16.04.2014 - Zpráva EASAC o prioritách EU pro řešení problémů rostlinných škůdců a chorob
16.04.2014 - Konzultace o mobilním zdravotnictví
15.04.2014 - Dotazník akční skupiny Finnwater
07.04.2014 - IGLO Open na téma EIT a KICy
04.04.2014 - Statistiky ERC StG první výzvy v H2020
02.04.2014 - Pozice pro výzkumníky ve Španělsku
26.03.2014 - Výzvy na cestovní granty ESOF2014 pro doktorské studenty jsou otevřené
26.03.2014 - Model konsorciální smlouvy aktualizován pro Horizont 2020
25.03.2014 - Upozornění na prodloužení výzvy
20.03.2014 - Výsledky výzvy na dodatečné partnery HBP (Human Brain Project)
18.03.2014 - Upřesnění k obchodním plánům a synergiím s SF
18.03.2014 - Manuál o uznávání pro vysokoškolské instituce
18.03.2014 - Zpráva o aktivitách konsorcia fotonického průmyslu v r. 2013
18.03.2014 - Průzkum k ochraně a prosazování IPR mimo EU
17.03.2014 - Nová výzva k předkládání návrhů pro získání individuálních stipendií
14.03.2014 - Příručka k Horizontu 2020
14.03.2014 - Příručka o genderové rovnosti v programu Horizont 2020
13.03.2014 - Byly otevřeny nominace na ACES Awards 2014
13.03.2014 - Nová výzva pro odborníky v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti
13.03.2014 - Inovační vouchery JIC - nová výzva
07.03.2014 - Innovation Scoreboard 2014
05.03.2014 - Tematický seminář věnovaný ICT a sociálnímu začleňování
04.03.2014 - Výroční zpráva o MSP v Evropě
04.03.2014 - Zpráva o Evropských inovačních partnerstvích
26.02.2014 - Zapojení Švýcarska do programu Horizont 2020
24.02.2014 - Kursy k jaderné fúzi
24.02.2014 - Únorové zasedání Rady COMPET (část výzkumu)
17.02.2014 - Výzva k abstraktům na Genderový summit 2014
17.02.2014 - Výzvy na nové KICs
16.02.2014 - Volné pozice v ELI-DC
15.02.2014 - Platforma k politice inovací (IPP)
15.02.2014 - Výzva k příspěvkům a posterům – FISER´14
10.02.2014 - Postdoktorské pracovní pobyty v ITER
10.02.2014 - ERA Chairs- Podpora výzkumných kapacit v 11 regionech
10.02.2014 - Pomoc mladým studentům
09.02.2014 - Zpravodaj JRC – leden/únor 2014
07.02.2014 - Partnerství v oblasti výzkumu a inovací mezi EU a Indií – výzva
06.02.2014 - ERC podpoří 67 inovačních projektů
04.02.2014 - Způsoby využití výsledků veřejného výzkumu
04.02.2014 - Informační den EURATOM
04.02.2014 - Cestovní mapa LERU k datům z výzkumu
04.02.2014 - Vyhlášení soutěže „Evropská cena Karla V.“
03.02.2014 - Nový předseda a místopředsedové EASAC
03.02.2014 - Opatření pro efektivní financování vysokých škol
03.02.2014 - Výzva pro hodnotitele projektů Smart Systems Integration (výzva ICT-02-2014)
31.01.2014 - e-Learning pro komercializaci výstupů z výzkumu v oblasti zdraví
31.01.2014 - Tři přístupy k přeshraniční spolupráci
30.01.2014 - Zpráva EASAC k extrémům v počasí
30.01.2014 - Možnosti pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Horizontu 2020
28.01.2014 - Výzva – Cena Innovation SOFT
21.01.2014 - EIT – podmínky pro nové KICs
15.01.2014 - Studie EP o účasti MSP v H2020
15.01.2014 - Webová online platforma JRC k nanomateriálům
15.01.2014 - Zpráva o pokroku JTI JUs za rok 2012
15.01.2014 - Výzva pro hodnotitele – Erasmus+ a další programy
14.01.2014 - Workshop k psaní projektů H2020
14.01.2014 - Výsledky ERC Consolidator grants 2013
14.01.2014 - První výzvy programu Erasmus+ vyhlášeny
14.01.2014 - Politika otevřeného přístupu JRC k vědeckým článkům
14.01.2014 - Monitor vzdělávání a odborné výchovy 2013
07.01.2014 - Poslední výzva Clean Sky pod 7. RP
07.01.2014 - Veřejné konzultace k Rámci a tzv. blokové výjimce
17.12.2013 - Zahájeno osm smluvních PPPs
17.12.2013 - Program EURATOM pro jaderný výzkum 2014 – 2018 schválen
17.12.2013 - Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020
17.12.2013 - Kritéria pro výběr nových KICs v rámci EIT
17.12.2013 - Nový prezident ERC
16.12.2013 - Otevřený přístup k výzkumným datům v H2020 – pilotní akce
16.12.2013 - Komise schválila nové partnerství pro železnici
11.12.2013 - Horizont 2020: první výzvy vyhlášeny
10.12.2013 - Zpráva OECD k vědám, technologiím a průmyslu – oprava
09.12.2013 - Zpráva o kunkurenceschopnosti Unie inovací 2013
06.12.2013 - Poslední výzva JTI palivové články a vodík pod 7. RP
05.12.2013 - Prosincová Rada EU pro konkurenceschopnost (část Výzkum a Vesmír)
05.12.2013 - Nový Portál pro účastníky
05.12.2013 - Návrh Pracovního programu NMP+B 2014 – 2015
03.12.2013 - Rada EU schválila Horizont 2020
02.12.2013 - Evropa: směrem k socio-ekologické tranzici?
02.12.2013 - 11. výzva IMI - přehled témat
01.12.2013 - Rok vědy EU – Rusko 2014
01.12.2013 - Novinky programu COST
26.11.2013 - Zahájeno vydávání Zpravodaje Klastru pro nanobezpečnost
26.11.2013 - Nová studie o sociálních inovacích v EU
25.11.2013 - Výzva k předkládání zájmu pro hodnotitele
21.11.2013 - Evropský parlament podpořil program Horizont 2020
19.11.2013 - Pracovní program Marie Skłodowska-Curie je veřejný
18.11.2013 - Pracovní program ERC 2014 a 2015
18.11.2013 - 7.RP a Horizont 2020 – srovnávací studie podpůrných služeb v severských zemích
13.11.2013 - Debata k novému nástroji v programu Horizont 2020: FAST TRACK TO INNOVATION
13.11.2013 - Výzva k zasílání abstraktů na IGRC 2014
13.11.2013 - Návrh pracovního programu společenské výzvy Climate action zveřejněn
13.11.2013 - European Grid Infrastructure hledá nového výkonného ředitele
12.11.2013 - Informační dny k výzkumným PPPs – registrace otevřena
11.11.2013 - John Womersley novým předsedou ESFRI
11.11.2013 - Výstupy konferencí FISA a EURADWASTE 2013
08.11.2013 - Návrh Pracovního programu ICT oficiálně zveřejněn
05.11.2013 - Jmenování expertních skupin pro Horizont 2020
05.11.2013 - Granty na podporu informačních dnů a usnadnění účasti v H2020
04.11.2013 - Zpráva o klastrech Eureky za rok 2012
04.11.2013 - Nové číslo zpravodaje e-IRG
04.11.2013 - JRC zahájilo Podunajské inovační partnerství
31.10.2013 - Prezentace z informačního dne pro MSP v Horizontu 2020
29.10.2013 - Konference OPENING A DIRECT PATH FROM SCHOOL TO SCIENCE
25.10.2013 - Evropská rada projednala digitální ekonomiku a inovace
25.10.2013 - Zpráva OECD k vědám, technologiím a průmyslu v r. 2013
24.10.2013 - Přijetí Strategického prováděcího plánu pro Smart Cities
23.10.2013 - Projekt financovaný EU posune biometrické bezpečnostní systémy na novou úroveň
23.10.2013 - European Vaccine Initiative - výroční zpráva 2012
23.10.2013 - Čtyřicetileté výročí Evropské patentové úmluvy
20.10.2013 - Výroční zpráva evropské sítě EUREKA 2012
20.10.2013 - Mezinárodní partnerská burza EEN - registrace do 19. 11. 2013
20.10.2013 - Aktuální vydání European IPR Helpdesk Bulletinu
18.10.2013 - Big Data – výzva k vyjádření zájmu
17.10.2013 - Seminář k sociálním inovacím, Brusel 9. října 2013 - výstupy
17.10.2013 - Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI): 10. výzva k předkládání návrhů
17.10.2013 - Brožurka EK k IPR
13.10.2013 - Výzva k příspěvkům - konference QPR
13.10.2013 - Monitorovací a hodnotící zpráva RFCS
07.10.2013 - Zpráva o evropské vědě 2013
05.10.2013 - Otevření systémů vzdělávání
05.10.2013 - Zářijová Rada pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
03.10.2013 - Druhé vydání CZELO Bulletinu
01.10.2013 - Zpravodaj JRC
30.09.2013 - Maria Cristina Russo novou ředitelkou pro INCO
30.09.2013 - Založení Sdružení COST
29.09.2013 - Nový referenční materiál pro vysledování kovů v lidských vlasech
29.09.2013 - Výzva CIP “European Mobile and Mobility Industries Alliance”
27.09.2013 - Výsledky ERC Advanced Grant výzvy 2013
24.09.2013 - Zpravodaj ERA-LEARN
24.09.2013 - Volné pozice na sekretariátu EUREKA
23.09.2013 - Členové ITER znovu potvrdili význam projektu
23.09.2013 - Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování - veřejná zakázka MŠMT
23.09.2013 - HBP hledá experty na hodnocení Competitive Call
23.09.2013 - Zpráva o pokroku ERA 2013
23.09.2013 - EIP v oblasti zemědělství a udržitelné produkce hledá experty
20.09.2013 - Evropská rada pro výzkum se připojila k iniciativě arXiv
20.09.2013 - Publikace LERU k budoucnosti sociálně-humanitních věd v Evropě
20.09.2013 - Výsledky výzvy „Proof of Concept“ 2013
20.09.2013 - Publikace EASAC o možnostech využití geneticky vylepšených plodin
16.09.2013 - Komise zavádí nový ukazatel inovací
11.09.2013 - Nominace na ocenění EURORDIS 2014
11.09.2013 - Zakázka na studii o změnách v pedagogické oblasti
10.09.2013 - Výstupy z EuroNanoFora 2013
10.09.2013 - Newsletter platformy S3
09.09.2013 - Výzva SYNTHESIS ke krátkodobým výzkumným stážím
09.09.2013 - 12. výzva pro výzkumné infrastruktury
08.09.2013 - Mezinárodní strategie UK pro vzdělávání
06.09.2013 - 8. výzva výzkumné infrastruktury PRACE
06.09.2013 - Výstupy z Evropského fóra pro spolupráci VŠ a podniků
06.09.2013 - Evropská komise hledá „hlavní město inovací“
27.08.2013 - Zpráva k problematice otevřeného přístupu k vědeckým publikacím
23.08.2013 - Evropský robotický týden 2013
23.08.2013 - Výzkum lidského mozku – výzva FET vlajkové iniciativy na dodatečné partnery projektu
21.08.2013 - Výzva pro zaslání příspěvků na konferenci o udržitelném rozvoji
19.08.2013 - Nabídka grantů spolufinancovaných z Marie-Curie COFUND
15.08.2013 - Výzva IPR Helpdesk pro MSP - Čína
15.08.2013 - 6. monitorovací zpráva 7. rámcového programu
14.08.2013 - Nabídka pracovních pozic v EIT
13.08.2013 - Zpráva o pokroku - účast MSP v 7. RP
06.08.2013 - Zimní škola INDO-MARECLIM
05.08.2013 - EMBL Interdisciplinární postdoktorandská iniciativa – EIPOD
05.08.2013 - Otevřená výzva TÜBITAK pro přijíždějící vědce do Turecka
05.08.2013 - Nová zpráva Evropské agentury životního prostředí
02.08.2013 - Tréninkové kurzy Europa Media k Horizontu 2020
01.08.2013 - Nová publikace ESS o postojích veřejnosti ke klíčovým tématům
01.08.2013 - Výzva k podání návrhů – konference SCCE
01.08.2013 - Zpravodaj DG RTD k mezinárodní spolupráci
01.08.2013 - Internet o rychlosti 100 Gb/s v síti GÉANT
01.08.2013 - Registrace na Letní školu ke správě radioaktivního odpadu do 23. 8.
31.07.2013 - Výzva Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 2013
29.07.2013 - Pracovní dokument k Evropským technologickým platformám
29.07.2013 - Nová zpráva Sdružení evropských univerzit
29.07.2013 - Soutěž EYIF na navržení aplikace pro sociální začlenění
29.07.2013 - Čtvrtá zpráva o aktivitách SFIC
29.07.2013 - EUREKA a ERRIN navázaly užší spolupráci
26.07.2013 - Ocenění „Land and Soil Management Award"
26.07.2013 - Otevřená výzva na hodnotitele projektů NEWFELPRO
26.07.2013 - Výzva do programu NEWFELPRO
26.07.2013 - Výsledky výroční konference UKRO 2013
25.07.2013 - V desítce nejvíce inovativních zemí se umístilo 6 zemí EU
25.07.2013 - EMPIR
25.07.2013 - EDCTP 2
25.07.2013 - EUROSTARS 2
25.07.2013 - Bulletin European IPR Helpdesk – č. 10
24.07.2013 - Inovační vouchery na podporu užití ICT
24.07.2013 - Iniciativa "Elektronické součásti a systémy" (ECSEL)
24.07.2013 - Nová společná iniciativa "Biotechnologická odvětví" (BBI)
24.07.2013 - Iniciativa „Palivové články a vodík 2“
23.07.2013 - Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích
23.07.2013 - Clean Sky 2
23.07.2013 - Výzva pro příspěvky na konference zaměřené na molekulární biologii
23.07.2013 - Aktivity DG RTD v r. 2012
22.07.2013 - Výzva na financování partnerství SME s vědeckými pracovníky
22.07.2013 - Výzva pro experty: Strategický poradní výbor EDCTP
22.07.2013 - Zpráva o mezinárodní spolupráci EU ve VTI
22.07.2013 - Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě
22.07.2013 - Výsledky výzvy „Starting Grants call 2013”
19.07.2013 - Otevřené výzvy klastrů EUREKA
19.07.2013 - Veřejná konzultace EK k lidským zdrojům
19.07.2013 - Zpráva o ERA-NETs, JPIs a jejich společných výzvách
19.07.2013 - Série školení k H2020 a EUROSTARS v Polsku
18.07.2013 - Studie STOA k udržitelnému řízení přírodních zdrojů
17.07.2013 - Nabídky pracovních míst v EIT
16.07.2013 - Evropská aliance pro učňovství
16.07.2013 - Společný program AAL 2014-2020
15.07.2013 - Evropské datové centrum pro sociální a humanitní vědy
15.07.2013 - Výzva pro stáže VINNMER
14.07.2013 - Rychlé programy pro patentové žádosti v environmentální oblasti
14.07.2013 - Výsledky červnového zasedání Rady ITER v Tokiu
14.07.2013 - Fotografická soutěž – evropské projekty v regionech
14.07.2013 - Nanobezpečnost v Evropě 2015 – 2025
12.07.2013 - Stipendia Dem@Care na letní školu v Chanii
12.07.2013 - Vyhlášena 15. výzva Clean Sky
11.07.2013 - EuroRis-Net+ a iMentors memorandum
11.07.2013 - Dohoda EU a průmyslu na podpoře výzkumu a inovací
10.07.2013 - 9. výzva Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI)
10.07.2013 - Uzávěrka přihlášek: World Social Science Fellow
10.07.2013 - Vědecká výzva 2013: Empatie v neurovědě
09.07.2013 - Výroční zpráva EIT za rok 2012
09.07.2013 - Uzávěrka přihlášek ke společným konferencím ESF a FENS
06.07.2013 - Zpráva WssTP a ESTEP o vodě a oceli
06.07.2013 - Výzva k příspěvkům – NanotechITALY 2013
06.07.2013 - Druhé výroční setkání GRC
05.07.2013 - Strategická výzkumná agenda JPI pro vodu
05.07.2013 - JRC podporuje Pakt starostů a primátorů
05.07.2013 - Nová tematická zpráva Společného výzkumného střediska “Science for Energy”
04.07.2013 - Nová pravidla COST
03.07.2013 - Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) v Evropě
02.07.2013 - Muriel Attané novou generální tajemnicí EARTO
02.07.2013 - Zpráva z konference “Stimulating Innovation in Plant Genetic Resources”
01.07.2013 - 3. výzva PPP Future Internet zveřejněna
27.06.2013 - Otevření 4. výzvy SoMoPro II
26.06.2013 - Dopady technologií NMP na dovednosti a lidské zdroje
26.06.2013 - CERN aktualizoval strategii pro částicovou fyziku
26.06.2013 - Dohoda trialogu o programu Horizont 2020
25.06.2013 - Zpravodaj e-IRG
25.06.2013 - Otevřená výzva na třetí Cenu Ars Electronica Collide@CERN
25.06.2013 - Statistické přehledy o odborném vzdělávání a výchově
25.06.2013 - Tematická zpráva JRC o normách
24.06.2013 - Výzkumný program Švýcarska SCOPES – aktuální výzva
18.06.2013 - Výzkumný program OECD na podporu biologických zdrojů v zemědělství
18.06.2013 - Granty ERC v zemích střední a východní Evropy
16.06.2013 - Zakázka na studii: podpora podnikatelského potenciálu VŠ
16.06.2013 - Zpravodaj JRC na květen – červen 2013
14.06.2013 - Česká Street Party 2013
14.06.2013 - Akce Marie Skłodowska-Curie: doporučení pro Horizont 2020
11.06.2013 - Nové partnerství v boji proti nemocem souvisejícím s chudobou
10.06.2013 - EU ocenila 9 inovativních veřejných iniciativ
07.06.2013 - Konference k zemědělskému výzkumu a zabezpečení produkce potravin
07.06.2013 - Ceny ACES 2013
07.06.2013 - Zvláštní zpráva EÚD k provádění 7. RP
06.06.2013 - Průzkum "Přilákání výzkumníků do Irska: Dopad vědeckých víz"
06.06.2013 - Konzultace k energetické a klimatické politice EU
06.06.2013 - Návrh pro Copernicus 2014 - 2020
06.06.2013 - Mezinárodní strategie pro patentování v ICT
06.06.2013 - Výzva k podání návrhů - konference Věda ve společnosti
06.06.2013 - Výroční zpráva infrastruktury PRACE za rok 2012
03.06.2013 - Výroční zpráva STOA 2012
03.06.2013 - Zakázka na ex post hodnocení a posouzení dopadu v oblasti NMP
31.05.2013 - Výzva k příspěvkům – EQAF 2013
31.05.2013 - Květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část VaV)
29.05.2013 - Hodnocení finského programu TULI
28.05.2013 - Erasmus pro mladé podnikatele podpořil 3 200 malých podniků
27.05.2013 - S3 Newsletter
27.05.2013 - Veřejná konzultace k Bílé knize e-IRG
27.05.2013 - Stipendia nabízená Italskou vědeckou radou v oblasti oceánografie
