11.12.2013 - Horizont 2020: první výzvy vyhlášeny
Evropská komise dnes poprvé vyhlásila výzvy k podávání návrhů na projekty, které mohou získat finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Během prvních dvou let jeho fungování (2014 – 2015) bude k dispozici přes 15 miliard eur. Cílem je stimulovat znalostní ... více
05.12.2013 - Návrh Pracovního programu NMP+B 2014 – 2015
Evropská komise zveřejnila návrh Pracovního programu pro nanotechnologie, moderní materiály, biotechnologie a moderní výrubu a zpracování (NMP+B) na na léta 2014 – 2015 (v části „Vedoucí postavení v podpůrných a průmyslových technologiích“ rámcového programu Horizont 2020. ... více
05.12.2013 - Nový Portál pro účastníky
V návaznosti na novou generaci unijních programů (2014 -2020) zmodernizovalo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovaci ve spolupráci s dalšími relevantními GŘ Portál pro účastníky (Participant Portal), na kterém budou zveřejňovány všechny výzvy programů Horizont 2020, COSME a dalších programů a ... více
03.12.2013 - Rada EU schválila Horizont 2020
Dne 3. prosince 2013 Rada EU schválila Horizont 2020, program pro výzkum a inovace na období 2014 - 2020. Rozpočet nového rámcového programu bude 77 mld. EUR v běžných cenách, což z H2020 činí největší výzkumný program na světě. Rozdělení rozpočtu v procentech a další informace jsou k dispozici v ... více
25.11.2013 - Výzva k předkládání zájmu pro hodnotitele H2020
Dne 22. listopadu 2013 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová výzva k předkládání zájmu pro hodnotitele. Evropská komise bude brzy potřebovat nezávislé experty pro hodnocení prvních návrhů projektů programu Horizont 2020 a vyzývá proto k registraci nových odborníků, především z obchodní a ... více
21.11.2013 - Evropský parlament podpořil program Horizont 2020
Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořil nový rámcový program pro období 2014-2020 s názvem Horizont 2020. Rozpočet programu bude více než 70 mld. €. Parlament položil důraz především na oblasti podpory malých a středních firem, zatraktivnění vědecké kariéry pro mladé ... více
19.11.2013 - Pracovní program Marie Skłodowska-Curie je veřejný
Evropská komise zveřejnila na stránkách programu Horizont 2020 návrh pracovního programu akcí Marie Sklodowska-Curie 2014-2015. Tento dokument spolu s dalšími již zveřejněnými pracovními programy naleznete zde.
18.11.2013 - Pracovní program ERC 2014 a 2015
Na stránkách Evropské komise byl zveřejněn draft pracovního programu ERC pro léta 2014-2015. Finální verze dokumentu, který ještě musí projít závěrečným procesem schvalování v rámci Evropské komise, bude zveřejněna v polovině prosince 2013 v souvislosti s vyhlášením prvních výzev programu Horizont ... více
13.11.2013 - Debata k novému nástroji v programu Horizont 2020: FAST TRACK TO INNOVATION

Dne 12. listopadu 2013 zorganizovalo CZELO ve spolupráci s CEBRE a Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu debatu k novému nástroji v programu Horizont 2020: Fast Track to Innovation (FTI). Debaty se zúčastnilo na 65 účastníků z řad odborné veřejnosti. V panelu vystoupili Šárka Brábníková (SZ ČR ... více

