top_logo_czelo.gif 

 

top_web_2.gif

 

Vážení čtenáři,

 

zasíláme Vám 44. číslo pravidelného přehledu aktuálních informací o evropském výzkumu. Toto vydání, stejně jako předešlá čísla, naleznete rovněž pod odkazem Newsletter na našich stránkách. Rádi bychom Vás upozornili na konferenci Udržitelný rozvoj: výzva pro evropský výzkum, která je organizována Evropskou komisí (DG Research) ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU a za přispění kanceláře CZELO. Zájemcům tímto nabízíme možnost prezentovat zajímavé projekty nebo výsledky výzkumu, které se vztahují k tématu udržitelný rozvoj, a to na stánku Českého předsednictví, který bude součástí výstavy, jež bude probíhat během konference. Prezentace je možná jak osobní účastí, tak zasláním prezentačních materiálů (v angličtině). V případě zájmu se prosím obracejte na: vlkovam@tc.cz.

 

Tým CZELO

 

44. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 9. dubna 2009

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

 

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 


VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Vědní politika

 

Budoucí výzvy v oblasti výzkumu pro nové iniciativy v rámci Plánu ekonomické obnovy

Evropský komisař pro výzkum Janez Potočnik a vysocí představitelé automobilového, stavebního a výrobního průmyslu  vydali dne 1. dubna 2009 společné prohlášení, ve kterém znovu potvrdili ochotu pokračovat v implementaci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro iniciativy "Factories of the Future", "Energy-efficient Buildings" a "Green Cars". Všechny 3 uvedené iniciativy jsou součástí evropského Plánu ekonomické obnovy, který byl Komisí schválen v listopadu 2008. Aktivita těchto 3 partnerství bude zahájena koncem července zveřejněním společných výzev k předkládání výzkumných projektů, pokrývajících více témat najednou, se spolufinancováním zajištěným ze 7. RP.

 

Zpráva o inicitiávách pro partnerství v EVP v r. 2008

Dne 1. dubna 2009 byla publikována obsáhlá zpráva o pokroku dosaženém v rámci partnerství členských států EU a Evropské komise pro další budování Evropského výzkumného prostoru, a to prostřednictvím 5 iniciativ zahájených v r. 2008. Zpráva „The European Research Area Partnership - 2008 Initiatives“ o 92 stranách je k dispozici zde.

 

Zpráva EP „Regulační aspekty nanomateriálů“

Na svém zasedání dne 31. března 2009 schválil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) vlastní zprávu k regulačním aspektům nanomateriálů. Text, jehož zpravodajem je švédský zelený europoslanec Carl Schlyter, požaduje přísnější kontrolní mechanismy pro nanotechnologie. Dokument byl schválen těsným poměrem 21 : 14. K dispozici je prozatím pouze zpráva předběžná, a to zde (bod 12). Konečná verze bude dopracována a předložena na některé z příštích plenárních zasedání EP.

 

Finance, management, duševní vlastnictví

 

Seminář k psaní projektů

Jednodenní seminář k psaní projektů pro 7. RP se bude konat v Londýně dne 6. května 2009. Důraz bude kladen na kvalitu a vyváženost projektu, jakož i na rozpočtové a další finanční otázky. Registrace je možná zde.

 

Seminář k negociacím o smlouvě a k zahajovacím projektovým schůzkám

V Londýně se dne 7. května 2009 bude konat jednodenní seminář zaměřený na vyjednávání grantové dohody a organizování zahajovací projektové schůzky. Je určený zejména koordinátorům projektů i projektovým partnerů úspěšných výzkumných projektů 7. RP. Možnost registrace zde.

 

Finanční seminář k Marie Curie 

Dvoudenní seminář k finančním pravidlům akcí Marie Curie se bude konat v Londýně ve dnech 14. - 15. května 2009. K dispozici účastníkům bude speciálně připravená dokumentace včetně prezentací a příkladů. Seminář je určen všem, kteří chtějí porozumět finančním pravidlům Marie Curie a správně sepisovat pravidelné zprávy. Možnost registrace a další informace naleznete zde.

 

Třídenní seminář k finančním otázkám 7. RP

Na základě velké poptávky organizuje Financial Helpdesk další třídenní seminář, zaměřený na detailní proškolení ve Finančních pravidlech 7. RP. Seminář se bude konat v Londýně ve dnech 2. - 4. června 2009. Detaily naleznete zde.

 

EIT podnikatelský seminář a KIC informační den
V souvislosti s vyhlášením výzvy pro předkládání projektových návrhů k založení znalostních a inovačních komunit (KICs) organizuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) dvě paralelní akce za účelem lepší přípravy zainteresovaných stran při předkládání projektových návrhů KICs. Ve dnech 6. - 8. května 2009 se v polské Vratislavy koná podnikatelský seminář (Entrepreneurship Seminar) a KIC informační den(KIC Info Day). Více informací včetně registrace naleznete na stránkách EIT.