27.05.2013 - Nový návrh evropské průmyslové strategie pro elektroniku
26.05.2013 - Modelování v tématu NMP v 7. RP
26.05.2013 - ETP pro textilie se stala právnickou osobou
26.05.2013 - Dohoda o společném výzkumu Atlantského oceánu
23.05.2013 - Vědecká spolupráce mezi východní Evropou a Švýcarskem
23.05.2013 - Eurochambres podporuje nástroj pro MSP v H2020
23.05.2013 - Vědecká podpora Podunajské strategii
22.05.2013 - Výstupy z konference k JPIs
20.05.2013 - Evropské inovační partnerství v oblasti vody je plně funkční
15.05.2013 - Přehled výsledků programu Marco Polo 2003 - 2013
14.05.2013 - Komise vydala Praktickou příručku standardizací pro výzkumníky
14.05.2013 - ICT 2013 informační den – registrace zahájena
13.05.2013 - Výzva programu pro ekoinovace 2013 otevřena
13.05.2013 - ESOF 2014 – 2 nové výzvy
12.05.2013 - Konzultace k výjimkám z pravidel veřejné podpory
10.05.2013 - Výzva DECI-11 (výzkumná infrastruktura PRACE)
10.05.2013 - Klastr FInES k programu Horizont 2020
10.05.2013 - Zapojte se do průzkumu EK: Inovativní platforma pro MSP
10.05.2013 - Květnová neformální Rada pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
09.05.2013 - Výstupy z konference EUA k internacionalizaci a globálnímu hodnocení
09.05.2013 - Spuštění nového úložiště pro evropský výzkum
07.05.2013 - Zásady Science Europe k přístupu k vědeckým výsledkům
06.05.2013 - Výzva k abstraktům a grantům – hodnocení politik VTI
06.05.2013 - LERU k mezinárodní mobilitě studentů
06.05.2013 - Výstupy z Kulatého stolu ke KETs a inovativním MSP
02.05.2013 - Bulletin European IPR Helpdesk
02.05.2013 - Newsletter S3 platformy
02.05.2013 - Akce CZELO Back in Brussels
02.05.2013 - Výzva CIP: European Design Innovation Platform
02.05.2013 - Vlajková loď výzkumu grafénu – výzva na předkládání témat
30.04.2013 - Miniseminář "Biomolekulární elektrodynamické interakce v nanoelektronice a fotonice"
30.04.2013 - Online konzultace k roli SSH v H2020
25.04.2013 - ICT studentské projekty – soutěž v rámci informačního dne ICT 2013
23.04.2013 - Doporučení k Evropskému rozvojovému plánu pro technologie na skladování energie
23.04.2013 - Novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve VaV
23.04.2013 - Inovace v hraničních kontrolách 2013 – předkládání příspěvků
23.04.2013 - EIT ICT Labs výroční zpráva 2012
23.04.2013 - Publikace ICT pro společenské výzvy
23.04.2013 - Strategická výzkumná a inovační agenda platformy NESSI
23.04.2013 - NIS platforma veřejného a soukromého sektoru – vyjádření zájmu
22.04.2013 - Vydání časopisu ERGO v angličtině
22.04.2013 - Evropská soutěž zaměřená na satelitní navigace 2013
21.04.2013 - VaI ve prospěch Evropské sousedské politiky
18.04.2013 - Výzva CIP/EIP Erasmus pro mladé podnikatele
18.04.2013 - Výzva CIP na podporu excelence klastrů
18.04.2013 - Představte váš ICT výzkum
18.04.2013 - Prohlášení Evropské výzkumné rady k novým výzvám v roce 2014
15.04.2013 - Cena pro inovátorku roku
11.04.2013 - Cena pro nejlepší studii
11.04.2013 - Cena Mladého evropského vědce (EYRA) 2013
11.04.2013 - Výzva pro uspořádaní výzkumných ESF workshopů
10.04.2013 - Zpráva ESF ke spolupráci společenských věd a věd o živé přírodě
10.04.2013 - Podunajská strategie – první zpráva o pokroku
10.04.2013 - Školení EPO k Espacenet
09.04.2013 - Výzva ERA Chairs – často kladené otázky
05.04.2013 - Zpráva o zapojení žen do výzkumu
04.04.2013 - Druhá výzva programu NER300
04.04.2013 - Nová aplikace pro MSP k IPR
04.04.2013 - Výroční zpráva JRC 2012
03.04.2013 - Zpráva o stavu Unie inovací za rok 2012
01.04.2013 - Unijní jednotný patent opět ohrožen
28.03.2013 - Zelená kniha energetické a klimatické politiky do roku 2030
28.03.2013 - Zpráva o ochraně a prosazování IPR ve třetích zemích
28.03.2013 - CIP/EIP výzva k PPI
27.03.2013 - Výzva na zakázku: Observatoř KETs
27.03.2013 - Srovnávací přehled Evropské komise v oblasti inovací 2013
26.03.2013 - Výzva Marco Polo 2013
25.03.2013 - Březnové číslo newsletteru S3 platformy
22.03.2013 - ICT 2013: předkládání návrhů networkingových sekcí
19.03.2013 - Metoda skutečných nepřímých nákladů
19.03.2013 - Zahájení nového hodnocení univerzit
19.03.2013 - Zpráva o společném programování
18.03.2013 - Výzvy Marie Curie IOF, IEF a IIF otevřeny
18.03.2013 - Výsledky konzultace: 10 nejvíce zatěžujících právních předpisů pro MSP
18.03.2013 - Spolupráce JRC a turecké rady Tübitak
18.03.2013 - Mořské výzkumné infrastruktury
18.03.2013 - Webový portál z oblasti české nanomedicíny
18.03.2013 - Brožura EK ke komunikaci projektů 7. RP
15.03.2013 - Průvodce sociálními inovacemi
15.03.2013 - Inovační vouchery JIC - nová výzva
13.03.2013 - Výzva k příspěvkům: konference EADTU
13.03.2013 - Publikace: Možnosti pro posílení odpovědného VaI
12.03.2013 - Veřejná konzultace: Cloud computing, software a související služby
12.03.2013 - Bezpečnější internet – výzva 2013
12.03.2013 - Veřejná konzultace "Směry ICT inovací ve veřejném sektoru v EU"
11.03.2013 - Evropský měsíc mozku – květen 2013
08.03.2013 - Výzva k příspěvkům: sociálně-ekologická přeměna
08.03.2013 - Akční plán eZdraví 2012-2020
08.03.2013 - Nové výzvy ARTEMIS a ENIAC
07.03.2013 - Novinky o mezinárodní vědeckotechnické spolupráci
07.03.2013 - Zpráva Operační skupiny SNETP pro Fukušimu
06.03.2013 - Nové číslo newsletteru projektu ERA-LEARN
06.03.2013 - Velká koalice pro digitální pracovní místa
06.03.2013 - Výzva k příspěvkům: CONCORDi-2013
06.03.2013 - ICT poradní fórum expertů pro Horizont 2020
06.03.2013 - Výzva CIP – ICT PSP 2013
06.03.2013 - Vznik Poradní rady pro vědy a technologie
05.03.2013 - Ocenění RegioStars 2014 – uzávěrka v dubnu
05.03.2013 - Akční plán Podnikání 2020
05.03.2013 - Observatoř pro biohospodářství
05.03.2013 - Přezkum procesu společného programování
05.03.2013 - 2 miliardy eur na výzkum grafénu a lidského mozku
05.03.2013 - Výzva CIP pro MERCOSUR IPR SME Helpdesk
05.03.2013 - Dohoda o Jednotném patentovém soudu podepsána
04.03.2013 - Nová výzva PRACE
04.03.2013 - Výzva k příspěvkům: šesté výroční setkání EUA-CDE
04.03.2013 - Nový vedoucí Sekretariátu EUREKA
04.03.2013 - Modelování v oblasti NMP v 7. RP
04.03.2013 - Technologická cena Millennium 2014
04.03.2013 - Strategická výzkumná a inovační agenda pro jadernou energii
04.03.2013 - Cestovní mapa pro elektronické infrastruktury
04.03.2013 - Studie o transferu znalostí z veřejných výzkumných institucí
04.03.2013 - Obnovení aktualizace webové stránky CZELO
27.12.2012 - INFORMACE
20.12.2012 - Příprava volby nového předsedy ERC
20.12.2012 - Výzva pro koordinaci JPI Urban Europe
19.12.2012 - Nová výzva JP pro neurodegenerativní onemocnění
19.12.2012 - Vyhlášena 8. výzva IMI
18.12.2012 - Strategický implementační plán EIP Water
18.12.2012 - Změny FP7 modelových grantových dohod
18.12.2012 - Spuštěna webová stránka irského předsednictví
18.12.2012 - Výzva na Pracovní místa ERA
17.12.2012 - Výsledky veřejné konzultace JTIs ARTEMIS a ENIAC
14.12.2012 - Výzva COST pro experty
14.12.2012 - Seznam předsedů hodnotících panelů ERC Consolidator grantů
14.12.2012 - Výstupy z konference k inovacím pro efektivnost zdrojů pro textil
14.12.2012 - Prosincové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (výzkum)
14.12.2012 - Výzva Intelligent Energy Europe otevřena
13.12.2012 - Výměna jedné třetiny členů Vědecké rady ERC
13.12.2012 - Novinky z oblasti mezinárodní VaV spolupráce
13.12.2012 - Vědecká spolupráce EU – JAR v oblasti vesmíru
13.12.2012 - Výstupy ze semináře e-IRG k problematice dat
11.12.2012 - Program GMES přejmenován na Copernicus
11.12.2012 - Souhlas se zřízením jednotného patentového systému
10.12.2012 - Nová publikace k chytré specializaci
10.12.2012 - COST lesnická platforma – výzva k předkládání příspěvků na konferenci
07.12.2012 - Strategická výzkumná agenda FACCE-JPI
07.12.2012 - Zpráva ke strategii EU pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI
06.12.2012 - Brožura pro firmy k oceňování IPR
06.12.2012 - Přehled investic průmyslu EU do VaV 2012
06.12.2012 - Studie o rovnováze mezi podporou základního a aplikovaného výzkumu
06.12.2012 - Výbor EP ITRE hlasoval o balíčku návrhů k H2020
05.12.2012 - e-learningový nástroj o IPR pro MSP
03.12.2012 - Podklady ze semináře k EEN a synergiím se 7.RP
30.11.2012 - Debata o předobchodním zadávání veřejných zakázek v programu Horizont 2020
28.11.2012 - Chytrý průvodce inovacemi ve službách
28.11.2012 - Výroční zpráva k evropským MSP
28.11.2012 - Webináře IMI k 8. výzvě 6., 11., 12. a 17.12.2012
28.11.2012 - SusChem 2020 strategie
28.11.2012 - Výzva pro experty – patentové právo pro biotechnologie
28.11.2012 - LERU k jednání o rozpočtu EU
28.11.2012 - Listopadové vydání Zpravodaje JRC
28.11.2012 - Desáté výročí RFCS
27.11.2012 - Výzva 2. Cav. Lav. Fulvio Bracco Award
26.11.2012 - Program ENEA pro mezinárodní mobilitu
23.11.2012 - Připomínky EARTO k programu Horizont 2020
23.11.2012 - Zpráva k výzkumným profesím 2012
23.11.2012 - Sdružení Helmholtz k ERA
22.11.2012 - Sdělení k přehodnocení vzdělávání
22.11.2012 - Kybernetická bezpečnost v Horizontu 2020 – veřejná konzultace
21.11.2012 - Publikace Podpora EU malým a středním podnikům
21.11.2012 - Sdělení Blueprint to Safeguard Europe´s Water
15.11.2012 - Ročenka EIT a ACES ocenění 2012
13.11.2012 - Regional Innovation Scoreboard 2012
12.11.2012 - Databáze ERC projektů
11.11.2012 - Pracovní program EK na rok 2013
11.11.2012 - Správa IP v projektech CIP
07.11.2012 - Nová výzva ERC – Consolidator granty
07.11.2012 - Prodloužení uzávěrky na předkládání projektů PRACE
07.11.2012 - Veřejná konzultace k budoucnosti internetového podnikání
07.11.2012 - Zpravodaj k mezinárodní spolupráci ve výzkumu
06.11.2012 - Studie o změnách v zemědělských znalostních a inovačních systémech
06.11.2012 - Nárůst počtu podaných návrhů ERC Starting grants o více než 50%
05.11.2012 - Vítězové ceny Marie Curie
05.11.2012 - Veřejná konzultace k EMRP v H2020
05.11.2012 - Výzva Evropské burzy textilních technologií
04.11.2012 - Publikace „MSP na jednotném trhu: Program pro růst v 21. století“
03.11.2012 - Licencování duševního vlastnictví
02.11.2012 - Otevřený přístup k publikacím a integrita výzkumu
02.11.2012 - Bulletin IPR Helpdesk
02.11.2012 - Optimální implementace programu H2020
02.11.2012 - Třetí číslo Zpravodaje ERA-LEARN
01.11.2012 - Jmenován nový ředitel společného podniku pro ITER
01.11.2012 - Nová strategie e-IRG
01.11.2012 - Datové středisko pro statistiky IP
31.10.2012 - Druhý regulační přezkum nanomateriálů
31.10.2012 - Zpráva o hlavních zeměpisných rozdílech ve vzdělávání
31.10.2012 - Nabídka pracovních míst v ITER
29.10.2012 - Eurostat vydal Regionální ročenku 2012
29.10.2012 - Strategie pro lidské zdroje pro vědce
29.10.2012 - Petice "No Cuts On Research"
29.10.2012 - Publikována 9. zpráva o participaci MSP v 7. RP
22.10.2012 - Nová konzultace k FET
19.10.2012 - Konference Věda v EU: Globální výzvy, globální spolupráce
18.10.2012 - Říjnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (výzkum)
17.10.2012 - Oznámení výzev JPI pro neurodegenerativní onemocnění
15.10.2012 - Veřejná konzultace: 10 nejvíce zatěžujících právních předpisů pro MSP
15.10.2012 - Nová publikace k sociálnímu začleňování mládeže
15.10.2012 - Nové číslo newsletteru S3 platformy
11.10.2012 - Nová výzva ERC - Synergy granty
11.10.2012 - Závěry Rady ke KETs a EIP pro suroviny
08.10.2012 - Hledají se partneři do MML projektu k infekčním chorobám
04.10.2012 - Setkání kanceláře CZELO se zástupci českých regionů v Bruselu
04.10.2012 - Newsletter ERC – zářijové vydání
04.10.2012 - Nová výzva "Marie Curie" Industry-Academia Partnerships and Pathways
04.10.2012 - Nová výzva Noc vědců 2013
03.10.2012 - Výzva k zasílání příspěvků pro sympózium Biorafinérie pro potraviny, paliva a materiály
03.10.2012 - Nová koordinovaná výzva s Japonskem v oblasti ICT
02.10.2012 - Zpráva Eurydice k poplatkům za studium
01.10.2012 - Cloud Computing: nová strategie EK pro posílení růstu a produktivity
30.09.2012 - Nabídka spolupráce – nanotechnologické senzory pro monitorování
30.09.2012 - Studie „Innovation Landscapes“
28.09.2012 - Výsledky uzávěrky 9. výzvy programu Eurostars
28.09.2012 - Konzultace k rozvoji vzdělávání
28.09.2012 - Zpráva o zdrojích pro ocelářský průmysl
28.09.2012 - Uznávání neformálního a informálního vzdělávání
26.09.2012 - Zpráva o fungování programu CIP
25.09.2012 - Minisemináře ke šlechtění rostlin a řízení vodních zdrojů
25.09.2012 - Aktualizovaná strategie e-IRG
25.09.2012 - Dokument k tématu demografie a stárnutí
25.09.2012 - Expertní skupina pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání
25.09.2012 - Pátá monitorovací zpráva EK o 7. RP
24.09.2012 - Nová publikace EIT
24.09.2012 - Publikace "Global Europe 2050"
24.09.2012 - Veřejná diskuze "Bio-průmysl, k partnerství veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020?"
24.09.2012 - Přihlášky do poradního fóra pro výzkum a inovace v oblasti ICT
24.09.2012 - ERC zveřejnila nové statistiky projektů
24.09.2012 - Strategická výzkumná a inovační agenda Food for Life
24.09.2012 - Publikace EK k problematice evropské zaměstnanosti
24.09.2012 - Studie přitažlivosti EU pro vědce
23.09.2012 - Vědecká podpora odstavování jaderných zařízení
23.09.2012 - Zpráva o kariérách výzkumných pracovníků v ERA
23.09.2012 - Sdělení EK k mezinárodní vědecké spolupráci
21.09.2012 - Příležitosti pro vědce z oblasti SSH
21.09.2012 - Školení v otázkách genderu ve výzkumu financovaným EU
20.09.2012 - Prezentace třetí výzvy projektu SoMoPro II v kanceláři CZELO
19.09.2012 - Nová iniciativa PPP v oblasti robotiky
19.09.2012 - 11. ICT výzva na překládání návrhů projektů otevřena
17.09.2012 - JRC provedlo přezkum metod pro měření nanočástic
17.09.2012 - Zpravodaj DG RTD k INCO, září 2012
17.09.2012 - Nové výzvy v oblasti ICT
14.09.2012 - Novinky z JPI Oceans
14.09.2012 - Zpráva ke genetickým testováním nemocí zaměřených na spotřebitele v EU
13.09.2012 - Správa duševního vlastnictví v akcích Marie Curie
13.09.2012 - Akční plán COST na podporu evropské vědecké excelence
13.09.2012 - Výzva BioNanoMed 2013 k zasílání příspěvků a plakátů
12.09.2012 - Možnost prezentace výzkumných aktivit v rámci ICT partnerské burzy ve Varšavě
10.09.2012 - Výsledky výzvy na ERC Proof of Concept 2012 zveřejněny
09.09.2012 - Podpora vědecké spolupráce ITER – Čína
09.09.2012 - Nejnovější vydání zpravodaje COST
09.09.2012 - Výsledky konzultací k porušování IPR
05.09.2012 - Výroční zpráva k hodnotícím aktivitám EK 2011
05.09.2012 - Závěrečná zpráva z konference Věda v dialogu
05.09.2012 - Zpráva EURECIA o dopadech projektů ERC
30.08.2012 - Projekt BiodiversityKnowledge podporuje zlepšování informovanosti v oblasti biodiverzity
30.08.2012 - Výzva k podávání příspěvků ke konferenci "Global Change and Resilience"
30.08.2012 - Standardy pro stavební sektor
29.08.2012 - Zpravodaj k Evropskému inovačnímu summitu 2012
24.08.2012 - Postdoktorská pozice na expresní profilování u cirkulujících nádorových buněk
24.08.2012 - Zpravodaj e-IRG, srpen 2012
23.08.2012 - Evropské podniky chtějí zvýšit výdaje na VaV
21.08.2012 - Jmenován nový předseda organizace Euroscience
20.08.2012 - Školící kursy Europa Media k 7. RP
20.08.2012 - COST zjednodušuje hodnocení a výběr návrhů
20.08.2012 - Zpravodaj FET srpen 2012
16.08.2012 - Dohoda EK - NSF o grantech ERC
15.08.2012 - Výzva na hodnocení programů a politik VaI
14.08.2012 - Výzva programu SoMoPro II.
