Tato sekce obsahuje základní odkazy na možnosti podpory Vašeho zapojení do evropského VaV.

 

  • KATEGORIE

 

FINANCE, MANAGEMENT, PRÁVNÍ TEXTY

VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ PODPORA ČR

KONSULTANTSKÁ PROJEKTOVÁ PODPORA ČR

ŘÍDÍCÍ A PORADNÍ ORGÁNY EU

INFORMAL GROUP OF LIAISON OFFICES V BRUSELU

DALŠÍ VÝZKUMNÁ ZASTOUPENÍ V BRUSELU

DALŠÍ ASOCIACE V BRUSELU

ČESKÁ ZASTOUPENÍ V BRUSELU

 

  • FINANCE, MANAGEMENT, PRÁVNÍ TEXTY

 

www.ipr-helpdesk.org - Otázky k duševnímu vlastnictví

 

www.finance-helpdesk.org - Otázky k financování projektů

 

finance@tc.cz - Dotazy k financování projektů pro české uchazeče

 

www.eur-lex.europa.eu - Právní dokumenty EU

 

eur-lex.europa.eu/JOIndex.do - Úřední věstník EU

 

iate.europa.eu - Překlad odborných termínů

 

  • VEŘEJNÁ INFORMAČNI PODPORA ČR

 

www.ninet.cz - Národní informační síť pro Rámcové Programy EU (kontakty nejsou aktualizované)

 

www.tc.cz - Technologické centrum AVČR, Národní kontaktní bod pro Rámcové Programy EU

 

www.fp7.cz - 7.RP, národní kontaktní body, zástupci v programových výborech

 

www.czechinvest.org - Agentura pro rozvoj podnikání

 

www.eracareers.cz - Český portál pro mobilitu vědců

 

www.euroinfocentrum.cz - Portál pro podporu MSP

 

www.enterprise-europe-network.cz - Podpora inovačního podnikání

 

www.bic.cz - Business Innovation Center Plzeň

 

www.jic.cz - Jihomoravské inovační centrum Brno

 

www.rra.cz - Regionální rozvojová agentura Ústí na Labem

 

www.ideal-ist.cz - Ústav informačních technologií AVČR, ICT kontakty

 

www.ckto.cz/eacr/- Inženýrská akademie, přenos poznatků VaV

 

www.micep.cuni.cz - Medicínské informační centrum pro evropské projekty

 

www.vzlu.cz - Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha

 

www.nri.cz - Ústav jaderného výzkumu Řež

 

www.cdv.cz - Centrum dopravního výzkumu Brno

 

www.inovace.cz - Český portál pro inovace

 

www.euraxess.cz - Kontaktní body sítě EURAXESS v ČR

 

www.ssc.cas.cz - České centrum pro mobilitu

 

www.jcmm.cz - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (grantový program SoMoPro)

 

  • KONSULTANTSKÁ PROJEKTOVÁ PODPORA - SEZNAM NENÍ ŽÁDNÝM DOPORUČENÍM KANC. CZELO

 

www.pnocee.com - PNO CEE

 

www.amires.eu - AMIRES

 

www.lgi-consulting.com - Lagrange Innovation - Consulting

 

www.crossczech.cz - Agentura CrossCzech

 

www.direkta.cz - Direkta Group

 

www.epma.cz - Agentura pro evropské projekty & management

 

www.grant-garant.cz - Grant Garant 

 

www.inovapro.cz - InovaPro

 

www.interexpert.cz - Interexpert Bohemia - audit

 

www.psinovace.cz - PS Inovace

 

www.evalion.cz - konzultační společnost Evalion s.r.o.

 

 

  • ŘÍDÍCÍ A PORADNÍ ORGÁNY EU

 

www.europa.eu/geninfo/mailbox/inst_en.htm - Adresář evropských institucí

 

ec.europa.eu/research - Generální ředitelství pro výzkum, inovace

 

ec.europa.eu/commission... Máire Geoghegan-Quinn, komisařka pro výzkum, inovace a vědu

 

ec.europa.eu/research/eurab/index_en.html- European Research Advisory Board

 

erc.europa.eu - European Research Council (základní výzkum)

 

http://www.europarl.europa.eu/... - EP, Committee for industry, research and energy

 

http://www.consilium.europa.eu/...- EU Council for competitiveness (internal market, industry and research)

 

www.eurohorcs.org - Association of National Grant Agencies

 

www.easac.org - Association of National Academies of Sciences

 

  • VĚDECKOVÝZKUMNÉ KANCELÁŘE V BRUSELU

 

www.iglortd.org - Neformální skupina styčných kanceláří pro výzkum a vývoj

 

ww.mpg.de/en- Max Planck Society

 

www.helmholtz.de/... - Helmholtz Association

 

www.fraunhofer.de/... - Fraunhofer Society

 

www.wgl.de/... - Leibniz Society

 

www.feast.org - Australská kancelář při EU

 

www.esastap.org.za - Jihoafrická kancelář při EU

 

liaison.technion.ac.il - Israeli Technion R&D Office

 

www.matimop.org.il - Israeli Matimop R&D Centre

 

www.iserd.org.il - Israeli R&D Directorate

 

  • VZDĚLÁVACÍ A PRŮMYSLOVÉ ASOCIACE V BRUSELU

 

www.aca-secretariat.be - Seznam evropských universitních asociací

 

www.eua.be - Sdružení evropských univerzit

 

www.leru.org - Liga evropských výzkumných universit

 

www.european-academy.at - Evropská akademie vědy a umění

 

www.feani.org - Federace národních inženýrských asociací

 

www.earto.org - Evropské sdružení výzkumých a technologických organizací

 

cordis.europa.eu/technology-platforms... - Technologické platformy

 

  • ČESKÁ ZASTOUPENÍ V BRUSELU

 

www.mzv.cz/missionEU - Stálé zastoupení ČR při EU

 

www.mzv.cz/brussels - Velvyslanectví ČR v Belgii

 

www.mzv.cz/nato.brussels - Stálé zastoupení ČR při NATO

 

www.cebre.cz - Česká podnikatelská representace CEBRE

 

www.czechtrade.be - CzechTrade

 

www.bohemiaeuplanners.eu - Konzultantská firma, stáže