Seminář Trvale udržitelná města
Datum: 22.03.2007 - 22.03.2007

Polovina světové populace bude žít v roce 2008 v městském osídlení. Města se stala hlavními motory ekonomického růstu, zároveň ale také hlavním zdroji nečištění a emisí skleníkových plynů. Trpí problémy jako jsou chudoba, sociální vyloučení, kriminalita a rasismus. Způsob, jakým jsou stavěna (např. gigantická nákupní centra na předměstích) vede k enormnímu mrhání zdroji a energií. Mohou být naše města neutrální co se týče produkce uhlíku, úsporná z hlediska energie, méně znečišťující, více přátelská ke svým obyvatelům a zahrnující všechny sociální skupiny?

V návaznosti na rostoucí zájem Evropské komise, členských států i členů měských správ pořádá Nadace EurActiv k tomuto tématu zvláštní polední seminář a diskusní sekci. workshop se bude konat 22. března 2007 v Bruselu. Z účastníků je možno jmenvat např. Brigitte Ollier (Director, UITP – International Association of Public Transport), Hans van der Loo (Head of EU Liaison Office, SHELL), Guyla Hegyi (MEP Committee on Environment, Public Health and Food Safety), Catherine Parmentier (CEO EuroCities) a další

 

Hlavní diskutovaná témata budou zahrnovat:

• Environmental and energy sustainability: congestion & mobility solutions, pollution & waste, energy efficiency, carbon-free cities;
• Social integration: cultural diversity, immigration issues
• Urban planning: urban sprawl, new innovative planning solutions 

Další informace na sustainability@euractiv.com.

16.03.2007

zpět