top_logo_czelo.gif

 

top_web_2.gif

 

Vážení čtenáři,

 

zasíláme Vám 57. číslo pravidelného přehledu aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete rovněž pod záložkou Newsletter na našich webových stránkách.

 

Tým CZELO

 

57. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 3. února 2010

 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

 

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 


VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Vědní politika

 

Archiv hodnotících a monitorovacích zpráv rámcových programů

Archiv obsahuje nejen obecné hodnotící a monitorovací zprávy rámcových programů, ale i zprávy hodnotící jednotlivé tématické a další výzkumné aktivity realizované Generálním ředitelstvím EK pro výzkum. Archiv je přístupný zde. Studie dalších generálních ředitelství, která jsou zapojena do řízení rámcových programů, jsou dostupné zde.

 

Finance, management, duševní vlastnictví

 

Veřejná konzultace ombudsmana EU k opožděným platbám ze strany Evropské komise

Evropský ombudsman P. Nikiforos Diamandouros vydal dne 12. ledna 2010 výzvu k předkládání stížností na opožděné platby ze strany Evropské komise. Jedná se o veřejnou konzultaci tohoto problému a jednotliví účastníci (společnosti, asociace, individuální osoby) mohou předložit své zkušenosti s opožděnými platbami od Evropské komise do 31. března 2010, a to v libovolném z úředních jazyků EU (možno tedy i v češtině). Více informací o iniciativě nalznete zde.

 

Garanční fond v 7. rámcovém programu – stav k 31. 12. 2009
Evropská komise aktualizovala informace o stavu finančních prostředků uložených na tzv. garančním fondu. K 31. 12. 2009 představuje vložená částka na tento účet 554 mil. € a jí generovaný úrok 15 mil. €. Detailnější informace jsou k dispozici zde.

 

Evropský patentový úřad přípravuje zprávu o využívání a šíření patentových informací
Evropský patentový úřad zadal vypracovat zprávu o stavu jak a kým jsou využívány patentové informace a pokud nejsou tak z jakého důvodu. Studie bude provedena v členských zemích EPO a budou použita referenční data z USA. Cílem je identifikovat cesty k zlepšování a větší srozumitelnosti patentových informací. Více informací, včetně výsledků předchozích šetření, naleznete zde.

 

Seminář k finančním pravidlům Marie Curie

Tento dvoudenní seminář, který organizuje Finance Helpdesk, se koná v Bruselu ve dnech 18. – 19. února 2010. Kromě přednášek jsou připraveny praktické ukázky. Další informace a možnost registrace naleznete zde.

 

Seminář k finančním pravidlům 7. RP

Finance Helpdesk organizuje v Londýně ve dnech 22. – 24. února 2010 třídenní seminář detailně zaměřený na finanční pravidla 7. RP. Zvláštní pozornost bude věnována změnám v uznatelných přímých nákladech. Další informace včetně registrace jsou zde.

 

Další informace a analýzy

 

Expertní panel pro inovaci služeb v EU

Evropská komise se rozhodla ustanovit expertní panel pro oblast inovací služeb v Evropě. Jeho mandátem bude zkoumat jakých způsobem dosáhnout politických výzev v této oblasti, na jaké úrovni, jakými prostředky a jakými finančními nástroji. Doporučení tohoto strategického panelu budou mít významný dopad pro další vývoj inovační agendy v oblasti služeb v Evropě. Evropská komise vyhlásila výzvu v rámci které se experti z EU mohou do tohoto panelu hlásit. Výzva má uzávěrku 26. února 2010. Více informací.

 

Účast Německa v 6. rámcovém programu

Německé Spolkové ministerstvo školství a výzkumu zveřejnilo zprávu o úspěšné účasti německých subjektů v 6. RP. Celkem němečtí výzkumníci získali cca 3 miliardy eur (následováni Velkou Británií – 2,4 miliardy, Francií – 2,2 miliardy a Itálií – 1,5 miliard). Německo se umístilo na 1. místě i v počtu účastníků (10 400) a 26% projektů s německou účastí i přímo koordinují. Publikace je k dispozici zde.

 

Seminář COST ke standardům pro inovace

Dne 13. ledna 2010 se konal seminář ke standardům pro inovace, který zorganizovala bruselská kancelář COST. Hlavním řečníkem byl John Ketchell (JK), ředitel pro inovace v Řídícím centru CEN-CENELEC (CCMC). Záznam kanceláře CZELO včetně odkazu na prezentaci JK si můžete přečíst zde.