 

Integrovaný soudní systém pro patenty

Evropská komise učinila rozhodující krok k vytvoření Integrovaného soudního systému pro patenty (Unified Patent Litigation System, UPLS), a to schválením Doporučení Radě, kterým Rada udělí Komisi mandát pro vyjednání dohody o sporech týkajících se evropských patentů. Tiskové prohlášení naleznete zde a text Doporučení SEC(2009)330 ze dne 20.3.2009 zde. Doporučení vychází z veřejných konzultací, které EK shrnula do Sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvaném „Zlepšení patentového systému v Evropě“ ze dne 3.4.2007 KOM(2007)165 (česká verze).

 

Manuál OECD pro statistiky z oblasti patentů

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovala koncem února 2009 Manuál pro statistiky z oblasti patentů (Patent Statistics Manual). Hlavním cílem této příručky je poskytnout návod k využívání patentových údajů ve vědě a technologickém měření. Obsahuje zvláštní kapitoly věnující se tématům jako je např. informační obsah patentových dokumentů, vlastnictví či výzkumné strategie. Tiskové prohlášení OECD naleznete zde a manuál zde.

 

Konference k otázkám práv k duševnímu vlastnictví

V Cambridgi (UK) se ve dnech 15. – 16. dubna 2009 koná 17. výroční konference Fordham. Jedná se o klíčovou událost roku, poskytující souhrnný přehled a analýzu všech současných otázek v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Aktivně se zúčastní i Evropská komise a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Program a registrace je dostupná zde.

 

Finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF)

Na webových stránkách EK jsou k dispozici 2 nové verze informačního letáku Finančního nástroje pro sdílení rizik (Risk Sharing Finance Facility, RSFF).

 

Další informace a analýzy

 

První výzva k předkládání návrhů na vytvoření „Znalostních a inovačních společenství“

Evropský institut pro inovace a technologie (EIT) vyhlásil 2. dubna první výzvu k předkládání návrhů na vytvoření „Znalostních a inovačních společenství“ (KICs). KICs by měly fungovat jako vysoce integrované sítě partnerů sestavené tak, aby byly inovativní, přicházely s novými modely a postupy a v neposlední řadě inspirovaly ostatní. Uzávěrka výzvy je 27. srpna 2009 v 17 hodin. Bližší informace a text výzvy naleznete zde.

 

EK vlastníkem EGNOS

Evropská komise se 1. dubna stala (jménem ES) vlastníkem celé infrastruktury navigačního systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Spravováním systému pověřila firmu ESSP SaS. EGNOS je předchůdcem vyvíjejícího se systému Galileo, který by měl být operabilní v roce 2013. Je rovněž doplňujícím systémem současného GPS, u kterého zvyšuje přesnost a spolehlivost navigace. Společnost ESSP SaS, která bude na základě smlouvy s EK systém spravovat, sídlí ve francouzském Toulouse a jejími zakladateli jsou poskytovatelé navigačních služeb Aena, DSF, DSNA, ENAV, NATS, Nav Portugal a Skyguide. Více informací naleznete zde.

 

Strategie EU v boji proti změnám klimatu

Evropská komise vytvořila strategii, která by měla EU pomoci vyrovnat se s následky, které s sebou přinášejí globální klimatické změny. Součástí této strategie je především Bílá kniha s názvem: „Adapting to climate change: Towards a European framework for action”, dále pak vytvoření „Clearing House Mechanism“, který by měl přispět ke sdílení výsledků výzkumu rizik plynoucích z klimatických změn mezi odborníky nebo vytvoření „Impact and Adaptation Steering Group (IASG)“, která by měla dohlížet na implementaci a dodržování strategie obsažené v Bílé knize. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Dohoda mezi EU a Afrikou v oblasti letectví

Evropská unie a Africká unie se na konferenci ve Windhoeku (2.-3. dubna) dohodly na užší spolupráci v oblasti letecké dopravy mezi Afrikou a Evropou, podle níž by měl vzniknout strategický rámec směřující k bezpečnější a udržitelnější letecké dopravě. Více informací ze zmíněné konference a o nastíněné strategii naleznete zde.

