Záznamy kanceláře CZELO

        ZAZNAMY  

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj nově poskytuje od února 2011 široké odborné veřejnosti záznamy z nejvýznamnějších konferencí (včetně těch, které organizují členské státy předsedající Radě EU) a seminářů. Ve druhé sekci naleznete záznamy z informačních dnů, projektových burz a dalších akcí, na kterých byly prezentovány nabídky výzkumné spolupráce.

 

KONFERENCE A SEMINÁŘE

 

INFORMAČNÍ DNY, BURZY PROJEKTŮ A SPOLUPRÁCE

 


 

KONFERENCE A SEMINÁŘE

 

2014

02.04.2014 Nové jaro pro včely - zde

20.03.2014 Studie Elsevier o výkonnosti velšského výzkumu - zde

19.03.2014 Blue Growth: Promoting jobs and inovation - zde

06.-07.03.2014 Progressive Economy Forum - zde

04.03.2014 IGLO Open k finančním nástrojům - zde

18.02.2014 Performance of SMEs with FP7 - zde

17.02.2014 New cluster policies for Central Europe and beyond - zde

14.02.2014 IGLO Pracovní skupina ke strukturálním fondům - zde

11.02.2014 Skotské referendum:dopady na EU - zde 

10.02.2014 IGLO Pracovní skupina k vysokoškolskému vzdělávání - zde
06.02.2014 IGLO Open k Evropské radě pro výzkum (ERC) - zde

04.02.2014 prezentace na IGLO Core k synergiím mezi H2020 a strukturálními fondy - zde

17.01.2014 Informační den SC 2 a LEIT-Biotechnologie - zde 

 

2013

 

