04.04.2014 - SIMPATIC 2014 - Konference zaměřená na analýzu dopadů politiky inovací
12.04.2014 - 16. mezinárodní zimní neurovědecká konference
20.03.2014 - FIA 2014 - konference k budoucnosti internetu
17.04.2014 - Kurs k jaderné fúzi
25.03.2014 - Konference ke euro-středomořské spolupráci v oblasti textilního sektoru
26.03.2014 - Počítačové technologie a sledování lidského mozku
03.04.2014 - Konference o digitálních knihovnách
11.04.2014 - Seminář k rešeršním zprávám a písemným vyjádřením EPO
28.03.2014 - Seminář COST k transferu technologií
20.03.2014 - Kongres k laserové optice
27.02.2014 - 4 YEARS FROM NOW - příležitost pro mobilní průmysl
03.04.2014 - Vyhledávání patentů pro začátečníky
04.04.2014 - Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám
11.04.2014 - Fórum o kvalitě a bezpečnosti ve zdravotní péči
11.04.2014 - Mezinárodní konference Med-e-tel
15.03.2014 - Konference k obezitě a aktivnímu žití
03.04.2014 - Konference k budoucnosti internetu ECFI 2014
22.02.2014 - 3. sumit věnovaný kybernetické bezpečnosti
14.02.2014 - Informační dny k e-infrastrukturám v H2020
08.04.2014 - Fórum o ekoinovacích
06.02.2014 - Školení TIPS pro projekty v dopravě
16.04.2014 - Konference ke zpracovatelskému průmyslu a energetice
11.04.2014 - Konference o průmyslových technologiích
21.02.2014 - Mezinárodní workshop k vyhořelému jadernému palivu
06.02.2014 - Pertnerská burza v oblasti nanoelektroniky
23.01.2014 - WIPO konference k otevřeným inovacím
27.02.2014 - Dopady SSH v programu Horizont 2020
11.03.2014 - Zemědělský výzkum v Horizontu 2020
24.01.2014 - Mezinárodní konference k soukromí a ochraně dat v počítačovém světě
29.01.2014 - 6. výroční konference o Evropské vesmírné politice
31.01.2014 - Konference FET 2020
09.01.2014 - Photophics 2014
08.02.2014 - Světová konference věnovaná diabetu
01.02.2014 - 2. mezinárodní konference výživy a růstu
14.01.2014 - Informační dny v oblasti robotiky
13.12.2013 - Evropský lesnický týden
14.03.2014 - Mezinárodní sympózium k bezpečnosti tunelů
01.04.2014 - Výroční konference 2014 platformy pro textilie
14.02.2014 - Konference nanoPT 2014
05.12.2013 - Hydrogen & Fuel Cell Energy Summit
17.12.2013 - Informační dny k výzkumným PPPs
05.12.2013 - Výroční konference Polis 2013
23.04.2014 - Mezinárodní fórum civilní avioniky 2014
11.03.2014 - Inovační konvent 2014
11.12.2013 - Summit duševního vlastnictví 2013
07.12.2013 - Humanitní vědy - výzvy a příležitosti v digitálním věku
18.12.2013 - Závěrečná konference projektu EcoTroFood
18.12.2013 - ICIS 2013
05.12.2013 - ITEA & ARTEMIS summit
22.11.2013 - Udržitelné zdravotnické systémy v Evropě
13.02.2014 - PRACE zimní škola
29.11.2013 - Konstrukce národních narativů a politika paměti v regionu střední a východní Evropy po roce 1989
19.11.2013 - Mezinárodní konference o udržitelném rozvoji firmy a ekologických inovacích
07.11.2013 - Konference European Space Solutions
05.11.2013 - Summit vodíku a energie z palivových článků
30.01.2014 - 7. Evropská konference o plynu
13.11.2013 - Evropská podzimní konference o zemním plynu
13.12.2013 - První evropské symposium o recyklaci letadel
22.11.2013 - MEDICA 2013 partnerská burza
31.10.2013 - Měsíc kybernetické bezpečnosti
11.12.2013 - 20. světový kongres Parkinsonovy nemoci
06.11.2013 - Zelená elektronika 2013
06.11.2013 - Společné zahajovací setkání k účinnému využívání zdrojů
07.03.2014 - Smart Cities – mezinárodní výstava
10.12.2013 - Mezioborová konference k inovacím univerzitního sportu
16.11.2013 - Konference k migraci a mobilitě ve vědě
25.03.2014 - Konference NanoIsrael 2014
23.11.2013 - Mezinárodní konference k vědě ve společnosti
11.04.2014 - Konference QPR
14.12.2013 - Mezinárodní konference k technologiím pro podzemní prostory
06.12.2013 - Mezinárodní partnerská burza EEN
21.11.2013 - Světový kongres Smart City Expo 2013
04.11.2013 - Ochrana plodin v udržitelném a produktivním zemědělství
28.11.2013 - Role pacientů a jejich onemocnění v Horizontu 2020
03.12.2013 - 2013 Afrika-EU ICTfórum
15.11.2013 - Seminář k managementu inovací
14.11.2013 - SLUSH 2013 – přední evropský startup a konference pro investory
06.11.2013 - Objevuj, inovuj, buď globální
10.10.2013 - ECVET seminář k nukleární energii
15.11.2013 - PCP a PPI konference
06.12.2013 - Výzkum a technologie v oblasti obrany
04.10.2013 - FI PPP informační dny
22.11.2013 - Seminář k finančním nástrojům v nové generaci programů
08.11.2013 - Seminář k fondům, programům a projektům EU ve VaVaI
15.11.2013 - Komercializace akademického výzkumu
17.01.2014 - Sociální podnikatelé: vyjádřete svůj názor!
25.09.2013 - Konference o tritiu
07.11.2013 - CORDEX 2013
10.10.2013 - COSMOS odpočítává Horizon 2020 - série akcí
29.11.2013 - Úvodní konference projektu COBALT
06.03.2014 - Výzva k zasílání příspěvků na konferenci Progressive Economy
10.10.2013 - Závěrečná konference projektu EUTRAIN
26.09.2013 - Závěrečná konference ENEVATE
04.10.2013 - Konference PLACE!