 


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Partnerské setkání BioFach 2010
Ve dnech 17. – 20. února se v Norimberku uskuteční technologická burza BioFach 2010. Burza je zaměřená zejména na oblast organických potravin a fair trade výrobků. Více informací o tomto partnerském setkání naleznete zde.

 

European Pet Night 2010 – We care
Dne 24. února 2010 se v Evropském parlamentu uskuteční Evropská noc domácích mazlíčků. Jedná se o jedinečnou příležitost oslavit domácí zvířata a jejich příspěvek lidem a společnosti. Více informací naleznete zde.

 

International Conference on Early Disease Detection and Prevention
Ve dnech 25. – 28. února 2010 se v německém Mnichově uskuteční mezinárodní konference zaměřená na včasnou detekci nemocí a jejich prevenci, zejména pokud jde o srdeční onemocnění, vysoký tlak, cukrovku a onemocnění ledvin, a jejich vliv na utváření zdravotní politiky. Více informací o konferenci naleznete zde.

 

Závěrečná konference projektu EURASNET
Ve dnech 1. až 4. března 2010 se v portugalském Lisabonu uskuteční závěrečná konference sítě excelence financované ze 6. RP EURASNET (European Alternative Splicing Network). Cílem sítě bylo spolupracovat na výzkumu alternativních metod, vytvořit komunikační platformu mezi výzkumníky, podporovat mladé výzkumníky ve vytváření nových výzkumných skupin a zvyšovat povědomí u lékařů, politiků i veřejnosti pokud jde o tuto oblast. Konference tak bude zaměřena na prezentaci výsledků tohoto projektu. Více informací naleznete zde.

Konference The Innovative and Sustainable Hospital
Pracovní skupina ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) zaměřená na zdraví pořádá dne 2. března 2010 konferenci, která se bude věnovat inovujícím a udržitelným nemocnicím. Téma konference vychází z dokumentu The innovative and sustainable hospitál for the 21st century: connecting the dots. Více informací o konferenci naleznete zde.

 

EMBO workshop Visualizing Biological Data (VizBi)
Ve dnech 3. – 5. března se uskuteční v Heidelbergu workshop EMBO (European Molecular Biology Organization) zaměřený na vizualizaci biologických dat. Více informací o workshopu je k dispozici zde.

 

Fórum pro budoucnost zemědělství

Dne 16. března se v Bruselu uskuteční konference zaměřená na politiku a ekonomiku světových zásob potravin a jejich ovlivnění probíhajícími klimatickými změnami. Konferenci pořádá Fórum pro budoucnost zemědělství ve spolupráci se Syngentou a ELO (European Landowners Organization). Více informací o konferenci naleznete zde.

 

VIV Europe 2010
Ve dnech 20. – 22. dubna 2010 se v Utrechtu uskuteční konference VIV Europe. Letošní ročník bude zaměřen především na vejce a bezpečnost masa. Více informací naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls


Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Partner Search – Itálie
Italská společnost zabývající se výrobou čerstvých těstovin hledá partnery pro výzkum nových typů těstovin obohacených bioaktivními složkami. Více informací naleznete zde.

 

Další programy a informace

 

IMI hledá externí hodnotitele
Společná technologická iniciativa pro inovativní léčiva hledá externí hodnotitele pro oblast vývoje léků. Více informací zde.

 

Mezinárodní soutěž o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences
Dne 1. února 2010 se otevře oficiální registrace do pátého ročníku mezinárodní soutěže BOB ("Best of Biotech") o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences. Soutěž je určena studentům, doktorandům, výzkumníkům a dalším zájemcům, kteří chtějí proměnit svůj inovativní nápad z oblasti life sciences v úspěšný podnikatelský záměr a uplatnit jej na trhu. Kontaktním místem pro zájemce z České republiky je Jihomoravské inovační centrum, na -které se také mohou obracet pro bližší informace. Účast v soutěži je zdarma. Více informací o této soutěži naleznete zde.

