06.03.2013 - ICT poradní fórum expertů pro Horizont 2020
Generální ředitelství pro informační technologie (DG CONNECT) zveřejnilo výsledky výběru expertů do poradního fóra pro výzkum a inovace v oblasti ICT. Jedním z hlavních cílů poradní skupiny bude napomáhat Evropské komisi při tvorbě pracovních programů programu Horizont 2020 v oblasti ICT, a to s ohledem na relevantní cíle; vědecké, technologické a inovační priority. Více informací o funkci poradního fóra CAF (CONNECT Advisory Forum for ICT Research and Innovation), včetně seznamu nominovaných členů, naleznete zde.
zpět