28.11.2013 - Konference BacFoodNet
05.11.2013 - Seminář k možnostem financování zdravotnictví
15.11.2013 - Seminář pro vědce k inovačnímu managementu
25.09.2013 - MNBS 2013
02.10.2013 - Výroční konference ETP pro nanomedicínu
30.10.2013 - ICKEM 2013
18.10.2013 - Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU
18.10.2013 - Safer Internet Forum 2013
12.09.2013 - Konference projektu FoodRisC
22.11.2013 - „Security in 2020: Meeting the challenge“
28.11.2013 - Evropské nanoelektronické fórum 2013
19.09.2013 - Workshop a veletrh nanomateriálů a pokročilých materiálů
11.08.2013 - Šestá mezinárodní vědecká konference PROMITHEAS
17.10.2013 - EURADWASTE 2013 a FISA 2013
05.12.2013 - Klinická genomika a informatika v Evropě
24.10.2013 - Konference k informacím o patentech 2013
04.10.2013 - CROENERGY 2013
29.08.2013 - Neuroinformatics 2013
04.10.2013 - 13. mezinárodní konference o hodnocení vlivů na zdraví (HIA)
01.02.2014 - Druhá mezinárodní konference o výživě a růstu
11.02.2014 - Konference SEARCH k Evropské politice sousedství
18.10.2013 - Workshop klastru ACQUEAU “Water Beyond Europe”
29.10.2013 - Druhé výroční fórum Podunajské strategie EU
23.10.2013 - Výroční Celosvětové fórum KEN 2013
25.10.2013 - FUTURE SAFETY AND SECURITY RESEARCH IN EUROPE
04.12.2013 - Mezinárodní dny ITER v Monaku
13.10.2013 - iMed 5.0
06.09.2013 - Světový týden vody 2013
10.10.2013 - 11. Evropský týden regionů a měst
18.09.2013 - StandarDays
31.08.2013 - 11. konference Evropské sociologické asociace
03.10.2013 - Evropský inovační summit
12.10.2013 - Kongres EFIC
11.09.2013 - URINOMICS 2013
18.10.2013 - Genomika infekčních nemocí a globální zdraví
01.11.2013 - Regenerativní medicína: od biologie k terapii
17.10.2013 - Neorobiologie synapsí a jejich dysfunkce
24.10.2013 - Neurobiologie v akci
13.09.2013 - Konference na téma Energetická účinnost domácích spotřebičů a osvětlení
10.09.2013 - „Energy for sustainability 2013“
06.09.2013 - Druhá mezinárodní konference na téma Voda a společnost
06.09.2013 - Výroční konference EPIP
22.11.2013 - Seminář k budoucím finančním nástrojům
17.09.2013 - Školení v oblasti projektového managementu
15.10.2013 - Seminář k rozvojové spolupráci
12.10.2013 - Seminář ke strategickému rozvoji VŠ institucí
26.09.2013 - NANOAPP
27.09.2013 - Podzimní škola PRACE 2013
06.12.2013 - Scientific Computing Conference 2013
22.10.2013 - Evropský seminář k dohodám VaV
18.09.2013 - Konference crsIMPACT
29.11.2013 - NanotechITALY 2013
30.10.2013 - 2. ročník konference EUDAT
24.08.2013 - 17. ročník severského kongresu mozkových chorob
03.10.2013 - 3. ročník mezinárodní konference ICEL3
08.11.2013 - Konference INFuture 2013
04.10.2013 - Konference k mitochondriálním onemocněním
30.03.2014 - Mezinárodní konference k hypertenzi a kardiometabolickým syndromům
25.10.2013 - ICT pro transport a logistiku
01.10.2013 - Kongres Wetsus 2013
08.10.2013 - Konference k budoucnosti výroby v Evropě
30.08.2013 - Sympózium architektonického výzkumu
06.09.2013 - Mezinárodní konference ICNEECD 2013
21.02.2014 - Stará pravidla a nové tradice: Generační propast ve střední a východní Evropě
11.09.2013 - ICT a udržitelnost měst
15.11.2013 - ICT pro výuku cizích jazyků
04.10.2013 - Evropský biotechnologický týden
08.11.2013 - ICT 2013: tvořit, spojovat, růst
13.09.2013 - 25. výroční konference EAIE
23.08.2013 - Životní prostředí a zdraví - Překlenutí jihu, severu, východu a západu
26.09.2013 - Generální shromáždění EPoSS a výroční fórum 2013
09.10.2013 - Inovační dny 2013
27.09.2013 - Konference CONCORDi-2013
27.09.2013 - Interaktivní seminář k finančnímu účetnictví
24.09.2013 - Seminář k energetickým projektům 2014 – 2020
20.06.2013 - Evropský standardizační summit
11.09.2013 - Bezpečnost vodíkových technologií
26.09.2013 - Výroční konference AAL
28.06.2013 - MIHealth fórum 2013
28.06.2013 - Seminář o příležitostech v projektech IMI
26.06.2013 - EURAS výroční konference ke standardizaci
21.06.2013 - Konference pro podnikání, inovace a regionální rozvoj
26.06.2013 - Evropský summit ke klinické nanomedicíně
14.09.2013 - Akce Federace evropských společností pro neurovědu
01.08.2013 - 8. mezinárodní konference o interdisciplinárních sociálních vědách
17.09.2013 - Kongres k inteligentnější výrobě
07.11.2013 - Konference k celosvětovým výzvám v PPP
11.10.2013 - Konference Sociální inovace 2013: Teoretické a praktické nahlédnutí
18.06.2013 - Mezinárodní konference o tvorbě politiky 2.0
11.07.2013 - Přírodní katastrofy a lidské zdraví
13.06.2013 - CIRED 2013
