Zasílání novinek o VaV

    ... více

Minisemináře CZELO

         Novy_obrazek.JPG  ... více

Záznamy kanceláře CZELO

        ZAZNAMY ... více

CZELO Bulletin

top_logo_czelo_3.gif

Nově vydávaný CZELO Bulletin v anglickém jazyce ... více

Publikace CZELO

 Czelo_brozura_obrazek_1.png    ... více

IGLO v Bruselu

     logo_IGLO_3.jpg ... více

Další
16.04.2014 - Zpráva EASAC o prioritách EU pro řešení problémů rostlinných škůdců a chorob
European Academies´ Science Advisory Council (EASAC) vydala zprávu o prioritách EU pro řešení problémů rostlinných škůdců a chorob. Zpráva EASAC pojednává o šíření škůdců a chorob mezi potravinářskými plodinami a jinými druhy rostlin v lesnictví, v zahradnictví a v přírodním prostředí, které mají ... více
16.04.2014 - Konzultace o mobilním zdravotnictví
Evropská komise dnes zahajuje konzultaci o mobilním zdravotnictví neboli #mHealth. Jejím cílem je nalézt způsoby, jak posílit zdraví a tělesnou kondici Evropanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, přístroje pro monitorování pacientů a další bezdrátová zařízení. ... více
15.04.2014 - Dotazník akční skupiny Finnwater
Finnwater akční skupina, která je součástí Evropského inovačního partnerství v oblasti vody (EIP Water), připravila dotazník na zúčastněné subjekty s cílem identifikovat bariéry pro rozvoj inovací v oblasti vodního sektoru. Doba trvání vyplnění odpovědí na otázky je cca 10 minut. Dotazník naleznete ... více
07.04.2014 - IGLO Open na téma EIT a KICy

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala dne 1. dubna 2014 pro své partnery ze styčných kanceláří v Bruselu seminář IGLO Open na téma „Aktuální stav Evropského inovačního a technologického institutu a jeho Znalostních a inovačních společenství“ a ... více

04.04.2014 - Statistiky ERC StG první výzvy v H2020
ERC zveřejnila statistiku první výzvy StG v programu Horizont 2020 (uzávěrka 27. března 2014). Celkem bylo podáno 3272 návrhů projektů (oproti roku 2013 se jedná o pokles o 1,7%, a to i díky novým pravidlům pro znovupodání projektu a nemožnosti podat projekt, ve kterém je hostující instituce ... více
02.04.2014 - Pozice pro výzkumníky ve Španělsku

Madridská univerzita Carlos III otevřela pozice pro 16 zahraničních výzkumníků v rámci projetku CONEX spolufinancovaného programem COFUND (akce Marie Curie, 7. RP). Nabízené pozice spadají do 3 oblastí:

  • Technika, fyzika a matematika
  • Právo a společenské vědy
  • Humanitní vědy, knihovnictví a
... více


