Seminář o etických problémech v ICT výzkumu
Datum: 05.03.2009 - 05.03.2009
Místo: Hamburk, Německo

Tento seminář je zaměřen na pomoc výzkumníkům a dalším partnerům ve výzkumných projektech, rozpoznat etické problémy týkající se jejich práce a tím je podpořit při dosažení standardů 7. RP a dalších VaV programů. Seminář se koná 5. března 2009 v německém Hamburku. Více informací.

 

18.02.2009

zpět