10.12.2013 Závěrečná konference projektu LIFE+ 3WATER - zde 

06.12.2013 Energetický výzkum a inovace v JAR - zde

05.12.2013 Služby a nové technologie pro aktivní stárnutí - zde

05.12.2013 Podpora udržitelné spotřeby a produkce - zde

03.12.2013 Iglo Open k novému Participant Portal - zde

02.12.2013 ERC workshop pracovní skupiny pro genderovou vyváženost - zde

29.11.2013 JRC: Vědecká podpora pro energeticky účinné budovy - zde 

28.-29.11.2013 ERC workshop k peer review hodnocení - zde 

28.11.2013 Global Energy Prize Summit 2013 - zde

25.11.2013 Informační den MSP - zde 

22.11.2012 Informační den zdraví (vč. nabídky spolupráce italské univerzity v Udine) - zde 

20.-21.11.2013 Konference k bezpečnostnímu výzkumu v H2020 - zde 

19.11.2013 Excelence ve výzkumu pro adaptaci na změnu klimatu - zde 

18.11.2013 Inovace ve vysokoškolském vzdělávání - zde

14.11.2013 Konference o fungování hospodářství v podmínkách stagnace - zde 

13.11.2013 Konference o udržitelné chemii - zde

12.11.2013 STOA: Sustaining Sustainability - zde 

07.11.2013 Konference k chytrým specializacím - zde

06.-08.11.2013 konference ICT: Create, Connect Grow (výběr ze sekcí) - zde

05.11.2013 Konference DAAD o internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání - zde 

05.11.2013 IGLO Open k genderové rovnosti - zde 

30.10.2013 Seminář k programu Eurostars 2 - zde

22. a 23.10.2013 - konference CONCERTO - zde

17.10.2013 Konference o zemědělství a potravinových systémech v Evropě - zde

10.10.2013 Konference "Urbanizace, biodiverzita a služby ekosystému" - zde

08.10.2013 - COFUND (v rámci Open Days 2013) - zde 

07.-08.10.2013 Konference ManuFuture 2013 - zde

03.10.2013 Pracovní skupina IGLO pro strukturální fondy + prezentace k Platformě S3 - zde

02.10.2013 Bruegel představil publikaci o průmyslové výrobě v Evropě - zde 

02.10.2013 Seminář STOA o možnostech a rizicích cloudové technologie v Evropě - zde

02.10.2013 Inovační partnerství v dopravě (v rámci 5. ročníku EIS) - zde

01.10.2013 IGLO Open ke společenské výzvě Zdraví (H2020) - zde

01.10.2013 MSP v Evropě, maximalizace jejich inovačního potenciálu (v rámci 5. ročníku EIS) - zde

01.10.2013 Za Horizontem 2020: od financování na trh (v rámci 5. ročníku EIS) - zde

01.10.2013 Horizont 2020: od záměrů k dopadu (v rámci 5. ročníku EIS) - zde 

01.10.2013 NAIADES II - podpora vnitrozemské vodní dopravy v Evropě - zde 

26.09.2013 ACA představila publikaci "Mobility Windows" - zde

24.09.2013 COST-STOA seminář k evr. financování výzkumu - zde 

24.09.2013 Seminář o výzkumu surovin v JAR - zde

23.09.2013 Informační den projektu GeoMol - zde

19.09.2013 Seminář ke společné euro-africké strategii - zde

19.09.2013 Podzimní recepce LERU- ERA v Horizontu 2020- zde

16.09.2013 Otevření kanceláře University of Wolverhampton v Bruselu - zde

16.09.2013 Science Europe představila studii o mobilitě vědeckých pracovníků - zde

05.09.2013 Pracovní skupina IGLO pro strukturální fondy, téma Synergie - zde

03.09.2013 IGLO Open k Marie Sklodowska Curie Akcím (MSCA) - zde

03.09.2013 IGLO Open k aktuální výzvě výzkumné infrastruktury PRACE - zde

09.07.2013 Význam genderových analýz pro oblast výzkumu - zde

05.07.2013 IGLO WG INCO Prezentace COST - zde

04.07.2013 IGLO Open Special k evropskému VŠ vzdělávání ve světě - zde

02.07.2013 IGLO Open ke společnému programování a mezinárodní spolupráci - zde

17.06.2013 ERA-NETy a společné programy v H2020 - zde

13.06.2013 Vytváření příležitostí pro malé a střední podniky a zdravotnický sektor v H2020 - zde

11.06.2013 IGLO Open k ERA Chairs - zde
10.06.2013 ICT a společenské výzvy: veřejný a R&D sektor v roli inovátorů - zde

10.06.2013 Tenure track – cesta k přilákání výzkumných talentů? - zde

06.06.2013 Brífink LERU ke studentským mobilitám - zde

04.06.2013 IGLO Open Special ke kohezní politice 2014 - 2020 - zde

04.-05.06.2013 Fórum ke spolupráci vysokých škol a průmyslu - zde

29.05.2013 Seminář CERN-STOA v EP k částicové fyzice - zde

27.05.2013 Informační den k výzvě Ekoinovace - zde

22.05.2013 Pracovní skupina IGLO ke strukturálním fondům - kohezní politika - zde

22.05.2013 Zachycování a ukládání uhlíku v Evropě - zde

16.05.2013 Meziparlamentní konference EUREKA - zde

15.05.2013 akce v EP k šetrnému využívání zdrojů - zde

15.05.2013 Workshop k výzkumným infrastrukturám a strukturálním fondům - zde

14.05.2013 Výroční konference německého sdružení Helmholtz - zde 

14.05.2013 Evropský výzkum mozku - úspěchy a nové výzvy - zde

13.05.2013 IMI Stakeholder Forum 2013 k poruchám mozku - zde

29.04.2013 Zahájení činnosti ASEAN IPR SME Helpdesk - zde

25.04.2013 Konference: Klimatická změna v evropských lesích - zde

24.04.2013 Vědecký brífink Arctic Climate Change - zde

24.04.2013 Švýcarský inovační systém - zde
24.04.2013 Výzva pro Horizont 2020 - Stárnutí a mezigenerační spravedlnost - zde

