Rozvoj výzkumných kariér v rámci a vně Evropy
seminář
Datum: 22.05.2013 - 23.05.2013
Místo: Oslo (NO)

Evropská vědecká nadace (European Science Foundation, ESF) ve spolupráci s norskou Výzkumnou radou (Research Council of Norway) pořádá ve dnech 22. – 23. května 2013 v norském Oslo mezinárodní seminář věnovaný výzkumným kariérám a možnostem jejich rozvoje v Evropě i mimo ni. Fórum složené z členských organizací ESF, které se zaměřuje na výzkumné kariéry, bude diskutovat možnosti profesního rozvoje výzkumníků, sledování výzkumných kariér a nové koncepty mobility. Očekáváným výsledkem diskuze bude zpráva věnována této problematice. Více informací o semináři, včetně programu a registrace, naleznete zde.

22.02.2013
zpět