Výroční konference ETP pro textilie
výroční akce
Datum: 20.03.2013 - 21.03.2013
Místo: Brusel, Belgie

V pořadí 8. výroční konference organizovaná ETP pro budoucnost textilií a odívání se koná ve dnech 20. – 21. března 2013 v Bruselu (BE). Letošní konference pod názvem “Charting the Future of Textile Research and Innovation in Europe” představí výstupy nejnovějších výhledových studií o budoucnosti textilního a oděvního průmyslu v Evropě, aktuální situaci v přípravě rámcového programu Horizont 2020 a vývoj sedmí pilotních textilních vlajkových iniciativ pro Evropu. Detailně bude rovněž prezentována ETP Textile jako nový nezávislý neziskový právní subjekt a nové aktivity, služby a členské výhody. Program, registraci a další informace naleznete zde.

14.02.2013
zpět