizozemského Maastrichtu se konal ve dnech 3.-6. dubna 2011 seminář COST na téma “Quantitative Nanostructure Toxicity Relationships (QNTR)”, který posuzoval možnosti využití počítačových modelovacích technik pro předvídání biologických vlivů nanomateriálů na základě jejich fyzikálních a chemických vlastností. Další informace jsou zde a prezentace zde.

 


ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Inteligentní dopravní systémy

Dne 6. června se v Lyonu (Francie) koná ITS konference 2011 s podtitulem „Intelligent Transport Systems in Action“. Konferenci pořádá Evropská komise a její hlavní náplní bude diskuse o prvních výsledcích ITS Action Plan a představení stavu implementace Směrnice o ITS 2010/40/EU. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Planning and Scheduling for Space

Evropská vesmírná agentura (ESA) pořádá ve dnech 8.-10. června mezinárodní workshop s názvem „Planning and Scheduling for Space“. Akce se uskuteční v německém Freiburgu. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Spuštění iniciativy pro chytrá města

Dne 21. června se v Bruselu bude konat konference k zahájení činnosti iniciativy SET Plan (strategického plánu pro energetiku) s názvem „Smart Cities and Communities“. Iniciativa bude spolupracovat a vycházet z výsledků a činnosti uskupení a dalších iniciativ působících v oblasti energeticky efektivních a „chytrých“ měst – CIVITAS, CONCERTO a Covenant of Mayors. Pro více informací pokračujte zde.

 

Informační dny pro dopravu

Evropská komise připravuje informační dny pro výzvu tematické priority Doprava 7. RP, a to na 18. a 19. července 2011. Infodny se uskuteční v Bruselu a tradičně budou věnovány odděleně výzkumu v letectví a v pozemní dopravě. Více informací a registrace by měly být v nejbližší době k dispozici zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Výzva Eko-inovace 2011

Výzva programu Eko-inovace (CIP) pro rok 2011 byla otevřena 27. dubna a je primárně určena pro eko-inovační projekty v různých oblastech, jejichž cílem je prevence či redukce environmentálních dopadů nebo příspěvek k optimálnímu využívání zdrojů. Další informace zde.

 

9. výzva Clean Sky

Společná technologická iniciativa Clean Sky vypsala devátou výzvu pro podávání návrhů projektů. Výzva obsahuje 23 témat, její rozpočet je 12,7 mil. €. Uzávěrka byla stanovena na 28. července 2011. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Výzva JTI pro palivové články a vodík

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík vypsala čtvrtou výzvu pro podávání návrhů projektů. Výzva má rozpočet 109 mil. € a bude otevřena do 18. srpna 2011. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Veřejné zakázky DG ENERGY

Evropská komise vypsala veřejné zakázky v oblasti energetiky. První se věnuje hodnocení programu Energy Star a má uzávěrku stanovenou na 10. června 2011, druhá zakázka je zaměřena na Nearly Zero Energy Buildings – definici společných principů pro směrnici o energetické výkonnosti budov (EPBD). Tato zakázka má uzávěrku 31. května. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Pozice WSSTP k 8. RP

Evropská technologická platforma zaměřená na vodní zdroje (WSSTP) zveřejnila svoji pozici k 8. rámcovému programu. Platforma podporuje myšlenku vzniku „programu pro vodu“ (v rámci 8. RP), který by měl zajistit propojení a konzistenci strategických cílů, které jsou podporovány z různých dotačních mechanismů EU. Dokument naleznete zde.

 

Výroční zpráva New Energy World IG

Uskupení reprezentující průmysl v rámci Společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík zveřejnilo výroční zprávu za rok 2010. Dokument je přístupný ke stažení zde.

 

Vision Document iniciativy společného programování pro moře a oceány

Iniciativa tzv. společného programování s názvem „Healthy and Productive Seas and Oceans“ zveřejnila svou Vizi, která popisuje budoucí činnost a rozvoj iniciativy, cíle a principy pro jejich implementaci. Dokument je přístupný je ke stažení zde.

 

Konzultace ke Směrnici o obnovitelné energii

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na účtovací metody a podmínky pro obnovitelné zdroje energie, vodík a biometan užívané v dopravě, a to vzhledem k cílům Směrnice o obnovitelné energii 2009/28/EC. Konzultace bude otevřena do 14. června. Podrobnější informace a přístup do dotazníku naleznete zde.

 

Inteligentní rozvodné sítě – Sdělení EK

Dne 12. dubna přijala Evropská komise Sdělení o inteligentních rozvodných energetických sítích „Smart Grids: from innovation to deployment“. Dokument ukazuje politický směr v zavádění budoucích evropských rozvodných sítí. Ke stažení je přístupný zde.

 

Strategie pro biodiverzitu do roku 2020

Evropská komise zveřejnila 3. května 2011 Sdělení o biodoverzitě „Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020“. Dokument je přístupný ke stažení zde.