06.06.2013 - Setkání FEHRL k výzkumu infrastruktur - FIRM 2013
12.06.2013 - Sympózium k vědeckému vzdělávání
04.10.2013 - 7. Mezinárodní konference o inovativních řešeních revitalizace degradovaných oblastí
05.07.2013 - Konference EP2DS-20
15.11.2013 - Konference k hodnocení politik VVI
12.06.2013 - Dny výkonnosti průmyslové výroby 2013
05.07.2013 - Summit o budoucnosti sítí a mobilních technologií 2013
13.06.2013 - Budoucnost robotiky ve společnosti
14.06.2013 - Budoucnost poradenských služeb a inovativních řešení pro farmáře
07.06.2013 - Konference zaměřená na mladé inovátory
28.06.2013 - Konference pHealth 2013
07.12.2013 - Konference FLiT
14.06.2013 - Seminář ESPON k územní spolupráci
20.09.2013 - 2. světový kongres EPMA
20.09.2013 - Výroční mezinárodní seminář k patentovým datům
15.06.2013 - 13. mezinárodní fórum ke genetice
28.06.2013 - Seminář k optimalizaci příjmů výzkumných a VŠ institucí
06.09.2013 - Evropská konference ke správě znalostí ECKM 2013
05.06.2013 - Konference k budoucnosti pneumatik
20.06.2013 - Nano Ostrava 2013
04.10.2013 - Věda pro životní prostředí
15.05.2013 - Týden e-zdraví 2013
16.05.2013 - Evropský podnikatelský summit 2013
14.08.2013 - WIBC 2013
19.09.2013 - SRC 2013
28.06.2013 - 8. světová konference novinářů z oblasti vědy
06.06.2013 - Konference TERENA 2013
14.06.2013 - Výroční konference UKRO 2013
28.05.2013 - Předsednická konference „Zdravý mozek: zdravá Evropa“
21.05.2013 - Konference k otevřeným inovacím
30.05.2013 - Celosvětové fórum k inovačnímu a technologickému podnikání
22.05.2013 - Třídenní finanční školení
10.07.2013 - Konference ERES 2013
06.06.2013 - Konference k celosvětovému VaV
11.10.2013 - PlugBoat 2013 - Světový summit elektrických člunů
17.05.2013 - Konference INC 9
07.06.2013 - Mezinárodní konference Contact and Surface 2013
06.06.2013 - Výroční konference Smart Cities
24.04.2013 - Partnerské burzy ARTEMIS a ENIAC
30.04.2013 - Fotonika v Horizontu 2020
16.05.2013 - Seminář k elektronické automatizaci edaWorkshop 2013
11.04.2013 - Konference k vědeckému internetu
17.04.2013 - Konference k vzácným chorobám v Dublinu
27.04.2013 - Konference ke stárnutí a kognitivním funkcím
20.11.2013 - GRF One Health Summit 2013
09.05.2013 - Dvoudenní seminář k Akcím Marie Curie
12.04.2013 - Konference Clusters in Europe III
04.07.2013 - Výroční konference EARMA
23.05.2013 - Veřejný seminář e-IRG
18.04.2013 - Evropská strategie pro intermodální dopravu
30.05.2013 - Den Korea EUREKA
23.10.2013 - Světové fórum výroby 2013
12.06.2013 - Konference o evropských MSP „EUROSME 2013“
24.09.2013 - Předsednická konference Horizonty pro SSH
26.04.2013 - Mezinárodní genderový kongres
10.04.2013 - Evropské data fórum 2013
07.06.2013 - Graphene Week 2013
27.03.2013 - Workshop amerického MIT k podnikání
06.09.2013 - Konference o správě znalostí a znalostních technologiích
18.04.2013 - Konference k eGovernmentu
12.07.2013 - Konference k nanotechnologiím NANO 2013
22.03.2013 - Konference k PCP a PPI
21.03.2013 - Konference k inovacím a personalizované medicíně
18.04.2013 - Konference k biodiverzitě a zdraví
23.05.2013 - Rozvoj výzkumných kariér v rámci a vně Evropy
26.06.2013 - Výroční konference EURAS o standardizaci
26.09.2013 - Konference projektu BiodiversityKnowledge
07.06.2013 - Green Week 2013 – Čistší vzduch pro všechny
18.04.2013 - EU 2020 a strategie v oblasti biodiverzity
13.07.2013 - Letní školy k nanovědám a nanotechnologiím
13.07.2013 - NANOTEXNOLOGY 2013
29.06.2013 - Konference SIM 2013
21.03.2013 - Výroční konference ETP pro textilie
07.06.2013 - Školení ve finančních a administrativních otázkách 7. RP
29.03.2013 - Školení ve finančních a administrativních otázkách 7. RP
07.05.2013 - Konference o využití a komercializaci poznatků
30.05.2013 - Trilaterální konference o důležitých surovinách
30.04.2013 - Konference EIT
26.04.2013 - Seminář ke smlouvám v oblasti VaV
20.03.2013 - Plenární zasedání Aliance pro výzkumná data
22.05.2013 - Mezinárodní seminář k výpočetním fantómům
24.05.2013 - Swiss NanoConvention 2013
25.04.2013 - Školení k vědeckotechnickým organizacím
19.04.2013 - Konference o konstrukčním skle
31.07.2013 - Optické komunikační systémy – OPTICS 2013
13.03.2013 - Akce k bezpečnostnímu výzkumu
10.04.2013 - Konference k odsolování membránovou technologií
19.03.2013 - Seminář EPO k vyhledávacím technikám
26.04.2013 - ImagineNano 2013
17.04.2013 - Irská mezinárodní konference ke vzdělávání
19.07.2013 - Mezinárodní konference k anorganickým nanomateriálům
