Minisemináře CZELO

         Novy_obrazek.JPG  Kancelář CZELO pořádá v Bruselu malé neformální, tématicky zaměřené semináře určené odborníkům z ČR a z dalších států a zástupcům Evropské komise, jejichž účelem je nejen prezentace českého výzkumu a výzkumných pracovišť v Bruselu, ale i lepší porozumění Rámcových programů a zvýšení účasti v projektech. Semináře jsou připravovány ve spolupráci s dalším projektem Technologického centra AV ČR, kterým je projekt NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum).

 

Čeští zástupci na semináři mají možnost prezentovat sebe, svůj ústav/podnik a výzkum, kterým se zabývají, případně cesty, kterými se chtějí ve výzkumu ubírat v budoucnosti, či přímo výzkumný záměr, který by mohl být inspirací pro EK při přípravě příštího pracovního programu. Dále je účelem získat informace o nejnovějším vývoji (v konkrétní oblasti) z pohledu EK, získat užitečné kontakty na pracovníky EK a informace o procedurách spojených s tvorbou pracovních programů 7. RP, hodnocením projektů, procesu vyjednávání s EK apod. nebo o fungování 7. RP obecně.

 

Zástupcům EK seminář přináší lepší povědomí o výzkumu, vývoji a výzkumných pracovištích v České republice a o tématech, která se u nás nejvíce objevují. EK tak získá inspiraci pro budoucí pracovní programy 7. RP a připravované výzvy, a pohled na špičkový výzkum a vývoj v nových členských státech, jejichž úspěšnost v rámcových programech prozatím není příliš vysoká. K dlouhodobému efektu lze připočíst i představení českých odborníků jako vhodných hodnotitelů či potencionálních účastníků v expertních panelech EK.

 

Témata pro semináře jsou volena z části Spolupráce 7. RP tak, aby byla zajímavá a vycházela z aktuálních pracovních programů. Na jednom semináři se předpokládá účast 3-4 výzkumných subjektů (max. 2 experti za každý subjekt), zabývajících se podobným tématem (zastoupena může být jen ČR, vítáni jsou i subjekty z jiných zemí účastnících se 7. RP). Místem konání jsou jednací prostory CZELA, předpokládaná délka semináře je cca 2-3 hodiny a jednacím jazykem angličtina. Z časového hlediska seminář začíná buď v 10:30 nebo ve 12:30 hod. Rámcově vypadá struktura semináře následovně:

  • Prezentace odborníků – cca 15 min každý
  • Prezentace zástupců EK (1 – 2)  - cca 15 min každý
  • Diskuse – otázky, komentáře atd.
  • Délka semináře cca 2-3 hod
  • Lehký oběd (sandwich lunch) - v návaznosti na načasování buď na začátek nebo na závěr)

 

Kontakt:  Anna Vosečková, voseckova@tc.cz

 

Pozn.: Kancelář CZELO může jednomu českému účastníku z každé organizace uhradit běžné náklady spojené s dopravou do Bruselu.

 

 

Dosud byly uspořádány minisemnáře na následující témata:

 

2008

 

Natural hazards in Europe: assessment and management, impact of climate change

Environment and Health

Human Development and Ageing

Environmental aspects of the Forestry topic

ICT tools for environmental simulation and monitoring

ICT for patients´ safety

ICT for independent living and inclusion

 

2009

 

Membranes for Catalytic reactors

Photovoltaics

Biodiversity

Zero emission coal energy

Cancer Research

Optimal Health Care

ICT for Green Cars

Agro-biotechnologies

Energy Saving in Buildings

Hydrogen and Fuel Cells

 

2010

 

Criminal behaviour, migration and policy responses in the EU

European Forward Looking Activities

Ecoinnovation

ICT for open access to scientific information

Imaging Structures at the Nano-Metre Scale

Cohesion challenges in Central and Eastern Europe

Tissue regeneration

Research and Innovation in Textile Biotechnology

Energy consumption reduction in urban rail systems

 

2011

 

Systematic investigations of the mechanisms and effects of engineered nanomaterial interactions with living systems and the environment

Healthy diet, healthy food

Brain research

European energy security, including its economic dimension

 

2012

 

Manufacturing of highly miniaturised components

Plant sciences (omics technologies, systems and developmental biology and other plant sciences, incresased plant resource efficiency, adaptation of plants and crops to biotic and abiotic stress)

Surgical Oncology of the Lung in Multiple Malignant Neoplasms

Exploration and Assessment of Geothermal Reservoirs
Genetic characterization of tumors and resistance to therapy as a challenge for onkology research

Rural water management

Biological and molecular approaches to plant breeding

 

2013

 

Biomolecular electrodynamic interactions for future nanoelectronics and photonics

Barcoding for tackling environmental needs and Fostering European SME development and innovation

zpět