10.05.2013 - Klastr FInES k programu Horizont 2020
FInES (Future Internet Entreprise Systems), klastr finančně podporovaný z prostředků 7. rámcového programu sdružující evropské ICT inovační aktéry, zveřejnil první návrh pozičního dokumentu k chystanému programu Horizont 2020. Jedná se zejména o strategický pohled na oblast budoucnosti ... více
23.11.2012 - Připomínky EARTO k programu Horizont 2020
EARTO (European Association of Research and Technology Organisations, Evropská asociace výzkumných a technologických organizací) vydala své připomínky a komentáře k dalšímu rámcovému programu Horizont 2020. Příslušné dokumenty naleznete zde a zde.
02.11.2012 - Optimální implementace programu H2020
Kodaňské fórum pro výzkum zveřejnilo “Doporučení k optimální implementaci Horizontu 2020”. Jedná se o pokračování doporučení navržených více šesti sty výzkumnými pracovníky na podzim 2011. Nová zpráva mimo jiné vyzdvihuje potřebu ustavení poradních výborů pro zajištění strategického ... více
11.10.2012 - Květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
Na svém zasedání dne 31. května 2012 Rada schválila částečný obecný přístup k Horizontu 2020, navrženému rámcovému programu pro financování výzkumu a inovací na léta 2014-2020. Vzala rovněž na vědomí zprávu předsednictví o pokroku  v projednávání dalších tří částí balíčku: Specifickému ... více
09.08.2012 - Stanovisko EÚD k pravidlům účasti H2020
Evropský účetní dvůr zveřejnil dne 25. července 2012 své stanovisko č. 6/2012 k návrhu Pravidel účasti v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020). V něm zejména doporučuje, aby EK včas poskytla účastníkům jasné instrukce k implementaci pravidel. V rámci H2020 by  ... více
09.08.2012 - Španělsko k Horizontu 2020
Finální stanovisko Španělska k novému rámcovému programu Horizont 2020 bylo právě zveřejněno a je k dispozici zde.         
05.07.2012 - Pozice asociace Helmholtz k energetice v H2020

Německá výzkumná asociace Helmoholtz zveřejnila aktualizaci své pozice k programu HORIZONT 2020. Nový dokument se zaměřuje na oblast energetiky a energetických aspektů v programu. Pozici naleznete zde.

19.05.2012 - Stanovisko CNR k H2020
Italská Národní rada pro výzkum (CNR) zveřejnila dne 16. května 2012 své stanovisko k příštímu rámcovému programu Horizont 2020. Obsahuje např. komentáře k celkové struktuře, ke třem pilířům i k pravidlům účasti. Dokument je dostupný zde.
18.05.2012 - Stanovisko britských Rad pro výzkum k H2020
Konečná verze stanoviska britských Rad pro výzkum (Research Councils UK, RCUK) k návrhu EK programu Horizont 2020 z května 2012 je k dispozici zde.
18.05.2012 - Pracovní dokument „Specifický program implementující Horizont 2020“

Poslankyně Evropského parlamentu Maria Da Graca Carvalho, která je zpravodajkou výboru ITRE (průmysl, výzkum a energetika) zveřejnila pracovní dokument „Specifický program implementující Horizont 2020“. Dokument je k dispozici zde.

17.05.2012 - Nová pozice Norska k H2020
Norsko zveřejnilo aktualizovanou pozici k návrhu příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizontu 2020. Shrnutí naleznete zde, plné znění zde.
15.05.2012 - Společné stanovisko CEN-CENELEC k Horizontu 2020
Dva evropské výbory pro standardizaci a pro elektrotechnickou standardizaci CEN-CENELEC zveřejnily své společné stanovisko k návrhu příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Mimo jiné navrhují konkrétní kroky k integraci standardizace do programu a využití standardů k podpoře ... více
15.05.2012 - EUA podporuje metodu full cost v H2020
Sdružení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo dne 10. května 2012 své stanovisko k návrhu Pravidel účasti příštího rámového programu pro výzkum a inovace Horizontu 2020. Podporuje mimo jiné i zahrnutí metody skutečných nákladů (full cost) jako jedné z možností. Dokument je dostupný zde.
08.04.2012 - Návrh stanoviska Výboru regionů k Horizontu 2020
Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru region projedná návrh svého stanoviska k příštímu rámcovému program Horizont 2020 na zasedání dne 23. dubna 2012. Text v současném znění je dostupný zde.
30.03.2012 - Veřejné slyšení k Horizontu 2020

20. března 2012 proběhlo ve výboru ITRE Evropského parlamentu veřejné slyšení k Horizontu 2020. Zápis je k dispozici zde. Prezentace jsou zveřejněny na stránkách výboru ITRE.