 

Nové látky na kandidátském seznamu REACH
ECHA (European Chemicals Agency) přidala 14 tzv. SVHC látek (látky vzbuzující velké obavy) na tzv. kandidátský seznam látek podléhající povolování. K nově navrženým látkám proběhnou veřejné diskuze a nakonec bude rozhodnuto, zda látky budou podléhat procesu povolování či nikoliv. Více informací naleznete zde.

 

Nová stránka k veřejnému zdraví on-line
Evropská komise publikovala novou webovou stránku věnovanou oblasti veřejného zdraví. Stránka je rozdělena tematicky a najdete na ní více než 14 tis. dokumentů, statistiky, indikátory a další informace. Více zde.

 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

Akce k evropskému výzkumu

 

ICT4EE: High Level event on ICT for Energy Efficiency
Evropská komise (DG INFSO) ve spolupráci se španělským předsednictvím v Radě EU pořádá druhý ročník významného setkání v oblasti ICT pro energetickou účinnost, které se koná ve dnech 23. - 24. února 2010 v Bruselu. Toto událost poskytne platformu pro setkání významných představitelů státní správy a expertů v oblasti ICT a dalších relevantních oborech pro spolupráci v této oblasti. Více informací a registrace.

 

Informační den k nové výzvě JU ARTEMIS
V souvislosti s vyhlášením nové výzvy společného podniku (JU) ARTEMIS se v rámci ARTEMIS Spring Event a 'Embedded world conference & exhibition' uskuteční dne 1. března 2010 v německém Norimberku informační den zaměřený na představení této výzvy. Více informací a registrace.

 

PPP Internet budoucnosti - konzultační setkání se 'stakeholders'
Evropská komise pořádá v souvislosti s přípravou pracovního programu na léta 2011-2012 konzultační seminář, který se koná dne 12. března ve francouzském Nice. Agenda semináře bude brzy zveřejněna na stránkách Komise.

 

ICT 2010
ICT 2010 představuje unikátní platformu pro setkání výzkumníků, zástupců státní správy a významných firem v oblasti digitálních inovací. Tento ročník se zaměří zejména na politické priority jako Evropská digitální agenda a na další finanční program EU pro financování výzkumu a inovací v oblasti ICT. ICT 2010 se koná ve dnech 27. - 29. září v Bruselu. Více informací a registrace.

 

Informační den projektu ProMine

ProMine (plný název Nano-particle products from new mineral resources in Europe) je velkým výzkumným projektem 7. RP v rámci tématické priority NMP, koordinovaný Finskem. Svůj informační den pořádá projekt v Bruselu dne 25. února 2010. Představen bude pokrok dosažený ve vytváření celoevropské databáze nerostných zdrojů, detailní 4-D modely rudných oblastí, nové těžební technologie atd. Další informace naleznete zde.

 

Zahájení ETP NANOfutures

Oficiální zahájení Evropské technologické integrační a inovační platformy v oblasti nanotechnologií proběhne ve španělském městě Gijón (Asturias) ve dnech 15. – 16. června 2010. Akci společně organizuje Evropská komise, španělské předsednictví v Radě EU, vláda Knížectví Asturias, sdružení NANOfutures a Technologické centrum PRODINTEC. Další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

MNT-ERA.NET Transnational Call 2010

Výzva MNT-ERA.NET na rok 2010 byla publikována 13. ledna 2010. Důraz je kladen zvláště na:

* Smart sensor systems for Security, Environment and Entertainment

* Medical and health devices

* Functionalised interfaces and structures

* Energy for a mobile life

Konečným termínem pro zasílání stručných návrhů projektů je 12. duben 2010. Text výzvy je dostupný zde.


Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Záznam kanceláře CZELO z informačního dne ke 4. výzvě CIP ICT PSP
Dne 14. ledna 2010 se v Bruselu konal informační den organizovaný Evropskou komisí ke 4. výzvě CIP ICT PSP. Záznam kanceláře CZELO z tohoto informačního dne naleznete zde.

 

Záznam kanceláře CZELO z informačních dnů k FET Proactive a FET Flagships
Ve dnech 21. a 22. ledna 2010 se v Bruselu konaly informační dny organizované Evropskou komisí zaměřené na Future Emerging Technologies - FET Proactive a FET Flagships v rámci 6. ICT výzvy 7. RP. Záznam kanceláře CZELO z těchto informačních dnů naleznete zde.

