Podpora výzkumu a vývoje v regionech v 7.RP
Datum: 31.01.2008 - 01.02.2008

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s DG Research si Vás dovoluje pozvat na informační semináře Podpora výzkumu a vývoje v regionech: Příležitosti 7. rámcového programu v roce 2008, které se uskuteční dne 31. ledna 2008 v Praze a dne 1. února 2008 v Brně.

 

7. RP nabízí vedle „klasické“ podpory výzkumu a vývoje také nástroje, jak posílit výzkum a vývoj v evropských regionech. Ty jsou stále více chápány jako významní hráči na tomto poli a politika výzkumu a vývoje se stává důležitým prvkem při tvorbě regionálních rozvojových strategií. Podporu regionům nabízí 7. RP prostřednictvím dvou témat – Regiony znalostí a Výzkumný potenciál. Výzvy publikované pod těmito tématy jsou určeny vedle klasických účastníků RP, jakými jsou výzkumné instituce a centra, univerzity, malé a střední podniky, také regionálním orgánům, radám či rozvojovým agenturám, které budou hrát zejména v projektech Regionů znalostí klíčovou roli.

 

Více informací o seminářích naleznete zde: Praha (31. ledna 2008) a Brno (1. února 2008).

18.12.2007

zpět