28.03.2012 - Stanovisko Švýcarska k návrhu H2020
Dokument s oficiálním stanoviskem Švýcarska k návrhu příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde.
15.03.2012 - Stanovisko firmy Nokia k H2020
Publikace se stanoviskem firmy Nokia k návrhu rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde.
19.01.2012 - Rakouská pozice k projednávání Horizontu 2020
Rakušané zveřejnili draft pozičního dokumentu, ve kterém představují nejdůležitější body, které by měly být probrány během projednávání nového rámcového programu Horizont 2020. Dokument (pouze v němčině) je k dispozici zde.
05.01.2012 - Česká verze Horizontu 2020
Návrh nového rámcového programu Horizont 2020 a další související dokumenty jsou již k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Všechny jazykové verze naleznete zde.
12.12.2011 - První reakce EUA a LERU k návrhu Horizontu 2020
Sdružení evropských univerzit (EUA) a Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zveřejnily své reakce na zveřejněný návrh EK k novému rámcovému programu Horizont 2020. Oba subjekty návrh EK přivítaly, zvláště co se týká navýšení rozpočtu, posílení aktivit ERC a Marie Curie, spolufinancování ... více
01.12.2011 - Nový web příštího rámcového programu Horizont 2020
Nová webová stránka příštího rámcového programu Horizont 2020 je dostupná zde. Každý den na webu naleznete krátké video.
01.12.2011 - Návrh příštího rámcového programu Horizont 2020
Evropská komise zveřejnila návrh budoucího rámcového programu pro výzkum a inovace - Horizont 2020. Tento program pro období 2014-2020 by měl být rozdělen do třech hlavních pilířů: pilíř podporující excelentní výzkum (24,6 mld. €), pilíř zaměřený na podporu inovací a technologií (17,9 mld. ... více
13.09.2011 - Tematické semináře k přípravě RP Horizont 2020
Informace a materiály z tematických seminářů, které jsou zaměřené na řešení společenských výzev a přípravu budoucího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, naleznete na webu zde.
22.06.2011 - HORIZONT 2020 - nové jméno budoucího rámcového programu

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn oznámila vítězné jméno nového rámcového programu. Je jím "HORIZONT 2020 - Rámcový program pro výzkum a inovace". Tento název navrhly nezávisle na sobě Marcela Endlová z České republiky a Beata Zyngier z ... více

15.06.2011 - Hlasujte o novém názvu 8. rámcového programu
Evropská komise zahájila hlasování o novém názvu budoucího rámcového programu pro výzkum a inovace (8. RP). K dispozici jsou 3 návrhy: DISCOVER 2020, HORIZON 2020 a IMAGINE 2020. Hlasování je otevřeno do pátku 17. června 2011. Hlasujte zde.
15.06.2011 - Výsledky veřejné konzultace k budoucnosti evropského VaI
Evropská komise vydala shrnující dokument, který analyzuje výsledky veřejné konzultace budoucí podobě a financování evropského výzkumu a inovací. Naleznete ho zde.
16.05.2011 - Příspěvek ESSC k přípravě 8. RP

Evropský výbor pro vědy o kosmu (European Space Sciences Committee, ESSC) připravil svou pozici k přípravě 8. rámcového programu. Dokument naleznete zde.

05.05.2011 - Stanovisko ECTP k přípravě 8. RP
Dokument, který obsahuje stanovisko Evropské technologické platformy pro stavebnictví (ECTP) k podobě příštího rámcového programu a k politikám VaVaI obecně, si můžete prostudovat zde.
05.05.2011 - Max Planck Society k 8. RP
Dokument německé Společnosti Max Planck k přípravě příští generace výzkumných a inovačních programů EU nazvaný „Ten EU Thesis“ ze dne 28. března 2011 je k dispozici zde.
04.05.2011 - Reakce britských Rad pro výzkum na CSFRI
Britské rady pro výzkum připravily dokument obsahující jejich reakce na veřejné konzultace ke Společnému strategickému rámci pro výzkum a inovace (CSFRI). Dokument je dostupný zde.
04.05.2011 - Příprava 8. RP z pohledu CNR
Názory Národní rady pro výzkum Itálie (National Research Council, CNR) na přípravu příštího rámcového programu EU pro VaVaI si můžete přečíst zde.
04.05.2011 - Stanovisko SAAS k 8. RP
Švýcarské akademie umění a věd připravily stanovisko k přípravě 8. rámcového programu a Společného strategického rámce pro výzkum a vývoj (CSFRI). Dokument se nachází zde.
04.05.2011 - Pozice UK k 8. RP
Výstupy konzultací britské vlády k přípravě 8. rámcového programu naleznete zde.
03.05.2011 - Pozice WSSTP k 8. RP

Evropská technologická platforma pro vodní zdroje WSSTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform) zveřejnila poziční dokument k přípravě 8. RP. Pozice je ke stažení zde.