 

Výstava ‘Evropský výzkum a inovace’ v Paříži

Od 3. do 5. června se v Paříži uskuteční pátý ročník výstavy 'Evropský výzkum a inovace' (SERI). Výstava se koná pod záštitou prezidenta Nicolase Sarkozyho a zaměřuje se na výzkum a inovace v několika různých oblastech. Letošní ročník se věnuje zejména nanovědám, astronomii a otevřeným inovacím. Bližší informace spolu s předběžným programem naleznete zde

 

Průvodce pro stížnosti

Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros uveřejnil interaktivního průvodce pro občany EU, kteří mu chtějí zaslat stížnost. Průvodce vznikl na základě faktu, že většina stížností je mimo působnost ombudsmana. Mezi jeho kompetence, které se mohou týkat i oblasti výzkumu, patří např.: stížnosti na nedostatečnou transparentnost v procesech evropských institucí, zpožděné platby projektů hrazených z EU zdrojů, diskriminaci či neférové jednání. Průvodce najdete zde.

 

Den otevřených dveří v ústavech JRC v italské Ispře

Široká veřejnost bude mít příležitost seznámit se blíže s činností Společného výzkumného střediska a jeho 3 výzkumných ústavů v italské lokalitě Ispra, kde se v sobotu dne 16. května 2009 koná Den otevřených dveří. Další informace získáte zde

 

Setkání ERA-NETs on Stage 

V bruselském Management Centre Europe (MCE) se ve dnech 31. března – 1. dubna 2009 uskutečnilo každoroční setkání zástupců ERA-NETs a Evropské komise pod názvem „ERA-NETs on stage“, kterého se zúčastnilo na 170 expertů. Záznam si můžete přečíst zde.

 


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Pokroky v cílené radionuklidní terapii

Konsorcia TARCC (Targeting alpha-radionuclides to combat cancer), Targeted RadioNuclide Therapy (TRNT) a Tumor Targeting Network (TTN) pořádají 25. a 26. května v Nantes wirkshop na téma „Pokroky v cílené radionuklidní terapii“. Více informací najdete zde.

 

Transplantace beta buněk

Od 25. až do 27. května se uskuteční v belgickém Ghettu školení na téma „Defining a beta cell graft for diabetes treatment“. Školení je zaměřeno na mladé vědce a doktorandy a je uspořádáno v rámci projektu 6. RP BetaCellTherapy. Školení je placené a stojí 150€ pro nečleny konsorcia. Více informací najdete zde.

 

Health brokerage event

Dne 4. června se uskuteční v Praze v kongresovém centru brokerage event zaměřený na 4. výzvu priority Zdraví 7. rámcového programu, která by měla být uveřejněna v červenci. Brokerage event je organizovaný konsorcii SMEs go Health a Health NCP NET a je součástí konference EuroNanoForum. Více informací najdete zde.

 

Potraviny a funkce

Od 9. do 11. června 2009 se uskuteční v Žilině mezinárodní konference na téma Potraviny a jejich funkce. Konference se zaměří na poslední poznatky ve výzkumu nutričních hodnot potravin a na jejich roli v prevenci nemocí a podpoře jejich léčby. Více informací najdete zde.

 

Výživa a inovace

Ve dnech 17. a 18. června 2009 se uskuteční ve francouzském Lille evropská konference NutrEvent, která se bude věnovat otázce výživy a inovací. Konference bude rozdělena do čtyř sekcí: NutriCareer, NutrExpo, NutriConference a NutriPartnering. Jednoltivé sekce jsou placené. Více informací se dozvíte zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Výzva v oblasti tuberkulózy

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership uveřejnilo výzvu pro předkládání projektů týkající se diagnostických nástrojů pro tuberkulózu. Hlavním cílem výzvy je vyvinout lehčí, levnější a přesnější diagnostické testy. Výzva je otevřena do 24. července 2009. Více informací najdete zde.


Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Pozice PhD v Německu

Phytosphere Institute v německém Julichu hledá výzkumného pracovníka na obsazení PhD pozice v oblasti rostlinné fyziologie a rostlinné biochemie. Žadatel by měl mít ukončené vysokoškolské studium v oblasti rostlinné fyziologie, rostlinné biochemie, rostlinné molekulární biologie či rostlinných biotechnologií. Více informací najdete zde.

 

Další programy a informace

 

Nové potraviny, nová pravidla
Evropský parlament podpořil návrh na aktualizaci nařízení EU o nových potravinách. Poslanci v projednávané zprávě vyzývají Komisi, aby zakázala umisťovat na trh potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat a jejich potomků. EP rovněž žádá, aby u potravin vyrobených pomocí nanotechnologií bylo před jejich uvedením na trh provedeno specifické hodnocení rizik. Tiskovou zprávu můžete najít zde.

 

Program Veřejné zdraví - informační den

CZELO se zúčastnilo informačního dne k programu Veřejné zdraví, který byl pořádán v Belgii, vlámskou organizací. Zápis najdete zde.

 

IMI - vědecký výbor

Společná iniciativa Inovativní medicína (IMI) uveřejnila jména členou vědeckého výboru. Můžete je najít zde. Současně byl aktualizován seznam člensů skupiny zástupců členských států. Můžete ho najít zde.