23.04.2013 Konference: Innovace v rostinné genetice - zde

17.04.2013 Doporučení k Roadmap 2030 Energy Storage Technology - zde 

17.04.2013 Přednáška Large Aeronautical Testing Infrastructures in Europe - zde

17.04.2013 Diskuse s hlavní vědeckou poradkyní EK Anne Glover na Jarní recepci IGLO - zde

17.04.2013 Evropa 2020, RIS a budoucí možnosti financování - zde

16.04.2013 IGLO Open Special k H2020 - stárnutí a mezigenerační spravedlnost - zde a prezentace zde

15.04.2013 IGLO Open k EIT - zde, prezentace zde

11.04.2013 Kulatý stůl JRC k vysokým školám - zde

11.04.2013 Konference Hungry4Change 2 - zde 
10.04.2013 Workshop k evropskému inovačnímu ekosystému - zde

10.04.2013 Zasedání pracovní skupiny IGLO k inovacím k EIP AHA - zde

27.03.2013 Konference: Udržitelná bioekonomika - zde

26.03.2013 Konference k vědecké podpoře růstu a pracovních míst - zde

25.03.2013 Pracovní skupina IGLO k VŠ vzdělávání - zde

22.03.2013 Kulatý stůl LERU k ženám ve výzkumu na univerzitách - zde

22.03.2013 Seminář k alternativnímu zemědělství - zde

21.03.2013 Seminář k inovacím: Otevřené on-line zdroje - zde

20.03.2013 Závěrečná konference projektu managementu odpadů pod EU LIFE+ - zde

 

2012

 

12.12.2012 seminář - 100. program Marie Curie COFUND - zde

12.12.2012 společné zasedání pracovní skupiny IGLO k inovacím a ETP/JTI - zde

11.12.2012 Informační schůzka k Open Days 2013 - zde

11.12.2012 Dosahování cílů strategie Evropa 2020 - koordinace politik pro podporu regionů, měst a MSP - zde

07.12.2012 seminář JAR k biotechnologickým a zemědělským programům agentury TIA - zde

06.12.2012 Zelené inovace a inovace pro život - Univerzita Kobe - zde

06.12.2012 konference ke spuštění strojových překladů patentů čínština-angličtina - zde

04.12.2012 udílení Inovační ceny EARTO 2012 - zde 

04.12.2012 IGLO Open k využití SF pro dosažení excelence ve VaV - zde

04.12.2012 seminář COST Science Night - zde

03.12.2012 Debata Může Evropská unie znamenat Podnikatelskou unii? - zde

30.11.2012 konference LERU k otevřenému přístupu - zde
29.-30.11.2012 2. Evropský genderový summit - zde

28.11.2012 seminář Fraunhofer "From Lab to Market" - zde

22.11.2012 Závěrečná konference projektu ChemClust - zde

20.-21.11.2012 Nové schopnosti pro evropskou bioekonomiku - zde

20.11.2012 Zasedání pracovní skupiny IGLO ke strukturálním fondům - zde

14.11.2012 Závěrečná konference projektu ICT-Value Networks - zde

13.11.2012 Výzkum v oblasti zdraví na křižovatce - zde

12.11.2012 Chytrá specializace a klíčové technologie: fotonika a mikro/nanoelektronika - zde 

08.-09.11.2012 konference k EIT a společenským výzvám - zde

07.-08.11.2012 Konference Inovace a růst prostřednictvím poptávky - zde

07.11.2012 Konference Lepší inovační podpora pro MSP v Evropě - zde

06.11.2012 Seminář k podpoře inovací u MSP - příklady dobré praxe - zde 

06.11.2012 1. konference EIP Aktivní a zdravé stárnutí - zde 
05.11.2012 Konference ERC - Jak zvýšit atraktivitu evropských univerzit a přilákat excelentní vědce? - zde 
31.10.2012 9. setkání Evropské sítě na podporu výzkumných kariér - zde 
24.10.2012 Seminář Mobilita vysokoškolských studentů v Evropě - výzvy a šance - zde