12.04.2013 - Konference k urychlené karbonataci
12.04.2013 - Výroční konference EUA
09.11.2013 - Konference k zemědělskému strojírenství
12.04.2013 - Konference k průmyslovým biotechnologiím
20.04.2013 - 28. mezinárodní konference k Alzheimerově chorobě
06.06.2013 - Kongres Průkopníci ve zdravotní péči
15.02.2013 - Bioekonomika v EU: dosavadní vývoj a směry do budoucna
24.01.2013 - AENEAS a CATRENE společná partnerská burza
01.03.2013 - 4. ročník mezinárodní konference MoniQA
31.01.2013 - Workshop k vesmírným technologiím
07.03.2013 - Mezinárodní konference k rychlým reaktorům (FR13)
07.06.2013 - Konference WIRE 2013
13.03.2013 - 8. Konference Lesnické technologické platformy
23.01.2013 - Geoinformatika pro transformace měst
17.05.2013 - Konference CASI 2013
13.03.2013 - 10. ročník Mezinárodní konference a výstavy k patentovým informacím
09.04.2013 - Akce k 10. výročí komunitárních vzorů
19.05.2013 - Konference o biomolekulách a nanostrukturách
13.03.2013 - Sympózium k fondům EU
22.02.2013 - Konference SCAD 2013
08.02.2013 - Seminář k širšímu používání paušálních částek a jednotných sazeb
15.03.2013 - Konference ICIBET 2013
12.04.2013 - Mezinárodní summit WIRES
29.05.2013 - Konference k interakci vysokých škol a průmyslu
25.02.2013 - Konference ICEMI 2013
23.01.2013 - Konference k využívání informací
18.01.2013 - Zelené informační a komunikační technologie pro udržitelnou spotřebu
01.03.2013 - ERC konference pro účastníky ze zemí střední a východní Evropy
15.03.2013 - Konference Technologická hodnocení a politické oblasti podléhající významným změnám
19.12.2012 - Konference k hlubinným vědeckým zařízením
08.02.2013 - Zimní akademie pro koordinátory a manažery
05.12.2012 - Školení k finančním a administrativním otázkám 7. RP
01.03.2013 - Konference ke společnému programování
20.06.2013 - EuroNanoForum 2013
25.01.2013 - Kurs „Chemie jaderného palivového cyklu“
27.02.2013 - Partnerská burza v rámci světového kongresu mobilních technologií 2013
15.02.2013 - Konference „nanoPT 2013“
14.12.2012 - Školící kurs v jaderné chemii
18.12.2012 - Bruselský summit k udržitelnému rozvoji
08.03.2013 - Druhé výroční setkání a konference EuroFIR Nexus
28.06.2013 - Týden udržitelné energie
05.12.2012 - Konference k modelům inovací pro vypořádání se s klimatickými změnami
27.11.2012 - Závěrečná konference projektu SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
28.05.2013 - EuroBioForum 2013 k personalizované medicíně
14.11.2012 - Závěrečná konference projektu ICT Value Networks
15.11.2012 - Semináře k Evropskému technologickému a inovačnímu institutu
01.02.2013 - Seminář k optimalizaci příjmů VŠ a VÚ
27.11.2012 - Finanční účetnictví evropských projektů
11.12.2012 - Seminář k návrhům projektů 7. RP
04.12.2012 - Seminář e-IRG k problematice dat
27.02.2013 - Sympózium k výzkumu v oblasti jaderného štěpení
20.12.2012 - Mezinárodní konference ICNMED 2012
23.11.2012 - 2. Mezinárodní konference k antimikrobiálnímu výzkumu
09.02.2013 - Konference k excelenci ve výzkumu diabetu
29.11.2012 - Dny pro dopravu 2012
12.11.2012 - Chytrá specializace a klíčové technologie: fotonika a mikronanoelektronika
15.11.2012 - Energetické fórum
21.02.2013 - Konference PHOTOPTICS 2013
28.07.2013 - 2. mezinárodní kongres k personalizované medicíně
04.12.2012 - Konference k E-governmentu
08.03.2013 - Konference Věda v EU: Globální výzvy, globální spolupráce
21.11.2012 - Nové vize evropské bioekonomiky
16.11.2012 - Partnerská burza pro oblast zdravotní péče MEDICA 2012
13.03.2013 - Konference Modelování růstu a socioekologického přechodu
13.03.2013 - Konference Neuroplasticita a kognitivní přizpůsobitelnost
24.10.2012 - Konference EUDAT
19.10.2012 - Fórum k bezpečnosti internetu 2012
10.04.2013 - Sympózium Biorafinérie pro potraviny, paliva a materiály
07.02.2013 - Sympózium o geologických úložištích radioaktivního odpadu a migraci plynu
26.10.2012 - Společný seminář EU-USA k bezpečnosti výzkumu v oblasti nano
16.11.2012 - Seminář ke smlouvám pro VaV
16.11.2012 - Shromáždění malých a středních podniků na Kypru
30.10.2012 - Mezinárodní kongres SENN2012
15.11.2012 - NANOSAFE 2012
21.10.2012 - Evropský týden MSP 2012
19.10.2012 - Konference eChallenges 2012
18.11.2012 - 4. Evropské multidisciplinární setkání k rakovinám v urologii (EMUC 2012)
14.11.2012 - Konference k inovativním strategiím VŠ vzdělávání v LA a Evropě
24.11.2012 - 7. Evropské fórum pro zajištění kvality
12.10.2012 - Konference ICT klastru FInES
26.10.2012 - Konference: Dynamika průmyslu obsahových médií