03.05.2011 - Agrinatura k přípravě 8. RP
Evropská aliance k agrikulturním znalostem pro rozvoj (European Alliance on Agricultural Knowledge for Development, Agrinatura) zveřejnila své stanovisko k přípravě budoucího programu EU pro VaVaI. Dokument je k dispozici zde.
02.05.2011 - CNRS k 8.RP
Poziční dokument Francouzské národní rady pro vědecký výzkum (CNRS) k příštímu rámcovému programu pro výzkum a vývoj je k dispozici zde.
28.04.2011 - Stanovisko ČR k přípravě 8. RP
Dokument s pozicí České republiky k přípravě příštího rámcového programu pro VaVaI naleznete zde, obsáhlejší podkladový dokument zde.
27.04.2011 - Eurodoc k 8. RP
Stanovisko Evropské rady doktorských kandidátů a začínajících výzkumných pracovníků (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Eurodoc) ze dne 22. dubna 2011 naleznete zde a tiskové prohlášení zde.
07.04.2011 - Stanovisko DFG k budoucímu financování VaI
Německá grantová agentura (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) zveřejnila v březnu 2011 svoje stanovisko k budoucímu financování výzkumu a inovací Evropské unie. Dokument naleznete zde.
07.04.2011 - Stanovisko 4 konferencí rektorů k budoucí kohezní politice
Čtyři conference rektorů (polská, maďarská, německá a rakouská) vypracovaly společný dokument k budoucnosti evropské politiky soudržnosti (k 8. RP a dalším unijním programům, strukturálním fondům atd.). Dokument naleznete zde.
29.03.2011 - Stanovisko CEA k 8. RP
Francouzský Komisariát pro jadernou energii (Commissariat à l'Énergie Atomique, CEA) zveřejnil stanovisko k přípravě budoucího rámcového programu VaV, které naleznete zde.
28.03.2011 - Soutěž o nový název programu EU pro výzkum a inovace
V souvislosti s probíhající veřejnou konzultací k budoucí podobě programu EU pro výzkum a inovace po roce 2013 vyhlásila Evropská komise soutěž 'You name it!' o nový název tohoto programu. Za pomoci mezinárodní poroty sestaví z obdržených návrhů užší výběr a ten pak předloží k ... více
28.03.2011 - Dánsko k přípravě 8. RP
Dokument dánského Ministerstva věd, technologií a inovací se stanoviskem k podobě budoucího rámcového programu naleznete zde.
28.03.2011 - Reakce SNFS na Zelenou knihu
Švýcarská národní vědecká nadace (SNFS) zveřejnila druhý dokument k přípravě 8. RP, který zohledňuje návrhy obsažené v Zelené knize ke Společnému strategickému rámci. Stanovisko je zde.
20.03.2011 - Intel – pozice k 8. RP
Stanovisko Intel Corporation k přípravě 8. RP ze dne 9. února 2011 je k dispozici zde.
02.03.2011 - Pozice EIROforum k 8. RP
Partnerství evropských mezivládních výzkumných organizací (EIROforum) připravilo stanovisko k přípravě 8. RP a předalo jej EK koncem ledna 2011. Dokument je k dispozici zde.
02.03.2011 - Poziční dokument HRK k 8. RP
Konference německých rektorů (HRK) zveřejnila dne 6. ledna 2011 svoje stanovisko ke struktuře 8. RP. Dokument naleznete zde.
02.03.2011 - Informační setkání k Zelené knize a veřejné konzultaci

Dne 1. března 2011 uspořádala Evropská komise informační setkání k publikované Zelené knize a veřejné konzultaci o budoucí podobě a financování evropského výzkumu a inovací po roce 2013. Zápis kanceláře CZELO, spolu s odkazy na videozáznam a prezentace řečníků naleznete zde.