Řadit podle data: zadání  |  ukončení akce
Kurs k jaderné fúzi
15.04.2014 - 17.04.2014
Akademie pro fúzi nabízí třídenní intenzivní kurs k jaderné fúzi, který se koná ve dnech 15. – 17. dubna 2014 v lokalitě poblíž nizozemského Eindhovenu. Kurs je určen odborníkům z oblasti výzkumu a vývoje jaderné fúze, tj. inženýrům, manažerům, vědeckým novinářům atd. ... více
Mezinárodní fórum civilní avioniky 2014
22.04.2014 - 23.04.2014
Ve dnech 22. – 23. duna 2014 se bude v Šanghaji konat Mezinárodní fórum civilní avioniky (Civil Avionics International Forum – CAIF 2014). S  podporou ze strany centrální vlády a klíčových zákazníků v Číně tento summit high-endové avioniky pomůže účastníkům získat důležité ... více
ONE konference Brusel 2014
24.04.2014
Dne 24. dubna 2014 se v Bruselu uskuteční konference věnovaná digitální éře a souvisejícím novým výzvám pro EU. Akce je určena pro zainteresované subjekty v evropské digitální sféře, tvůrce politik a představitele ICT sítí a sdružení. Cílem je diskuze nad možnostmi naplnění ambiciózních cílů Evropy ... více
Konference o interakcích mezi univerzitami a průmyslem
23.04.2014 - 25.04.2014
Ve dnech 23. – 25. dubna 2014 se ve španělské Barceloně uskuteční konference věnovaná interakcím mezi univerzitami a průmyslovým sektorem. Sdílení nových znalostí a konceptů vzájemné spolupráce, ale také možnosti rozvíjet stávající a získat nové kontakty, to jsou jedny z témat konference. ... více
INsPiRE - Mezinárodní seminář týkající se výzkumu rakoviny
23.04.2014 - 25.04.2014
Výzkumná skupina zabývající se rakovinou Aténské Univerzity pořádá mezinárodní seminář týkající se výzkumu rakoviny. Seminář se bude konat v Aténách 23. až 25. dubna 2014. Cílem tohoto setkání je prezentovat nejnovější špičkové výzkumné aktivity významných řečníků z Evropy a zámoří v oblastech ... více
Seminář k novým pravidlům uznatelných výdajů v projektech SF
28.04.2014 - 29.04.2014
Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 28. – 29. dubna 2014 v Berlíně evropský seminář na téma „New Rules on Eligibility of Expenditure in Structural Funds Projects 2014-2020”. K hlavním bodům patří: změny v pravidlech, stanovení nepřímých nákladů, ... více
Vyhodnocení podpory ze strukturálních fondů EU pro růst a inovace, podnikání
28.04.2014 - 29.04.2014

Dvoudenní seminář sestávající z prezentací, skupinových diskusí, cvičení a seminářů. Zaměření semináře je na vyhodnocení pro příchozí generaci programů a projektů na období 2014-2020 a to především ve vztahu k růstu podnikání, výzkumu a technologického rozvoje a inovačních opatření. Více informací ... více

16. mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS)
27.04.2014 - 30.04.2014

Ve dnech 27. - 30. dubna 2014 se v portugalském Lisabonu uskuteční již 16. mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS). Konference bude zaměřená na šest oblastí podnikových informačních systémů a to: integrace databází a informačních systémů, umělá inteligence a ... více

Konference k výzkumu v oblasti výuky věd a matematiky
01.05.2014 - 03.05.2014
Ve dnech 1. – 3. května 2014 se ve městě Famagusta (Kypr) koná 2. ročník mezinárodní konference nazvané „Frontiers in Mathematics and Science Education Research 2014” (FISER’14). Záměrem konference je prodiskutovat současné otázky ve výzkumu v oblasti vzdělávání ve ... více
Mezinárodní seminář o biotechnologiích v oblasti výroby energie
06.05.2014
"Mezinárodní seminář o biotechnologiích v oblasti výroby energie" se bude konat dne 6. května 2014 v technologickém parku v Móstoles v Madridu. Akce je organizována IMDEA - Energía (Institut pro pokročilá studia v oblasti energetiky se sídlem v Madridu). Účastní se ho reprezentanti ... více
Výroční konference EARTO 2014
08.05.2014 - 09.05.2014
Evropské sdružení výzkumných a technologických organizací (European Association of Research and Technology Organizations, EARTO) organizuje svou výroční konferenci ve dnech 8. – 9. května 2014 ve Vídni, Rakousko. Cílem konference nazvané „How Can RTOs Support the Re-industrialization in ... více
Fórum pro e-zdraví 2014
12.05.2014 - 14.05.2014
Ve dnech 12. – 14. května 2014 se v Aténách (Řecko) uskuteční fórum věnované problematice eZdraví (eHealth). Plenární sekce a řada příležitostí navázat kontakty, program zaměřený na průmysl a iniciativy v oblasti tvorby pracovních míst - to jsou jen vybrané části z nabídky bohatého programu ... více
Konference zaměřená na řešení environmentálních problémů a dopadů hospodářské krize
13.05.2014 - 14.05.2014
Evropská komise (ředitelství pro Oblast klimatu a efektivního využívání zdrojů) pod záštitou řeckého předsednictví pořádá dvoudenní konferenci „Renaturing Cities: Addressing Environmental Challenges and the Effects of the Economic Crisis through Nature-Based Solutions“ ve dnech 13. až ... více
Symposium o molekulární biologii
10.05.2014 - 15.05.2014