23.11.2012 - Vzdělávací program pro podnikatele: Potraviny a Zdraví
18.10.2012 - Kongres FoodDrinkEurope: Podpora oživení ekonomického růstu
05.03.2013 - 2013 EFMD Entrepreneurship Conference
04.12.2012 - Setkání k inovacím u kardiovaskulárních zákroků
25.04.2013 - 7. Mezinárodní konference k dopadům životního prostředí na zdraví
20.10.2012 - 6. Mezinárodní baltský kongres k anesteziologii a intenzivní péči
05.10.2012 - In2Societies 2012 - Partnerská burza v oblastech ICT, Bezpečnosti a SSH
09.11.2012 - Předsednická konference EIT
15.03.2013 - Výzva BioNanoMed 2013 k zasílání příspěvků a plakátů
23.11.2012 - Nanotech ITALY 2012
29.11.2012 - Statistické údaje o patentech pro vládní činitele 2012
21.11.2012 - Mezinárodní konference ICERI 2012
28.11.2012 - Mezinárodní konference Ochrana soukromých dat a rozvíjející se technologie
23.10.2012 - Světový kongres k duševnímu vlastnictví 2012
08.11.2012 - Konference Optimalizace zdraví ve 21. století
31.10.2012 - ITEA & ARTEMIS Co-summit 2012
21.11.2012 - Evropské fórum nanoelektroniky 2012
24.05.2013 - Konference "Global Change and Resilience"
06.10.2012 - 15. ročník European Health Forum Gastein
11.10.2012 - Open Days 2012 - 10. Evropský týden regionů a měst
29.11.2012 - 2012 ICT Fórum spolupráce mezi EU a Afrikou
10.10.2012 - 4. Evropský inovační summit
04.10.2012 - Konference Nanověda a nanotechnologie 2012
24.10.2012 - Konference Europe INNOVA 2012
22.09.2012 - Konference k dynamice genomu v neurovědě
03.10.2012 - EM-iDEA konference k programu Erasmus Mundus
09.11.2012 - 12. Mezinárodní fórum pro poruchy nálad a anxietu (IFMAD)
06.09.2012 - 6. Mezinárodní kongres k biokatalýze (biocat2012)
30.11.2012 - European Gender Summit 2012
30.01.2013 - Konference k Evropské vesmírné politice
05.12.2012 - Sympósium IEEE "Network Cloud Computing and Applications"
16.11.2012 - Konference k vesmíru v 7. FP
08.11.2012 - Konference EFSA k hodnocení rizika u bezpečnosti potravin
14.09.2012 - Konference EAIE k mezinárodnímu vyššímu vzdělávání
27.09.2012 - Konference a letní škola k zánětům, rakovině a novým léčbám
22.11.2012 - Evropská konference k „FLOODrisk Management“
26.10.2012 - Světový kongres k inteligentním dopravním systémům
24.10.2012 - Konference „Human biomonitoring - linking environment to health“
14.09.2012 - Konference “Life sciences Baltics 2012” a partnerská burza 7. RP
28.09.2012 - Valné shromáždění a výroční fórum EPoSS
28.09.2012 - 7. výroční konference EPIP
06.11.2012 - Konference "Akce Marie Curie v Horizontu 2020"
25.09.2012 - Umělá inteligence na webu
26.09.2012 - Konference k bezpečnostnímu výzkumu 2012
06.09.2012 - Mezinárodní sympózium k lékařské chemii
21.09.2012 - Mezinárodní setkání k biotechnologiím - BioSpain 2012
05.09.2012 - Konference k mobilitě studentů a personálu VŠ
24.10.2012 - Konference k hledání míru
12.09.2012 - Mezinárodní seminář k personalizaci webu ABIS 2012
14.09.2012 - Mezinárodní konference PSE 2012
14.09.2012 - Konference META4eS
27.09.2012 - Konference TPDL 2012
09.10.2012 - Konference BioPartnering Future EUROPE
03.08.2012 - Kongres k rostlinné biologii
07.09.2012 - Konference k problematice neuronů
05.07.2012 - Kongres a výstava MedTech Pharma 2012
06.07.2012 - Lepší podpora malých a středních podniků a podniků obecně prostřednictvím programů a politiky EU
07.09.2012 - Využití výzkumu k informování v oblasti lékařské praxe
10.07.2012 - Informační dny k PPPs
22.06.2012 - Konference HERITAGE 2012
04.10.2012 - Konference CABERNET 2012
25.08.2012 - Kongres ERSA 2012 na téma "regiony v pohybu"
22.11.2012 - Konference C&ESAR 2012
26.10.2012 - Seminář k ukládání jaderného odpadu
03.11.2012 - Mezinárodní konference EuroMed 2012
24.10.2012 - Mezinárodní konference ICEEN
21.09.2012 - Evropské sympózium k modelování a simulaci
08.11.2012 - Konference k informacím o patentech 2012
27.09.2012 - Partnerská burza pro výzvy ICT 2013
06.07.2012 - Letní škola ke spolupráci EU-Korea
12.06.2012 - Seminář ke strategii výzkumu evropských e-Infrastruktur
01.06.2012 - Konference indoevropského partnerství v oblasti VaI
18.10.2012 - Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie - EFIB 2012
22.11.2012 - Kongres pro elektrická vozidla
13.07.2012 - IS-MiS 2012
29.06.2012 - MENDEL ´12
12.06.2012 - KEN Forum 2012
29.06.2012 - Letní škola k ekonomické integraci a regionálnímu rozvoji EU
21.06.2012 - Meta Forum 2012
07.09.2012 - Konference NOSTRADAMUS
06.07.2012 - Mezinárodní seminář NSS-7 2012
04.07.2012 - Should I go or should I stay?
