Finanční den EU pro MSP
Datum: 16.06.2009 - 16.06.2009
Místo: Dublin

Finanční den EU pro malé a střední podniky (MSP) je série akcí v členských státech, které organizuje Evropská komise spolu se zprostředkovateli na národní úrovni za účelem informování o finančních nástrojích EU pro MSP. Cílem je zvýšit povědomí o různých zdrojích financování a poskytnout fórum pro sdílení dobrých praxí a pomoci tak inovativním MSP v přístupu k financím. Více informací.

09.06.2009
zpět