23.02.2011 - Stanovisko ECTRI k přípravě 8. RP
Dokument ECTRI k přípravě 8. RP ze dne 11. února 2011 naleznete zde. Evropská konference ústavů dopravního výzkumu (ECTRI) byla založena v dubnu 2003 podle belgického práva jako mezinárodní neziskové sdružení.
23.02.2011 - Kodaňská univerzita k 8. RP
Své stanovisko a doporučení k přípravě příštího rámcové programu zveřejnila v únoru 2011 i Kodaňská univerzita. Dokument je k dispozici zde.
21.02.2011 - Estonsko k 8. RP
Předběžné stanovisko Estonska k přípravě budoucího rámcového programu ze dne 11. února 2011 je dostupné zde.
17.02.2011 - Země ucházející se o členství v EU k 8. RP
Země přidružené k 7. RP, které se ucházejí o členství v EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko), připravily společnou pozici k budoucímu RP. Dokument z 8. února 2011 je k dispozici zde.
16.02.2011 - Společné stanovisko států EU-12 k 8. RP
Dvanáct členských států, které k EU přistoupily od r. 2004, připravily dokument vyjadřující společné stanovisko k přípravě příštího rámcového programu. Dokument z 2.2.2011 naleznete zde.
09.02.2011 - Předběžná pozice Finska k 8. RP
Dokument zveřejněný počátkem února 2011 byl připraven finským Ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti a vychází z národních konzultací s klíčovými hráči včetně zástupců výzkumné i průmyslové obce. Dokument s předběžným stanoviskem Finska je k dispozici zde.
09.02.2011 - Veřejná konzultace k budoucí podobě 8. RP zahájena
Evropská komise zahájila dne 9. února 2011 veřejnou konzultaci ke zveřejněné Zelené knize o budoucí podobě a financování evropských výzkumných programů po skončení 7. RP. Dokument s názvem "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research ... více
03.02.2011 - Pozice britského vysokoškolského sektoru k přípravě 8. RP
Evropské oddělení britských vysokých škol a organizace Universities UK zveřejnily v lednu 2011 dokument se společným stanoviskem k přípravě 8. rámcového programu. Text si můžete prostudovat zde.
18.01.2011 - Norská pozice k přípravě 8. RP

Dokument s oficiálním stanoviskem Norska k přípravě 8. rámcového programu naleznete zde.

17.01.2011 - Pozice EARTO k nové generaci programů EU pro výzkum a inovace
Evropská asociace výzkumných a technologických organizací (European Association of Research and Technology Organisations - EARTO) zveřejnila zprávu k příští generaci programů EU pro podporu výzkumu a inovací. Zpráva je ke stažení zde.
07.01.2011 - Pozice Španělska k přípravě 8. RP
Dokument s předběžnou pozicí Španělska k podobě budoucího rámcového programu naleznete zde.
04.01.2011 - Vlámská pozice k 8. RP
Vlámská rada pro vědu a inovace (Council for Science and Innovation, VRWI) připravila podkladový dokument pro vlámskou pozice k přípravě 8. rámcového programu. Dokument je přístupný zde.
30.12.2010 - Pozice Turecka k 8. RP
Dokument s pozicí Turecka k přípravě 8. rámcového programu je k dispozici zde.
30.12.2010 - Skotsko a 8. RP
Stanovisko Skotska k přípravě 8. rámcového programu je k dispozici zde.
16.12.2010 - Pozice technologické platformy ACARE k 8. RP

Evropská technologická platforma pro výzkum v letecké dopravě ACARE připravila svůj poziční dokument k přípravě 8. RP. Pozice obsahuje hlavní výzvy, se kterými se evropská letecká doprava potýká a návrhy, jak by se Evropa v rámci 8. RP mohla s některými z nich vypořádat.