 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

Akce k evropskému výzkumu

 

5. Výzva ICT 'Information and Networking Event' - Intelligent Information Management

Vyhlášení 5. ICT výzvy k předkládání projektových návrhů v oblasti Intelligent Information Management je očekáváno 31. července 2009. Evropská komise (Technologies for Information Management Unit) organizuje informační setkání speciálně zaměřené na tento cíl pracovního programu. Akce se uskuteční ve dnech 11. - 12. května v Lucemburku a cílem je informovat potenciální navrhovatele, umožnit síťování účastníků pro nalezení partnerů pro projekty a získat zpětnou vazbu na projektové náměty od zástupců Evropské komise. Agendu a další informace naleznete zde.

 

ICT-MobileSummit 2009
ICT-MobileSummit 2009 se koná ve dnech 10. - 12. června 2009 v Santanderu (Španělsko). Tato akce je v pořadí 18. ze série výročních konferencí podpořených Evropskou komisí, které pravidelně přilákají přes 600 delegátů z průmyslu a výzkumné sféry ke sdílení zkušeností a výsledků VaV, identifikování budoucích trendů a příležitostí pro obchodní a mezinárodní výzkumnou spolupráci v rámci ICT tématu 7. RP. ICT-MobileSummit 2009 se zaměří zejména na výzvy při budování internetu budoucnosti, který bude založen na mobilních, bezdrátových a pevných vysílacích komunikačních infrastrukturách. Více informací.

 

Mezinárodní konference Digital Businesses - DIGIBIZ 2009
Konference DIGBIZ 2009 je pořádána za účelem, aby sloužila jako vedoucí mezinárodní fórum pro průmysl a akademický sektor zabývající se elektronických podnikání a obchodem. Konference se zaměří na inovativní obchodní modely (B2B, B2C, Marketplaces), komunitní centrické technologie umožňující Digital Businesses (Web 2.0) a obchodní modely pro internet budoucnosti - Business Models for the Future Internet (Web 3.0). DIGBIZ 2009 se koná ve dnech 17. - 19. června 2009 v Londýně. Více informací.

 

CYTER 2009 - konference o kyber terorismu a zločinu

CYTER 2009 je třetí konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná v Praze. Podobně jako v minulosti se bude konference zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu. Politické a globální pohledy na kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference.

CYTER 2009 je součástí programu České republiky v rámci jejího předsednictví v Evropské unii a je organizována pod záštitou vrcholných politických a vědeckých osobností z České republiky a Evropské unie.

Konference proběhne ve dnech 22. až 24. června 2009 v prostorách TOP hotelu v Praze. Hlavním pořadatelem konference je České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky. Více informací o CYTER2009 na stránkách konference.

 

Future-Net'09
Mezinárodní seminář o sítích budoucnosti - Network of the Future (Future-Net'09), který se koná zároveň s konferencí IEEE International Conference on Communications (IEEE ICC 2009), se zaměří na nové revoluční a evoluční síťové koncepty z technického a ekonomického hlediska. Future-Net'09 se koná 18. června v Drážďanech. Více informací.

 

Konference eChallenges e-2009
Konference eChallenges e-2009 se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2009 v tureckém Istanbulu a je 19. konferencí ze série výročních konferencí podpořených Evropskou komisí, které pravidelně přilákají přes 650 delegátů z předních komerčních, vládních a výzkumných organizací z celého světa. Ty zde mohou sdílet znalosti, zkušenosti, best practice v oblastech ICT for Networked Enterprise & RFID, eGovernment & eDemocracy, eHealth, Collaborative Working Environments, Living Labs, eInfrastructures; Technology Enhanced Learning and ICT Skills, Knowledge and Content Technologies, Security and Identity Management, High Performance Computing - Applications and Mobility.

Cílem e-2009 je stimulovat rychlé zavádění výsledků VaV do praxe průmyslem a zejména MSP a rovněž napomoci otevírání Evropského výzkumného prostoru (ERA) zbytku světa. Více informací.

 

ICT Information Day & Brokerage Event 2009

ICT Brokerage 2009, která se koná ve dnech 29.-30. dubna v Brně, nabízí příležitost setkání firem a výzkumných pracovišť a navázání spolupráce s kvalitními partnery do společných projektů do 5. a 6. výzvy ICT FP7, zejména s úspěšnými koordinátory běžících projektů, i se zástupci Evropské komise. Cílem konference je podpořit zapojení vědeckých týmů z České republiky a nových členských států EU do 7. rámcového programu. ICT Brokerage 2009 je jednou z oficiálních akcí českého předsednictví, doprovodnou akcí konference Research Connection 2009 a je realizována v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.ict-brokerage.cz.