13.08.2012 - Výběrové řízení na vedoucího sekretariátu EUREKA
13.08.2012 - Jmenován ředitel ERCEA
13.08.2012 - EuroBioForum rozšiřuje působnost mimo Evropu
13.08.2012 - Bulletin IPR červenec – září 2012
10.08.2012 - Aktualizovaný návod pro auditní certifikáty 7. RP
10.08.2012 - Informační den k výzvě PPP Internet Budoucnosti
09.08.2012 - Zpráva k socioekonomickým přínosům ERA
09.08.2012 - Stanovisko EÚD k pravidlům účasti H2020
08.08.2012 - Konzultace k elektronickým komponentům a vestavěným systémům
08.08.2012 - Akční plán pro bezpečnostní průmysl
08.08.2012 - Veřejné konzultace k internetu budoucnosti
07.08.2012 - Veřejná zakázka EIP pro zemědělství
07.08.2012 - Výstupy z informačního dne k sociálním inovacím
07.08.2012 - Španělsko k Horizontu 2020
06.08.2012 - Problematika duševního vlastnictví v mezinárodní spolupráci
06.08.2012 - Veřejné konzultace ke správě dat
06.08.2012 - Veřejná konzultace ke společnému podniku SESAR
03.08.2012 - Výzva na podporu veřejných zakázek v ekologických inovacích
03.08.2012 - Cestovní mapa pro PPP energeticky úsporných budov po 2013
01.08.2012 - Veřejná konzultace ke strategii nové iniciativy PPP SPIRE
31.07.2012 - Zpráva k sociálněvědnímu výzkumu ve Střední a východní Evropě
30.07.2012 - 5 volných míst v "Enlargement and Integration Action" JRC
30.07.2012 - Noc vědců 28. září 2012
26.07.2012 - Jmenováno 12 nových členů správní rady EIT
26.07.2012 - Průzkum k bezpečnostnímu výzkumu v Horizontu 2020
26.07.2012 - EK hledá členy Evropského inovačního partnerství pro suroviny
26.07.2012 - Prezentace z informačních dnů Doprava
20.07.2012 - Sdělení k ERA publikováno
19.07.2012 - Vladimír Šucha, nový zástupce generálního ředitele JRC
19.07.2012 - Dokument LERU o podpoře zapojení žen do výzkumu
19.07.2012 - Veřejné konzultace k podnikání
19.07.2012 - Prezentace z informačních dnů k výzkumným PPPs
19.07.2012 - Ceny za inovace ve veřejné správě – informace
18.07.2012 - Členové Steering Group Evropského inovačního partnerství pro vodu
18.07.2012 - Informace pro hodnotitele nyní na Participant Portal
18.07.2012 - Indikativní témata 8. a 9. výzvy IMI
18.07.2012 - Konzultace k integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur
18.07.2012 - Sedmá výzva IMI vyhlášena
16.07.2012 - Strategická cestovní mapa PPP FoF 2014-2020
16.07.2012 - Červencové číslo zpravodaje JRC
16.07.2012 - Dotazník ESNSurvey 2012 „Exchange: Creating Ideas, Oppportunities and Identity“
15.07.2012 - Příprava PPP pro bioprůmysl
15.07.2012 - Evropské fórum pro vědy a průmysl
15.07.2012 - Konzultace ke třem JTIs (FCH, IMI a Clean Sky)
11.07.2012 - Komise spustila inovační partnerství pro "Chytrá města"
10.07.2012 - Vyhlášeny poslední výzvy 7. RP
06.07.2012 - Globální index inovací 2012
05.07.2012 - Webové stránky kyperského předsednictví
05.07.2012 - Zakázka na studii o sociálních inovacích v Digitální agendě
04.07.2012 - Jednotný patent EU – o sídle soudu rozhodnuto
03.07.2012 - Výzva energetického klastu EUREKA
03.07.2012 - Pozice asociace Helmholtz k energetice v H2020
02.07.2012 - Post-doktorská stipendia programu HFSP
02.07.2012 - Konzultace k výzkumu v oblasti jaderné fúze
02.07.2012 - Zkušenosti projektů NEST (6. RP)
29.06.2012 - Veřejná konzultace k programu Intelligent Energy Europe III
29.06.2012 - Česká Street Party 2012
29.06.2012 - Zakázka na Observatoř obchodních inovací
29.06.2012 - Aktivity EU v oblasti VaV v r. 2011
28.06.2012 - Výzva Marco Polo 2012
28.06.2012 - Výzva COST
28.06.2012 - Zpráva o činnosti ERC v r. 2011
27.06.2012 - Sdělení EK ke klíčovým technologiím (KETs)
27.06.2012 - Výzva Programu celoživotního učení
26.06.2012 - Zakázka na služby DG ENTR – podpora inovací
25.06.2012 - Nový web programu EDCTP-II
23.06.2012 - Střednědobé hodnocení PPP Budoucí internet
23.06.2012 - Veřejné konzultace ke vstupu občanů nečlenských zemí EU
22.06.2012 - Umicore vědecké ocenění 2013
17.06.2012 - Červnové vydání Zpravodaje e-IRG
13.06.2012 - Květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
13.06.2012 - Nová laboratoř pro lepší jaderné ochranné záruky
13.06.2012 - Statistiky mobility programu Erasmus
12.06.2012 - Rada podpořila spuštění EIP pro vodu
11.06.2012 - Inovační platforma
11.06.2012 - Informační den k inkubátorům pro sociální inovace
11.06.2012 - Nabídka zaměstnání v Science Europe
11.06.2012 - Nové číslo zpravodaje o mezinárodní spolupráci
11.06.2012 - Zpráva Výboru pro ERA
08.06.2012 - Webinář IMI k 6. výzvě
08.06.2012 - Seminář k získávání biologických dat – výzva k příspěvkům
07.06.2012 - Konference k českému zapojení do evropského biohospodářství
05.06.2012 - Technologie pro posouzení a politická oblast velké tranzice
04.06.2012 - Česka styčná kancelář pro výzkum a vývoj oslavila sedmileté výročí
31.05.2012 - Oznámení zakázky: přenos znalostí
28.05.2012 - Informační dny k PPPs – registrace zahájena
28.05.2012 - Zpravodaj JPI k zemědělství, bezpečnosti potravin a změnám klimatu
24.05.2012 - Šestá výzva IMI otevřena
23.05.2012 - Cabernet 2012: Správa městských pozemků
22.05.2012 - Důležité změny v nadcházejících výzvách ERC
22.05.2012 - Pozice stážisty v asociaci EuropaBio
22.05.2012 - Zpravodaj JRC - květen 2012
19.05.2012 - Nástroj pro hodnocení strategií pro chytré specializace
19.05.2012 - Stanovisko CNR k H2020
19.05.2012 - Pracovní program EIT na léta 2013 – 2015
18.05.2012 - Nová výzva 7. RP vyhlášena: PPP Budoucí internet
18.05.2012 - Zakázka na služby: digitální komunikační služby pro EIT
18.05.2012 - Stanovisko britských Rad pro výzkum k H2020
18.05.2012 - Výzva k příspěvkům – cloudové technologie a bezpečnost
18.05.2012 - Květnové číslo zpravodaje EK o mezinárodní spolupráci
18.05.2012 - Pracovní dokument „Specifický program implementující Horizont 2020“
17.05.2012 - Nová pozice Norska k H2020
16.05.2012 - Stipendijní příležitost pro výzkumníky v oblasti zdraví mužů
16.05.2012 - 14. výzva CORNET
16.05.2012 - Další předběžné pracovní programy 2013 zveřejněny
15.05.2012 - Společné stanovisko CEN-CENELEC k Horizontu 2020
15.05.2012 - Představení Evropských inovačních partnerství
15.05.2012 - EUA podporuje metodu full cost v H2020
14.05.2012 - Předpokládaná témata 7. výzvy IMI
14.05.2012 - Informace k 6. výzvě IMI
10.05.2012 - Sdělení Evropské komise k EIP pro vodu
08.05.2012 - ERCEA hledá podpůrné národní experty
05.05.2012 - Zpráva EK o JTIs a JUs za r. 2010
05.05.2012 - Výzva ENIAC vyhlášena
03.05.2012 - Miniseminář: „Rostlinné vědy „omics technologie“
03.05.2012 - Změna termínu informačního dne pro výzvu Životní prostředí 2013
01.05.2012 - Přejmenování DG INFSO
01.05.2012 - Zakázka na služby: řízení Sdružení absolventů Marie Curie
01.05.2012 - Obecné zásady pro rozvoj a podporu otevřeného přístupu
29.04.2012 - Semináře k finančním otázkám 7. RP a Horizontu 2020
29.04.2012 - Třetí zpráva o aktivitách SFIC
29.04.2012 - Interaktivní web nabízí možnost zapojit se do EIP AHA
29.04.2012 - Bulletin IPR Helpdesk, duben - červen 2012
29.04.2012 - Předběžné pracovní programy 2013 zveřejněny
27.04.2012 - Finanční nástroje v budoucích programech EU
25.04.2012 - Výstupy ze semináře CZELO ke KTT, Brusel 24. dubna 2012
24.04.2012 - Předběžná témata výzvy KBBE v 7.RP
23.04.2012 - Průběžné hodnocení EMRP
22.04.2012 - Výzva ARTEMIS zveřejněna
21.04.2012 - Výroční zpráva JRC 2011
20.04.2012 - Výchova k podnikání je na vzestupu
20.04.2012 - Zakázka na studii ke sloučení JTI ENIAC a ARTEMIS
18.04.2012 - Průvodce čínským VaV pro evropské MSP
17.04.2012 - Soutěž o grant 2 mil. EUR na vývoj technologie vakcín
16.04.2012 - Dvanáctá výzva Clean Sky otevřena
12.04.2012 - Návrh pracovního programu pro výzvu Vesmír 2013
11.04.2012 - Inaugurační zasedání EPUE
11.04.2012 - Případové studie IPR Helpdesk
10.04.2012 - Studie o dlouhodobém dopadu rámcových programů
09.04.2012 - Výzva k příspěvkům: konference GreenCom 2012
09.04.2012 - Zpráva ze semináře Japonsko - EU k surovinám
08.04.2012 - Návrh stanoviska Výboru regionů k Horizontu 2020
08.04.2012 - Cestovní granty do zemí Karibiku
06.04.2012 - Konzultace k budoucím síťovým technologiím
06.04.2012 - Výzva na rozvoj Znalostních aliancí
06.04.2012 - Školení pro předkladatele projektů Zdraví v 7. RP
05.04.2012 - Výroční zpráva ERC za rok 2011
05.04.2012 - Předběžná témata výzvy Zdraví v 7.RP
02.04.2012 - Výzva k příspěvkům – Fórum AAL
01.04.2012 - Výstupy konzultace EUA k programu Erasmus pro všechny
30.03.2012 - Pátá výzva IMI otevřena
29.03.2012 - Cestovní granty do zemí střední Ameriky
29.03.2012 - Zpravodaj e-IRG
28.03.2012 - Stanovisko Švýcarska k návrhu H2020
28.03.2012 - Druhý certifikovaný referenční materiál nanočástice
28.03.2012 - Informační balíček IPR Helpdesk
28.03.2012 - Přehled investic EU do výzkumu a inovací
25.03.2012 - Kancelář CZELO se zapojuje do diskuse k návrhu Horizontu 2020
25.03.2012 - Jak předejít finančním chybám v projektech 7. RP
20.03.2012 - Pracovní program Marco Polo 2012
16.03.2012 - Hodnotící zpráva ke COFUNDu (akce Marie Curie)
15.03.2012 - Stanovisko firmy Nokia k H2020
14.03.2012 - Společný strategický rámec pro budoucí kohezní politiku
14.03.2012 - Nové výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Curie
14.03.2012 - Mezinárodní kurz komunikace zaměřený na nanotechnologie
14.03.2012 - Inovační vouchery JIC
13.03.2012 - Soutěž "EcoTrophelia Europe"
13.03.2012 - Výzva programu LIFE+ 2012
08.03.2012 - Nová iniciativa Evropské komise - „Voice of the researchers“
07.03.2012 - Evropská rada k výzkumu a inovacím
07.03.2012 - Pátá výzva IMI otevřena
06.03.2012 - IGLO Open seminář: KET – Key Enabling Technologies
06.03.2012 - Výzva k příspěvkům: kongres SENN2012
06.03.2012 - Otevřené inovace v Evropě
06.03.2012 - Zpravodaj JRC - březen 2012
05.03.2012 - Interaktivní nástroj EUA k autonomii vysokých škol v Evropě
05.03.2012 - Skupina stakeholderů k eHealth
05.03.2012 - Infrastruktura CLARIN získala právní status EU
05.03.2012 - Vyhlášena 5. výzva programu Ambient Assisted Living (AAL)
04.03.2012 - Clean Sky a IPR
04.03.2012 - Informační list ke Konsorciální smlouvě
04.03.2012 - Vyhlášena výzva ENIAC
02.03.2012 - Výzva k založení ESIC
02.03.2012 - Švýcarská firma nabízí pozici v rámci projektu Marie Curie
02.03.2012 - Konference k personalizované medicíně - výzva k aktivní účasti
01.03.2012 - Nová služba DG JRC: INSPIRE Geoportal
01.03.2012 - Nová EIP k surovinám a udržitelnému zemědělství
28.02.2012 - Výzva k příspěvkům – NanoFormulation 2012
27.02.2012 - Dokumentace k RP EURATOM zveřejněna v Úředním věstníku EU
27.02.2012 - Pozvání na závěrečnou konferenci pro řešitele grantů Marie Curie 6. RP
24.02.2012 - Webinář k tématu 5. výzvy IMI
24.02.2012 - Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele
23.02.2012 - Výzva k příspěvkům na seminář k lékařským komunikačním systémům
23.02.2012 - Výzva k uspořádání semináře či sympózia
23.02.2012 - Příručka pro MSP o možnostech financování z EU
22.02.2012 - Rada pro konkurenceschopnost (výzkum) 21. února 2012
21.02.2012 - Změny na Účastnickém portálu EK pro výzkum
20.02.2012 - Hledají se partneři v oblasti CIP-ICT PSP-2012-6
20.02.2012 - Novinky od Financial Helpdesk
20.02.2012 - Dohoda EPO a Japonska o strojových překladech
20.02.2012 - Výzva k Erasmus University Charter 2013
20.02.2012 - Zpravodaj EGI
15.02.2012 - Možnost účasti na semináři EK k VAMs
15.02.2012 - Strategie pro evropskou bioekonomiku
14.02.2012 - Webový portál pro VaT spolupráci EU-Indie
14.02.2012 - Dotazy k odlišným výkladům pravidel 7. RP
14.02.2012 - Nová zpráva o materiálech s přidanou hodnotou
13.02.2012 - Evropská výzkumná strategie v oblasti neurodegenerativních chorob
10.02.2012 - Databáze letních škol a kurzů
09.02.2012 - Výzva pro mezinárodní členy Vědecké rady CNR
09.02.2012 - Sdělení EK ke zjednodušení
08.02.2012 - Hodnocení implementace Unie inovací
07.02.2012 - Výzva ERC k návrhům projektů 'Proof of Concept' otevřena
06.02.2012 - Miniseminář a partnerské setkání k tématu NMP
06.02.2012 - SIE 2012 – výzva k zasílání příspěvků
04.02.2012 - Aktualizovaný Finanční průvodce projekty 7. RP
04.02.2012 - Výzva EMRP na rok 2012
04.02.2012 - Výstupy z konference k doktorským programům
04.02.2012 - Zakázka: studie k potřebám VaI v průmyslových technologiích pro stárnoucí populaci
03.02.2012 - Zpráva o účasti MSP v 7. RP
03.02.2012 - Pozice ve výzkumu v oblasti ICT
02.02.2012 - Evropský přístup k bezpečnosti zásobovacího řetězce
02.02.2012 - Otevřena výzva projektu FI-WARE
01.02.2012 - Ocenění "LRI Innovative Science Award 2012"
30.01.2012 - Konzultace k JPI "Zemědělství, bezpečnost potravin a změny klimatu"
26.01.2012 - Výsledky ERC výzvy Advanced Grants 2011
24.01.2012 - Otevřena výzva IEE v rámci CIP
20.01.2012 - Bulletin IPR Helpdesk
20.01.2012 - Výzva programu COST
19.01.2012 - CORDIS nabízí novou službu k informacím o projektech
19.01.2012 - Otevřena 9. výzva pro ICT
19.01.2012 - Rakouská pozice k projednávání Horizontu 2020
17.01.2012 - Výzva JTI palivové články a vodík 2012
17.01.2012 - Otevřena výzva 7. RP Euratom 2012 – jaderné štěpení
16.01.2012 - EMR 2012 – výzva k aktivní účasti
16.01.2012 - Ocenění RegioStars 2013
16.01.2012 - Digitální agenda - zpráva o pokroku
16.01.2012 - ICAR 2012 – výzva k zasílání příspěvků
16.01.2012 - Komunikace o vědě: výzva k zasílání příspěvků
16.01.2012 - Jedenáctá výzva JTI Clean Sky
12.01.2012 - Akční plán pro ekoinovace
12.01.2012 - Výzva k příspěvkům - Severský kongres ke gerontologii
10.01.2012 - Zpráva k otevřenému přístupu 2010-2012
10.01.2012 - Návrh CIP ICT PSP
10.01.2012 - Vyhlášeny výzvy EIP AHA
06.01.2012 - Výzva k předkládání návrhů v akčním programu Erasmus Mundus
06.01.2012 - Návrh Doplňkového výzkumného programu pro ITER (2014-2018)
06.01.2012 - JRC podporuje uchování a zdokonalování dovedností v jaderném sektoru
06.01.2012 - Návod pro MSP ke správě IP v 7. RP
05.01.2012 - Česká verze Horizontu 2020
05.01.2012 - Cestovní mapa materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie
05.01.2012 - Konzultace k revizi pravidel EU pro státní podporu pro VaVaI
27.12.2011 - Výzva k zapojení do skupiny stakeholderů k eHealth
27.12.2011 - Prosincový zpravodaj IMI
27.12.2011 - Zpravodaj JRC - prosinec 2011
20.12.2011 - Reakce LERU na konzultace k ERA
19.12.2011 - 7. RP EURATOM prodloužen na léta 2012-2013
19.12.2011 - Konference ERA 2012 - registrace otevřena
19.12.2011 - Navýšení financování ITER na léta 2012-2013 zajištěno
16.12.2011 - Změny na Účastnickém portálu EK pro výzkum
16.12.2011 - Partnerská výzkumná burza EU-Mexiko – výzva pro cestovní granty
16.12.2011 - Eurostat vydal regionální ročenku 2011
15.12.2011 - Užší spolupráce JRC s Ministerstvem energetiky USA
15.12.2011 - Přehled a výstupy výzkumných projektů v oblasti kulturního dědictví
15.12.2011 - Energetická strategie EU do roku 2050
13.12.2011 - NANOTEXNOLOGY 2012
13.12.2011 - Zpráva k doktorskému vzdělávání v Evropě
13.12.2011 - Program LIFE 2014-2020
13.12.2011 - Dialog a spolupráce vysokých škol a podniků
12.12.2011 - Stáže Marie Curie PEGASUS ve Flandrech
12.12.2011 - První reakce EUA a LERU k návrhu Horizontu 2020
12.12.2011 - Fórum EUA o financování – výzva k zasílání příspěvků
12.12.2011 - Zpráva z veřejné konzultace k Akčnímu plánu pro eHealth 2012-2020
12.12.2011 - Zpráva o stavu Unie inovací za rok 2011
09.12.2011 - Evropská platforma vysokých škol věnujících se energetickému výzkumu (EPUE)
09.12.2011 - Pracovní pozice u AAL v Bruselu
08.12.2011 - Postdoktorandské pracovní pobyty v ITER
08.12.2011 - Prosincová Rada pro konkurenceschopnost (výzkum a vesmír)
08.12.2011 - Výzva pro vytvoření platformy pro Akční plán ekoinovací
07.12.2011 - Ocenění EU pro ženy inovátorky
06.12.2011 - Kongres k zelené elektronice – výzva k zasílání příspěvků
06.12.2011 - Výzva 2011 k projektům mobility a projektům společných titulů
06.12.2011 - Pracovní program EK na rok 2012
06.12.2011 - Prosincové číslo zpravodaje k mezinárodní spolupráci
06.12.2011 - Zahájení pěti iniciativ společného programování
05.12.2011 - Jmenování hlavní vědecké poradkyně EK
05.12.2011 - Nový finanční nástroj pro MSP
05.12.2011 - Konference k potravinám, vědě a technologiím - výzva k příspěvkům
05.12.2011 - Sdělení Komise – Roční analýza růstu na rok 2012
02.12.2011 - Prezentace z konference ke společnému programování
02.12.2011 - Zveřejněna předpokládaná témata výzvy IMI
01.12.2011 - Nástupce programu CIP pro období 2014-2020 - program COSME
01.12.2011 - EIT se chystá zřídit více inovačních center
01.12.2011 - Listopadové vydání zpravodaje INCO
01.12.2011 - Strategie pro výzkumnou infrastrukturu v oblasti geověd
30.11.2011 - Aktuální informace k výzvám PPP "FoF" a "EeB"!!