17.10.2012 Summit Evropského týdne MSP  - zde

16.-18.10.2012 Světové fórum výroby - zde

16.10.2012 Chytrá specializace v nemetropolitních regionech - zde, prezentace zde

16.10.2012 PASHMINA závěrečná konference - zde 

12.10.2012 Otevření estonské styčné kanceláře pro VaV v Bruselu - zde

11.10.2012 Konference Mapování vědeckých potřeb v arktických a severních oblastech - zde 

10.10.2012 Konference Role vědy a technologie v podpoře inovací - zde 

Týden evropských regionů

 • 09.10.12 Přeshraniční spolupráce podporuje inovace - zde
 • 09.10.12 Synergie přeshraniční spolpráce s dalšími programy - zde
 • 09.10.12 Indikátory 2014+ - zkušenosti pilotních regionů - zde
 • 09.10.12 Seminář k regionálním inovacím a k chytré specializaci - zde
 • 10.10.12 Meziregionální řešení pro chytrou specializaci - zde
 • 10.10.12 Chytrá specializace a podnikatelské objevování - zde

09.10.2012 JIIP Symposium 2012 - zde 

05.10.2012 Partnerské setkání In2Societies - zde 

02.10.2012 ERRIN konference k EIT - zde 

02.10.2012 IGLO Open: FET v Horizontu 2020 - zde

01.10.2012 Konvent evropských MSP - zde

27.09.2012 Seminář k chytré specializaci a teritoriální kohezi - zde 

26.09.2012 seminář k mezinárodnímu rozměru švýcarského VaVaI - zde

24.09.2012 zasedání pracovní skupiny IGLO k vysokoškolskému vzdělávání - zde

20.09.2012 Konference projektu 7. RP BESSE - zde

19.09.2012 Konference k "Internet of Things" v logistice - zde 
19.09.2012 Druhé setkání Aviesan - zde 

18.09.2012 Výzkumné sympozium k nemocem trávicí soustavy a jater - zde

18.09.2012 konference k SSH v programu Horizont 2020 - zde

18.09.2012 konference Inovace pro zmírnění chudoby - zde

13.09.2012 seminář CEN-CENELEC o standardizaci v FP7 projektech - zde  
11.09.2012 Prezentace k chytré specializaci italského regionu Apulie - zde, záznam zde

04.09.2012 pracovní snídaně K4I Forum Governing Board - zde

04.09.2012 diskuse IGLO ke sdělení k ERA (včetně odkazu na prezentaci) - zde

29.08.2012 EIT a ICT Labs – zde, prezentace zde

11.-15.07.2012 Konference ESOF v irském Dublinu - zde

03.07.2012 stážisté akcí Marie Curie v 6. RP - zde

03.07.2012 švýcarská vyhledávací databáze - zde

03.07.2012 IGLO Open k synergiím H2020 a SF (včetně odkazu na prezentaci) - zde 

03.07.2012 diskuse IGLO k výzkumným infrastrukturám - zde a prezentace zde

25.-26.06.2012 Konference EIT Kodaň - zde

21.06.2012 Věda: je to věc děvčat! - zde

21.06.2012 Konference Research Europe - zde 

19.-21.06.2012 Konference Průmyslové technologie 2012 - zde

19.06.2012 Výzkumné univerzity a výzkumná hodnocení - zde

13.06.2012 Horizont 2020: přenos nápadů na trh (včetně odkazu na prezentaci EK) - zde

07.06.2012 Pomocí výzkumu ke změně: představení a debata úspěšných inovačních nástrojů - zde

05.06.2012 Priority CY PRES v oblastí výzkumu a vzdělávání - zde

04.-05.06.2012 Konference WIRE - Týden inovativních regionů v Evropě - zde

22.-25.05.2012 Green Week - zde

16.05.2012 Zjednodušení pravidel pro účastníky v Horizontu 2020 - zde

16.05.2012 Řešení problému udržitelnosti cestovního ruchu v oblasti námořnictví - zde