 

Konference Budoucnost Internetu
Tato konference pořádaná v rámci českého předsednictví v Radě EU si klade za cíl přehodnotit strategické směry a trendy týkající se budoucího společenského a hospodářského vývoje on-line Internetu a mobilní společnosti a představit zajímavé nápady a projekty v této oblasti. Konference se bude konat ve dnech 11. – 13. května 2009 v Praze. Více informací.

 

Nanofair 2009

Ve dnech 26. – 27. května 2009 se v Drážďanech koná již 7. mezinárodní veletrh v oblasti nanotechnologií Nanofair 2009, v letošním roce pod sloganem „Nové nápady pro průmysl“. Diskuse se zaměří na oblast elektroniky, materiálů a povrchových úprav, věd o živé přírodě a na energetiku a optiku. Další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.

 

Nanomaterials09

Konference Nanomaterials09, kterou spoluorganizuje společnost NanoCentral a IntertechPira v Bonnu ve dnech 16. – 18. června 2009, je strukturována do pěti paralelních tématických částí: printed electronics, nanocomposites, nanobiotech & consumer products, coating, inks & pigments, clean technology.

 

13. ročník mezinárodního fóra AMAA

V pořadí již 13. ročník Mezinárodního fóra k pokrokovým mikrosystémům pro automobilové aplikace (13th International Forum on Advanced Microsystems for Automotive Applications, AMAA) se bude konat ve dnech 5.-6. května 2009 v Berlíně pod názvem „Inteligentní systémy pro bezpečnost, udržitelnost a pohodlí“ (Smart systems for safety, sustainability and comfort). Mimo jiné bude představena činnost a výsledky 3 výzkumných projektů, spolufinancovaných z evropských fondů, INTERSAFE-2, EE-VERT and E3CAR. Program a možnost registrace naleznete zde.

 

Mezinárodní letní škola v oblasti fotoniky

Letní škola „Organic Electronics from lab to home“ se bude konat ve dnech 2.- 6. června 2009 v polské Krutyni a organizuje je ji projekt OLED100.eu finančně podpořený ze 7. RP. Detaily naleznete zde. Uzávěrka registrací je 15.4.2009.

 

Letní škola k biofotonice

4. ročník mezinárodní letní školy v oblasti biofotoniky se koná ve švédském lokalitě Sven ve dnech 6. – 13. června 2009 a organizuje ji Evropská síť excelence Photonics 4 Life (P4L). Další informace se nacházejí zde.

 

Mezinárodní letní škola k optickým technologiím

V pořadí již 5. ročník mezinárodní letní školy „New frontiers in optical technologies“ se koná ve Výzkumném středisku pro optoelektroniku Tamperské technologické university ve Finsku, a to ve dnech 10. – 14. srpna 2009. V případě zájmu klikněte zde.

 

SRC'09 - 4. výroční konference bezpečnostního výzkumu
Výroční konference o evropském bezpečnostním výzkumu byla od svého zahájení hlavní součástí ve vývoji civilního evropského bezpečnostního systému. 4. SRC konference se bude konat ve dnech 29. - 30. září 2009 ve Stockholmu. Konference je organizována švédskou vládní agenturou pro inovační systémy a švédským předsednictvím v Radě EU. Očekává se na ní více jak 1200 účastníků z oblasti výzkumu, průmyslu, EU institucí a dalších 'stake-holders' se zájmem o bezpečnost evropských občanů. Detailní informace naleznete na stránkách konference.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

ICT: SIS_EC (Safe Integrated System for Energy Consumption Efficiency), Societatea de Inginerie Sisteme SA, Romania, 09.04.2009.

 

ICT: DIGITEF - Control and Diagnosis Based on Image Complexity Interpretation, Politehnica University of Bucharest, Romania, 07.04.2009.

 

ICT: COMOD - Conceptual Models and Architectures for Mobile Sensor Networks  Based on Data Fusion and Internal Processing, Politehnica University of Bucharest, Romania, 07.04.2009.

 

Další programy a informace

 

Zpráva EP „Regulační aspekty nanomateriálů“

Na svém zasedání dne 31. března 2009 schválil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) vlastní zprávu k regulačním aspektům nanomateriálů. Text, jehož zpravodajem je švédský europoslanec Carl Schlyter, požaduje přísnější kontrolní mechanismy pro nanotechnologie. Dokument byl schválen těsným poměrem 21 : 14. K dispozici je prozatím pouze zpráva předběžná, a to zde (bod 12). Konečná verze bude dopracována a předložena na některé z příštích plenárních zasedání EP.