 

Prezentace z informačního dne "Cognitive Systems and Robotics v 6. výzvě ICT" online

Prezentace z mezinárodního informačního dne "Cognitive Systems and Robotics v 6. výzvě ICT", který se konal dne 21. ledna 2010 v Praze jsou nyní dostupné na webu. Více informací.

 

Prezentace z konference FramingNano: A New Governance Framework for Nanotechnologies
Dne 15. prosince 2009 se v Bruselu uskutečnila konference evropského projektu FramingNano A New Governance Framework for Nanotechnologies. Prezentace z konference jsou po zaregistrování k dispozici zde.

 

Víceletá cestovní mapa Továren budoucnosti

Partnerství veřejného a soukromého sektoru Továrny budoucnosti (Factories of the Future Public-Private Partnership, FoF PPP), které bylo zahájeno v rámci Evropského hospodářského plánu obnovy, zveřejnilo strategickou Víceletou cestovní mapu v oblasti vývoje nových výrobních technologií v období po roce 2015. Na jejím vzniku se podílela Ad-hoc průmyslová poradní skupina pro FoF PPP, která funguje od března 2009 a sdružuje zástupce průmyslu. Celý dokument si můžete prostudovat zde.

 


ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

Akce k evropskému výzkumu

 

ICT4EE: High Level event on ICT for Energy Efficiency
Evropská komise (DG INFSO) ve spolupráci se španělským předsednictvím v Radě EU pořádá druhý ročník významného setkání v oblasti ICT pro energetickou účinnost, které se koná ve dnech 23. - 24. února 2010 v Bruselu. Toto událost poskytne platformu pro setkání významných představitelů státní správy a expertů v oblasti ICT a dalších relevantních oborech pro spolupráci v této oblasti. Více informací a registrace.

 

Adaptace vzdělávání výzkumníků na potřeby leteckého průmyslu

Evropská technologická platforma ACARE (letecká doprava a průmysl) pořádá 25. února v Bruselu akci s názvem „Workshop on Education and Training of Engineers and Researchers in Aeronautics for Europe“. Hlavním cílem workshopu je zmapovat situaci v Evropě ohledně vzdělávání budoucích leteckých výzkumníků a inženýrů a v této souvislosti zjistit, jak je toto vzdělávání přizpůsobeno potřebám leteckého průmyslu. Další informace o akci naleznete zde.

 

World Sustainable Energy Days 2010

Ve dnech 3.-5. března 2010 se bude v rakouském Welsu konat konference World Sustainable Energy Days 2010. Tato konference každoročně nabízí řadu aktivit (přednášky, semináře, workshopy apod.) věnovaných výrobě a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Témata konference jsou zaměřena především na obnovitelné zdroje energie pro budovy, průmysl a dopravu. Podrobnější informace o akci a registraci naleznete zde.

 

Životní prostředí a zdraví

Ve dnech 10.-12. března se v italské Parmě uskuteční pátá ministerská konference věnovaná tématu životní prostředí a zdraví. Konference, kterou pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO), se zaměří především na vlivy měnícího se životního prostředí na zdraví dětí. Podrobnější informace naleznete zde.

 

CCS pro čistší energii

Dne 19. března se bude v Londýně konat konference „Carbon Capture and Storage 2010 – Providing Clean Energy Systems to Europe”. Akce se zaměří především na nejnovější vývoj technologií spojených s CCS a nabídne rovněž diskusní platformu zástupcům tohoto sektoru. Více informací naleznete zde.

 

Konference ManagEnergy

Dne 24. března se v rámci EUSEW (EU Sustainable Energy Week) bude konat tradiční každoroční konference ManagEnergy. Stejně jako v předchozích letech bude v jejím průběhu vyhlášena cena pro nejlepší energetickou aktivitu na lokální úrovni (přihlášky do této soutěže je možné podávat do 26. února 2010). Ve stejný den odpoledne se uskuteční workshop o finančním programu ELENA. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Evropská energetická konference

Ve dnech 20.-23. dubna se ve španělské Barceloně uskuteční první evropská energetická konference s názvem "A New Forum For Energy Research". Zaměří se především na vzájemnou spolupráci, podporu a komunikaci energetického výzkumu a technologií s dalšími obory (fyzika, chemie, material sciences) v kontextu udržitelného rozvoje. Jednotlivé bloky se budou zabývat těmito tématy: Primary Energy Sources, Energy Conversion and Storage, End Use of Energy. Více informací a registraci naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Clean Sky – třetí výzva

Společná technologická iniciativa Clean Sky otevřela 29. ledna třetí výzvu pro podávání návrhů projektů. Výzva pokrývá 45 témat a její rozpočet byl stanoven ve výši 18,8 milionu euro. Veškeré informace o výzvě a další odkazy naleznete zde.