11.05.2012 Globální srovnávací systém výzkumu (GRBS) - zde

10.05.2012 Závěrečná konference projektu 7. RP EUIMA - zde

08.05.2012 IGLO Open k činnosti Sekretariátu ITRE při projednávání H2020 - zde, prezentace zde

07.-08.05.2012 Výroční konference EARTO 2012 - zde

07.05.2012 Podpora politiky EU ze strany vědy - zde

25.04. 2012 Jak implementovat plán EU v oblasti energetiky: Energy Roadmap 2050 zde

23.04.2012 Nový přístup k malým a středním podnikům v Horizontu 2020 -zde

19.04.2012 Elektronické zdravotnictví: Jaké nabízí řešení pro evropské venkovské oblasti zde

18.04.2012 EuroBioForum 2012 k personalizované medicíně - zde

17.04.2012 Problematika veřejné podpory v krajích a obcích ČR - zde

13.04.2012 The Role of Innovative Universities in Smart Specialization - zde

12.04.2012 Challenges arising from large-scale deployment of smart grids -zde

11.04.2012 seminář EP k finančním nástrojům H2020 a COSME - zde

03.04.2012 IGLO Open k budoucnosti Evropských inovačních partnerství (EIP) - zde

28.03.2012 Závěrečná konference projektu AERTOs - zde

27.03.2012 Akce EuropaBio k budoucnosti biotechnologií - zde

27.03.2012 seminář ke zvýšení excelence - zde 

26.03.2012 seminář k e-skills - zde

26.03.2012 briefing ke směrnici o energetické efektivitě - zde

20.03.2012 veřejné slyšení k Horizontu 2020 - zde

19.03.2012 seminář EK k finančním chybám - zde

19.03.2012 IGLO pracovní skupina - synergie mezi H2020 a SF - zde

29.02.-01.03.2012 Konference k pětiletému výročí ERC - zde

28.02.2012 Konference SpaceEU - zde 

28.02.2012 Konference o inovacích - zde

28.02.2012 Konzultace k přípravě stanoviska Výboru regionů k H2020 - zde

21.02.2012 Evropský podnikatelský summit a EIT awards - zde 

15.02.2012 publikace ke vlivu ekonomiky na vědu - zde

13.02.2012 studie LERU o kancelářích pro transfer znalostí - zde

09.-10.02.2012 Konference k diabetes a obezitě - zde

01.02.2012 konzultace k EIP voda - zde

31.01.2012 K4I - programové jednání na r. 2012 a večerní diskuse v EP - zde

31.01.2012 briefing o švýcarském vzdělávacím modelu - zde

30.01.2012 Konference k Evropskému výzkumnému prostoru (ERA) - zde 

24.01.2012 Diskuze k udržitelnému, výnosnému a konkurenceschopnému zemědělství - zde

23.01.2012 Prezentace projektu Progetto Manifattura - zde.  

18.01.2012 EUREKA a regionální dimenze inovací - zde

18.01.2012 seminář IPR Heldesk - zde

11.01.2012 seminář v EP k multidisciplinárnímu výzkumu - zde, zpráva a prezentace zde

10.01.2012 IGLO Open k Pracovnímu programu EK na r. 2012 - zde, prezentace zde.

 

2011 

 