 

Záznam z konference "ICT for Energy Efficiency"
V Bruselu se ve dnech 19.-20. března 2009 konala konference "Informační a komunikační technologie pro energetickou účinnost" (ICT4EE), kterou společně organizovala Evropská komise (Generální ředitelství pro Informační společnost a media, DG INFSO) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záznam z průběhu akce naleznete zde.

 

Informační den k textiliím

V Bruselu se dne 31. března 2009 uskutečnil informační den španělského Textilního technologického institutu AITEX pod názvem „New textiles: Research and Innovation in the Textile-Clothing-Technical Textiles Industry“. Zprávu si můžete přečíst zde.

 


ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Bezpečnost a udržitelnost automobilové dopravy

Ve dnech 5. a 6. května se bude v Berlíně konat třinácté mezinárodní fórum „Advanced Microsystems for Automotive Applications“. Hlavním tématem konference budou „Smart systems for safety, sustainability and comfort“. Konference představí nejnovější ICT technologie a řešení pro zvýšení bezpečnosti, energetické účinnosti a snížení emisí v automobilovém průmyslu. Speciální důraz bude kladen na technologie umožňující ekologicky šetrnou automobilovou dopravu – především pak elektřinou poháněné vozy. Více informací o připravované akci naleznete zde.

 

Optoelektronika pro kosmické využití

Ve dnech 11.-15. května se v italském Cagliari bude konat první mezinárodni sympózium na téma Reliability of Optoelectronics for Space. Hlavním cílem sympózia bude nabídnout zájemcům z řad odborníků možnost prezentovat své výsledky a výzkum z oblasti kvalifikace, evaluace, hodnocení spolehlivosti a analýzy možností selhání optoelektronických zařízení při využití v kosmu. Na sympóziu se budou aktivně podílet např. Evropská kosmická agentura (ESA), NASA, Centre national d´études spatiales (CNES) nebo společnost Thales Alenia Space. Více informací naleznete zde.

 

Využití informačních systémů a geografických dat

V Praze se pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR bude konat ve dnech 12. a 13. května společná mezinárodní konference na téma geografické informace a kosmická data ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní témata konference budou patřit Bezpečnost a krizové řízení (GMES), ICT pro venkovské oblasti, direktiva INSPIRE nebo eLearning pro venkovské nebo znevýhodněné oblasti. Další informace o konferenci naleznete zde.

 

NovCare 2009

Konference NovCare 2009, která se bude zabývat inovačními metodami pro popis a monitorování zemského podloží pro environmentální účely, se uskuteční od 13. do 16. května v německém Lipsku. Konference by měla představit největší novinky v této oblasti. Další informace jsou k dispozici zde.

 

Partnering v oblasti lesnictví

Ve Vídni se dne 15. května konat akce, jejímž cílem je usnadnit a zprostředkovat hledání potenciálních partnerů do projektů 7. RP z oblasti lesnictví. Akce je organizována Evropskou technologickou platformou pro lesnictví a měla by poskytnout nejnovější informace o možných tématech budoucích výzev a možnost prezentovat projektové záměry účastníků. Další informace naleznete zde.

 

Plenární zasedání ERTRAC

Na 24. června plánuje Evropská technologická platforma pro silniční dopravu ERTRAC své plenární zasedání. Více informací by se mělo v nejbližší době objevit zde.

 

Marco Polo Baltic Conference

Program Marco Polo organizuje konferenci, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. září v Gdaňsku. Název konference zaměřené na pobaltský region je Marco Polo Baltic Conference, více informací bude brzy k dispozici zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Výzva IEE 2009

 

Program Intelligent Energy Europe otevřel výzvu pro podávání projektových návrhů na rok 2009. Uzávěrka výzvy IEE je stanovena na 25. června. Rozpočet, se kterým bude nakládat, je 65 milionů euro. Veškeré informace o výzvě jsou k dispozici zde.

 

 

Nový tendr výzvy Galileo

Byla zveřejněna nová veřejná zakázka, která je součástí výzvy Galileo 2008. Název tendru je FORTRESS (FORge for Tamper RESpondent Security modules) a jeho uzávěrka dne 18. května 2009. Hlavním cílem navržených projektů by mělo být vytvoření technologického demonstrátoru bezpečnostních technologií, které budou použity v bezpečnostním modulu přijímačů PRS (Public Regulated Services) systému Galileo. Všechny podrobnosti k veřejné zakázce naleznete zde.

 

Výzva pro projekty evropské dopravní infrastruktury

Dne 31. března byla zveřejněna výzva TEN-T 2009 s rozpočtem téměř 1 miliarda euro na financování projektů evropské dopravní infrastruktury. Letošní výzvy k předkládání návrhů zahrnují výzvu v hodnotě 500 mil euro v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, jejímž cílem je poskytnout evropské ekonomice okamžitý stimul urychlením investic do infrastruktury. Kromě toho bude možné získat finanční prostředky v rámci ročního a víceletého programu TEN-T, jejichž prioritami v této výzvě k předkládání návrhů jsou mořské dálnice, inteligentní dopravní systémy pro silniční dopravu a evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS). Pro více informací pokračujte zde.