15.12.2010 - Pozice Rakouska k přípravě 8. RP
Oficiální stanovisko Rakouska k přípravě 8. RP si můžete prostudovat zde (německá verze) a zde (anglická verze).
14.12.2010 - Stanovisko Švédska k 8. RP
Oficiální pozici Švédska k přípravě 8. rámcového programu naleznete zde.
14.12.2010 - Stanovisko VINNOVA k 8. RP
Příspěvek švédské vládní agentury VINNOVA k přípravě 8. RP byl použit jako podklad pro přípravu oficiální švédské pozice a je k dispozici zde.
10.12.2010 - Pozice SNSF k přípravě 8. RP
Pozici Švýcarské národní rady pro vědy (SNSF) k přípravě 8. rámcového programu si můžete prostudovat zde.
30.11.2010 - Předběžná pozice Irska k 8. RP
Dokument s předběžnou pozicí Irska k prioritám budoucího 8. rámcového programu naleznete zde.
19.11.2010 - Dokument RCN k 8. RP
Norská rada pro výzkum (RCN) vypracovala dokument, který obsahuje její názory na připravovaný 8. rámcový program ve VaV. Dokument naleznete zde.
16.11.2010 - Pozice Katalánska k obsahu 8. RP
Katalánsko prezentovalo svou pozici k přípravě 8. RP dne 11.11.2010 v Bruselu. Dokument naleznete zde.
16.11.2010 - Pozice Sdružení Leibniz k přípravě 8. RP

Německé Sdružení Leibniz zvěřejnilo pozici k podobě budoucího 8. rámcového programu pro VaVaI. Dokument naleznete zde.

10.11.2010 - Návrhy EUROHORCs k dalšímu vývoji ERA
Dokument EUROHORCs, který je příspěvkem do diskusí o vývoji  evropského výzkumu, naleznete zde.
03.11.2010 - Pozice ERT k 8. RP
Neformální fórum Evropský kulatý stůl průmyslníků (European Round Table of Industrialists, ERT) zveřejnil 2. listopadu 2010 dokument, který obsahuje návrhy ERT k obsahu budoucího 8. rámcového programu. Poziční dokument je dostupný zde.
07.10.2010 - Prohlášení HRK k budoucnosti ERA a 8. RP
Konference německých rektorů zveřejnila prohlášení k budoucnosti ERA a 8. RP v listopadu 2009. Dokument je k dispozici zde.
15.09.2010 - Pozice EARMA ke zjednodušování RP
V průběhu září 2010 zveřejnilo Evropské sdružení výzkumných manažerů a administrátorů (European Association of Research Managers and Administrators, EARMA) dokument se svým stanoviskem ke zjednodušování administrativních a finančních procedur v Rámcových programech pro VaV. Dokument si ... více
15.09.2010 - Pozice ČR ke zjednodušování řízení RP
Problematika zjednodušení administrace unijních rámcových programů pro VaV je jednou ze současných klíčových otázek. Českou pozici ke zjednodušení připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a dalšími experty. Dokument naleznete ... více
31.08.2010 - TEKES - stanovisko k obsahu 8. RP
Stanovisko k obsahu příštího rámcového programu (8. RP) finské grantové agentury TEKES naleznete zde.
31.08.2010 - Článek k přípravě 8. RP (Peter Tindemans)
Peter Tindemans, člen Řídící rady Euroscience, publikoval na webu Public Service.CO.UK článek k přípravě 8. RP. Můžete si ho přečíst zde.
02.07.2010 - Stanovisko EUCAR k přípravě 8. RP
Stanovisko Evropské rady pro automobilový výzkum a vývoj (European Council for Automotive R&D, EUCAR) k přípravě 8. rámcového programu si můžete prostudovat zde.
01.07.2010 - Stanovisko ENEA k přípravě 8. RP
Neoficiální stanovisko Italské národní agentury pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, ENEA) k přípravě 8. rámcového programu si můžete prostudovat zde.
19.06.2010 - Pozice britských vysokých škol k přípravě 8. RP
Skupina britských vysokých škol, sdružených do organizace Universities UK (UKK), zveřejnila koncem března 2010 poziční dokument k přípravě 8. RP. Tiskové prohlášení naleznete zde a vlastní dokument v jazyce anglickém, německém, francouzském, španělském a polském si můžete prostudovat ... více
18.06.2010 - LERU k přípravě 8. RP
Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities, LERU) zveřejnila dokument "TOWARDS AN EFFECTIVE 8TH FRAMEWORK PROGRAMME", který si můžete přečíst zde.
18.06.2010 - Pozice Německa k přípravě 8. RP

Oficiální dokument je k dispozici zde.

18.06.2010 - Sdružení Helmholtz k přípravě 8. RP

Sdružení německých výzkumných středisek Helmholtz zveřejnilo stanovisko a svá očekávání od budoucího 8. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Dokument si můžete stáhnout zde.