Konference "Global Change and Resilience"
konference
Datum: 22.05.2013 - 24.05.2013
Místo: Brno, Česká republika

Czech Globe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně uspořádá ve dnech 22. - 24. května 2013 v Brně třetí výroční konferenci "Global Change and Resilience". Program se bude skládat z 5 tématických sekcí s dalšími podtématy: Analýza klimatu a modelování; Analýza ekosystémů; Dopadové studie a fyziologická analýza; Lidský rozměr klimatické změny; Inovace a adaptační techniky. Do 15. října 2012 je možné podávat abstrakty příspěvků ke konferenci. Více informací je k dispozici zde.

06.09.2012
zpět