 

Výzva JTI FCH

Podle neoficiálních informací by přibližně v polovině měsíce května měla být vyhlášena výzva Společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík. Kancelář CZELO má k dispozici návrh pracovního programu výzvy. V případě zájmu kontaktujte vlkovam@tc.cz.

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Strategie EU v boji proti změnám klimatu

Evropská komise vytvořila strategii, která by měla EU pomoci vyrovnat se s následky, které s sebou přinášejí globální klimatické změny. Součástí této strategie je především Bílá kniha s názvem: „Adapting to climate change: Towards a European framework for action”, dále pak vytvoření „Clearing House Mechanism“, který by měl přispět ke sdílení výsledků výzkumu rizik plynoucích z klimatických změn mezi odborníky nebo vytvoření „Impact and Adaptation Steering Group (IASG)“, která by měla dohlížet na implementaci a dodržování strategie obsažené v Bílé knize. Podrobnější informace naleznete zde.

 

EK vlastníkem EGNOS

Evropská komise se 1. dubna stala (jménem ES) vlastníkem celé infrastruktury navigačního systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Spravováním systému pověřila firmu ESSP SaS. EGNOS je předchůdcem vyvíjejícího se systému Galileo, který by měl být operabilní v roce 2013. Je rovněž doplňujícím systémem současného GPS, u kterého zvyšuje přesnost a spolehlivost navigace. Společnost ESSP SaS, která bude na základě smlouvy s EK systém spravovat, sídlí ve francouzském Toulouse a jejími zakladateli jsou poskytovatelé navigačních služeb Aena, DSF, DSNA, ENAV, NATS, Nav Portugal a Skyguide. Více informací naleznete zde.

 

Dohoda mezi EU a Afrikou v oblasti letectví

Evropská unie a Africká unie se na konferenci ve Windhoeku (2.-3. dubna) dohodly na užší spolupráci v oblasti letecké dopravy mezi Afrikou a Evropou, podle níž by měl vzniknout strategický rámec směřující k bezpečnější a udržitelnější letecké dopravě. Více informací ze zmíněné konference a o nastíněné strategii naleznete zde.

 

EURATOM

 

Evropská perspektiva v oblasti jaderného štěpení

Zprávu o 41 stranách pod názvem „European Perspective on Nuclear Fission“ vypracoval Vědecký a technický výbor (STC), který je poradním orgánem EK, složeným ze zástupců členských států. Zpráva analyzuje evropskou perspektivu v oblasti jaderného štěpení a navrhuje strategická a technická opatření pro vývoj jaderné energetiky v EU. Mimo jiné vyzývá EK, aby připravila Evropskou strategii pro jaderné štěpení.

 

Zdokonalené technologie pro hlubinné ukládání radioaktivního odpadu

V rámci projektu ESDRED (Engineering Studies and Demostrations of Repository Designs), financovaného z 6. RP Euratom, byly vyvinuty slibné nové technologie pro hlubinné ukládání vysoce aktivního radioaktivního odpadu s dlouhou dobou rozpadu. Tiskové prohlášení si můžete přečíst zde a odborný článek zde.

 

Nabídka pracovních míst v ITER

Dne 18. března 2009 byla publikována nabídka 73 pracovních míst v Mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru ve francouzské lokalitě Cadarache. Další informace naleznete zde

 


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Seventh European Feminist Research Conference
Konference reflektuje různorodost genderových a ženských studií, zahrnuje interdisciplinární perspektivy imaginace, znalostí a politik. Koná se ve dnech 4. - 7. června v Utrechtu. Více informací.

 

Konference o politizaci vědy

Konference s názvem 'Science and values: the politicisation of science' se bude konat ve dnech 25. – 30. května v německém Bielefeldu. Zaměří se zejména na politizaci vědy a rovněž na její komercializaci a medializaci. Více informací.

 

Konference ESF-ZiF-Bielefeld

European Science Foundation (ESF) a Bielefeld University/ZiF sponzorují sérii vědeckých konferencí v rámci ESF Research Conferences Scheme. Série ponese název ‘ESF-ZiF-Bielefeld Conferences’, které budou pořádány na nejvyšší vědecké úrovni. Tyto konference dají dohromady účastníky a experty z oblasti sociální a humanitních věd. Vybrané konference v rámci této série se budou konat každý rok. Více informací.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Ženy a věda

Vyšlo další číslo newsletteru Ženy a věda, aktuální březnové vydání naleznete zde.