16.12.2011 Závěrečné zasedání projektu ONE-P - zde

14.12.2011 Summit projektu EUKTS (transfer znalostí) - zde 

13.12.2011 Konference k výzkumu a inovacím v regionech po roce 2013 - zde

07.12.2011 Seminář o budoucnosti mořských a námořních inovací v Evropě - zde

07.12.2011 Debata o Nástroji pro propojení Evropy (Connecting European Facility) - zde

05.-06.12.2011 Inovační konvent - zde

01.12.2011 Politika výzkumu a inovací EU- potenciál SMEs - zde

28.11.2011 Konference k posílení dialogu EU a Latinské Ameriky v oblasti ICT - zde

29.11.2011 Konference o VaI v budoucí kohezní politice - zde

28.-29.11.2011 Konference SET Plan - zde 

24.11.2011 Vědecko-technologický summit SciTechEUROPE - zde

23.11.2011 Studie Slovinska k účasti v 7. RP - zde

23.11.2011 Konference o výrobě energie v budoucnosti v rámci cyklu Velké výzvy - odpovědi ze Severního Porýní-Vesfálska - zde

22.11.2011 Diplomatická jednání o spolupráci s Arabským poloostrovem - zde

22.11.2011 Konference Women Entrepreneurship in the EU and Turkey - zde

08.-09.11.2011 European Gender Summit - zde 

08.-09.11.2011 Čtvrtá konference k unijní politice pro vesmír  - zde

28.10.2011 Pracovní skupina k návrhu nové JTI SHIFT2RAIL - zde

25.10.2011 Seminář na téma inovace v Indii - zde

24.-25.10.2011 Konference ManuFuture - zde

21.10.2011 ERAfrica - briefing pro vlastníky programů - zde

20.-21.10.2011 Konference NanoEthics 2011 - zde

18.10.2011 Ceremoniál k uvedení společného záměru JRC-EASAC: vliv umělých nanomateriálů na lidské zdraví - zde

18.10.2011 Konference projektu FUTURAGE k zahájení cestovní mapy evropského výzkumu v oblasti stárnutí - zde

18.10.2011 Věda o vědní politice - Plán EU a USA na měření výsledků investic do vědy - zde

17.10.2011 Setkání s hlavním vědeckým poradcem Nového Zélandu - zde

11.-12.10.2011 Třetí Evropský inovační summit

 • Dopolední zasedání k internetu budoucnosti - zde
 • Odpolední část o budoucí generaci předních evropských vědců - zde
 • Večerní diskuse k transatlantické spolupráci - zde
 • Polední diskuse ke spolupráci EU-Rusko - zde
 • Dopolední zasedání k budoucnosti inovací v Evropě - zde

10.-13.10.2011 Týden evropských regionů (Open Days)

 • Seminář na vysoké úrovni EU-Čína - zde
 • Udržitelné osvětlení v místních komunitách - zde
 • Přeshraniční spolupráce z perspektivy výzkumu a inovací - zde