22.06.2012 - Evropská konference a výstava k biomase
21.09.2012 - Evropská konference k inovacím a podnikání
08.07.2012 - DRC Letní škola k regionální spolupráci
02.06.2012 - Mezinárodní konference k podnikání, inovacím a regionálnímu rozvoji
29.06.2012 - Výroční konference UKRO 2012
16.05.2012 - Týden pro obnovitelné zdroje pro vytápění a chlazení
26.07.2012 - Letní škola ESA
17.05.2012 - Mezinárodní zemědělská výstava a konference Agritech 2012
07.09.2012 - International conference on science communication
12.05.2012 - Re-imagining Research Relationships
31.08.2012 - EUSIPCO 2012
13.06.2012 - Konference TridentCom 2012
08.07.2012 - Konference ICPAM 2012
12.06.2012 - Výroční konference ACA 2012
14.09.2012 - Mezinárodní konference GreenCom 2012
12.06.2012 - První Finanční fórum EUA
01.06.2012 - Partnerské setkání k zeleným ICT
02.05.2012 - Mezinárodní sympózium k biotechnologiím a dalším "omics"
19.07.2012 - Informační dny o výzkumu v dopravě
18.05.2012 - Fórum WSIS 2012
19.04.2012 - Konference a výstava Photonics Europe 2012
13.04.2012 - Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích
27.04.2012 - OZE 2012
21.04.2012 - 2. mezinárodní konference "Cloud Computing and Services Science"
27.06.2012 - Partnerské setkání pro oblast zdraví, potravin a zemědělství
18.04.2012 - 22. mezinárodní konference Radioelektronika
26.03.2012 - ICT Finance Marketplace investment forum
05.06.2012 - Konference WIRE 2012
04.05.2012 - Konference o posílení evropské výzkumné oblasti
08.06.2012 - Konference k rakovině v rodinné anamnéze
18.04.2012 - StandarDays
04.05.2012 - Konference o chytrých energiích a udržitelných ICT
16.04.2012 - INNOROBO 2012
20.07.2012 - Letní škola k biobezpečnosti plodin a potravin
28.03.2012 - Konference k bioekonomice
06.07.2012 - 21. výroční konference "Future Network and MobileSummit 2012"
22.06.2012 - HPDC'12
13.06.2012 - CYTER 2012
22.06.2012 - Konference COST k personalizované medicíně
11.05.2012 - Kongres AKL’12
24.05.2012 - TCN2012
27.04.2012 - Konference k podnikání a univerzitám
20.04.2012 - Mezinárodní fórum Med-e-Tel
25.04.2012 - Konference Věda v dialogu
03.05.2012 - Druhý výroční kongres EERA
30.03.2012 - Výroční konference ETP pro textilie a odívání
09.05.2012 - Konference i-SUP2012
30.03.2012 - Fórum společenství EGI 2012
06.03.2012 - Americko-česká konference o inovacích
28.03.2012 - Innovact 2012
21.03.2012 - BIO-Europe Spring 2012
08.03.2012 - Regionální konference EUREKA
20.04.2012 - Seminář ke smluvním praktikám v projektech VaV
17.04.2012 - Seminář ke kombinaci PPP a fondů EU
24.04.2012 - Seminář ke grantům EU v oblasti energetiky
03.04.2012 - Euro-středomořská konference 2012
19.05.2012 - Pátá bělehradská mezinárodní konference k otevřenému přístupu 2012
25.05.2012 - Green Week 2012
16.03.2012 - Konference k 50. výročí EORTC
07.03.2012 - Seminář k EIP AHA
01.03.2012 - ARTEMIS Spring Event 2012
24.05.2012 - Konference ANGEL 2012
22.02.2012 - Závěrečná konference projektu 4Biomass
26.06.2012 - Konference EIT "Good practices and learnings"
21.07.2012 - Letní škola Global Sustainability 2012
20.05.2012 - ICAR 2012
09.05.2012 - Týden elektronického zdravotnictví 2012
29.02.2012 - Konference a partnerská burza v oblasti Vesmír - SpaceEU
21.06.2012 - Průmyslové technologie 2012
29.03.2012 - Konference "Planeta pod tlakem"
20.09.2012 - Chip-to-Cloud Security Forum
11.05.2012 - Future Internet Assembly
23.03.2012 - Výroční konference EUA
03.03.2012 - Konference k srdci a mozku
13.03.2012 - Mezinárodní sympózium ke kmenovým buňkám a chorobám jater
13.06.2012 - 21. Severský kongres ke gerontologii
20.04.2012 - Konference k excelenci ve VaV - Excellence 2012
30.08.2012 - World Demographic & Ageing Forum
07.02.2012 - Mezinárodní seminář projektu TIMODAZ
20.04.2012 - East meets West 2012 - Fórum k asijským patentovým informacím
23.03.2012 - ICRI 2012
10.02.2012 - Seminář k finančnímu řízení projektů 7. RP
07.07.2012 - NANOTEXNOLOGY 2012
10.02.2012 - Zimní akademie k 7. RP
27.01.2012 - 6. mezinárodní seminář o variabilním modelování softwarově intenzivních systémů
27.01.2012 - Seminář k řízení projektů
26.01.2012 - Seminář k eHealth: Inovace pro život
10.02.2012 - Konference k diabetes a obezitě - "Diabesity"
17.04.2012 - Konference k inovacím ve zdravotnictví
12.09.2012 - Kongres k zelené elektronice EGG 2012
20.06.2012 - Kongres evropských společností pro toxikologii - EUROTOX 2012
26.05.2012 - Středoevropský potravinářský kongres
17.02.2012 - Mezinárodní konference k telekomunikacím ve zdravotnictví
25.05.2012 - Mezinárodní sympózium k HIV a nově vznikajícím infekčním chorobám
18.05.2012 - Pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím
02.03.2012 - Mezinárodní kongres k výzkumu vzácných a dětských chorob
04.02.2012 - Konference k biomedicínské elektronice a zařízení
04.02.2012 - Seminář telemedicíny k nadváze, obezitě a poruchám příjmu potravy
01.06.2012 - Světová konference IFA ke stárnutí
31.12.2011 - 5. mezinárodní konference o výpočetní chemii
14.02.2012 - Praktický seminář k financování projektů VaVaI
30.11.2011 - 3. Valné shromáždění SNETP
17.04.2012 - 3. Mezinárodní konference o informačním managementu a hodnocení
18.01.2012 - ARTEMIS mezinárodní brokerage event 2012
02.12.2011 - KIC InnoEnergy Iberia: From Science to Business course
02.12.2011 - Druhé Evropské fórum pro inovace