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Úspěšné projekty výzvy JTI palivové články a vodík 2008
Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík (JTI FCH) zveřejnila seznam úspěšných projektů vybraných pro financování ve výzvě 2008. Tento seznam naleznete zde.

 

Nové příručky programu Marco Polo

Program Marco Polo zveřejnil na svých stránkách zajímavé příručky pro výzvu roku 2010. První z nich se zabývá novou definicí slova „nákladní“ (freight), druhá je pak věnována nejčastějším chybám, kterých se dopouštějí žadatelé při přípravě projektu. Obě příručky jsou k dispozici zde.

 

Energetika: výsledky koordinované výzvy s Brazílií

Na serveru CORDIS jsou k dispozici souhrnné výsledky výzvy FP7-ENERGY-2009-BRAZIL.

 

Finální podoba víceletého plánu PPP EeB

Zájemci o konečnou verzi víceletého plánu PPP pro energeticky účinné budovy (PPP EeB) mohou tento dokument najít zde.

 

Biodiversita po roce 2010

Dne 19. ledna 2010 zahájila Evropská komise mezinárodní rok biodiversity zveřejněním důležitého dokumentu, který by měl nastínit, kam by v budoucnu měla směřovat politika týkající se této oblasti. Nový dokument by měl přispět k zastavení rychlého úbytku živočišných a rostlinných druhů, kterého se nepodařilo dosáhnout v takové míře, kterou předpokládaly původní globální a evropské cíle nastavené do roku 2010. S dokumentem se můžete seznámit zde.

 

První výzva ERA-Netu SmartGrids

ERA-Net SmartGrids otevřel 15. ledna svou první výzvu pro podávání projektů (aplikovaný výzkum). Výzva má dvoukolové hodnocení, uzávěrka prvního kola je 15. března. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

 

EURATOM

 

European Nuclear Conference (ENC 2010)

ENC 2010 se bude konat ve španělské Barceloně ve dnech 30.5. – 2.6.2010 a poskytne výzkumníkům, představitelům jaderného průmyslu a politikům jedinečnou příležitost pro navázání užších kontaktů. Ke klíčovým tématům patří:

Další informace naleznete zde.

 


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Science against Poverty
Konference 'Science against Poverty' je zaměřena na roli vědeckého výzkumu (zejména v oblasti sociálních věd) a inovací na zmírnění chudoby a sociální exkluze. Koná se ve dnech 8. - 9. dubna 2010 ve španělské  La Granja, Segovia a poskytne platformu pro setkání na 200 mezinárodních odborníků z akademického sektoru, výzkumníků a 'policy makers'. Více informací.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Strategic Research Roadmap 2011-2013 v oblasti SSH

Od roku 2011 bude výzkum v rámci programu socio-ekonomických a humanitních věd podporován v oblastech a prioritách stanovených ve strategické výzkumné mapě na léta 2011-2013. Tuto Strategic research roadmap Evropské komise pro SSH naleznete zde.

 

Vydány nové publikace v oblasti SSH

Evropská komise vydala nové publikace a informační brožury v oblasti socio-ekonomických a humanitních věd, tituly „Towards greater corporate responsibility – Conclusions of EU-funded research“, „European Research on Youth - Supporting young people to participate fully in society - The contribution of European Research“, „Moving Europe – EU research on migration and policy needs“, „New societal challenges for the European Union - New challenges for social sciences and the humanities - Thinking across boundaries - Modernising European research“ a „Research in Socio-economic Sciences and Humanities - Towards a New Approach“ naleznete ke stažení zde.

 

Hodnotící zpráva o univerzitním výzkumu

Expertní skupina Evropské komise vydala zprávu ve které hodnotí univerzitní výzkum. Zprávu naleznete ke stažení zde.

 

Ženy a věda

Vyšel nový newsletter Ženy a věda. Aktuální číslo si můžete stáhnout zde.