05.10.2011 Společné technolgické iniciativy k inovacím - zde

04.10.2011 IGLO Open na téma "Partnering communication" - zde

30.09.2011 Konference k hodnocení VaVaI - zde

29.09.2011 Konference k evropskému kodexu pro nanotechnologie - zde

28.09.2011 Konference k bezpečnosti potravin - zde 

26.09.2011 Zahajovací konference CEITEC, Brno - zde

19.-21.09.2011 Security Research Conference, Varšava - zde 

20.09.2011 Konference "Co je k obědu?" - zde

19.09.2011 Setkání zástupců IGLO & Jamese Gavigana - zde

19.09.2011 Chytré specializace z perspektivy soukromého sektoru - zde

19.09.2011 Japonské symposium k GEJET - zde

16.09.2011 Zpráva EUA ke kvalitě kultury na VŠ - zde

15.09.2011 Prezentace ERA-Instruments - zde

09.09.2011 Problematika norem ve výzkumných projektech - zde

09.09.2011 Společný program k vodě - zde a prezentace zde

08.09.2011 Příprava Horizontu 2020, Jack Metthey DG RTD - zde a prezentace zde 

06.09.2011 IGLO Open k MSP v budoucím RP Horizont 2020 - zde a prezentace zde

06.09.2011 Večerní diskuze K4I k chemii - zde

14.07.2011 Konference "Innovation for Stronger Regions" - zde

07.07.2011 Studie Research Funding for Economics in Europe - zde

06.07.2011 Závěrečná konference projektu BID - zde

06.07.2011 Schůzka k výsledkům konzultace k EIT - zde

05.07.2011 IGLO Open k mezinárodní spolupráci - zde a prezentace zde.

30.06.2011 Seminář k Evropskému regionu Dunaj-Vltava - zde

30.06.2011 Diskuze v EP o budoucnosti EIT - zde

28.06.2011 Seminář k zelené ekonomice a regionálnímu rozvoji - zde

27.-28.6.2011 Konference k "Public procurement of innovation - zde 

23.-24.06.2011 Konference Regions for Economic Change - zde

22.06.2011 Seminář "Innovation and gender" - zde 

21.06.2011 Seminář EK k MSP v budoucím RP - zde

20.06.2011 Konference k Evropské výzkumné radě - zde

17.06.2011 Prezentace studie LERU k otevřenému přístupu - zde

15.06.2011 Diskuze K4I k financování VaVaI z regionální perspektivy - zde

14.06.2011 Seminář v EP "Future EU support for research in renewable energy" - zde

14.06.2011 Diskuze k bioekonomice - zde

10.06.2011 Konference k CSFRI - zde

01.06.2011 Slyšení v EP k budoucnosti evropského výzkumu - zde

25.-26.05.2011 Konference Green week - zde

23.05.2011 Seminář k budoucí architektuře internetu - zde 

18.05.2011 Seminář ke společnému programování - zde

18.05.2011 prezentace ze semináře k JPIs - zde a zde

17.05.2011 Konzultace EK k mezinárodní spolupráci ve VaVaI - zde 

17.05.2011 Konference ETP Plants for the Future - zde

16.-17.05.2011 Konference RESCUE - zde

12.-13.05.2011 Konference HU PRES Let´s embrace space - zde 

12.-13.05.2011 Konference k personalizované medicíně - zde

10.05.2011 Fórum Sociální inovace: evropská vize, lokální akce - zde

06.-08.05.2011 Konference Scientix - zde 

04.-06.05.2011 Konference FET 2011 - zde

03.05.2011 Večerní diskuse K4I k řízení VaI - zde 

29.04.2011 Seminář EPPSA k přípravě 8. RP - zde 

14.04.2011 Konference ke strategické inovační agendě (SIA) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) - zde

14.04.2011 Akce ke spolupráci EU-USA v oblasti eHealth - zde

13.04.2011 Konference ERRIN - What comes next in EU R&I - zde 
13.04.2011 Debata k programu EUREKA - zde

11.-12.04.2011 Konference k před-obchodnímu zadávání veřejných zakázek PCP 2011, Budapešť - zde

07.04.2011 Seminář COST k mezinárodní spolupráci - zde

05.04.2011 Seminář "SHOKing the Finnish innovation landscape" - zde

05.04.2011 IGLO Open "The European Innovation Partnership on Raw Materials" - zde

30.-31.03.2011 Konference "Innovation in Healthcare: from Research to Market" - zde

30.03.2011 Seminář EVONIK Industries - zde

29.03.2011 Seminář k hraničnímu výzkumu pro inovace - zde

24.03.11 Tématický den k bezpečnostnímu výzkumu - zde 

22.-23.03.2011 Evropské fórum pro VŠ a podniky - zde

06.-08.03.2011 Konference "Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age" - zde

04.03.2011 Sympozium Kobé univerzity k otevření evropského centra v Bruselu - zde

01.03.2011 Večerní diskuze K4I k rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace - zde

01.03.2011 IGLO Open k výzkumným infrastrukturám - zde 

24.-25.02.2011 Konference ke střednědobému hodnocení 7. RP, Budapešť - zde

22.02.2011 Prezentace zprávy EUA k finančně udržitelným univerzitám - zde

22.02.2011 Seminář IT ke strategii Evropa 2020 - zde

17.02.2011 Seminář k zelené ekonomice v regionální perspektivě - zde

16.02.2011 Seminář k budoucí podobě VaVaI v EU - zde

14.02.2011 Seminář o síti ERRIN k podpoře evropských regionů - zde

10.02.2011 Seminář na téma Patient Customized Engineering - zde 

08.02.2011 Seminář k výzkumným a inovačním politikám - zde

03.02.2011 Konference o podnikání v akademické sféře ACES 2011 - zde 

 