30.11.2011 - Nový web příštího rámcového programu Horizont 2020
30.11.2011 - Nová databáze výzkumných projektů v oblasti zdraví
30.11.2011 - Návrh příštího rámcového programu Horizont 2020
28.11.2011 - ERC - často kladené otázky
28.11.2011 - Návrh nového programu Erasmus
25.11.2011 - Nový pětiletý strategický plán EU-USA v oblasti biotechnologií
24.11.2011 - Miniseminář a partnerské setkání k výzkumu mozku
24.11.2011 - Účast zemí ASEAN v projektech 7. RP
23.11.2011 - Strategie NMP adresující Velké výzvy
23.11.2011 - Mezinárodní školení pro nováčky v 7. RP
23.11.2011 - Schválen strategický implementační plán EIP AHA
23.11.2011 - Aktualizace příloh k modelovým grantovým dohodám
23.11.2011 - Pracovní pozice u ERCEA
22.11.2011 - Doporučení EK ke dvěma novým iniciativám společného programování
22.11.2011 - Nové číslo zpravodaje IPR Helpdesk
22.11.2011 - Studie k vysokoškolské mobilitě
22.11.2011 - Výzva Austrálie k vlajkovým klastrům
22.11.2011 - Finanční pravidla projektů IRSES a COFUND
17.11.2011 - Pracovní místa v Science Europe
16.11.2011 - Nová výzva ERC Advanced Grants 2012 otevřena
16.11.2011 - Spacecraft Technology Expo and Conference – výzva pro zasílání příspěvků
16.11.2011 - Program Eurostars otevřen pro podávání žádostí
16.11.2011 - EUREKA Innovation Award 2012 na téma technologie potravin – výzva k nominaci projektů
16.11.2011 - PEDG 2012 – výzva k zasílání příspěvků
16.11.2011 - Opatření k delšímu zdravému a aktivnímu životu
15.11.2011 - Informační den k 9. ICT výzvě 7. RP – robotika a kognitivní systémy
15.11.2011 - Uzávěrky výzev ERC StG a PoC prodlouženy
14.11.2011 - Soutěž pro MSP zabývajícími se řešeními v oblasti eHealth
14.11.2011 - Podpora MSP v působení na mezinárodní úrovni
13.11.2011 - Nový Program pro spotřebitele 2014-2020
13.11.2011 - Nový program Zdraví pro růst 2014-2020
13.11.2011 - Časopisy Public Service Review: EU
09.11.2011 - Prezentace ze semináře k zahájení veřejné konzultace k ERA
06.11.2011 - Seznam partnerů do projektů 7. RP v oblasti Zdraví (země EECA a EU)
03.11.2011 - Blaise Pascal Chairs – výzva pro podávání přihlášek
02.11.2011 - University of Limerick nabízí 10 profesorských míst v oblasti energie a inženýrství
02.11.2011 - Hodnocení čínské Národní grantové agentury pro přírodní vědy
01.11.2011 - Zpravodaj JRC - listopad 2011
01.11.2011 - Říjnový zpravodaj Fit for Health
25.10.2011 - Nová výzva ERC: Synergy Grants
24.10.2011 - Konference RISKCYCLE - výzva k zaslání příspěvků
24.10.2011 - EIT vyhlašuje první ocenění podnikavosti
24.10.2011 - Sektorový seminář k exportním příležitostem v oblasti energetiky
21.10.2011 - Výzva Marco Polo 2011 otevřena
20.10.2011 - Přistoupení Moldavska k 7. RP
20.10.2011 - Nové výzvy Marie Curie otevřeny
19.10.2011 - BioNanoMed 2012 – Výzva k zasílání příspěvků a plakátů
19.10.2011 - Schválena definice nanomateriálu
19.10.2011 - Hodnotící zpráva EU o vývoji investic do průmyslového VaV
17.10.2011 - Konkurenceschopnost průmyslu členských států EU
14.10.2011 - Výzva na podporu monitorovací a hodnotící strategie ERC
11.10.2011 - Zpráva OECD k vědám, technologiím a průmyslu v r. 2011
11.10.2011 - Nové číslo zpravodaje INCO
10.10.2011 - Fotogalerie ITER
10.10.2011 - Unie inovací: výsledky po prvním roce činnosti
07.10.2011 - Výsledky veřejné konzultace k evropské bioekonomice
06.10.2011 - Kontakty pro projekty z oblasti Zdraví v 7. RP ze Španělska
06.10.2011 - Návrhy kohezní politiky po roce 2013
04.10.2011 - Výsledky zasedání ministrů pro výzkum
04.10.2011 - Nový zpravodaj EK k průmyslovým technologiím
03.10.2011 - Iniciativa společného programování k delšímu a lepšímu životu
03.10.2011 - Výzva 7.RP Lidé: Researchers´ Night
29.09.2011 - Setkání kanceláře CZELO se zástupci českých regionů v Bruselu
28.09.2011 - Zpravodaj JRC - září 2011
27.09.2011 - 23. ročník soutěže EU pro mladé vědce zná vítěze
27.09.2011 - Stanovisko EP ke společnému rámci pro výzkum a inovace EU
27.09.2011 - Iniciativa společného programování k mořím a oceánům
27.09.2011 - Nová webová stránka ERC
25.09.2011 - Partnerství ve výzkumu a inovacích
23.09.2011 - Komise vydala „cestovní mapu“ k růstu založenému na účinném využívání zdrojů
21.09.2011 - Konference HAIS 2012 - Výzva pro zasílání příspěvků
21.09.2011 - Iniciativa the Global Enterprise Project
21.09.2011 - Strategie EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání
21.09.2011 - E-learningový kurs k prosazování IPR v EU
20.09.2011 - Výzkumný kulatý stůl k otázkám vody a vodních zdrojů: "Water – Source of Life, Source of Danger"
20.09.2011 - Zakázka na soubor ukazatelů pro měření otevřeného přístupu
16.09.2011 - Příležitosti pro výzkumníky v SSH
16.09.2011 - Experti pro hodnocení projektů 7. RP v oblasti bezpečnosti
14.09.2011 - Zapojování VŠ do celoživotního učení
13.09.2011 - Veřejná konzultace k ERA
13.09.2011 - Zpráva k posílení inovací ve zdravotnictví v USA a EU
12.09.2011 - Zpravodaj projektu EuroRIs-Net
09.09.2011 - Zveřejněny výsledky konzultace k EIT
09.09.2011 - Výsledky výzvy ERC ke grantům pro začínající výzkumníky
05.09.2011 - Zakázka na služby - zajištění externího hodnocení REA a ERCEA
05.09.2011 - Střednědobé hodnocení JTI pro palivové články a vodík
05.09.2011 - Aktualizovaný Průvodce možnostmi financování VaI ze zdrojů EU
02.09.2011 - Zakázka na služby - Internacionalizace MSP prostřednictvím klastrů
01.09.2011 - Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele
31.08.2011 - Zpráva Komise o činnosti ERC v roce 2010
31.08.2011 - Nová brožura k možnostem financování podpory aktivního stárnutí
30.08.2011 - Výstupy z konference ke spolupráci se zeměmi EECA ve výzkumu zdraví
30.08.2011 - Jmenován nový generální tajemník ERC
30.08.2011 - Pracovní příležitosti v JRC
29.08.2011 - Výsledky ze semináře k projektům RIs v přípravné fázi
29.08.2011 - Grafické znázornění výdajů 7. RP v období 2007-2013
26.08.2011 - Prezentace ze společného semináře USA-EU k nanoEHS
25.08.2011 - Cestovní granty pro výzkumníky EU do Argentiny
24.08.2011 - Konference k environmentálním (bio)technologiím a partnerská burza 7. RP
22.08.2011 - Monitorovací zpráva 7. RP 2010
22.08.2011 - FET Newsletter
22.08.2011 - Partnerská burza SusChem
19.08.2011 - Střednědobé hodnocení Programu celoživotního učení
19.08.2011 - Nové číslo zpravodaje IPR Helpdesk
17.08.2011 - Databáze špičkových výzkumných center pro ICT v jihovýchodní Asii
17.08.2011 - Veřejná konzultace k neurodegenerativním chorobám
16.08.2011 - Zakázka na studii o nadacích podporujících výzkum a inovace v EU
16.08.2011 - Bulletin WIPO pro MSP
15.08.2011 - Katalog školících kursů v oblasti IPR
15.08.2011 - Výroční zpráva 2010 o aktivitách EU v oblasti VaV
15.08.2011 - Technická podpora v oblasti norem
12.08.2011 - Výzva pro technické poradce projektů 7. RP v oblasti NMP
12.08.2011 - Zakázka na studii „Výkonnost Číny v oblasti vědy, technologie a inovací“
09.08.2011 - Mezinárodní IT letní škola
08.08.2011 - Časopis Research*eu - červenec/srpen 2011
04.08.2011 - Zpráva k inovační politice v evropských regionech
01.08.2011 - Výzva k zasílání příspěvků - konference EUROSOIL 2012
01.08.2011 - Mezinárodní dimenze ve výzvách 7. RP pro rok 2012
29.07.2011 - Inovační konvent 2011 - výzva pro vystavovatele
29.07.2011 - Pracovní pozice ve Výkonné agentuře ERC
26.07.2011 - Ocenění EU pro ženy podnikatelky
21.07.2011 - Tematické semináře k přípravě RP Horizont 2020
21.07.2011 - Zakázka na služby: studie o nadacích podporujících výzkum a inovace v EU
20.07.2011 - Výzvy 7. RP pro rok 2012 zveřejněny
19.07.2011 - Prezentace z výroční konference UKRO
19.07.2011 - Čtvrtá výzva IMI otevřena
19.07.2011 - Příklady z praxe – regionální výzkumné a inovační strategie
19.07.2011 - Webová konference EUROSTARS
18.07.2011 - Connect-EU – Iniciativa na podporu zapojení katalánských organizací do projektů VaV
18.07.2011 - Bílá kniha e-IRG 2011
18.07.2011 - Veřejné konzultace k otevřenému přístupu
18.07.2011 - Výzva k předkládání příkladů dobré praxe v podnikání
18.07.2011 - Předvýzva k 9. kolu výzev v programu ESPON
17.07.2011 - Nové číslo Zpravodaje SNETP
17.07.2011 - Seminář e-IRG v polské Poznani
17.07.2011 - Maďarsko novým členem PRACE
17.07.2011 - Výstupy ze semináře k mezinárodní spolupráci ve VaVaI
15.07.2011 - Zpravodaj COST č. 20 – červenec 2011
15.07.2011 - Zahájeno zřízení další iniciativy společného programování
15.07.2011 - Výstupy ze semináře EP k jaderné fúzi a energetice
14.07.2011 - Výzvy 7. RP už pouze na Participant Portal
14.07.2011 - Nové číslo zpravodaje EK k mezinárodní spolupráci ve VaV
14.07.2011 - Záznam z informačního dne k výzvě pro PPPs
14.07.2011 - Souhlas Rady EU s prodloužením 7. RP EURATOM
13.07.2011 - Projekty a stipendia pro práci ve výzkumných institucích v Rumunsku
12.07.2011 - Zpráva skupiny Task Force s doporučeními pro ERC
12.07.2011 - EK uvažuje o změně definice malých a středních podniků
11.07.2011 - Předběžné výsledky EIT konzultace
11.07.2011 - Inteligentní sítě: Nová studie upozorňuje na klíčové výzvy a trendy v EU
11.07.2011 - Maďarské předsednictví programu EUREKA
11.07.2011 - Potenciál ČR v biotechnologiích
08.07.2011 - EUREKA vydala přehled aktivit členských států za posledních 25 let
08.07.2011 - EUREKA podepsala s Kanadou Dohodu o záměru (LOI)
08.07.2011 - EUREKA podepsala Memorandum o porozumění s EEN
08.07.2011 - Seminář ke zhodnocení výsledků VaV projektů 7. RP - registrace
08.07.2011 - Výzva k podávání přihlášek do projektu EER roku 2013 zahájena
08.07.2011 - Přehled témat priority Zdraví v 7. RP pro výzvu 2012
08.07.2011 - Zpravodaj Fit for Health
07.07.2011 - Prezentace ze semináře CSF byly zveřejněny na webu
07.07.2011 - EU potřebuje lingvisty
07.07.2011 - Nový program pro hledání partnerů v CORDIS byl spuštěn
06.07.2011 - Zpráva expertní skupiny pro synergie
05.07.2011 - Návrh Víceletého finančního rámce 2014-2020
05.07.2011 - Nová metoda pro analyzování radioaktivních materiálů
05.07.2011 - Předsednictví Polska v Radě EU
05.07.2011 - Global Innovation Index 2011
04.07.2011 - Klíčové technologie – budoucnost evropského průmyslu
04.07.2011 - Nový správce portálu Nucleonica
04.07.2011 - Výzva programu EMRP - oblast zdraví
04.07.2011 - Konference Health 2.0 - výzva pro řečníky
01.07.2011 - Výzva programu CIP/EIP
01.07.2011 - Na ekologické inovace bude k dispozici 35 milionů EUR
01.07.2011 - Zpráva JRC k bezpečnému zpracování použitého jaderného paliva
30.06.2011 - Předběžný pracovní program Životní prostředí 7. RP byl zveřejněn
30.06.2011 - JRC spustilo nový web I3S
30.06.2011 - Zpravodaj WIPO pro MSP
29.06.2011 - Otevřeny výzvy TEN-T
29.06.2011 - Výzva programu Mládež v akci
29.06.2011 - Novinky projektu NanoCode
29.06.2011 - Přehled hlavních mezinárodních typů hodnocení vysokých škol
29.06.2011 - Nová výzva Společného podniku ENIAC
29.06.2011 - Návrh pracovního programu KBBE zveřejněn
28.06.2011 - Úvod do pravidel duševního vlastnictví v 7. RP
28.06.2011 - Kongresy k potravinám, bezpečnosti potravin a výživě - výzva k zaslání příspěvků
27.06.2011 - Veřejná konzultace - pravidla pro fondy venture capital
27.06.2011 - Nová platforma k podpoře inteligentní specializace regionů
27.06.2011 - Návrh pracovního programu Doprava byl zveřejněn
24.06.2011 - Zpravodaj JRC - červen/červenec 2011
23.06.2011 - Zveřejněna Strategická inovační agenda (SIA) EIT
23.06.2011 - Zhodnocení dopadu programu Výzkumný potenciál 7. RP
22.06.2011 - Studie hodnotící dopad programu Regiony znalostí 7. RP
22.06.2011 - Zpráva o účasti MSP v 7. RP
22.06.2011 - HORIZONT 2020 - nové jméno budoucího rámcového programu
21.06.2011 - Prezentace kanceláře CZELO na páté Czech Street Party v Bruselu
16.06.2011 - Předběžná témata výzev 2012 priority NMP v 7. RP
15.06.2011 - Externí hodnocení EIT
15.06.2011 - Usnesení EP ke střednědobému hodnocení 7. RP
15.06.2011 - Informační dny PPP
15.06.2011 - Evropské normy
14.06.2011 - Zpráva o konkurenceschopnosti
14.06.2011 - Výzva k zasílání příspěvků: EQAF 2011
14.06.2011 - Nová strategie pro IPR
14.06.2011 - e-Learning k ochraně patentů
14.06.2011 - Výsledky veřejné konzultace k budoucnosti evropského VaI
13.06.2011 - Předběžná témata výzev priority Zdraví v 7. RP - aktualizace
11.06.2011 - Hlasujte o novém názvu 8. rámcového programu
06.06.2011 - Obhájci zájmů malých a středních podniků v členských zemích
06.06.2011 - Digitální agenda: srovnávací přehled
06.06.2011 - Platforma pro hledání partnerů do čtvrté výzvy IMI 2011
03.06.2011 - Výroční zpráva o aktivitách a výsledcích ERC za rok 2010
03.06.2011 - Průzkum k novému webu EK pro výzkum a inovace
26.05.2011 - Výkladový slovník pojmů 7. RP a CIP
26.05.2011 - Průzkum ohledně posílení inovační kapacity MSP v Evropě
25.05.2011 - Program Safer Internet - výzva pro nezávislé experty
25.05.2011 - Iniciativa reFINE
24.05.2011 - Výzkumná spolupráce se západním Balkánem
24.05.2011 - Měření pokroku v evropském vzdělávání a odborné přípravě
23.05.2011 - Veřejná konzultace k mezinárodnímu potenciálu MSP
23.05.2011 - Školení pro předkladatele projektů priority Zdraví 7. RP
20.05.2011 - Jmenován ředitel EIT
20.05.2011 - Soutěž pro mladé vědce z oblasti evropské regionální politiky
20.05.2011 - Letní škola regionální spolupráce
20.05.2011 - Přehled ERA-NET a ETP v oblasti KBBE
20.05.2011 - ARTEMIS a ENIAC, první vlna žádostí otevřena
19.05.2011 - Veřejná konzultace ke cloud computing
18.05.2011 - Nový nástroj pro vlastníky MSP pro výpočet hodinové sazby
16.05.2011 - Předběžná témata výzev priority Zdraví v 7. RP pro rok 2012
15.05.2011 - Pozitivní efekt fotonických technologií
15.05.2011 - Nová skupina kanceláří pro transfer technologií
12.05.2011 - Vyhlášeno 6 FET Flagships projektů
10.05.2011 - Výroční zpráva JRC za rok 2010
09.05.2011 - Brožura projektů 7.RP zaměřených na antimikrobiální rezistenci
09.05.2011 - Výroční zpráva o aktivitách a výsledcích ERC za rok 2009
09.05.2011 - Proof of Concept - příručka pro žadatele
06.05.2011 - Zpravodaj projektu EuroRIs-Net
05.05.2011 - Stážistické pozice “výzkumný pracovník” v oblasti inteligentních informačních technologií
04.05.2011 - Strategická zpráva k výzkumným infrastrukturám
03.05.2011 - Výzva JTI pro palivové články a vodík
03.05.2011 - Agrinatura k přípravě 8. RP
02.05.2011 - Výsledky semináře COST k QNTR
02.05.2011 - Pilotní výzva pro znalostní aliance
02.05.2011 - Zpráva FSA k nanotechnologiím v potravinách
02.05.2011 - Příští předsedkyně EUA a noví členové Rady
02.05.2011 - CNRS k 8.RP
29.04.2011 - 9. výzva Clean Sky otevřena
28.04.2011 - První sympózium Čína-EU k nanotechnologiím ve spotřebitelských výrobcích
28.04.2011 - Stanovisko ČR k přípravě 8. RP
28.04.2011 - Informační bulletin IPR Helpdesk
28.04.2011 - 10. výročí EUA
27.04.2011 - Výzva Eko-inovace 2011
27.04.2011 - Průvodce rejstříkem evropských patentů
27.04.2011 - Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
27.04.2011 - Transfer technologií v oblasti nano
27.04.2011 - Úprava modelové dohody DESCA
27.04.2011 - Výzva EURIAS (European Institutes for Advanced Study Fellowship Programme)
27.04.2011 - Dohoda EPO a Google o překladatelských technologiích
27.04.2011 - Kalendář nanotechnologických webinářů na r. 2011
27.04.2011 - Eurodoc k 8. RP
27.04.2011 - Kongres k personalizované medicíně – výzva k zasílání příspěvků
19.04.2011 - Veřejná konzultace k budoucí strategii EIT
19.04.2011 - Návrh Komise na jednotnou ochranu patentů
19.04.2011 - Březnové číslo zpravodaje Fit for Health
19.04.2011 - Mezinárodní konference BioMicroWorld – výzva k zasílání příspěvků
18.04.2011 - Zpravodaj JRC - duben/květen 2011
15.04.2011 - 9. výzva programu EraSME otevřena
15.04.2011 - Dokument k předpokládaným tématům pro 4. výzvu IMI
15.04.2011 - Český vědec zvolen místopředsedou Evropské výzkumné rady
12.04.2011 - Zpravodaj COST č. 19 – duben 2011
12.04.2011 - AAL Fórum 2011 - výzva k zaslání příspěvků
11.04.2011 - Vyhlášena iniciativa Evropa sociálních inovací
11.04.2011 - EIT Newsletter
11.04.2011 - Reakce Komise na střednědobé hodnocení programu Eurostars
11.04.2011 - Výsledky veřejné konzultace k EIP Aktivní a zdravé stárnutí
08.04.2011 - Výzva k vytvoření Evropské sítě mentorů pro podnikatelky
07.04.2011 - Studie ERINA4Africa
07.04.2011 - Stanovisko DFG k budoucímu financování VaI