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Finanční den EU pro MSP
Finanční den EU pro malé a střední podniky je sérií akcí v členských zemích EU, které organizuje Evropské komise za účelem informování MSP o možnostech financování. Cílem je zvýšení povědomí o různých možnostech financování, sdílení dobrých praxí a pomoc inovativním MSP k přístupu k financování. EU finanční den pro MSP se koná v nizozemském Hague 18. února 2010. Více informací.

 

Přípravné konference k formování strategie dunajského regionu
Formování strategie dunajského regionu předchází série workshopů / konferencí, která se zaměří na vysvětlení důvodů, proč je tato strategie potřebná či jaká bude její přidaná hodnota. Smyslem je také přilákat relevantní hráče, kteří se chtějí do její přípravy zapojit, představit jim proces přípravy a získat pro strategii první vstupy. První z workshopů se uskutečnil v německém Ulmu 1. – 2. února, další se bude konat 25. – 26. února v maďarské Budapešti. Více informací je k dispozici zde.

 

Workshop Cloudscape-II
OpenGridForum Europe pořádá ve dnech 22. – 23. února 2010 v Bruselu workshop Cloudscape II. Cílem workshopu je pokračovat v debatě o gridových infrastrukturách, jejich řídících principech, interoperabilitě, nezbytné otevřenosti či globálním úsilí ve standardizaci. Více informací o dvoudenním workshopu naleznete zde.

 

Workshop Financing for SMEs – from research results to market
Dne 10. března 2010 se v Bruselu uskuteční praktický workshop zaměřený na financování výzkumu MSP. Smyslem akce je poskytnout cílené informace o finančních nástrojích EU pro MSP, které úspěšně dokončily výzkumný projekt 6. RP, ale prozatím jim chybí finance pro přenesení výsledků výzkumu na trh. Více informací o akci je k dispozici zde.

 

Redesigning business summit
Ve dnech 11. – 12. března 2010 se v Londýně uskuteční konference Redesigning Business Summit, jejímž hlavním cílem bude diskutovat jak inovace vedené designem mohou změnit cestu fungování podniků dnes a do budoucna. Více informací o konferenci je k dispozici zde.

 

Konference Innovation 3.0: Challenges, Needs and Skills of the New Innovation Era
Ve dnech 28. – 30. dubna 2010 se v německém Düsseldorfu uskuteční konference Innovation 3.0: Challenges, Needs and Skills of the New Innovation Era. Konference je organizována TII, Innowise a ZENIT. Do 15. února je otevřena výzva pro podávání příspěvků na konferenci. Podrobnější informace včetně programu konference naleznete zde.

 

Expertní panel pro inovaci služeb v EU

Evropská komise se rozhodla ustanovit expertní panel pro oblast inovací služeb v Evropě. Jeho mandátem bude zkoumat jakých způsobem dosáhnout politických výzev v této oblasti, na jaké úrovni, jakými prostředky a jakými finančními nástroji. Doporučení tohoto strategického panelu budou mít významný dopad pro další vývoj inovační agendy služeb v Evropě. Evropská komise vyhlásila výzvu v rámci které se experti z EU mohou do tohoto panelu hlásit. Výzva má uzávěrku 26. února 2010. Více informací.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Evropská infrastruktura SFERA nabízí přístup do svých laboratoří
Evropská výzkumná infrastruktura SFERA (Solar Facilities for the European Research Area project) nabízí přístup do svých výzkumných zařízení zaměřených na různé aspekty výzkumu sluneční energie prostřednictvím otevřené výzvy pro podávání návrhů projektů. Výzva je otevřena do 28. února 2010. Bližší informace včetně detailů týkajících se přihlášení naleznete zde.

 

Další programy a informace

 

Projekty financující návrhové studie výzkumných infrastruktur on-line
Evropská komise uveřejnila na svých stránkách další projekty financované z programu Výzkumné infrastruktury 7. RP. Tentokrát se jedná o návrhové studie pro nové výzkumné infrastruktury. Projekty rozdělené dle tematického zaměření naleznete zde.

 

Zpráva o realizaci Evropského plánu obnovy ve městech a regionech
Výbor regionů resp. jím pověřená Lisbon Monitoring Platform vypracovala zprávu o tom, jak je Plán hospodářské obnovy realizován na úrovni evropských místních a regionálních autorit. Hlavní závěr zní, že mezi opatřeními učiněnými na regionální úrovni chyběla vzájemná koordinace. Zpráva je ke stažení zde.