Ve dnech 10. – 15. května 2014 pořádá Evropské nadace pro vědu (ESF) a Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) v polském Pultusku další ročník symposia o nitrobuněčném pohybu a polaritě buněk. Poslední datum pro zaslání přihlášek je 9. února 2014. Více informací naleznete ... více

Školící kurs k projektovému řízení a finančním zprávám
15.05.2014 - 16.05.2014
Společnost Europe Media organizuje ve dnech 15. – 16. května 2014 ve Vídni (Rakousko) dvoudenní školení, na kterém budou představeny první klíčové kroky k napsání projektu do rámcového programu Horizont 2020. Dále budou poskytnuty praktické tipy ke správné implementaci projektu a ... více
Evropa 2014: Humanitní vědy mezi minulostí a budoucností
16.05.2014 - 17.05.2014
Každoroční mezinárodní akademická konference se uskuteční 16. až 17. května v Litvě. Tentokrát pod názvem Evropa 2014: Humanitní vědy mezi minulostí a budoucností. Součástí konference bude několik diskusí, knižních prezentací a prezentací studentských výzkumných projektů. Bližší informace naleznete ... více
MELPRO - membrane and electromembrane processes
18.05.2014 - 21.05.2014
V dnech 18. až 21. května 2014 se v Praze uskuteční mezinárodní konference MELPRO - membrane and electromembrane processes organizovaná Českou membránovou platformou a Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Účast přijali významní odborníci v oblasti výzkumu a aplikace ... více
PRACE konference 2014
20.05.2014 - 22.05.2014
Ve dnech 20. – 24. května 2014 pořádá v Barceloně výzkumná infrastruktura PRACE první vědeckou a průmyslovou konferenci s podtitulem HPC pro inovace. Jedná se o společné setkání expertů v high-performance computing z oblasti vědecké a průmyslové komunity. Více informací, včetně programu a ... více
ICOLIM 2014
21.05.2014 - 23.05.2014
Ve dnech 21. až 23. května 2014 se v maďarské Budapešti uskuteční konference nazvaná „ICOLIM 2014“ zaměřená na životní udržitelnost v nízko, středně i vysoko napěťových polích, konstrukce, modernizace i nových zařízeních v odvětví. Bližší informace ke konferenci ... více
REGATEC 2014
22.05.2014 - 23.05.2014
Ve dnech 22. a 23. května se ve švédském Malmö uskuteční první mezinárodní konference REGATEC (International Conference on Renewable Energy Gas Technology). REGATEC 2014 má technické a průmyslové zaměření, primárně na výrobu biometanu přes mikrobiální a termo-chemické přeměny biomasy a odpadů. ... více
Konference k mezinárodní spolupráci
02.06.2014 - 03.06.2014
Pátý ročník konference k mezinárodní spolupráci (INCO Conference) se koná ve dnech 2. – 3. června 2014 v řeckých Athénách. Akce se zaměří na mezinárodní rozměr rámcového programu Horizont 2020, ale současně představí další inciativy podporující celosvětovou spolupráci v oblasti ... více
Sympózium ke vzdělávání ve vědeckých oborech
04.06.2014 - 06.06.2014
Výzkumné sympózium pod názvem „Nordic Research Symposium on Science Education“ (NFSUN 2014) se koná ve dnech 4. – 6. června 2014 v Helsinkách (Finsko) a poskytne platformu pro diskusi ke vzdělávání ve vědeckých oborech v severských zemích. Vybavit současnou mládež ... více
Mezinárodní konference Tech4Dev 2014
04.06.2014 - 06.06.2014
Konference k rozvojové spolupráci pod názvem “Tech4Dev International Conference 2014” se bude konat ve dnech 4. – 6. června 2014 v Lausanne, Švýcarsko. Cílem konference je projednat klíčové faktory, které určují, zda je ta která technologie zaměřující se na snížení chudoby ... více
Týden inovativních regionů v Evropě 2014
12.06.2014 - 13.06.2014
Mezinárodní konference "Týden inovativních regionů v Evropě 2014", která se koná pod záštitou řeckého předsednictví v Radě Evropské unie, se bude konat v řeckých Aténách 12. až 13. června 2014. Konference poskytne fórum pro politický dialog o regionálních strategiích, inovacích a růstu. ... více
18. mezinárodní fórum o pokročilých mikrosystémech pro aplikace v automobilovém průmyslu
23.06.2014 - 24.06.2014