07.04.2011 - Stanovisko 4 konferencí rektorů k budoucí kohezní politice
07.04.2011 - Výzva programu EMRP
05.04.2011 - Veřejná konzultace ke strategickému plánu pro dopravu
04.04.2011 - Zpráva o SSH zkušenostech v 7. RP
04.04.2011 - Výzva v rámci platformy vývoje vakcín - TRANSVAC
04.04.2011 - 4. výzva AAL JP otevřena
04.04.2011 - Publikace Eurydice k zapojení dospělých do vzdělávacího procesu
04.04.2011 - Oznámení o zakázce - Služby
04.04.2011 - Konzultace k Akčnímu plánu pro eHealth 2012-2020
01.04.2011 - Zpráva o VTI v Turecku 2010
01.04.2011 - Nový newsletter Evropské výzkumné rady
31.03.2011 - Nový předseda správní rady EIT
29.03.2011 - Zpráva ESFRI k environmentálním vědám
29.03.2011 - Stanovisko CEA k 8. RP
29.03.2011 - Výzva ERC k návrhům projektů 'Proof of Concept' otevřena
29.03.2011 - Partnerská burza NMP a PPPs
29.03.2011 - Oznámení o zakázce - Služby
28.03.2011 - Reakce SNFS na Zelenou knihu
28.03.2011 - Soutěž o nový název programu EU pro výzkum a inovace
28.03.2011 - Nové grantové schéma ERC zaměřené na inovace
25.03.2011 - Dánsko k přípravě 8. RP
24.03.2011 - Evropský registr klinických testů
24.03.2011 - IGLO Open Special k otevřenému přístupu
23.03.2011 - Nové číslo zpravodaje projektu EuroRIsNet
23.03.2011 - Infrastruktura ESGI nabízí otevřený přístup
22.03.2011 - ERCEA hledá podpůrné národní experty
22.03.2011 - Aktualizace finančního průvodce projekty 7. RP
21.03.2011 - Březnový newsletter Eurideas o roli regionů v EU
20.03.2011 - Mapování nanovědeckých a nanotechnologických podniků
20.03.2011 - Inovační vouchery JIC
20.03.2011 - Intel – pozice k 8. RP
18.03.2011 - Metodická příručka - Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji
18.03.2011 - Vyhlášeny výzvy Marie Curie - IOF, IEF, IIF
18.03.2011 - Mezinárodní výzkumná databanka ke stárnutí obyvatelstva
18.03.2011 - Postgraduální stipendia a pracovní místo u EDCTP
16.03.2011 - Zpráva JPI URBAN EUROPE
16.03.2011 - Miniseminář a partnerské setkání k tématu NMP
16.03.2011 - Zakázka na služby: Otevřené platformy pro webové aplikace a služby v Evropě
16.03.2011 - ESOF 2012 - Výzva pro vědecká zasedání
16.03.2011 - Návrh EK na prodloužení 7. RP EURATOM
14.03.2011 - Výzva k podpoře a rozvoji prvotřídních klastrů v Evropě
14.03.2011 - EUREKA Innovation Award – možnost nominace „green“ projektů
14.03.2011 - Studie JRC o vlivu chovu dobytka na emise skleníkových plynů
14.03.2011 - Debiopharm Life Sciences Award 2011
11.03.2011 - Březnové zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
11.03.2011 - Safer Internet – výzva k předkládání návrhů 2011
10.03.2011 - Setkání kanceláře CZELO se zástupci krajů ČR v Bruselu
10.03.2011 - Výzva programu People - spolupráce mezi NCP
07.03.2011 - Konzultace ke zdravotní bezpečnosti v EU
03.03.2011 - 5. výzva programu ICT-PSP
03.03.2011 - Vyhlášena výzva ARTEMIS
02.03.2011 - Pozice EIROforum k 8. RP
02.03.2011 - Poziční dokument HRK k 8. RP
28.02.2011 - Výzva k zasílání příspěvků - konference CONCORD 2011
28.02.2011 - Informace k připravované 4. výzvě AAL JP
25.02.2011 - Veřejná konzultace k biohospodářství v EU
24.02.2011 - Nová výzva společného podniku ENIAC JU
23.02.2011 - Stanovisko ECTRI k přípravě 8. RP
23.02.2011 - Program VaV ve prospěch metalurgického a strojírenského průmyslu ve Finsku
23.02.2011 - Kodaňská univerzita k 8. RP
23.02.2011 - Nové kontakty IPR Helpdesk
23.02.2011 - Nová stránka o Evropských technologických platformách
21.02.2011 - Usnesení EP k patentu EU
21.02.2011 - Nové číslo zpravodaje JRC
21.02.2011 - Estonsko k 8. RP
21.02.2011 - Podpora účasti Euratomu v mezinárodním výzkumu
18.02.2011 - Připravovaná výzva programu Eco-innovation
17.02.2011 - Země ucházející se o členství v EU k 8. RP
17.02.2011 - Informace k připravované výzvě ARTEMIS JU
16.02.2011 - První evropský repozitář nanomateriálů
16.02.2011 - Zpravodaj EGI
16.02.2011 - Společné stanovisko států EU-12 k 8. RP
16.02.2011 - Pracovní dokument Expertní skupiny KET
14.02.2011 - Mezinárodní školení k zapojení do 7. RP
11.02.2011 - Reakce EK na střednědobé hodnocení 7. RP a RSFF
10.02.2011 - Osmá výzva Clean Sky
09.02.2011 - Předběžná pozice Finska k 8. RP
09.02.2011 - Veřejná konzultace k budoucí podobě 8. RP zahájena
09.02.2011 - ERC usiluje o větší zapojení žen
09.02.2011 - Výzva programu COST
09.02.2011 - Newsletter PRO INNO Europe
08.02.2011 - Dopad výzkumných aktivit EU na Rakousko
08.02.2011 - Inovace a výzkum na summitu Evropské rady
07.02.2011 - Nová stránka věnovaná výzkumu veřejného zdraví
07.02.2011 - Nový organigram DG Health and Consumers
07.02.2011 - Střednědobé hodnocení IMI
04.02.2011 - Výzva k zasílání příspěvků - konference a výstava eChallenges e-2011
04.02.2011 - Výzva k návrhům témat v oblasti metrologického VaV
04.02.2011 - Nová výzva MNT-ERA.NET na r. 2011
04.02.2011 - Prohlášení EUA k Unii inovací
03.02.2011 - Pozice britského vysokoškolského sektoru k přípravě 8. RP
02.02.2011 - Nová výzva ICT "SME Initiative on Digital Content and Languages"
01.02.2011 - Hodnocení implementace Unie inovací
31.01.2011 - Sdělení EK k obnovitelným zdrojům energie
31.01.2011 - Výzva k zasílání příspěvků - konference ECIE 2011
28.01.2011 - Spuštěna vlajková iniciativa Evropa méně náročná na zdroje
24.01.2011 - Tři nová opatření pro zjednodušení 7. RP
21.01.2011 - Výzva pro výzkumné centrum energetiky
21.01.2011 - Zpráva JRC mapující schéma ERA-NET
21.01.2011 - Stránka příležitostí pro mladé evropské podnikatele
20.01.2011 - Granty ERC pro zkušené výzkumníky uděleny
20.01.2011 - Stránka EIP „Aktivní a zdravé stárnutí“
19.01.2011 - Nové sekce portálu ERA-NETs
19.01.2011 - První žádost o ustavení ERIC
19.01.2011 - Zpráva ke společnému programování
18.01.2011 - Výzva Intelligent Energy Europe 2011 otevřena
18.01.2011 - Portál programů VaVaI z celého světa
18.01.2011 - Zvolen nový předseda e-IRG
18.01.2011 - Evropská konference Scientix – výzva k aktivní účasti
18.01.2011 - Norská pozice k přípravě 8. RP
18.01.2011 - Výzva v rámci platformy vývoje vakcín
17.01.2011 - Veřejná konzultace k Energy Roadmap 2050
17.01.2011 - Zpráva EK k průběžnému hodnocení JTI ARTEMIS a ENIAC
17.01.2011 - Výzkumné granty Human Frontier Science Program
17.01.2011 - Pozice EARTO k nové generaci programů EU pro výzkum a inovace
17.01.2011 - Noví členové Vědecké rady ERC
17.01.2011 - Nová platforma evropského výzkumu v oblasti zdraví
14.01.2011 - Výstupy z konference WIRE I
14.01.2011 - Newsletter Fit for Health
14.01.2011 - Střednědobé hodnocení programu Ambient Assisted Living
11.01.2011 - Nový vyhledávač serveru CORDIS
10.01.2011 - EuropaBio newsletter věnovaný MSP
10.01.2011 - Cena EuropaBio pro inovativní MSP v oblasti biotechnologií
09.01.2011 - 1. průběžná zpráva ke zjednodušování
07.01.2011 - Spolupráce EU-USA v oblasti eHealth
07.01.2011 - Reorganizace a přejmenování GŘ pro výzkum
07.01.2011 - Skupina Task Force napomůže rozvoji potenciálu ERC
07.01.2011 - Průzkum k oblasti eHealth v 8. RP
07.01.2011 - Zpravodaj COST č. 18 – leden 2011
07.01.2011 - Pozice Španělska k přípravě 8. RP
07.01.2011 - Veřejná konzultace ke zdravotním rizikům chemických spotřebitelských produktů
06.01.2011 - Předsednictví Maďarska v Radě EU
04.01.2011 - Vlámská pozice k 8. RP
28.12.2010 - Veřejné konzultace ke Strategické výzkumné agendě IGD-TP
28.12.2010 - Nová výzva 7. RP ve specifickém programu Lidé
28.12.2010 - Pozice Turecka k 8. RP
28.12.2010 - Zpráva OECD k vědám, inovacím a průmyslu za r. 2010
28.12.2010 - Skotsko a 8. RP
28.12.2010 - Nové číslo zpravodaje JRC
16.12.2010 - Veřejné konzultace k programu LIFE a Natura 2000
16.12.2010 - Studie k budoucnosti robotického průmyslu EU
16.12.2010 - Transfer znalostí z britských vysokých škol do ekonomiky
16.12.2010 - Nová funkce portálu konferencí a dalších akcí
16.12.2010 - Cestovní mapa vědeckotechnické spolupráce EU-Rusko
16.12.2010 - Nový portál mapující nanotechnologický výzkum
15.12.2010 - Pozice Rakouska k přípravě 8. RP
15.12.2010 - EK umožní některým ČS pokročit směrem k patentu EU
15.12.2010 - Newsletter Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitelů JRC
14.12.2010 - Stanovisko VINNOVA k 8. RP
14.12.2010 - Oznámení o zakázce na služby v oblasti mobility výzkumníků
14.12.2010 - Stanovisko Švédska k 8. RP
14.12.2010 - Výsledky výzkumu EU v oblasti geneticky modifikovaných plodin
14.12.2010 - Výroční zpráva EU o aktivitách v oblasti VaV v roce 2009
13.12.2010 - NET4SOCIETY výzkumná databáze
10.12.2010 - METRIS - nová vstupní brána pro výzkum SSH v Evropě
10.12.2010 - Pozice SNSF k přípravě 8. RP
09.12.2010 - Zpráva pracovní skupiny ESFRI na biologické a lékařské vědy
07.12.2010 - Postdoktorská stipendia v Barceloně
06.12.2010 - Materiály z předsednické konference SET Plan
02.12.2010 - Šestá zpráva o účasti malých a středních podniků v 7. RP
02.12.2010 - Iniciativa OpenAIRE zpřístupňuje výsledky vědeckého výzkumu EU
30.11.2010 - Informace k třetí výzvě IMI a právům duševního vlastnictví
30.11.2010 - Předběžná pozice Irska k 8. RP
30.11.2010 - Postdoktorská stipendia v Lucemburku
29.11.2010 - Nové výzkumné infrastruktury v oblasti výzkumu energetiky
29.11.2010 - Publikace o mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu zdraví
29.11.2010 - Veřejná konzultace o EIP v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
25.11.2010 - Seminář k programu Eurostars v Bruselu
23.11.2010 - Zpráva expertní skupiny o celoevropském penzijním systému pro výzkumníky
23.11.2010 - Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu
23.11.2010 - Slavnostní otevření nové laboratoře JRC pro měření
23.11.2010 - Zpráva o britské e-Infrastruktuře
23.11.2010 - Zprávy EÚD o hospodaření společných podniků za rok 2009
23.11.2010 - Střednědobé hodnocení RSFF
22.11.2010 - Rozhovor s H. Nowotny o budoucnosti ERC
22.11.2010 - Příručka pro žadatele o Advanced Grant ERC
19.11.2010 - Dokument RCN k 8. RP
18.11.2010 - Letní výzkumný program na EPFL v Lausanne
18.11.2010 - Autonomie Společné technologické iniciativy pro palivové články
18.11.2010 - Dominique Ristori – nový generální ředitel JRC
18.11.2010 - Zpráva ke střednědobému hodnocení 7. RP
16.11.2010 - Kalendář akcí nově na stránkách Marie Curie
16.11.2010 - Nové složení Řídící rady SNETP
16.11.2010 - Pozice Sdružení Leibniz k přípravě 8. RP
16.11.2010 - Stanovisko Vědecké rady ERC
16.11.2010 - Zveřejněny výsledky individuálních stipendií Marie Curie
15.11.2010 - Veřejné slyšení na téma výzkumných infrastruktur v oblasti zdraví
14.11.2010 - Zpráva expertní skupiny k vědeckým datům
14.11.2010 - 2. valné shromáždění SNETP
14.11.2010 - Mapování výzkumných infrastruktur v Estonsku
14.11.2010 - Rozšíření spolupráce EU-USA ve VaV na oblast jaderné bezpečnosti
12.11.2010 - Rámcové podmínky společného programování a pokrok v této oblasti
11.11.2010 - Parlament schválil simplifikaci rámcových programů
11.11.2010 - Neshoda nad jazykovým režimem patentu EU
11.11.2010 - Evropská veřejnost podporuje inovace v biotechnologiích
11.11.2010 - Studie k synergiím 7. RP a SF v oblasti výzkumných infrastruktur
11.11.2010 - Konference ICE 2011 - výzva k zasílání abstraktů
10.11.2010 - Veřejná konzultace k možnému nástupci programu CIP
08.11.2010 - Průvodce reportováním k projektům ITN a IAPP
08.11.2010 - EK hledá odborníky pro poradenství v projektu „Ovoce do škol“
08.11.2010 - Nový web Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitelů
05.11.2010 - Vznik pracovní skupiny pro vesmír
05.11.2010 - Postdoktorská stipendia v Portugalsku
05.11.2010 - Průzkum o národních a regionálních programech pro podporu VaVaI
05.11.2010 - Pracovní pozice ve Výkonné agentuře Evropské rady pro výzkum
05.11.2010 - FET Open scheme zaměřené na MSP a mladé výzkumníky
04.11.2010 - Nová výzva ERC pro zkušené výzkumníky zveřejněna
04.11.2010 - Workshop ERC v Londýně
03.11.2010 - Nová webová stránka o průmyslových technologiích
03.11.2010 - Výzva ERA-NETu MATERA na r. 2011
03.11.2010 - Pozice ERT k 8. RP
02.11.2010 - Evropské výzkumné a technologické organizace (RTOs) přispívají k ekonomickému růstu EU
02.11.2010 - Nový předseda ETP SusChem
02.11.2010 - Nabídka pracovních míst v JRC
02.11.2010 - Konzultace k nanomateriálům
01.11.2010 - Přehled investic průmyslu do VaV 2010
01.11.2010 - Průzkum v oblasti zdraví v 6. RP a 7. RP
29.10.2010 - Postdoktorská stipendia v NWO
29.10.2010 - Postdoktorská stipendia v IARC
29.10.2010 - Zveřejněna třetí výzva IMI
20.10.2010 - Výsledky třetí výzvy grantů ERC pro začínající výzkumníky
18.10.2010 - Nová kontaktní místa EEN v Číně a Jižní Koreji
13.10.2010 - Závěry Rady EU ke spuštění prvních třech iniciativ společného programování
13.10.2010 - Závěry Rady EU k simplifikaci
12.10.2010 - Zakázka na služby – podpora ILN
12.10.2010 - Zpráva o dopadu Rámcových programů na UK
12.10.2010 - Sdělení EK k roli regionální politiky v nové iniciativě "Unie inovací"
12.10.2010 - Veřejné konzultace k EIT a JRC - IPTS
12.10.2010 - Hlavní cenu mezinárodní soutěže pro mladé vědce získali dva čeští studenti
12.10.2010 - WIPO - nové Centrum služeb pro zákazníky
08.10.2010 - Dokument k předpokládaným tématům pro 3. výzvu IMI
08.10.2010 - Newsletter PRO INNO Europe zaměřený na klastry
07.10.2010 - Opravena chyba v příručce pro žadatele pro výzvu 7. RP Health
07.10.2010 - Prohlášení HRK k budoucnosti ERA a 8. RP
06.10.2010 - Evropská komise zveřejnila strategický dokument "Unie inovací"
05.10.2010 - Virtuální partnerská burza pro výzvu KBBE 2011
05.10.2010 - Nabídka studijních grantů švýcarských univerzit
01.10.2010 - Výzva priority Doprava - CIVITAS
01.10.2010 - Pracovní místa pro vědecké pracovníky v JRC
01.10.2010 - ICT výzva EU-Brazílie
01.10.2010 - Nová platforma pro spolupráci klastrů
01.10.2010 - Vyhlášena 7. výzva ICT
01.10.2010 - Seznam špičkových klastrů v EU
01.10.2010 - Výzva Marie Curie – Noc vědců
23.09.2010 - Evropský atlas půdní biodiverzity
22.09.2010 - Projekt 7. RP InForm hledá experty z ČR
22.09.2010 - Zpráva WIPO k duševnímu vlastnictví za léta 2008-2009
22.09.2010 - Nový přehled konkurenceschopnosti evropských regionů
22.09.2010 - Projekty 7. RP Euratom 2010 – 2. svazek
22.09.2010 - Aktualizovaná příručka pro žadatele o granty ERC
20.09.2010 - Informační den ke třetí výzvě IMI
20.09.2010 - Aktualizovaná verze FP7 Negotiation Guidance Notes
17.09.2010 - Mládež v pohybu – posílení podpory pro mladé Evropany
15.09.2010 - Pozice ČR ke zjednodušování řízení RP
15.09.2010 - Pozice EARMA ke zjednodušování RP
13.09.2010 - Hodnotící zpráva ARTEMIS a ENIAC
13.09.2010 - JTI pro palivové články a vodík má nového výkonného ředitele
10.09.2010 - Stipendijní grant Marie Curie se těší rekordnímu zájmu
10.09.2010 - Zakázka na služby: studie k technologiím budoucnosti
10.09.2010 - Seznam předsedů hodnotících panelů pro ERC Starting Grants
08.09.2010 - Generální tajemník ERC odstoupil ze své funkce
06.09.2010 - Aktuální organizační struktura DG RTD a DG ENTR
06.09.2010 - Spolupráce EU-USA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur
06.09.2010 - Přehled výzev 7. RP určených malých a středním podnikům
31.08.2010 - Výsledky veřejné diskuze k návrhu programu EDCTP
30.08.2010 - Zpravodaj k výzkumným infrastrukturám
30.08.2010 - Nová pracovní místa v oblasti výzkumu a administrativy
26.08.2010 - Červencové zasedání neformální Rady pro konkurenceschopnost
26.08.2010 - Seminář ke zjednodušování rámcových programů pro VaV
26.08.2010 - 3. monitorovací zpráva 7. RP
25.08.2010 - Výsledky programu „She 2012“ - oznámení o zakázce na služby
25.08.2010 - Postdoktorální stipendia programu FLARE na výzkum stárnutí
24.08.2010 - Příležitosti pro výzkumníky v oblasti socio-ekonomických a humanitních věd
24.08.2010 - Platforma pro hledání partnerů do třetí výzvy IMI 2010
23.08.2010 - Zveřejněna výzva 7. RP EURATOM
17.08.2010 - Nová studie EK o zapojení MSP v tématech 5.RP a 6.RP
02.08.2010 - Zveřejněny výsledky průběžného hodnocení programu CIP
27.07.2010 - Zveřejněna nová výzva Clean Sky
26.07.2010 - Vědecká cena Umicore 2010
26.07.2010 - Seminář ke Starting Grants ERC
22.07.2010 - Návrh EK k dalšímu financování projektu ITER
22.07.2010 - Expertní skupina pro KET
22.07.2010 - Informační den 'FET Proactive: Pilot Flagships and other FET actions'
21.07.2010 - Nabídky spolupráce s Moldavskem
20.07.2010 - Balík výzev 7.RP 2011 byl zveřejněn!