 

Záznam z konference Global Links ve Stockholmu

Dne 20. ledna 2010 se ve Stockholmu uskutečnila konference Global Links – Global Opportunities and Challenges (Co-operation on a Global Arena for Competence Research and Innovation Centres), kterou uspořádala švédská VINNOVA a projekt COMPERA. Zápis kanceláře CZELO z konference naleznete zde.

 

Záznam z konference Clusters in Europe II v Budapešti

Ve dnech 27. – 28. ledna 2010 se v maďarské Budapešti uskutečnil druhý ročník konference Clusters in Europe, tentokrát na téma Mobilizing Clusters for Competitiveness. Konferenci pořádala Hungarian Pole Programme Office s přispěním Evropské komise. Záznam kanceláře CZELO z konference je k dispozici zde, publikace o maďarských klastrech pak zde.

 

Seminář COST ke standardům pro inovace

Dne 13. ledna 2010 se konal seminář ke standardům pro inovace, který zorganizovala bruselská kancelář COST. Hlavním řečníkem byl John Ketchell (JK), ředitel pro inovace v Řídícím centru CEN-CENELEC (CCMC). Záznam kanceláře CZELO včetně odkazu na prezentaci JK si můžete přečíst zde.

 

Jihoafrické iniciativy v oblasti e-infrastruktur

Dne 8. ledna 2010 se v prostorách Jihoafrické mise při EU v Bruselu konala prezentace jihoafrických aktivit v oblasti e-infrastruktur, které představil prof. Collin Wright (CW), jeden z koordinátorů jihoafrického programu pro e-infrastruktury v Centru pro vysoce výkonné výpočty (Centre for High Performance Computing, CHPC). Celý záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde.

 


ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Seminář k finančním pravidlům Marie Curie

Tento dvoudenní seminář, který organizuje Finance Helpdesk, se koná v Bruselu ve dnech 18. – 19. února 2010. Kromě přednášek jsou připraveny praktické ukázky. Další informace a možnost registrace naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Podrobné výsledky ERC Advanced Grants za rok 2009 uveřejněny
Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila detailní výsledky výzvy pro pokročilé výzkumníky (Advanced Grants) z roku 2009. K financování bylo vybráno 236 projektů napříč vědeckých spektrem (ekonomie, nanotechnologie, psychologie, klimatické změny), rozdělit by se mezi ně mělo 515 mil. €. Více informací naleznete zde.

 

Informační den k programu Erasmus Mundus
Dne 22. ledna 2010 se v Bruselu uskutečnil informační den k programu Erasmus Mundus. Byl určen hlavně zástupcům institucí vyššího vzdělávání, které informoval o možnostech mobilit, partnerství a spolupráce v rámci Erasmus Mundus II (2009-2013) a především nabídl detaily k právě probíhající výzvě k předkládání návrhů projektů. Deadline výzvy ke všem akcím v rámci programu je 30. dubna 2010. Prezentace s bližšími informacemi o jednotlivých akcích v rámci programu a důležitými tipy k přípravě návrhů projektů naleznete zde. Průvodce programem pro žadatele a příjemce naleznete zde a výzvu k předkládání návrhů projektů 2010 zde.  Záznam kanceláře CZELO z infodne je zde.

 

Prof. Kafatos ukončí své působení jako prezident ERC k 1. březnu 2010
Prof. Fotis C. Kafatos, dosavadní prezident Evropské výzkumné rady (ERC), předal na konci ledna 2010 komisaři Potočnikovi svou demisi. Prof. Kafatos bude v ERC i nadále aktivní, ale pouze jako řadový člen vědecké rady. Více informací zde.

 

Publikace Marie Curie

Program Lidé 7. RP – akce Marie Curie – otevřel novou internetovou stránku obsahující informace o publikacích vtažených k tomuto programu. Nejnovější publikace má název „Marie Curie Actions – Inspiring Researchers“ a zaměřuje se na inspirativní příklady a zkušenosti výzkumníků, kteří se tohoto programu zúčastnili. Přístup na stránku získáte zde.

bottom_web.gif

bottom_logo_cz.gif