Ve dnech 23. – 24. června 2013 se v Berlíně uskuteční již 18. mezinárodní fórum k pokročilým mikrosystémům pro automobilové aplikace (AMAA 2014), tentokrát s podnázvem „Inteligentní systémy pro bezpečná, čistá a automatizovaná vozidla.“ Přední inženýři a vědci z celého ... více

Master Class k duševnímu vlastnictví
23.06.2014 - 25.06.2014
Úřad pro duševní vlastnictví Spojeného království (UK Intellectual Property Office, UKIPO) ve spolupráci s Univerzitou Coventry a Britskou knihovnou organizují ve dnech 23. – 25. června 2014 v Newportu (UK) tzv. master class na téma duševního vlastnictví a jeho využití ... více
22. Evropská konference o biomase
23.06.2014 - 26.06.2014

Ve dnech 23. až 26. června 2014 se v německém Hamburku koná již 22. Evropská konference a průmyslová výstava k biomase, která si za 22 let získala světovou reputaci a poskytuje platformu pro přední odborníky v daném oboru. V případě zájmu o vystoupení na konferenci je nutné zaslat ... více

Konference EADI o zodpovědném rozvoji
23.06.2014 - 26.06.2014

V dnech 23. – 26. června 2014 European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) v německém Bonnu pořádá konferenci zasvěcenou problémům chudoby, nerovnosti a udržitelnosti, jež představují hlavní rozvojové výzvy našeho světa. V pořadí již 14. ročník konference ... více

Euroscience Open Forum 2014
21.06.2014 - 26.06.2014
V Kodani se ve dnech 21. až 26. června uskuteční ESOF2014, které nabízí platformu, kde se mohou setkat výzkumní pracovníci, novináři, politici, studenti a organizace a diskutovat evropský výzkum a globální výzvy. Vědecký program, který zahrnuje 8 témat, se skládá z úvodních přednášek, seminářů, ... více
Konference věnovaná nerovnosti, občanství a střední třídě
23.06.2014 - 26.06.2014
Generální konference na téma "Odpovědný rozvoj v polycentrickém světě: Nerovnost, občanství a střední třída" organizována EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) se uskuteční 23. -26. června 2014 v Bonnu. Hlavním cílem je zabývat se rolí vznikajících ... více
Lepší podpora pro malé a střední podniky prostřednictvím programů a politik EU
26.06.2014 - 27.06.2014
Seminář zaměřený na různé aspekty malých a středních podniků a rozvoj podnikání se uskuteční v Bruselu ve dnech 26. až 27. června. Hlavním cílem je seznámit účastníky s praktickými nástroji pro podporu podniků. Více informací naleznete zde.
Výroční konference Britské kanceláře pro výzkum (UKRO) 2014
26.06.2014 - 27.06.2014
Britská kancelář pro výzkum (UKRO) pořádá každoročně dvoudenní výroční konferenci zaměřenou především na evropské úředníky zabývající se výzkumem, na evropské výzkumné manažery, výzkumné rady a tvůrce politik. Konference poskytuje vynikající fórum pro diskusi a networking s klíčovými řečníky z ... více
Mezinárodní kongres personalizované medicíny 2014
26.06.2014 - 29.06.2014
Dne 26. až 29. června 2014 se v Praze uskuteční již třetí ročník mezinárodního kongresu pod názvem Up Close and Personalized, International Congress on Personalized Medicine. Po velkém úspěchu předchozích kongresů ve Florencii a Paříži, je hlavním zaměřením třetího ročníku prozkoumat základní ... více
Genderový summit 2014
30.06.2014 - 01.07.2014
V Bruselu se ve dnech 30. června – 1. července 2014 koná již 4. ročník Genderového summitu, který se zaměří na téma „From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, innovation, and policy“. Registrace na summit se otevře 1. 3. 2014. Další ... více
Světové fórum výroby 2014
01.07.2014 - 02.07.2014
WMF (World Manufacturing Forum) bylo založeno Programem IMS (Intelligent Manufactumig Systems) a poskytuje mezinárodní fórum k diskusi o celosvětových otázkách v oblasti výrobního průmyslu, které by mohly být řešeny společně. WMF 2014 se bude konat ve dnech 1. – 2. července 2014 ... více
Horizont 2020 partnerská burza v oblasti zdraví
04.07.2014
Dne 4. července 2014 se koná v Lyonu (Francie) partnerská burza pro projekty programu Horizont 2020 v oblasti zdraví (společenská výzva Health, demographic change and wellbeing). Jedná se o příležitost navázat kontakty na potenciální partnery do projektů výzev v oblasti Zdraví pro rok 2015. ... více
6. mezinárodní konference na téma “Od vědeckých výpočtů k výpočetní technice”
09.07.2014 - 12.07.2014

Ve dnech 9. - 12. července 2014 se v řeckých Aténách uskuteční již šestý ročník mezinárodní konference na téma “Od vědeckých výpočtů k výpočetní technice.” Pořádá ji společnost Learning Foundation in Mechatronics (LFME). Více informací najdete zde.

HTFF 2014 - Mezinárodní konference přenosu tepla a proudění kapalin
11.08.2014 - 12.08.2014
V dnech 11. až 12. srpna 2014 se v Praze uskuteční jedna z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti přenosu tepla a proudění kapalin. Konference přinese skvělou příležitost pro vědce, výzkumníky, pro odborníky a pro studenty vysokých škol prezentovat své výzkumné výsledky a navázat ... více
MMME 2014 - Mezinárodní konference o hornické činnosti, materiálu a hutním inženýrství
11.08.2014 - 12.08.2014
Ve dnech 11. až 12. srpna se v Praze uskuteční konference, která umožní sdílení informací, zkušeností a pokroku v různých teoretických a aplikovaných aspektech těžby, materiálů a hutního průmyslu. Bližší informace naleznete zde .
Konference WasteEng2014
24.08.2014 - 29.08.2014
Ve dnech 25. - 28. srpna 2014 se v brazilském Rio de Janeiru uskuteční již pátá mezinárodní konference zaměřená na zpracování odpadu a valorizaci biomasy. Konference představuje platformu pro světové vědce i zástupce ochrany životního prostředí a energetiky pro sdílení nápadů a zkušeností ... více
Symposium ESF-EMBO o biosyntetické výrobě antibiotik
30.08.2014 - 04.09.2014

Ve dnech 30. srpna až 4. září 2014 se ve španělském Sant Feliu de Guixols koná konference zaměřená na pokrok v syntetické biologii a především její aplikaci v oblasti výroby antibiotik. Tato událost navazuje na úspěšné první symposium ESF-EMBO v září 2011, které shromáždilo velice ... více