20.07.2010 - Nabídka stáže v EARTO
20.07.2010 - Výzva klastru MF.IND
20.07.2010 - Výzva COST
20.07.2010 - Zvláštní zpráva EÚD k výzkumným infrastrukturám
12.07.2010 - Soudní dvůr EU rozhodl o omezení rozsahu patentů na biotechnologické vynálezy
09.07.2010 - Patent EU - návrhy EK týkající se problematiky překladů patentů EU
08.07.2010 - Společné prohlášení 12 členů IMI
07.07.2010 - První výzvy klastru ACQUEAU
07.07.2010 - Zpráva JRC k definici nanomateriálů
07.07.2010 - Soutěž o cenu Oswalda Vander Vekena 2011
02.07.2010 - Nová strategie JRC na léta 2010-2020
02.07.2010 - Belgické předsednictví v Radě EU
01.07.2010 - Evropský program pro metrologický výzkum – výzva 2010
29.06.2010 - Prezentace kanceláře CZELO na čtvrté Czech Street Party v Bruselu
29.06.2010 - Aktualizovaný strategický výzkumný plán ETP pro vodu
29.06.2010 - Účast MSP v 7. RP
28.06.2010 - Spuštěn portál "SCIENTIX" k vědám a vzdělávání
28.06.2010 - Informační dny k výzvám 2011– ENVI a ekoinovace v 7. RP
28.06.2010 - Stanovisko ETPN k “open innovation”
24.06.2010 - Evropská výzkumná rada (ERC) slaví udělení tisícího ERC grantu
23.06.2010 - Střednědobé hodnocení COST
21.06.2010 - Tři nové výzvy EIB v rámci Výzkumné akce EIB a vysokých škol
21.06.2010 - Konference „Nanotech Insight“ – výzva k zasílání abstraktů
19.06.2010 - Příprava 8. rámcového programu
18.06.2010 - Výzva JTI Palivové články a vodík
18.06.2010 - Revize konsorciální smlouvy DESCA
18.06.2010 - Obsah 9. výzvy k e-Infrastrukturám
18.06.2010 - Info den Zdraví a pracovní dokument s plánovanými výzvami
17.06.2010 - Změna vzhledu a obsahu webové stránky ERA
09.06.2010 - Panel na vysoké úrovni pro měření inovací
07.06.2010 - Innovative Medicines Initiative vyhlašuje konkurz na obsazení pracovních pozic
01.06.2010 - Eko-inovační projekty v Evropě: Výzva pro rok 2010
31.05.2010 - European Biometric Research Award 2010
31.05.2010 - ERIC - Praktický průvodce
31.05.2010 - Květnové zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (část VaV)
31.05.2010 - EK zveřejnila Sděleni o přijatelném riziku výskytu chyb
27.05.2010 - Kancelář CZELO oslavila své páté narozeniny
24.05.2010 - Zpráva z konzultací k přípravě akčního plánu pro nanotechnologie
24.05.2010 - Zprávy o transferu technologií a patentech v oblasti veřejného zdravotnictví v rozvojových zemích
24.05.2010 - Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele
24.05.2010 - "Digitální agenda pro Evropu" předpokládá vyšší investice do VaV
21.05.2010 - ERC zvažuje zavedení třetího grantového schématu
20.05.2010 - Post-doktorské studijní programy v Rumunsku
19.05.2010 - Partnerská burza v oblasti NMP
19.05.2010 - Seminář k finančním auditům
17.05.2010 - Stanovisko EARTO a EUROHORCs ke zjednodušování 7. RP
17.05.2010 - Informační den k PPPs FoF, EeB a GC
16.05.2010 - Spuštěn finský portál k vesmíru
16.05.2010 - Financování projektu ITER
14.05.2010 - Výzva k nominacím na Cenu Gustava Magnela
13.05.2010 - Informační den k e-infrastrukturám
07.05.2010 - Společná technologická iniciativa ENIAC získala autonomii
05.05.2010 - Vyhlášena 3. výzva Společného programu AAL
03.05.2010 - Pátá výzva Clean Sky zveřejněna
03.05.2010 - Španělská iniciativa: Která z výzev by se podle vás měla v roce 2030 uskutečnit?
29.04.2010 - Sdělení EK k procesu zjednodušování rámcových programů na podporu VaVaI
28.04.2010 - Komunikační strategie pro nanotechnologie
28.04.2010 - Výroční zpráva TEKES za rok 2009
26.04.2010 - Výzva k nominacím na cenu THESEUS
26.04.2010 - Inovační vouchery
25.04.2010 - Výzva 2011 pro udělení Erasmus University Charter
25.04.2010 - Výroční zpráva JRC za rok 2009
25.04.2010 - Výzva projektu CROSSTEXNET
21.04.2010 - Celtic vyzývá společnosti a jednotlivce, aby předložili návrhy pro nové projekty pro rok 2011
19.04.2010 - Letní škola Gnostic Approach to Small Sample Data Analysis
19.04.2010 - Evropská komise: Nové webové stránky pro lékařský výzkum
19.04.2010 - EK vítá společný program výzkumu onemocnění Alzheimer a jiných neurodegenerativních nemocí
19.04.2010 - Výroční zpráva 2009 sdružení EPPSA
16.04.2010 - Veřejná konzultace EK k programu spolupráce EU a rozvojových zemí v oblasti klinických testů
07.04.2010 - Zahájena registrace na konferenci Industrial Technologies 2010
07.04.2010 - Veřejné konzultace k Evropskému standardizačnímu systému
06.04.2010 - European Innovation Scoreboard 2009
06.04.2010 - Výzva projektu BRAID pro odborníky na téma ICT a stárnutí
06.04.2010 - Clean Sky hledá odborníky do STAB
06.04.2010 - Nová webová stránka ESFRI
06.04.2010 - European Science Foundation (ESF): Nové výzvy
01.04.2010 - Výzva Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP)
01.04.2010 - Série workshopů zaměřená na gender v evropském výzkumu
01.04.2010 - Výzva programu Eurostars pro malé a střední podniky otevřena
31.03.2010 - Výsledky veřejné konzultace k revizi Finančního nařízení a k simplifikaci RP
31.03.2010 - Clean Sky vyhlásila čtvrtou výzvu
26.03.2010 - Výzva programu Intelligent Energy Europe otevřena
25.03.2010 - Nový web EU o energetickém výzkumu
19.03.2010 - Sdružení Helmholtz k přípravě 8. RP
18.03.2010 - Výzvy Marie Curie IIF, IEF a IOF otevřeny
16.03.2010 - Nový předseda EPO
16.03.2010 - Přehled výzkumných infrastruktur podpořených Rámcovými programy
15.03.2010 - Komise otevřela výzvu k předkládání návrhů pro networking sessions na ICT 2010
15.03.2010 - Výsledky veřejných konzultací na téma inovační politiky
11.03.2010 - Publikace "Science, Economy and Society Highlights 2009"
11.03.2010 - Newsletter Ženy a věda
10.03.2010 - Zpráva ENISA "Security Issues in Cross-border Electronic Authentication"
10.03.2010 - Konference Internet of Things 2010 - výzva k zaslání příspěvků
10.03.2010 - Vznik nové organizace The European Grid Initiative
10.03.2010 - Komise podpořila nové výzkumné projekty zaměřené na boj proti chřipce
05.03.2010 - Vize pro doktorandské vzdělávání po roce 2020
05.03.2010 - Seminář IGLO zaměřený na PPP Future Internet
05.03.2010 - Archiv publikací JRC
04.03.2010 - Evropa 2020: nová evropská hospodářská strategie
03.03.2010 - Zpráva o výzkumných infrastrukturách v ERA
03.03.2010 - Březnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost – část výzkumu
01.03.2010 - Výzva programu Bezpečnější Internet
01.03.2010 - Vyhlášeny nové výzvy JU ARTEMIS a ENIAC
28.02.2010 - Robert-Jan Smits jmenován zástupcem generálního ředitele JRC
26.02.2010 - Spuštění internetových stránek platformy NETWATCH
22.02.2010 - Fórum členských organizací ESF k výzkumným infrastrukturám
22.02.2010 - Navrhněte nový název pro příští rámcový program
22.02.2010 - Novou předsedkyní ERC byla zvolena Prof. Helga Nowotny
19.02.2010 - Petice ke zjednodušení v evropském výzkumu
19.02.2010 - Příprava výzvy 2010 programu LIFE
19.02.2010 - Komise vytvořila dvě nová generální ředitelství
19.02.2010 - Zpráva EÚD k výkonným agenturám
18.02.2010 - Výzva k předkládání návrhů na exponáty na výstavě ICT 2010
18.02.2010 - Evropský týden e-Skills
18.02.2010 - Účast Norska v 6. a 7. rámcovém programu
18.02.2010 - Platforma e-Learning pro sítě na podporu MSP
17.02.2010 - Pracovní program JU ARTEMIS pro rok 2010 k dispozici
16.02.2010 - Nové logo EU pro biovýrobky
15.02.2010 - Účast Dánska v 6. a 7. rámcovém programu
15.02.2010 - Výzva k předkládání zájmu o kolaborativní výzkum malárie v rámci projektu EVIMALAR
15.02.2010 - Poradní skupiny pro 7. rámcový program
12.02.2010 - Výzva European Metrology Research Programme 2010
11.02.2010 - Iwan Åkerman Award 2010
05.02.2010 - Sdělení k auditům projektů rámcových programů
01.02.2010 - Účast Německa v 6. rámcovém programu
01.02.2010 - Archiv hodnotících a monitorovacích zpráv rámcových programů
29.01.2010 - Prezentace z informačního dne "Cognitive Systems and Robotics v 6. výzvě ICT" online
27.01.2010 - Třetí výzva Clean Sky opožděna
27.01.2010 - Záznam kanceláře CZELO z informačních dnů k FET Proactive a FET Flagships
25.01.2010 - Informační den k programu Erasmus Mundus
25.01.2010 - Záznam kanceláře CZELO z informačního dne ke 4. výzvě CIP ICT PSP
22.01.2010 - Úspěšné projekty výzvy JTI palivové články a vodík 2008
21.01.2010 - Vytvořena databáze předpisů regulujících oblast nanotechnologií
21.01.2010 - Pět nejvýznamnějších patentových úřadů světa spustilo společnou webovou stránku
21.01.2010 - Mezinárodní soutěž o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences
20.01.2010 - Národní semináře EUA zaměřené na full costing
18.01.2010 - Poziční dokument k budoucím výzkumným aktivitám v prioritě NMP
18.01.2010 - Faktory motivující mezinárodní spolupráci ve výzkumu
15.01.2010 - Clean Sky připravuje třetí výzvu a infoden
14.01.2010 - Podrobné výsledky ERC Advanced Grants za rok 2009 uveřejněny
11.01.2010 - Studie o konkurenceschopnosti bezpečnostního průmyslu EU
09.01.2010 - Nová Akademie TAFTIE hledá přednášející
08.01.2010 - Mezinárodní program pro studenty přírodních věd
07.01.2010 - První tři smlouvy pro operabilní GALILEO uděleny
07.01.2010 - Konzultace k přípravě akčního plánu pro nanotechnologie
07.01.2010 - Oznámení o zakázce – monitorování politik lidských zdrojů a postupů ve výzkumu
07.01.2010 - Oznámení o zakázce – prognostická studie o trendech v průmyslu a výzkumu
07.01.2010 - Hledá se nový ředitel ERCEA
07.01.2010 - Aktualizovaný Guide for Peer Reviewers ERC
07.01.2010 - Nabídka vědeckých stipendií v Ženevě
18.12.2009 - Vyhlášení prvních znalostních a inovačních komunit (KICs)
16.12.2009 - Dodatková dohoda - MC projekty
14.12.2009 - Zpráva o účasti MSP v 7. Rámcovém programu
14.12.2009 - Nová zpráva o roli komunitární výzkumné politiky ve znalostní ekonomice
04.12.2009 - Stipendia pro vědce v oblasti klinického výzkumu
04.12.2009 - Prosincové zasedání Rady pro konkurenceschopnost – část VaV
02.12.2009 - EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2009
02.12.2009 - Výroční zpráva EU o aktivitách v oblasti VaV 2009
27.11.2009 - Uveřejněna nová výzva IMI JTI
25.11.2009 - Uveřejněna nová výzva Clean Sky JTI
25.11.2009 - 6. výzva ICT
25.11.2009 - Výzva Marie Curie - IRSES
24.11.2009 - Zpráva Evropského hospodářského a sociálního výboru k evropským univerzitám
23.11.2009 - Sdělení Evropské komise k podpoře využívání PPP
20.11.2009 - Prezentace projektů EUREKA - seminář a společenská akce
20.11.2009 - Autonomie pro Clean Sky
19.11.2009 - Výzva Marie Curie - Cofund
13.11.2009 - Publikována nová výzva EURATOM (štěpení)
13.11.2009 - Přijetí programu BONUS 169
13.11.2009 - Konference o výzkumu biodiverzity
10.11.2009 - Zpráva odborného panelu o budoucí inovační politice EU
10.11.2009 - Třetí výzva ERC Advanced Grants vyhlášena
08.11.2009 - Výsledky 3. výzvy NMP v 7. RP
05.11.2009 - Připomínkování návrhu Evropské strategie k výzkumu biodiversity 2010-2020
03.11.2009 - Evropská komise činí kroky k zajištění dlouhodobého úspěchu Evropské výzkumné rady (ERC)
02.11.2009 - Aktuální informace při výběru KICs
23.10.2009 - Sdělení k SET Plan
22.10.2009 - Studie o přeshraniční mobilitě mladých vědců
19.10.2009 - Zpráva ke společným doktorandským programům
19.10.2009 - Konference "Full Costing: best practice in Europe"
16.10.2009 - Zpráva hodnotící nástroje 6.RP
16.10.2009 - Maroš Šefčovič, nový člen Evropské komise
14.10.2009 - Výzva Marie Curie - reintegrační granty
14.10.2009 - Výzva Marie Curie – Noc vědců
12.10.2009 - Záznam z konference o bezpečnostním výzkumu SRC09 ve Stockholmu
27.09.2009 - Programy podpory EU pro MSP
22.09.2009 - Výzva pro Afriku - záznam z Informačního dne
21.09.2009 - Konference Innovation in Mind
18.09.2009 - Výsledky soutěže pro mladé vědce vyhlášeny v Paříži
16.09.2009 - Bernská univerzita nabízí granty mezinárodním studentům
14.09.2009 - IMI - témata připravované druhé výzvy
14.09.2009 - Nabídka spolupráce - výzva 7. RP Regiony znalostí
09.09.2009 - SSH roadmap 2011-2013
09.09.2009 - Záznam z konference "Knowledge Triangle"
09.09.2009 - Noví špičkoví vědci vybráni ve druhé soutěži o Starting Grant ERC
02.09.2009 - Online Partner Search Network poskytovaná sítí Ideal-ist otevřená čtyřem novým výzvám
01.09.2009 - Zpráva o účasti MSP v 7. RP
25.08.2009 - Soutěž "The Best ICT4EE Project Award"
20.08.2009 - METRIS Report – Objevující se trendy v oblasti socio-ekonomických a humanitních věd v Evropě
20.08.2009 - Spolupráce EU-USA: nová výzva k předkládání projektů
18.08.2009 - První draft pracovního programu EIT
12.08.2009 - Veřejná konzultace k prioritám nové strategie pro Evropskou informační společnost 2010-2015
30.07.2009 - Série výzev 7. RP pro rok 2010
28.07.2009 - Konzultace ke zjednodušení implementace Rámcových programů
27.07.2009 - Plán EUROHORCs/ESF pro ERA
20.07.2009 - Nový organigram DG RTD
20.07.2009 - Výzva - EIB University Research Sponsorship Programme
19.07.2009 - EK plánuje zadat 6 studií k politice výzkumu založené na vědeckých důkazech
17.07.2009 - OPEN DAYS 2009 - Evropský týden regionů a měst
17.07.2009 - Implementace 7. RP během prvních dvou let fungování
15.07.2009 - Informační den k PPPs (Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Cars)
09.07.2009 - Přehled vykazování nákladů v Knowledge and Innovation Communities (KIC)
03.07.2009 - Druhá výzva JTI pro palivové články a vodík
01.07.2009 - Prezentace kanceláře CZELO na české Street Party v Bruselu
01.07.2009 - Výzva iniciativy EuroNanoMed
01.07.2009 - Závěry z konference EuroNanoForum
30.06.2009 - Prezentace a závěry z výroční konference EARTO
30.06.2009 - Zpráva ze semináře k nanobiotechnologiím
29.06.2009 - Výzva: Evropské inovační platformy pro eko-inovace
29.06.2009 - Na portále CORDIS byla zahájena nová informační služba o bezpečnostním výzkumu 7. RP
29.06.2009 - Přehled spolupráce EU s Ruskem v oblasti vědy a výzkumu
29.06.2009 - Přehled činnosti prvního roku projektu ObservatoryNANO
26.06.2009 - EU lunch conference - Un Etat Membre a la Une: La Republique Tcheque
26.06.2009 - Workshop o financování výzkumu a strukturálních fondech EU
26.06.2009 - Obsah 7. výzvy k e-Infrastrukturám
19.06.2009 - Inovační vouchery
18.06.2009 - Konference Trvale udržitelný rozvoj: výzva pro evropský výzkum
18.06.2009 - Seminář o výzkumu rakoviny a optimální zdravotní péče
18.06.2009 - Společná technologická iniciativa Clean Sky vyhlásila první výzvu
16.06.2009 - Vyhlášení veřejné zakázky na "Mezinárodní audit VaVaI v ČR"
16.06.2009 - Agentura REA je nezávislá
10.06.2009 - Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT)
09.06.2009 - Květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost – část VaV
09.06.2009 - IMI JTI z německé perspektivy
01.06.2009 - Zápis z fóra 'Full costing and FP7'
21.05.2009 - Finanční udržitelnost vysokých škol: průzkum projektu EUDIS
20.05.2009 - Evropský výzkum v jednotlivých zemích v letech 2004-2009
20.05.2009 - Konference Výzkumníci v Evropě bez bariér
19.05.2009 - EU Gateway Programme to Japan and Korea
19.05.2009 - Future Emerging Technologies ‚Science beyond Fiction‘ – zápis z konference
18.05.2009 - Zvláštní výzva k předkládání návrhů na Erasmus University Charter
16.05.2009 - Správa IPR v projektech ERC
16.05.2009 - Nová řešení pro zpracování patentové dokumentace
15.05.2009 - Nové půjčky EIB pro MSP
15.05.2009 - Výzva: Národní platformy pro propagaci CSR
15.05.2009 - Vyhlášena výzva EIT pro nezávislé experty
14.05.2009 - Finanční nástroje CIP
14.05.2009 - Květnové číslo časopisu research*eu focus je věnováno ČR
13.05.2009 - Závěrečná zpráva z konference o výzkumu HIV, malárie a TBC
13.05.2009 - Informační den k e-Infrastrukturám
13.05.2009 - Neformální Rada pro konkurenceschopnost – část výzkumu
13.05.2009 - Czech Open Days v Lucemburku
30.04.2009 - Reakce EK na zprávu o 6. RP
30.04.2009 - Zpráva EK o pokroku 7. RP
30.04.2009 - JTI Clean Sky má nového ředitele
29.04.2009 - Jmenování 3 nových členů Vědecké rady ERC
29.04.2009 - Záznam z konference ERA 2009
28.04.2009 - Sdělení Evropské komise: Strategie pro VaV a inovace v oblasti ICT v Evropě
24.04.2009 - Program People vyhlásil výzvu IAPP
22.04.2009 - Prezentace CZELO na konferenci v Bratislavě (SK)
20.04.2009 - Výzva programu Eco-innovation (CIP)
15.04.2009 - Konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR – prezentace a závěry
14.04.2009 - Záznam z konference "RIC 2009"
09.04.2009 - Innovation Minds 2009
07.04.2009 - Nový tendr výzvy Galileo
06.04.2009 - Výzva Intelligent Energy Europe
03.04.2009 - První výzva k předkládání návrhů na vytvoření „Znalostních a inovačních společenství“
01.04.2009 - Seminář Regiony znalostí a Lisabonská strategie
27.03.2009 - Záznam z konference "ICT for Energy Efficiency"
24.03.2009 - Střednědobé hodnocení LIFE+
24.03.2009 - Spolupráce EU a Japonska v energetickém výzkumu
23.03.2009 - NOVÉ PROSTORY pro konferenci o "full cost modelu" 30. března 2009
20.03.2009 - Vyhlášena Cena pro nejlepší projekt ICT4EE
18.03.2009 - ERC Review - možnost komentářů
18.03.2009 - Tři nové výzvy programu People
17.03.2009 - 2. výzva ENIAC
16.03.2009 - Networking Conferences Directory
12.03.2009 - Oficiální dohoda o iniciativě "Factories of the Future"
11.03.2009 - Prezentace ‘Extreme Light Infrastructure’
06.03.2009 - Nová výzva ARTEMIS zveřejněna
05.03.2009 - Informace z konference EUFORDIA
04.03.2009 - Zveřejněna výběrová kritéria pro KICs
04.03.2009 - Veřejná zakázka ve výzvě Galileo - služby PRS
27.02.2009 - Výzva Veřejné zdraví
26.02.2009 - EK hledá experty pro hodnocení: Challenge 5: Towards sustainable and personalised healthcare
26.02.2009 - Zpráva hodnotící 6. rámcové programy
26.02.2009 - Chcete pracovat pro český výzkum v Bruselu?