 

INFORMAČNÍ DNY, PROJEKTOVÉ BURZY A SPOLUPRÁCE

 

26. - 27. 09. 2012 ICT Proposers Day - zde
19.09.2012 Networkingová akce Science in Society - zde 

12.09.2012 Informační den Internet budoucnosti (Future internet PPP) - zde
11.09.2012 Informační den Security - zde
18.-19.07.2012 Informační dny Doprava - zde

16.07.2012 Informační den KBBE včetně nabídek ke spolupráci - zde

09.-10.07.2012 Informační dny k výzkumným PPPs - zde

28.06.2012 Informační den Marco Polo - zde 

26.06.2012 Nabídky spoulpráce od JAR v oblasti NMP a Bezpečnost - zde

06.06.2012 Informační den Oceány budoucnosti 2013 - zde

29.05.2012 Informační den k výzvě Zdraví 2013 - zde

27.02.2012 Informační den IMI - zde

27.01.2012 Informační den Microgrid - zde

24.01.2012 Informační den Intelligent Energy Europe - zde

20.01.2012 Informační den k 11. výzvě Clean Sky - zde.

 

2011

 

27.10.2011 Prezentační akce k zahájení programu Pegasus - zde

26.10.2011 Prezentace Smart City Expo & World Congress 2011 - zde

25.10.2011 Otevřený meeting projektu Pharma-Planta - zde

10.10.2011 Informační den - Noc vědců 2012 - zde

06.10.2011 Prezentace ABEST II (Argentinské kanceláře pro podporu spolupráce s ES v oblasti vědy, technologií a inovace) - zde

30.09.2011 Nové oblasti výzkumu v JAR - zde

22.09.2011 Evropský informační den na téma Výzkumný potenciál a Regiony znalostí - programy FP7 - zde

08.09.2011 Informační den k výzvě Security 7. RP - zde

27.07.2011 Informační setkání k výzvě FP7 2012 (mezinárodní spolupráce) - zde

18.-19.07.2011 Informační dny k dopravě 2012 - zde

15.07.2011 Informační den k výzvě KBBE v 7. RP - zde

11.-12.7.2011 Informační den k výzkumným PPPs 7. RP - zde

17.06.2011 Informační den k výzvě Životní prostředí 7. RP - zde

17.06.2011 Informační den ke 4. výzvě IMI - zde

15.06.2011 Prezentace francouzské aliance Aviesan (možnosti spolupráce) - zde

22.05.2013 Zachycování a ukládání uhlíku v Evropě - zde

09.06.2011 Informační den ke Zdraví v 7. RP - zde

31.05.2011 Euro-africká spolupráce v astronomii - zde 

19.05.2011 Příležitosti ke spolupráci s Austrálií a JAR - zde

28.04.2011 Infomační den programu Ekoinovace - zde

31.03.2011 Prezentace JAR k AIMS-NEI - zde 

22.03.2011 VaVaI v Albánii - zde a zde

01.03.2011 Setkání k veřejné konzultaci a Zelené knize k budoucí podobě evropského VaVaI - zde

28.02.2011 Generální informační den k 5. výzvě CIP ICT PSP - zde 

11.02.2011 Informační den k 5. výzvě CIP ICT PSP - zde

02.02.2011 Aktivity JAR v oblasti veterinárního výzkumu - zdeIGLO Open Special „European Higher Education in the World“04.07.2013 IGLO Open Special k evropskému VŠ vzdělávání ve světě

 
zpět