Konference na téma: Jak podávat a řídit IST projekty v 7.RP
Datum: 16.03.2006 - 28.03.2006

Seminář „FP7 and how to submit and manager FP funded projects“ spolupořádaný Evropskou komisí a společností Ernst & Young byl zaměřen zejména  na shrnutí průběhu priority IST v FP6 a na přípravu a specifické informace o IST v FP7. Druhým blokem byly pak presentace pěti komerčních společností aktivních ve výzkumu pod prioritou IST – European Microsoft Innovation Center, Logica CMG, Ericsson Austria, EADS Deutschland a Polska Telefonia Cyfrova. Po obědě následoval poslední blok s odborníky z Ernst & Young, kteří účastníky seznámili se svými poznatky jednak z připravování návrhů projektů do FP7 a potom s managementem projektů Rámcových programů.

 

Co se týká předběžného zhodnocení priority IST v FP6 a jejího porovnání s FP5, Komise konstatovala, že rozpočet byl v reálných penězích srovnatelný. Další porovnání zahrnují:

 • IST FP5 financovalo cca 270 projektů, což znamená, že cca jeden ze čtyř uspěl. Účastnilo se 1700 organizací, projekt dostal průměrně 1.8 mil. euro a účastnilo se ho 9-10 institucí.
 • IST FP6 bude celkově financovat cca 1000 projektů, uspěje jen jeden z pěti až šesti přičemž v některých výzvách jen jeden z dvanácti až patnácti. Zúčastní se 14000 organizací, projekt dostal průměrně 9 mil. euro a účastní se ho 20-25 institucí. 65% financí jde na Integrované projekty a 10% na Sítě excelence.
Shrnutě lze o IST v FP7 říci, že:

 • podařilo se vytvořil lepší spolupráci – větší projekty, což ovšem někdy neznamenalo critical mass ale jen nabalování organizací
 • jsou problémy s oversubscription
 

Co se týká výhledu na IST v FP7, jedná se o čtyři hlavní strategické oblasti:

1.      ICT Technology Pillars - pushing the limits of performance, usability, dependability, cost efficiency (klasická témata)

2.      Integration of Technologies - integrating multi-technology sets that underlie new functionalities, services and applications (personal environments; home environments; robotic systems; inteligent infrastructure)

3.      Applications Research - providing the knowledge and the means to develop a wide range of ICT-based services and applications (societal challenges, health, mobility, environement and government; ICT content, creativity and personal development; support to businesses; ICT for trust and konfidence)

4.      Future and Emerging Technologies - supporting research at the frontiers of knowledge

 

Kromě dnes již klasických nástrojů – Collaborative projects (STREP/IP), Networks of excellence a Coordination/support actions - budou pod IST ustaveny dvě Joint Technology Initiatives (JTI Nanoelectronics a JTI Embedded Computing Systems) a jeden mezinárodní Joint R&D Programme (Joint R&D Programme Ambient Assisted Living):

 

 • U JTI jde o výzkum, který je blízko k tržnímu uplatnění – na způsob dnešních projektů pod EUREKOU. Jsou to způsobem fungování podprogramy programu IST, které budou vydávat vlastní výzvy na předkládání projektů. Výzkumné pracoviště se může výzvy účastnit bez toho, aby bylo členem JTI.
 • Motivace pro Joint R&D Programme Ambient Assisted Living je, že pod FP6 se sdružilo asi pět až šest členských států v projektu, který se věnoval podpoře starých spoluobčanů. Dnes se k projektu přidružily další státy, celkem 12-15. V FP7 každý z těchto členských států do programu vloží svou část z národních zdrojů a Komise tam přispěje rovněž. Z posledně jmenované skutečnosti poplyne, že účast bude opět otevřená všem výzkumným pracovištím.
 

Co se týká kroků v další přípravě IST pod FP7, plán je následující:

 • Komise by do léta chtěla mít hotový první draft Pracovního programu, který by udával obecnou orientaci, nástroje, hlavní cíle a strukturu programu IST – je to připravováno v konzultacích s členskými státy, akademií i průmyslem.
 • Do konce roku by měly proběhnout vnitřní konzultace na Komisi, být zapracovány připomínky programového výboru a pracovní program by měl být schválen Komisí.
 • První výzvy by měly být vydány na jaře, nejpozději však do května 2007, aby mohl být využit celý rozpočet priority na rok 2007.
 

Z dalších témat, jež byla na semináři diskutována, jsou možná zajímavá dvě:

 • Komise neshledala příliš užitečnými veřejné konzultace vypsané před zahájením programu IST pod FP6 takže je zatím neplánuje. Aby konzultace měly smysl, musely by se vztahovat k poskytnutým základním dokumentům nebo specifickým tématům, jinak je těžké odpovědi jakkoliv zpracovat.
 • V pracovním programu bude lépe specifikováno, podle jakých kritérií bude ohodnocován dopad projektu – to pomůže předkladatelům i evaluátorům.
 

Finance na IST prioritu vzrostou ročně o cca 30% oproti FP6. 

16.03.2006
zpět