25.02.2009 - ERC Review
18.02.2009 - Vyhlášena 2. výzva programu Ambient Assisted Living (AAL)
13.02.2009 - High Level Groups
13.02.2009 - Zpráva o dopadu financování výzkumu založeném na projektech na finanční správu vysokých škol
13.02.2009 - Výzva programu ERASMUS MUNDUS
13.02.2009 - Novinky programu Intelligent Energy Europe
13.02.2009 - Nabídka míst ve Společném výzkumném středisku
10.02.2009 - Program Marco Polo vyhlásil novou výzvu
30.01.2009 - Výzva v rámci 'ICT Policy Support Programme'
30.01.2009 - Výzva 'ICT a ochrana kritických infrastruktur'
29.01.2009 - Vyhlášena 7. výzva CORNET pro mezinárodní společné výzkumné projekty
27.01.2009 - Publikován 'European Innovation Scoreboard 2008'
22.01.2009 - Publikován 'Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009'
22.01.2009 - Tendr - hodnocení bioklastrů a bioregionů
22.01.2009 - Čerstvá výzva programu People - EURAXESS
16.01.2009 - Společenská akce pro pracovní skupinu Rady EU CREST spojená s prezentací reformy českého VaV
14.01.2009 - Přehled aktuálně otevřených výzev
08.01.2009 - Energie - výzva
17.12.2008 - V ČR se rozběhl netradiční projekt popularizace vědy a výzkumu – Science Café
15.12.2008 - Schválen návrh pracovního programu ICT PSP 2009
15.12.2008 - Otevřena 5. výzva pro mezinárodní projekty EraSME partnership
12.12.2008 - ERC Starting Grants
12.12.2008 - Zpráva o evropské konkurenceschopnosti za rok 2008
11.12.2008 - Výběrové řízení na ředitele Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT)
10.12.2008 - Otevřena výzva Výzkumné infrastruktury
08.12.2008 - Clean Sky zveřejnila témata blížících se výzev
03.12.2008 - Seminář CZELO v EP k hodnocení dopadů rámcových programů
03.12.2008 - Nová technologická platforma
01.12.2008 - Nová brožurka - Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí
01.12.2008 - Jednání Rady ESA v Haagu
28.11.2008 - 2. číslo Newsletteru SNE-TP
28.11.2008 - Valné shromáždění SNE-TP
27.11.2008 - Prezentace ze semináře "Porovnání finančních pravidel v programech VaV"
27.11.2008 - Prezentace ze semináře "Finanční řízení projektů 7. RP"
24.11.2008 - Volná místa v IMI
24.11.2008 - EP podpořil Modrou kartu pro kvalifikované pracovníky
19.11.2008 - Byla vyhlášena série nových výzev 7. RP
18.11.2008 - Shrnutí z konference EURADWASTE ´08
18.11.2008 - Sdělení Komise ke GMES
17.11.2008 - Dohoda Euratom - USA v oblasti VaV jaderné bezpečnosti
17.11.2008 - OECD vyzývá státy k podpoře vědy a inovací
14.11.2008 - Konference HIV, Malaria, TB
11.11.2008 - Studie "ICT standardy ve zdravotnictví: současná situace a výhled"
10.11.2008 - Seminář "Environmental programmes in Western Balkan countries and Asia" pořádaný CZELO
07.11.2008 - Vznikla Evropská aliance pro výzkum v energetice
07.11.2008 - Prohlášení asociace EARTO k nepřímým nákladům v JTI
01.11.2008 - Zápis z akce "Impact Assssment of FPs in the ERA"
20.10.2008 - Světové ekonomické fórum publikovalo Zprávu o globální konkurenceschopnosti 2008-9
17.10.2008 - Investice průmyslu do VaV
16.10.2008 - Výzva Marie Curie - Noc vědců
14.10.2008 - ERV - úspěšní výzkumníci
10.10.2008 - Nabídky ke spolupráci v oblasti ICT mezi jihovýchodní Asií a Evropou
10.10.2008 - JTI pro vodík a palivové články vyhlásila výzvu
10.10.2008 - Výzva Marie Curie - reintegrační granty
09.10.2008 - Pracovní program ICT 7. RP 2009-2010
06.10.2008 - Studie proveditelnosti - tendr
27.09.2008 - Enterprise Europe Network (EEN) se rozšiřuje do USA
26.09.2008 - Identifikační výbor ERV
22.09.2008 - Přispějte do programu mezinárodní konference o udržitelném rozvoji
22.09.2008 - Informační den ke společné výzvě Biorafinérie
17.09.2008 - Nová služba portálu InterfaceEurope
16.09.2008 - Nová webová stránka SSH
05.09.2008 - Pilotní projekt 7. RP k "open access"
03.09.2008 - Výzvy 2009 uveřejněny
01.09.2008 - Granty pro pokročilé výzkumné pracovníky
08.08.2008 - Nová služba o iniciativách čl. 169
01.08.2008 - Účast EU v programu Eurostars
31.07.2008 - Volná místa v organizaci ITER
31.07.2008 - Oficiální jmenování Správní rady EIT
25.07.2008 - EVR - granty pro začínající výzkumné pracovníky
25.07.2008 - IMI - první statistiky
24.07.2008 - Modelová grantová dohoda Eco-innovation a FAQ
18.07.2008 - Systém na podporu přípravy projektů v roce 2008 otevřen
16.07.2008 - Sdělení Komise ke společnému programování
16.07.2008 - Právní rámec pro Evropské výzkumné infrastruktury
15.07.2008 - Výzva programu Life+ 2008
10.07.2008 - Seznam institucí a jejich PIC
09.07.2008 - Katalog projektů o vlivu životního prostředí na zdraví
09.07.2008 - Ředitel pro Clean Sky
08.07.2008 - Česká republika je členem ESA
08.07.2008 - První statistika výzvy Životní prostředí 2008
30.06.2008 - Ex-post hodnocení priority IST v 6. RP
30.06.2008 - Slavnostní zahájení prvního českého ERC projektu na VŠCHT
28.06.2008 - 5. výročí "European Researcher's Mobility Portal" a nový "EURAXESS Web Portal"
28.06.2008 - Kapesní průvodce „Research Careers“
26.06.2008 - Třetí série seminářů „Finanční řízení projektů 7.RP - pravidla a příklady" - prezentace ke stažení
24.06.2008 - Zapojte se do soutěže o Sustainable Energy Europe Award!
24.06.2008 - Česká firma získala ocenění organizace Eureka
19.06.2008 - EIT bude sídlit v Budapešti
18.06.2008 - Evropská komise zahájila veřejný dialog k nanotechnologiím
17.06.2008 - Účast komisaře J. Potočnika na jednání G8 k vědě a technologiím v Japonsku
12.06.2008 - Vědecká cena Umicore 2008
08.06.2008 - Finální zprávy expertních skupin k ERA
08.06.2008 - Nová sekce CORDIS pro mladé výzkumníky
04.06.2008 - Rozhodnutí Rady EU k posílení řízení ERA: Ljubljana Process
02.06.2008 - Výzkum v oblasti uhlí a oceli - jednodušší pravidla a vyšší podpora
02.06.2008 - Výkonná agentura EVR nabírá
30.05.2008 - Nová služba informačního serveru CORDIS
30.05.2008 - Nový dokument EK "Amendments Guide for FP7 Grant Agreements"
26.05.2008 - Energy Globe Awards 2008
26.05.2008 - JTI Artemis hledá ředitele
20.05.2008 - Počet podaných návrhů projektů ve výzvě FP7-SSH-2001-1
20.05.2008 - Výzva 7.RP v oblasti výzkumných infrastruktur
20.05.2008 - Dotazník: Vyjednávání s EK a podpis Grantové dohody v 7.RP
12.05.2008 - Vestavěné počítačové systémy Artemis, Mikroelektronika Eniac
01.05.2008 - První výzva IMI
30.04.2008 - Unique Registration Facility
30.04.2008 - Vyšlo první číslo Bulletinu Technologického centra
29.04.2008 - Zveřejnění výzvy ICT PSP programu CIP
29.04.2008 - Nová výzva v prioritě Energetika
25.04.2008 - Celoevropský průzkum elektronických služeb ve zdravotnictví (eHealth)
24.04.2008 - Informační den 7.RP a strukturální fondy
22.04.2008 - Zveřejněna nová výzva pro program Věda ve společnosti (SiS)
15.04.2008 - Výzva programu Eco-innovation 2008
15.04.2008 - Návrh nové modelové konsorciální smlouvy pro “Výzkum ve prospěch SMEs”
14.04.2008 - Překlad Modelové grantové dohody
14.04.2008 - Doporučení Evropské komise k managementu duševního vlastnictví
12.04.2008 - Nejvyšší poradní orgán pro VaV ERAB
11.04.2008 - Začala druhá fáze výběru řídícího orgánu EIT
11.04.2008 - EU a Indie - spolupráce v biotechnologiích
04.04.2008 - Oslava 30. výročí letu Evropana do vesmíru
04.04.2008 - Zveřejněna nová výzva pro program Lidé (Marie Curie)
28.03.2008 - Přehled nejvýznamnějších iniciativ v oblasti výzkumných eInfrastruktur
27.03.2008 - Nová verze dokumentu Guidance Notes on Audit Certification
27.03.2008 - Praktický průvodce financováním VaVaI ze zdrojů EU
27.03.2008 - Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
26.03.2008 - Iniciativy k prohloubení Evropského výzkumného prostoru v roce 2008
25.03.2008 - Podpora účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve VaV - dofinancování nákladů projektů 7.RP
25.03.2008 - Program Clean Sky hledá partnera na vývoj chytrých letadel
25.03.2008 - Výzkumné infrastruktury - závěry konference, Brdo 5.-6.3.2008
25.03.2008 - Evropské ceny za vědu 2007
21.03.2008 - Pracovní program a výzvy programu ENIAC
20.03.2008 - Zveřejněny 3 nové výzvy pro program Lidé (Marie Curie)
19.03.2008 - Informační den CONCERTO
17.03.2008 - Nové dokumenty "Guidance on project reporting" a "Guidance for Project Technical Review"
14.03.2008 - Výzva IEE otevřena
14.03.2008 - Dopravní fakulta ČVUT členem jednoho z pilotních projektů EIT
11.03.2008 - EIT řídící orgán
09.03.2008 - EK navrhuje neotevírat výzvu ITN (Marie Curie) pro rok 2009
07.03.2008 - SSH a SiS highlights 2007
04.03.2008 - Nová verze dokumentu Rules for submission of proposals, and related evaluation, selection and award
04.03.2008 - Innovating Minds – Czech Awards for Young Europeans
29.02.2008 - Výzva Public Health
15.02.2008 - COFUND - nově zveřejněné FAQs
15.02.2008 - Nová verze Průvodce negociačním procesem
13.02.2008 - Prezentace a zpráva z konference EUA „Towards Financially Sustainable European HEI"
13.02.2008 - Informace MŠMT k vracení DPH u evropských VaV projektů
06.02.2008 - Stanovisko MF k vracení DPH u evropských VaV projektů
06.02.2008 - Příprava Řídící rady EIT
05.02.2008 - Dopravní projekty hledající partnery
01.02.2008 - Černá Hora se stala asociovaným státem k 7.RP
29.01.2008 - Prezentace a zpráva z "Workshop on financial management in FP7"
26.01.2008 - Zapojení v oblasti fotoniky - European Photonics Cluster Meeting
26.01.2008 - ARTEMIS brokerage event
26.01.2008 - ERANET SECURITY
18.01.2008 - Informační dny v oblasti ICT
16.01.2008 - EK podporuje mobilitu mezi soukromým a veřejným sektorem
11.01.2008 - Lead market initiative
09.01.2008 - Vyšla nová brožura o finančních pravidlech 7.RP
08.01.2008 - Nástroj k ověření finanční způsobilosti
08.01.2008 - Zjednodušená metoda a osvědčení o metodologii v 7.RP
07.01.2008 - Přehledné informace ke Společným technologickým iniciativám
07.01.2008 - Informace k výzvam priority Energie
03.01.2008 - Databáze projektů 7. RP
19.12.2007 - Priority slovinského předsednictví v oblasti VaV
18.12.2007 - První kontrakty společného evropského obranného programu JIP-FP
13.12.2007 - Prestižní grant ERC udělen VŠCHT Praha
12.12.2007 - Obnovená Lisabonská strategie funguje
30.11.2007 - Výzvy 2008 publikovány
30.11.2007 - Nové akce Marie Curie: COFUND a IRSES
29.11.2007 - Semináře o finančních pravidlech 7.RP - prezentace ke stažení
23.11.2007 - Dohoda o financování Galilea a Evropského technologického institutu
23.11.2007 - 1. setkání Evropského fóra pro jadernou energetiku
23.11.2007 - Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní vzdělávání
23.11.2007 - Strategický plán pro energetické technologie – SET-Plan
22.11.2007 - Vývoj v oblasti evropské bezpečnosti
22.11.2007 - České agrobiotechnologie v Bruselu
21.11.2007 - Granty pro pokročilé výzkumníky
16.11.2007 - Zveřejněna výzva Marie Curie "COFUND"
15.11.2007 - Zveřejnění první výzvy pro Galileo FP7-GALILEO-2007-GSA-1
14.11.2007 - Rozšíření sítě Natura 2000
13.11.2007 - ITRE podpořil ustavení JTI Artemis a Innovative Medicine
09.11.2007 - EPSS v prosinci
09.11.2007 - Kancelář CZELO na nové adrese od 12. listopadu 2007
06.11.2007 - Politická strategie EK pro 2008
01.11.2007 - Strategie zdraví - Bílá kniha
31.10.2007 - Série seminářů Finanční řízení projektů 7.RP
24.10.2007 - Strategie udržitelného rozvoje - zpráva EK
23.10.2007 - Sdělení EK: ESRIF a spolupráce v bezpečnostním výzkumu
23.10.2007 - Budoucnost sítí excelence
22.10.2007 - Výzva 7.RP Koherentní vývoj výzkumných politik
19.10.2007 - Vyhlášení výzev na rok 2008 posunuto
09.10.2007 - Evropské iniciativy v oblasti vzdělání
08.10.2007 - Zahájení konzultací o reformě rozpočtu 2008/09
05.10.2007 - První výsledky konzultace k Evropskému výzkumnému prostoru
05.10.2007 - Kandidáti do Evropského fóra pro energetiku a dopravu
03.10.2007 - Program Eurostars zahájen
03.10.2007 - Finální aplikační balíček k první výzvě v programu LIFE+
02.10.2007 - IGLO seminář Programy týkající se bezpečnosti mimo 7.RP
01.10.2007 - RSFF přispělo již 359 miliony euro na výzkum a inovace
26.09.2007 - Parlament podporuje Evropský institut pro inovace a technologie
25.09.2007 - Kurs vědního managementu
25.09.2007 - Založena Technologická platforma udržitelné jaderné energie
25.09.2007 - Blíží se konec výběrového řízení do kanc. CZELO
24.09.2007 - Výroční zpráva o výzkumu a technologickém rozvoji EU v roce 2006
21.09.2007 - Seminář - Management ve výzkumu
20.09.2007 - Vrácení DPH u evropských VaV projektů
19.09.2007 - Soutěž EU pro mladé vědce
19.09.2007 - Revize finančního rámce EU kvůli financování Galilea a EIT
13.09.2007 - První česká firma získala zakázku ESA
12.09.2007 - Program Eurostars na podporu VaV v MSP schválen
12.09.2007 - Nanotechnologie Akční plán pro Evropu, 1. implementační zpráva
12.09.2007 - IEE II - vyhledávač partnerů
10.09.2007 - Výzvy a veřejné zakázky Generálního ředitelství Podnikání
02.09.2007 - Uzávěrka po výzkum uhlí a oceli
02.09.2007 - Příspěvek ERC k diskuzi o Evropském výzkumném prostoru
29.08.2007 - Vrácení DPH u evropských VaV projektů
28.08.2007 - Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor v Bulletinu VŠEM
22.08.2007 - Podpora přípravy projektů do 7. RP
17.08.2007 - Ustavení České technologické platformy Strojírenství
17.08.2007 - LIFE+ pokyny pro žadatele grantů
15.08.2007 - Veřejná konzultace
06.08.2007 - První výzva pro projekty na pomezí ICT a bezpečnosti
03.08.2007 - Aktualizované příručky k 7.RP
02.08.2007 - Cena Evropské vědecké rady EURYI pro mladého českého vědce
02.08.2007 - Nový informační portál pro téma životní prostředí na CORDIS
27.07.2007 - Nová akce Marie Curie: Mezinárodní výměna výzkumníků
23.07.2007 - Volná místa národních expertů na Komisi
16.07.2007 - Zelená kniha Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě
13.07.2007 - Ocenění pro ženy v oboru life sciences
11.07.2007 - První úvěr poskytnutý v rámci RSFF
03.07.2007 - Priority portugalského předsednictví ve vědě a technologiích
03.07.2007 - Komisař Potočník na zasedání ERC v Lisabonu
30.06.2007 - Navrženy již čtyři Společné technologické iniciativy
30.06.2007 - EU povolí dotace na VaV pro velké společnosti
30.06.2007 - Dva nové podpůrné dokumenty pro účastníky 7.RP
28.06.2007 - Obecný přístup k Evropskému technologickému institutu
28.06.2007 - Volná místa národních expertů na Komisi
22.06.2007 - Seminář o finančních pravidlech 7.RP
19.06.2007 - Nové výzvy 7. Rámcového programu
15.06.2007 - Lump sum pro ICPC (International Cooperation Partner Countries)
12.06.2007 - Místo generálního sekretáře Asociace vzdělávání dospělých
12.06.2007 - Spolupráce mezi technickými vysokými školami
11.06.2007 - Stipendia do Komise pro Rómy s vysokou školou
08.06.2007 - Šest nabídek spolupráce do 7.RP
07.06.2007 - Zahájeno budování první infrastruktury ze seznamu ESFRI
06.06.2007 - První statistiky podaných projektů na granty ERC
05.06.2007 - Hledají se evaluátoři pro projekty CIP - ICT
05.06.2007 - Spuštěn nový produkt Komise a EIB k financování výzkumu a inovací
04.06.2007 - Technologická platforma udržitelné jaderné energetiky
02.06.2007 - Výzvy v oblasti sociální soudržnosti - program PROGRESS
28.05.2007 - Nové výzvy v oblasti jaderné fúze
28.05.2007 - Rámcový program pro konkurenceschopnost
17.05.2007 - Společné technologické iniciativy
16.05.2007 - Půda a změna klimatu - call for tenders
07.05.2007 - Semináře CZELO v ČR
04.05.2007 - Německá spolupráce ve vzdělání a výzkumu se Střední Evropou
01.05.2007 - Veřejné konzultace k Evropskému výzkumnému prostoru (ERA)
27.04.2007 - Příručky k projektům 7.RP publikovány na CORDISu
26.04.2007 - Výzva k oceněním eGovernment 2007
26.04.2007 - Kofinancování projektů 7.RP - novela zákona č. 130
25.04.2007 - Informační den Zdraví
24.04.2007 - Zpráva CREST: Rámcový program a strukturální fondy
23.04.2007 - MGA zveřejněna i pro akce Marie Curie a ERC
20.04.2007 - Ocenění O. Vander Vakena
20.04.2007 - Veřejná konzultace Rizika nanomateriálů
18.04.2007 - Volná místa národních expertů na Komisi
18.04.2007 - Místa ve vývoji kovových hydridů v projektu COSY
13.04.2007 - Hodnocení EU strategie biotechnologií
13.04.2007 - Vyhlášena výzva na Descartovy ceny 2008
13.04.2007 - Obecná MGA pro projekty 7.RP schválena
12.04.2007 - Zelená kniha o Evropském výzkumném prostoru
12.04.2007 - 3. zpráva o vývoji Technologických platforem
04.04.2007 - Nábor pracovníků pro DG TREN konvenční a jaderná energie
02.04.2007 - Strategické dokumenty k evropským projektům
01.04.2007 - Schválení programu Life+
01.04.2007 - Evropští partneři do 7.RP
01.04.2007 - Počítačový čas pro vědce ze střední Evropy v Research Centre Jülich
01.04.2007 - Volná místa národních expertů na Komisi
01.04.2007 - Francouzští, turečtí (a čeští) partneři do 7.RP
30.03.2007 - Nabídky projektů v bezpečnostním výzkumu na SRC07
30.03.2007 - Posunuta uzávěrka výzev Trvale udržitelná povrchová doprava
27.03.2007 - EPSS otevřen pro další výzvy 7.RP
16.03.2007 - Energetický plán - Veřejná konzultace
16.03.2007 - Pracovní programy pro CIP
15.03.2007 - Informační den Výzkum pro MSP
13.03.2007 - Mezinárodní soutěž o nejlepší snímky ze Scanning Probe Microscope
13.03.2007 - Oficiální Pre-Proposal Check pro výzvu ENERGY-2007-1-RTD
13.03.2007 - Pracovní místa v Evropském úřadu pro dohled nad GNSS
13.03.2007 - Výzkum významnou položkou na agendě jarní Evropské rady
12.03.2007 - Galileo - pracovní program a videosoutěž pro mládež
11.03.2007 - Detašovaní národní experti pro Evropskou obrannou agenturu
09.03.2007 - Nové výzvy 7.RP pro Akce Marie Curie
08.03.2007 - Uděleny Descartovy ceny za výzkum a komunikaci vědy
08.03.2007 - Stáže v evropských institucích
07.03.2007 - Finanční pravidla a hodnocení projektů 7.RP
27.02.2007 - Hledají se partneři do VaV projektů v materiálech a svařování
26.02.2007 - Vypsáno místo na ředitele "Fúze pro energii"
25.02.2007 - Partner do projektů tématu Životní prostředí
24.02.2007 - Sdělení o vědeckých informacích v digitálním věku
19.02.2007 - Národní zkušenosti s přípravou na účtování "Full Costs"
19.02.2007 - Posunuta uzávěrka výzvy ENERGIE (část DG TREN) a témat CIVITAS!