Virtual Physiological Human Conference 2014
09.09.2014 - 12.09.2014
Ve dnech 9. až 12. září 2014 se v norském Trondheimu uskuteční třetí konference Virtual Physiological Human (VHP) Conference, kterou hostí Norska univerzita vědy a technologie. Tato konference, která se zrodila v rámci 7. RP, se stala jedním z hlavních nástrojů pro zachování soudržnosti a vysoké ... více
Mezinárodní konference o strojírenství, vědě a technologických inovacích
10.09.2014 - 13.09.2014
ICESTI 2014 poskytne přístup k nejaktuálnějším znalostem z průmyslového i akademického světa, sdílením best practices v oblasti strojírenství, vědy a technologie, které povedou k udržitelnému rozvoji. Konference poskytne příležitost upozornit na nedávný vývoj a odhalit nové oblasti, kde by byl ... více
Vědecká konference Mezinárodní plynárenské unie (IGRC 2014)
17.09.2014 - 19.09.2014

Ve dnech 17. – 19. září 2014 se v dánské Kodani koná „International Gas Union Research Conference“ (IGRC2014) pod záštitou Mezinárodní plynárenské unie (IGU). Cílem IGRC2014 je usnadnit dialog mezi lídry v oblasti technologií a businessu napříč všemi obory důležitými ... více

Low Carbon Earth Summit 2014
21.09.2014 - 23.09.2014
V pořadí čtvrtý „Low Carbon Earth Summit“ se uskuteční 21. až 23. září 2014 v Qingdao v Číně. Tématem summitu je "Zelená akce pro udržitelnost" - klimatická změna je jeden z nejdůležitějších environmentálních, sociálních a ekonomických problémů, kterému musí dnešní svět čelit. ... více
Mezinárodní konference o vzdělávacích technologiích a počítačích
22.09.2014 - 24.09.2014
Ve dnech 22. až 24. září se v polské Lodži uskuteční Mezinárodní konference o vzdělávacích technologiích a počítačích, která si klade za cíl umožnit výzkumným pracovníkům budovat propojení mezi různými digitálními aplikacemi. Akce se bude konat tři dny a bude zahrnovat širokou škálu prezentací. ... více
Konference LET´S 2014
29.09.2014 - 01.10.2014
V italské Boloni se bude konat konference v rámci italského předsednictví v Radě EU s názvem "Leading Enabling Technologies for Societal Challenges - LET´S 2014". Akce se zaměří především na to, jak mohou nové technologie, výrobky a služby pomoci růstu a vytváření pracovních míst v ... více
Mezinárodní konference o antimikrobiálním výzkumu - ICAR2014
01.10.2014 - 03.10.2014
ICAR2014 bude fórem pro komunikaci o aktuálních výzkumných prioritách a pokrocích, a pro stanovení nových přístupů a možností v antimikrobiálním výzkumu. Akce se bude konat v Madridu ve dnech 1. -2. října 2014. Více informací lze nalézt zde.
Evropská konference o sociálním začleňování 2014
09.10.2014 - 10.10.2014
Šest výzkumných projektů 7. rámcového programu - COPE, FLOWS, IMPROVE, INSPIRES, LOCALISE a WILCO - organizují konferenci k současným sociálním trendům v Evropě. Konference je taky zaměřena na efekty sociálních investic a politik aktivního sociálního začleňování. Je rozdělena na šest tematických ... více
Kurs k jaderné fúzi
29.10.2014 - 31.10.2014
Akademie pro fúzi nabízí třídenní intenzivní kurs k jaderné fúzi, který se koná ve dnech 29. – 31. 10. 2014 v lokalitě poblíž nizozemského Eindhovenu. Kurs je určen odborníkům z oblasti výzkumu a vývoje jaderné fúze, tj. inženýrům, manažerům, vědeckým novinářům atd. Registrace ... více
Kongres pro elektrická vozidla 2014
02.12.2014 - 05.12.2014
Na 2.-5. prosince 2014 se připravuje další ročník kongresu pro elektrická vozidla. Do 15. června 2014 je možné zasílat abstrakty příspěvků na kongres. Akce se bude konat v Bruselu a je zpoplatněna. Podrobnosti naleznete zde.