 

EURATOM

 


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Konference 'Challenge Social Innovation'
Konference zaměřená na oblast socio-ekonomických a humanitních věd (SSH) s podtitulem "Challenge Social Innovation – Innovating innovation by research – 100 years after Schumpeter" se bude konat ve dnech 19. - 21. září 2011 ve Vídni. Součástní této akce je i představení SSH výzvy 7. RP na rok 2012, které organizuje síť SSH NCP NET4Society. Více informací.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

CRITIS 2011

6. mezinárodní konference k bezpečnosti kritických informačních infrastruktur (CRITIS 2011) se koná ve dnech 8.-9. září 2011 ve švýcarském městě Lucerne. Cílem akce je prověřit nové možnosti ochrany kritických informačních infrastruktur. Mezi účastníky budou jak výzkumní pracovníci, tak i zástupci akademické obce, průmyslu i vládních agentur. Další informace naleznete zde.

 

B2B partnerské setkání: 'Unlocking the Potential'

Ve dnech 18. - 19. května 2011 se ve městě Valletta na Maltě uskuteční networkingové setkání B2B (business to business) určené podnikům z oblastí jako je ICT, potravinářství, obnovitelná energie, vzdělávání a školení a kreativní průmysl. Více informací naleznete zde.

 

Druhé fórum pro inovace EU-Rusko

Druhé fórum pro inovaci EU-Rusko se uskuteční ve finském městě Lappeenranta ve dnech 25 a 26. května 2011. Cílem je nabídnout platformu pro vytvoření projektů spolupráce mezi EU a Ruskem. Na evropských a ruských případových studiích zde budou prezentovány nejlepší praktiky v oblasti inovačního managementu. Zvláštní pozornost pak bude zaměřena na energetickou účinnost, obnovitelné energie, ICT a zdraví. Ve spojení s fórem se bude také konat Business Matchmaking ve spolupráci s EEN (Evropean Enteprise Network) a inovační výstava. Události se zúčastní více než 300 evropských a ruských společností....více

 

Výroční konference k malému podnikání - ICSB 2011

International Council for Small Business organizuje 15. - 18. června 2011 ve švédském Stockholmu výroční světovou konferenci ICSB 2011, která se zaměří na téma inovací a podnikání. Tato akce nabídne výměnu zkušeností, přehled úspěšných příkladů a zajímavého výzkumu a networkingové aktivity mezi výzkumníky, podnikateli a zástupci politické sféry. Více informací zde.  

 

Konference ‘Regions for economic change’

Ve dnech 23. – 24. června 2011 se v Bruselu uskuteční konference zaměřená na hospodářské změny v regionech. Akce se konkrétně bude věnovat nástrojům a sítím udržitelného a „chytrého“ růstu v regionech a městech, problematice klastrů a součástí bude také udělení cen RegioStars 2011 významným regionálním inovativním projektům v několika kategoriích. Uchazeči o tuto cenu pro rok 2012 naleznou bližší informace zde, uzávěrka je 15. července 2011. Informace o konferenci jsou k dispozici zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

9. výzva programu EraSME otevřena
Program EraSME (ERA-NET) otevřel devátou výzvu pro předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jedná se o příležitost pro konsorcia malých a středních podniků (MSP) a výzkumných a technologických organizací z nejméně 2 zemí zapojených do EraSME (ČR, Rakousko, Belgie, Německo). Uzávěrka je 30. září 2011. Partnerem za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Více informací zde.

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 

Akce k evropskému výzkumu 

 

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Pilotní výzva pro znalostní aliance

Evropská komise (DG EAC) zveřejnila pilotní výzvu pro testování modelu “znalostních aliancí”, které budou strukturovanými partnerstvími mezi vzdělávacími isntitucemi a inovačními subjekty. V návaznosti na rozhodnutí EP je k dispozici 1 milión eur. Uzávěrka podávání návrhů je 30.6.2011. Detaily jsou zde, text výzvy zde.

 

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)

 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Český vědec zvolen místopředsedou ERC

Vědecká rada Evropské výzkumné rady (ERC) potvrdila zvolení profesorů Pavla Exnera a Carla-Henrika Heldina novými místopředsedy ERC. Jejich funkční období potrvá do konce 7. RP (prosinec 2013). Oba místopředsedové patří mezi zakládající členy Vědecké rady ERC. Pavel Exner je vědeckým ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku. Švéd Carl-Henrik Heldin je ředitelem výzkumného ústavu pro výzkum rakoviny a profesorem na univerzitě v Uppsale. Tisková zpráva je zde.

 

10. výročí EUA

Sdružení evropských univerzit (EUA) oslavilo 10 let své existence na výroční konferenci “Investing today in talent for tomorrow” na Aaarhuské univerzitě v Dánsku ve dnech 13.-15. dubna 2011. Akce se zúčastnilo na 450 představitelů univerzit a dalších vysokoškolských subjektů. Detailní informace o výsledcích akce jsou zde a prezentace zde. Klíčový proslov předsedy EK José Manuela Durão Barrosa na konferenci je zde.

 

Příští předsedkyně EUA a noví členové Rady

Na valném shromáždění Sdružení evropských univerzit (EUA), které se konalo v průběhu výroční konference (13.-15.4.2011) byla zvolena budoucí předsedkyní profesorka Maria Helena Nazaré z Portugalska, první žena v historii. Tuto funkci převezeme od současného předsedy profesora Jean-Marca Rappa v březnu 2012. Současně proběhla volba 5 nových členů Rady EUA na období 2011-2015. Mezi nimi je i rektor UK Praha Václav Hampl. Další informace jsou zde.


bottom_web.gif


bottom_logo_cz_2.gif