31.01.2012 - Setkání k "Material efficiency: providing material services with less material production"
28.06.2012 - PEDG 2012
07.07.2012 - Konference k výpočetní technice – výzva pro zasílání příspěvků
22.06.2012 - Evropský týden udržitelné energie 2012
09.12.2011 - Školení k řešení sporů v projektech 7. RP
21.03.2012 - Mezinárodní konference k průmyslovým technologiím
09.12.2011 - Beyond AI: interdisciplinární aspekty umělé inteligence
07.01.2012 - Mezinárodní konference k léčivům a způsobům léčby tuberkulózy
02.12.2011 - Seminář k technologiím pro zdravotní péči a zdravý životní styl
09.12.2011 - Nové biotrendy ke zlepšení léčiv
10.02.2012 - Seminář ke kyberkriminalitě v Evropě
18.11.2011 - Konference Mládež a sociální inkluze
29.10.2011 - Konference SET-Plan 2011
15.06.2012 - 3. Inovační fórum EU-Rusko a kongres EBN
18.04.2012 - Konference IICE-2012
25.11.2011 - Konference TNT2011
02.03.2012 - BioNanoMed 2012 – Výzva k zasílání příspěvků a plakátů
31.01.2012 - Konference k doktorským programům
29.11.2011 - Dvoudenní finanční seminář k 7. RP
21.10.2011 - Youth and Entrepreneurship - Drivers of Innovation
05.11.2011 - Konference Evropské organizace pro molekulární biologii
04.11.2011 - Mezinárodní sympózium "Recent Advances in Food Analysis 2011"
04.11.2011 - Konference k systémové biologii a novým sekvenčním technikám
04.11.2011 - Světová konference k regenerativní medicíně
08.12.2011 - Konference k personalizované medicíně v Evropě
04.11.2011 - Konference Personalizovaná medicína – od výzkumu k pacientovi
27.10.2011 - Deváté české dny pro evropský výzkum
05.10.2011 - Partnerská burza pro MSP
29.11.2011 - Společné sympózium projektů PILGRIM a CONCORD
18.11.2011 - Mezinárodní konference Agorada 2011
08.12.2011 - Konference k sítím a podnikání v rámci regionálních ekonomik
21.10.2011 - Inovační veletrh v Grenoblu
28.10.2011 - 4. Evropská "Servicewave" konference
08.09.2011 - Konference k environmentálním (bio)technologiím a partnerská burza 7. RP
09.11.2011 - ECSS 2011 - 7. Evropský summit počítačové vědy
03.03.2012 - Ecological Chemistry 2012
07.11.2011 - Inovace pro digitální inkluzi
14.10.2011 - Nové technologie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
13.10.2011 - Nano-biokeramika ve zdravotní péči
21.10.2011 - Valné shromáždění a výroční fórum ETPN 2011
28.10.2011 - Seminář o Evropském sociálním fondu
07.09.2011 - MOBERA - Mezinárodní konference v oblasti mobilních platforem
05.10.2011 - Školení k akcím Marie Curie
02.12.2011 - Online Educa
28.10.2011 - Seminář k interním a externím auditům
20.10.2011 - Mezinárodní sympózium o jaderné energetice (SIEN 2011)
13.12.2011 - Kurs k přípravě projektů Programu celoživotního učení
18.11.2011 - Kurs k IPR a řízení projektů
06.10.2011 - Kurs k finančním zprávám a účetním kontrolám 7. RP
28.10.2011 - Mezinárodní konference ICETA 2011
21.09.2011 - Podzimní akademie k 7. RP
16.09.2011 - Mezinárodní IT letní škola
17.11.2011 - Konference Graintek 2011
10.10.2011 - The BioPartnering Europe (BPE) 2011
06.07.2012 - Mezinárodní konference EUROSOIL 2012
07.10.2011 - Mezinárodní konference k udržitelné chemii
06.12.2011 - Inovační konvent 2011
25.01.2012 - Výroční konference Evropského fóra pro dobrou klinickou praxi
04.11.2011 - Konference "Recent Advances in Food Analysis 2011"
30.03.2012 - Anuga FoodTec - mezinárodní veletrh ptravinářských technologií
11.10.2011 - Seminář k chemickému inženýrství a chemickým reakcím
07.10.2011 - Světové fórum místních rozvojových agentur
26.10.2011 - Světový summit ke zdraví 2011
21.09.2011 - Školení k finančním aspektům projektů 7. RP
18.11.2011 - Seminář k podpoře MSP a podnikání prostřednictvím programů EU
07.10.2011 - EPoSS Valné shromáždění, výroční fórum a Proposers´ day 2011
21.10.2011 - Konference Nanoethics 2011
13.12.2011 - Fórum o roli regionů a měst v budoucím RP pro výzkum a inovace
20.07.2011 - Výstava Sítě vědy
25.10.2011 - Konference ManuFuture 2011
14.10.2011 - Seminář k eHealth: inovace, implementace, přenositelnost
14.09.2011 - Partnerské fórum k potravinám a zdraví - Norsko 2011
16.09.2011 - Mezinárodní konference k vysokoškolskému vzdělávání pro udržitelný rozvoj
23.09.2011 - První mezinárodní seminář k vysokému školství a e-Learningu
13.10.2011 - Seminář e-IRG
09.09.2011 - ICMMI 2011
26.10.2011 - Společný summit ARTEMIS a ITEA
13.09.2011 - REMAT – workshop pro začínající výzkumné pracovníky v oboru technických a přírodních věd
20.10.2011 - Konference k evropské integraci v regionálním a globálním kontextu
20.09.2011 - Evropský summit transferu technologií
19.11.2011 - Evropské fórum zajištění kvality - registrace otevřena
21.10.2011 - Konference "Mládež a podnikání"
11.10.2011 - Směrem k evropskému inovačnímu ekosystému: 3. Evropský inovační summit
07.10.2011 - Konference Innovation for Digital Inclusion
15.10.2011 - IV EUROBIOTECH 2011
13.10.2011 - BioBusiness Matching 2011
21.09.2011 - Mezinárodní konference o bezpečnosti dětí a mladých lidí na internetu
28.09.2011 - Konference Inovační dny
18.09.2011 - EPMA- Světový kongres 2011
27.08.2011 - Sympózium k etice environmentálního zdraví
01.09.2011 - Mezinárodní kongres k výzkumu radiace
02.11.2011 - Konference BIO-Europe
06.12.2011 - Kongres k inovacím v oblasti kardiologie
15.10.2011 - Plánujete v budoucnosti výzkum?
