Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů a výzkumných subjektů v České republice. Kancelář CZELO je projektem Technologického centra Akademie věd ČR, finančně podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V letech 2005-2008 byl realizován projekt 1P05OK464 (Národní program výzkumu, 1P - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu). Projekt CZELO2 (OK08005) byl finančně podpořen z programu EUPRO (Evropské programy) a probíhal do 31. 12. 2012. Projekt CZELO3 (LE13018) byl zahájen ke dni 11. března 2013 a potrvá do 31. 12. 2016. Finančně je podpořen z programu EUPRO II (Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji) MŠMT ČR.

 

CZELO nabízí především následující služby:

 

 • poskytování cílených a aktuálních informací českým výzkumným subjektům o evropském výzkumu a o příležitostech zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií (Newsletter CZELO, Web CZELO);
 • příprava a zprostředkování setkání českých výzkumníků s relevantními úředníky Evropské komise pro prezentaci výzkumných témat a návrhů projektů (Semináře CZELO);
 • systematická propagace českého výzkumu, jeho výsledků, partnerských kapacit a konkrétních nabídek ke spolupráci;
 • pořádání informačních dnů o českém výzkumu a vývoji pro představitele evropských institucí (Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a další), organizací zastoupených v Bruselu a partnerských kanceláří;
 • zajišťování základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s potenciálními projektovými partnery v Bruselu.

 

Naše adresa:

Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trône 98

B-1050 Brussels, BELGIUM

 

Náš tým:

 

100_4232.JPG

  Anna Vosečková

  vedoucí kanceláře

  Email: voseckova@tc.cz

  Tel: +32 (0)2 514 6672

  Kompetence:

 • Vedení kanceláře
 • Nanovědy a materiálový výzkum
 • EURATOM
 • Výzkumná infrastruktura
 • Mezinárodní spolupráce
 • Regionální výzkum a výzkumný potenciál

 

Misa_ReDo_2.jpg

  Michaela Vlková

  zástupkyně vedoucí

  Email: vlkovam@tc.cz

  Tel: +32 (0)2 514 6674

  Kompetence:

 • Energetika 
 • Životní prostředí 
 • Doprava
 • Vesmír
 • Vědecká mobilita
 • Malé a střední podniky (MSP)
 • Inovace
 • Sociálně-ekonomické a humanitní vědy

 

Katka_Slavikova_2.JPG

  Kateřina Slavíková

  Email: slavikovak@tc.cz

  Tel: +32 (0)2 514 6674

  Kompetence:

 • Informační a komunikační technologie
 • Bezpečnostní výzkum
 • Biotechnologie, potraviny & zemědělství
 • Zdraví
 • Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 • Hraniční výzkum (ERC)
 • Finanční otázky

 

Ivana_Braslavska_1.JPG

  Ivana Braslavská

  Email: stazista.czelo@tc.cz

  Tel: +32 (0)2 514 6673

  Stážistka

  Kompetence:

 • Sociálně-ekonomické a humanitní vědy

 

Akce pořádané kanceláří CZELO:

 

 

Vybrané publikace kanceláře CZELO:

 

CZELO je projektem Technologického centra AV ČR, www.tc.cz, a je podporováno grantem Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

 

Jak nás najdete: