CS EN

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

CZELO napomáhá zapojování České republiky do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

CZELO

Novinky

 • 30.7.2014

  Výzva Clean Sky pro klíčové partnery

  Společná technologická iniciativa Clean Sky 2 zveřejnila první výzvu pro získání klíčových partnerů, kteří se stanou členy společného podniku Clean Sky a zaváží…

 • 30.7.2014

  Výzva Clean Sky pro klíčové partnery

  Společná technologická iniciativa Clean Sky 2 zveřejnila první výzvu pro získání klíčových partnerů, kteří se stanou členy společného podniku Clean Sky a zaváží…

 • 30.7.2014

  Vědecký výbor pro Clean Sky 2

  Společná technologická iniciativa Clean Sky 2 otevřela výzvu za účelem výběru členů poradního orgánu složeného z 12 osob, jehož úkolem bude podpora mj. při…

 • 28.7.2014

  Letní škola JRC – Inovace v dunajském regionu

  V týdnu od 17. do 24. září 2014 se bude v srbském Bělehradu konat letní škola k transferu technologií pro účastníky z univerzit dunajského regionu. Letní škola…

 • 23.7.2014

  Aktualizované pracovní programy H2020 na rok 2015

  Evropská komise zveřejnila na stránkách Účastnického portálu aktualizované verze pracovních programů Horizontu 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata…

 • 23.7.2014

  Dohoda mezi EK a EIF ve prospěch malých a středních podniků

  Evropská komise a Evropský investiční fond podepsaly dohodu, která umožní malým a středním podnikům získat v příštích 7 letech až 25 mld. €. Prostředky budou…

 • 21.7.2014

  Výstupy z konference k vysokým školám a S3

  Konference nazvaná „Mobilising Universities for Smart Specialisation” se konala v Bruselu dne 20. června 2014 a organizovala ji Platforma S3 Společného…

 • 21.7.2014

  Výstupy z konference k vysokým školám a S3

  Konference nazvaná „Mobilising Universities for Smart Specialisation” se konala v Bruselu dne 20. června 2014 a organizovala ji Platforma S3 Společného…

Akce

Doporučujeme

 • Brožura o evropských programech 2014-2020

  CZELO ve spolupráci s CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu) připravili informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje…

 • CZELO Bulletin

  Nově vydávaný CZELO Bulletin v anglickém jazyce. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace začala se zahájením nového projektu CZELO3 vydávat ad-hoc…

 • IGLO v Bruselu

  IGLO je neformálním sdružením bruselských styčných kanceláří pro výzkum a vývoj. Jeho cílem je umožnit a rozšířit vzájemné styky, výměnu informací a spolupráci…

 • Portál pro účastníky programu Horizont 2020

  Portál pro účastníky obsahuje veškeré informace týkající se programu Horizont 2020. • informace o výzvách, vč. pracovních programů • systém na podávání návrhů…

 • Národní informační centrum pro evropský výzkum

  Stránky Horizont 2020, které spravuje Národní informační centrum pro evropský výzkum, naleznete zde.

 • Projekt EEN "Czech Local Visibility Events"

  Kancelář CZELO je jednou z více než 30 organizací a institucí, které v roce 2014 společně a koordinovaně nabízejí své služby, akce i produkty, určené zejména…

CZELO Bulletin

Archív bulletinu
Web development: Cyber Fox, s.r.o.