 

Report 'Global Governance of Science' 

Tato zpáva je výsledkem expertní skupiny Evropské komise (DG Research), do které přispěla řada právních expertů, sociologů, filosofů a politických vědců z Evropy, Spojených států, Číny a Jižní Afriky.  Report hledá postup k vizi globálního vládnutí pro obecné blaho, která se opírá o evropské principy dobrého vládnutí a základních práv. Report je ke stažení zde.

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

The Small Business Act for Europe: business without barriers
Konference “The Small Business Act for Europe: business without barriers”, a "2009 European Enterprise Awards Ceremony", spoluorganizovaná Evropskou komisí, Českým předsednictvím a Výborem regionů, představí inspirující nástroje a politiky napříč Evropou k podpoře podnikání a pro zlepšení prostředí, ve kterém malé podniky působí. Konference se bude konat ve dnech 13.-14. května 2009 v Praze a je zaměřena na politické činitele na národní, regionální a lokální úrovni, na obchodní organizace a malé a střední podniky (MSP). Více informací a registrace.

 

Semináře k finančním pravidlům výzkumných projektů ve prospěch SMEs

Finanční Helpdesk pořádá v rámci 1. Evropského týdne malých a středních podniků dva jednodenní semináře k finančním pravidlům výzkumných projektů ve prospěch SMEs. První z nich se bude konat v Tel-Avivu dne 10. května 2009 (detaily a možnost registrace zde), druhý proběhne v Londýně dne 13. května 2009 (informace zde).

 

Research Connection 2009
Ve dnech 7. – 8. května 2009 se v Praze koná mezinárodní konference Research Connection 2009 zaměřená na tři hlavní EU programy podporující výzkum a inovace – 7. rámcový program, rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) a strukturální fondy. Součástí konference je i sekce, zaměřená na problematiku malých a středních podniků (MSP). Více informací naleznete zde.

 

16th EUROCHAMBRES Congress - Doing Business without Barriers
Ve dnech 14. – 15. května se bude v Praze konat 16. zasedání evropských hospodářských komor EUROCHAMBERS. Bližší informace zde.

 

EIT podnikatelský seminář a KIC informační den
V souvislosti s vyhlášením výzvy pro předkládání projektových návrhů k založení znalostních a inovačních komunit (KICs) organizuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) dvě paralelní akce za účelem lepší přípravy zainteresovaných stran při předkládání projektových návrhů KICs. Ve dnech 6. - 8. května 2009 s v polské Vratislavy koná podnikatelský seminář (Entrepreneurship Seminar) a KIC informační den(KIC Info Day). Více informací včetně registrace naleznete na stránkách EIT.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Podpora podnikatelského ducha u mladých lidí

 

Italský region Friuli Venezia Giulia hledá partnera do projektu týkajícího se způsobu učení a školení mladých lidí, jak se stát budoucími podnikateli. Detailní popis projektu, jeho cílů a hlavních nástrojů, včetně kontaktu na odpovědnou osobu najdete zde.

 

 

Další programy a informace

 

Seznam projektů v přípravné fázi v oblasti výzkumných infrastruktur

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách seznam projektů v oblasti evropských výzkumných infrastruktur, nacházejících se v přípravné fázi. Jedná se buď o výstavbu zcela nových výzkumných infrastruktur či o modernizaci těch stávajících. Projekty jsou rozřazeny podle vědeckých oblastí a seznam naleznete zde.

 

Newsletter DARIAH

Nové číslo newsletteru Digitální výzkumné infrastruktury pro umění a humanitní vědy (DARIAH) si můžete přečíst zde.

 


ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 

Akce k evropskému výzkumu

 

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Marie Curie ve 22 jazycích

Stručné informace o programu Lidé – akce Marie Curie jsou nyní k dispozici ve 22 jazycích. Pro více podrobností pokračujte zde.

 

Novinky z ERC

Dne 25. března 2009 byla uzavřena druhá výzva ERC pro pokročilé výzkumné pracovníky v oblasti Physical Science and engineering. Do výzvy bylo přijato 736 návrhů projektů. Uzávěrka oblasti Social sciences and humanities je 15. dubna a Life sciences 6. května.

ERC také uveřejnila jména všech projektů, které byly navrženy na financování v první výzvě ERC pro začínající i pokročilé výzkumné pracovníky. Jmenný seznam můžete najít zde.

 

Administrátor v oblasti financí

Výkonná agentura ERC, která má na starosti implementaci specifického programu Myšlenky, uveřejnila pracovní pozici na místo finančního úředníka. Potenciální kandidáti musí být na seznamu EPSO  pro contract agents skupiny III. Více informací najdete zde.

 

bottom_web.gif

bottom_logo_cz.gif