19.02.2007 - Přehled projektů priority SSH v 6.RP
15.02.2007 - Volná místa národních expertů
14.02.2007 - Výzkumní pracovníci pro Cardio-Pulmonary Cluster
09.02.2007 - Zveřejněny pokyny pro žadatele o granty ERC
08.02.2007 - Podpora přípravy projektů 7.RP
07.02.2007 - Kandidáti na Descartovu cenu 2007
05.02.2007 - Stáže při evropských institucích
29.01.2007 - Proposer's day (SESH a SiS): prezentace ke stažení
24.01.2007 - Místo na Delegaci EK v Oslu
24.01.2007 - Databaze partnerů/projektů v oblasti Nanomateriálů/technologií
18.01.2007 - Životní prostředí - informační dny
17.01.2007 - Slavnostní zahájení 7.RP v Bonnu
09.01.2007 - Modelová grantová smlouva 7.RP
31.12.2006 - Nepatrný pokrok České republiky v plnění Lisabonské strategie
27.12.2006 - Perspektivy politiky výzkumu a vývoje EU [ve zdravotnictví]
22.12.2006 - Vyhlášeny první výzvy 7.RP
18.12.2006 - 7.RP definitivně schválen
16.12.2006 - Priority německého předsednictví EU
15.12.2006 - Zpráva o stavu českého výzkumu a vývoje v r. 2006
14.12.2006 - Hledají se experti na vyhodnocování programu Socrates
11.12.2006 - CzechInvest má nevyčerpané finance na podporu MSP v 6.RP
11.12.2006 - Nabídka místa v kanceláři CZELO
11.12.2006 - Místa národních expertů v Evropské komisi
11.12.2006 - Evropský program "Bezpečnost a ochrana svobod"
10.12.2006 - Evropská lesnická technologická platforma
04.12.2006 - Výzva pro hodnotitele 7.RP
30.11.2006 - EP definitivně schválil 7. RP
29.11.2006 - Změny ve vykazování nákladů na vědu a výzkum v projektech 7.RP
24.11.2006 - Evropské ICT ocenění
23.11.2006 - Potravinové alergeny - spolupráce
22.11.2006 - Komise přijala Rámec státní podpory na VaVaI
21.11.2006 - Místa v Evropské obranné agentuře a orgánu pro družicové systémy
17.11.2006 - Místa národních expertů na DG RTD
17.11.2006 - EU zahajuje první program obranného výzkumu a vývoje
17.11.2006 - Výzvy Vzdělávací, audiovizuální a kulturní agentury
17.11.2006 - Zakázky EU na studie v oblasti ICT a ŽP
10.11.2006 - Infekční nemoci - závěry z konference
08.11.2006 - Návrh pracovního programu ERC na rok 2007
07.11.2006 - Schválen Program celoživotního vzdělávání
07.11.2006 - Náměty na prezentace a plakáty - konference Udržitelné sousedství
01.11.2006 - Místa pro PhD a postdoktorandy: říční biodiverzita/znečištění vody
31.10.2006 - Mapa plánované evropské výzkumné infrastruktury
18.10.2006 - Evropský technologický institut: Legislativní návrh
11.10.2006 - Priority německého předsednictví EU
10.10.2006 - Nabídka spolupráce
10.10.2006 - Hledání partnerů pro výzvu 7. RP
02.10.2006 - Výzva na podání projektů do programu "Společnost a budoucnost"
30.09.2006 - Aktuální stav schvalování 7.RP
28.09.2006 - Rada schválila Společný postoj k 7.RP
26.09.2006 - Seminář Ochrana půdy
13.09.2006 - Seminář Regionální inovace ve střední Evropě
12.09.2006 - Konzultace k Rámci Společenství pro státní podporu na VaVaI
08.09.2006 - Výzva k členství v řídícím výboru budoucí TP pro větrnou energii
08.09.2006 - Vzdělávací program 'Engineering of Optical Diagnostics for ITER'
06.09.2006 - Výzvy na zpracování studií DG Informační společnost
05.09.2006 - Ocenění EURYI 2006
05.09.2006 - Místo konferenčního managera u ESF
05.09.2006 - Výzvy Evropské vědecké nadace
01.09.2006 - Brno - místo podzimní konference Evropské universitní asociace
01.09.2006 - Volba generálního sekretáře Evropské výzkumné rady
30.08.2006 - Využití kmenových buněk bez zničení embrya?
24.08.2006 - Ministři navrhují výzkum tekutých trhavin
22.08.2006 - Výzva Marco Polo 2006
22.08.2006 - 2. Výzva pro podávání žádostí o grant z Finančních mechanismů EHP
21.08.2006 - Talenti v zemědělství
12.08.2006 - Zahájení 7RP "Dnes je budoucnost" BYLO ZRUŠENO
06.08.2006 - Biotechnologie - veřejná konzultace
25.07.2006 - Schválení 7.RP Radou EU
25.07.2006 - Dotazník o příjmu výzkumných pracovníků
24.07.2006 - Výběrové řízení pro European Medicines Agency v Londýně
21.07.2006 - Druhé stanovisko EURABU k návrhu EIT
18.07.2006 - Akce přidružené k Noci vědců 2006
17.07.2006 - Technologická platforma Integrace chytrých systémů
17.07.2006 - Výzva k vyjádření zájmu o technologické studie
14.07.2006 - Výzvy na Studii o dubbingu a užívání podtitulků
14.07.2006 - Výzva na výběr hodnotitele programu eTEN
10.07.2006 - Studie o účinnosti veřejných výdajů na výzkum a vývoj
10.07.2006 - Nová verze "průvodce ochranou práv k duševnímu vlastnictví" 6.RP
10.07.2006 - Místo vedoucího kanceláře EP v Praze
06.07.2006 - Financování EU ve zkratce - SPECIAL EDITION EU 2007-2013
05.07.2006 - Real-time reference-point determination of VLBI-telescopes
30.06.2006 - Místo národních expertů ve Společném výzkumném centru EU
28.06.2006 - Parkinsova nemoc - možnosti spolupráce
27.06.2006 - Granty na DG Environment
27.06.2006 - Vysokoškolská spolupráce s Asií - výzva a infoden
23.06.2006 - Připravovaná výzva v rámci SNOWMAN
21.06.2006 - Uzávěrka přijimání přihlášek na stáže do NATA 25.6.2006
19.06.2006 - Veřejná konzultace - autorské právo
16.06.2006 - Projektové výzvy programů eContent+ a Safer Internet+
16.06.2006 - Výběrové řízení na odborníky pro eContent+ a Safer Internet+
15.06.2006 - Projektová výzvy programu Intelligent Energy Europe
15.06.2006 - Evropská agentura ŽP hledá odborníky do vědecké rady
15.06.2006 - Parlament schválil Rámcové programy ES a Euratom
13.06.2006 - Průběžné aktualizace programů jednotlivých priorit na 7RP
12.06.2006 - Stárnoucí pracovní síla - jak staré jsou lidské zdroje ve VaV?
12.06.2006 - Pokrok v přípravě Evropského technologického institutu?
05.06.2006 - Priority finského předsednictví EU
05.06.2006 - Rostliny pro budoucnost - inspirace pro výzvy
04.06.2006 - Marie Curie stipendium v Marseille
01.06.2006 - 3 místa v Evropské agentuře bezpečnosti potravin
01.06.2006 - 2 vedoucí místa ve Společných výzkumných centrech EU
26.05.2006 - Formy grantů (nákladové modely) v 7.RP - aktualizace
26.05.2006 - Partner pro výzkum v oblasti cukrovky
25.05.2006 - 4 místa v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací
24.05.2006 - Konzultace k socio-ekonomickým a humanitním vědám v 7.RP
23.05.2006 - 7.RP – Výzkum životního prostředí a zdraví
19.05.2006 - Odborná místa v Německu s uzavěrkou začátkem června
19.05.2006 - Místa v evropských agenturách s uzávěrkou na začátku června
18.05.2006 - Konkurs na místo Národního experta na DG Research
18.05.2006 - Veřejná konzultace k přenosu vědomostí mezi státy i do praxe
17.05.2006 - Petice na podporu jediného sídla EP
17.05.2006 - Rozpočet EU na 2007-2013 schválen; hlasování o 7.RP odloženo
12.05.2006 - Doktorandská stipendia na Universitě Tomáše Bati
09.05.2006 - Státní podpora ES pro výzkum, vývoj a inovace
09.05.2006 - Volné pozice
08.05.2006 - Valné shromáždění EIROfora 22-23. května 2006
03.05.2006 - 4 stipendia na Evropském institutu průmyslových leadrů (EIIL)
03.05.2006 - Databáze studií o evropských politikách
03.05.2006 - Tříměsíční kontrakt pro editora vědeckých článků v angličtině
03.05.2006 - Výzkumný projekt ATHENA hledá zdravotní zařízení pro eLearning
03.05.2006 - Granty Evropské investiční banky Vysokým školám
28.04.2006 - Studie OECD Inovace ve farmaceutických biotechnologiích
24.04.2006 - Místo národního experta v DG RTD
12.04.2006 - Financování zkoušek osobních přenosných počítačových technologií
12.04.2006 - Evropský vynálezce roku - aktualizace
11.04.2006 - Evaluátoři pro Výzkumný fond uhlí a oceli
07.04.2006 - Místo v Kanceláři na podporu výzkumu/transfer technologií v SRN
07.04.2006 - Inaugurace Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu
07.04.2006 - Stáž v Německé styčné kanceláři pro VaV v Bruselu
07.04.2006 - Výzkumná platforma nanoelektronických technologií v Drážďanech
06.04.2006 - Podnikání v ČR očima českých podnikatelů
05.04.2006 - Dohoda EP, Komise a Rady o dlouhodobém rozpočtu
03.04.2006 - COST výzva pro podávání výzkumných návrhů
01.04.2006 - Slavnostní otevření zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu
31.03.2006 - Síť Cortex přijímá žádosti na 14 míst PhD v neurovědách
29.03.2006 - Dvě (post)doktorandská místa v molekulární/buněčné biologii
24.03.2006 - Představitelé EU opatrně schválili Technologický institut
23.03.2006 - Výzva DG Komunikace: Plán D - Demokracie, Dialog a Debata
23.03.2006 - Místo národního experta v nově vznikající Chemické agentuře
23.03.2006 - Slovenský bulletin IN FLOW - info o regionálním rozvoji a VaV
20.03.2006 - Evropský technologický institut - aktualizace
15.03.2006 - EP podpořil ustavení Gender Institutu
13.03.2006 - Setkání stážistů Marie Curie s držiteli Nobelových cen
13.03.2006 - Komunitární programy v oblasti veřejného zdraví
12.03.2006 - Cena Evropské informační společnosti a český kandidát
11.03.2006 - Sociální výzkumné platformy
10.03.2006 - Hledají se partneři do projektů Assisted Living for Aging Population
09.03.2006 - Výzvy DG Vzdělávání na analýzu a reformu vzdělávácího procesu
06.03.2006 - Výzva k předkládání návrhů pro program eTEN
06.03.2006 - 14 doktorských stipendií v materiálovém inženýrství
04.03.2006 - Poslední výzva v oblasti bezpečnostního výzkumu PASR-2006
03.03.2006 - Data Eurostatu o výzkumné intenzitě zemí EU v roce 2004
24.02.2006 - Veřejná konzultace: Výzkum nových a nastupujících technologií
20.02.2006 - Zpráva Komise pro jarní summit EU: „Je čas zařadit vyšší rychlost“
16.02.2006 - Výzva pro nominace na Descartovy ceny 2006
15.02.2006 - NATO program Security Through Science
14.02.2006 - 7.RP versus 6.RP - změny v Pravidlech účasti
14.02.2006 - COST-první restrukturalizace programu po 35 letech
13.02.2006 - Švýcarský příspěvěk ke snižování disparity v rozšířené EU
10.02.2006 - Nová statistika Evropského patentového úřadu (EPO)
03.02.2006 - Nová výzva: Akce Jeana Monneta pro rok 2006
30.01.2006 - Nové projektové záměry pro 7.RP
30.01.2006 - Presentace J. Potočníka a odpovědi poslancům v ITRE výboru EP
25.01.2006 - Debata EP o možném Evropském technologickém institutu
25.01.2006 - Zpráva Eska Aha: Budování inovativní Evropy
24.01.2006 - Vědecké místo v oblasti managementu inovací a technologií
24.01.2006 - Hledání partnerů do skandinávských projektů
23.01.2006 - Spuštěn český biotechnologický protál
22.01.2006 - Vědecká/doktorandská místa v Německu
20.01.2006 - Výběrové řízení pro mladé odborníky na zastoupeních EU v zahraničí
18.01.2006 - Lisabonské partnerství pro růst a zaměstnanost - příspěvek regionů
16.01.2006 - Pravidla účasti v 7.RP
15.01.2006 - Evropský inovační žebříček 2005
15.01.2006 - HFSP - nová výzva pro výzkumné granty na rok 2007
14.01.2006 - Pracovní program EK v oblasti bezpečnostního výzkumu PASR-2006
13.01.2006 - Zvláštní výzva k podpoře účasti vybraných třetích zemí v projektech
11.01.2006 - Místo v něm. firmě pro PhD studenta: Vývoj SW pro analýzu obrazu
05.01.2006 - CORDIS stránky rakouského předsednictví
03.01.2006 - VOLNÁ POZICE NÁRODNÍHO EXPERTA V EVROPSKÉ KOMISI
15.12.2005 - Boehringer Ingelheim Fonds: PhD stipendia v biomedicíně
14.12.2005 - Doktorandská stipendia v oblasti životního prostředí
10.12.2005 - Post-doc stipendium v biomedicíně v Grazu
18.11.2005 - Dlouhodobá stipendia pro postdoky v EMBO
12.11.2005 - Evropské programy pro výzkum a vývoj – Inspirace pro podnikavé
11.11.2005 - INOVACE 2005 - týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 29.11.-2.12.05
04.11.2005 - POZICE NÁRODNÍHO EXPERTA PRO OCEL/MATERIÁLY V Evropské komisi
02.10.2005 - Provizorní souhlas Rady EU se strukturou Sedmého rámcového programu pro VaV
26.09.2005 - Výzva pro podávání projektů "Podpora aktivního evropského občanství"
26.09.2005 - Public-Private Partnership v regionálním rozvoji Evropského výzkumného prostoru
23.09.2005 - Evropská komise zveřejnila návrhy specifických programů 7.RP
23.09.2005 - On-line průzkum o fondech a programech EU
22.09.2005 - Veřejná konzultace "Zlepšení evropských pravidel pro poskytování státní inovační pomoci"
22.09.2005 - Veřejná konzultace "Evropské vysoké učení technické"
12.09.2005 - 3.výzva programu EURYI pro mladé vědce
26.08.2005 - Pětileté hodnocení Rámcových programů EU
03.08.2005 - Výzva Evropské grantové agentury
01.08.2005 - Výzkumný program Finské akademie „Užívání a závislost na návykových látkách“
01.08.2005 - Podpora výzkumné spolupráce mezi EU a Jihoafrickou republikou
25.07.2005 - Veřejné konzultace k 7. Rámcovému Programu
22.07.2005 - Výzkumné granty z Human Frontier Science Program
23.06.2005 - Slavnostní otevření CZELO
01.06.2005 - Síť pro výzkum, inovace a obchod pro střední a jihovýchodní Evropu (RIBN)
zpět