07.09.2011 - Šestá konference k budoucímu bezpečnostnímu výzkumu
15.11.2011 - 4. fórum o spolupráci EU-Afrika v ICT – výzva k příspěvkům
21.09.2011 - Výroční konference k bezpečnostnímu výzkumu 2011
09.12.2011 - Čtvrtá mezinárodní konference o inteligentní robotice a aplikacích
28.10.2011 - Konference Health 2.0
09.09.2011 - Konference k potravinám a výživě ve 21. století
09.09.2011 - Konference ke kompozitním materiálům pro konstrukční provedení
20.10.2011 - Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie - EFIB 2011
13.10.2011 - BIOTECHNICA 2011
14.10.2011 - Mezinárodní sympózium PhenoDays 2011
16.09.2011 - Konference zaměřená na inovace a nové technologie v lékařství
01.09.2011 - Konference “The Engaged University”
16.09.2011 - Mezinárodní letní akademie pro granty EU
14.10.2011 - Konference k biotechnologiím na kontrolu znečištění ovzduší
28.07.2011 - Mezinárodní konference k modelování v medicíně a biologie - BIOMED 2011
04.09.2012 - Mezinárodní kongres a výstava k inovacím a podnikání
16.11.2011 - Mezinárodní konference ke vzdělávání, výzkumu a inovacím (ICERI 2011)
14.10.2011 - Mezinárodní kongresy k potravinám, výživě a bezpečnosti potravin
29.09.2011 - Kryptografie a bezpečnostní systémy
27.09.2011 - Sympózium k akcím Marie Curie (7. RP)
12.07.2011 - Informační dny PPP
14.09.2011 - Seminář Zdraví a strukturální fondy
16.09.2011 - 8. školení ESARDA
28.10.2011 - Future Internet Week
23.09.2011 - ICCCI 2011 - třetí mezinárodní konference o výpočetní kolektivní inteligenci
29.06.2011 - Evropská iniciativa FI - třetí workshop zaměřený na budoucí oblasti používání internetu
28.06.2011 - Evropská konference k 'Public Procurement of Innovation'
07.07.2011 - Konference 'Conflict and peace in a changing international context'
24.06.2011 - Konference 'Gender and interdisciplinary education for engineers'
19.07.2011 - Informační dny výzvy Doprava 7. RP
20.07.2011 - Informační den k 5. výzvě tématu Space
09.10.2011 - Evropský týden malých a středních podniků 2011
16.06.2011 - Oceán zítřka
15.09.2011 - International Workshop on Data Visualisation
01.07.2011 - Network Information Security Summer School
03.09.2011 - Konference NanoteC11
09.07.2011 - Konference k mechatronickým systémům a materiálům
17.06.2011 - Školící kurs k fondům EU
09.09.2011 - 6. výroční konference sdružení EPIP
31.08.2011 - Konference ACIB 2011
16.06.2011 - ICT finance marketplace venture academy and investment forum
29.06.2011 - WINVR 2011
17.09.2011 - Sympozium 'Women and gender studies - where do we stand?'
26.08.2011 - CEE-SET'2011
09.09.2011 - Konference 'Internet and societies'
25.10.2011 - Konference "Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum"
28.09.2011 - Výroční konference EAPB: "Science to Market"
13.10.2011 - Open Days 2011
31.08.2011 - Mezinárodní konference Evropské federace lékařské informatiky
07.12.2011 - CODS' 2011
22.07.2011 - IJCAI 2011
17.06.2011 - Third International Conference on Web Science
11.09.2011 - Nanocarbons 2011
08.06.2011 - Seminář k bezpečnostnímu výzkumu a k evropským společenským výzvám
21.09.2011 - Konference 'Challenge Social Innovation'
19.05.2011 - B2B partnerské setkání: 'Unlocking the Potential'
08.07.2011 - Výroční konference UKRO
17.05.2011 - 1. Světové fórum průmyslové výroby
09.09.2011 - CRITIS 2011
03.11.2011 - 30. mezinárodní konference o konceptuálním modelování
27.05.2011 - Týden výrobního průmyslu v Tampere
23.09.2011 - FUMAT 2011
26.05.2011 - Druhé fórum pro inovaci EU-Rusko
24.06.2011 - Konference ‘Regions for economic change’
24.09.2011 - Mezinárodní sympózium k biodeterioraci a biodegradaci
12.05.2011 - IMI Stakeholder Forum 2011
16.09.2011 - Mezinárodní konference BioMicroWorld 2011
18.06.2011 - Výroční konference k malému podnikání - ICSB 2011
28.09.2011 - AAL Fórum 2011
28.05.2011 - Třetí mezinárodní seminář o síťové steganografii - IWNS 2011
27.05.2011 - Code generation 2011
14.06.2011 - 2011 European Security Conference
11.11.2011 - Mezinárodní konference ke sportu a kvalitě života
22.09.2011 - Výroční konference Academia Europaea
15.08.2011 - Mezinárodní letní vědecký tábor PI 2011
05.05.2011 - Konference k udržitelné produkci a spotřebě potravin
19.06.2011 - Mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání
22.06.2011 - PerMediCon - shromáždění k personalizované medicíně
27.05.2011 - Seversko-německo-polská klastrová konference 2011
29.04.2011 - Seminář k evropským fondům
04.05.2011 - Seminář k duševnímu vlastnictví
10.09.2011 - ECME 2011
19.05.2011 - Future Internet Week
30.09.2011 - Third International Conference on E-voting and Identity
14.09.2011 - ESORICS 2011
14.04.2011 - The Fourth Forum - Science and Technology Days
15.07.2012 - Euroscience Open Forum 2012
13.04.2011 - SEETRANS 2011 - partnerská burza pro dopravní výzkum
25.05.2011 - Výroční seminář ICPCNanoNet
04.05.2011 - Konference k transferu znalostí v udržitelném biohospodářství
14.04.2011 - 3. sympózium Deisa – Prace
20.10.2011 - 18. pracovní konference o reverzním inženýrství
23.09.2011 - Smart Event 2011
17.06.2011 - 1st Digital Agenda Assembly
06.09.2011 - 2nd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems
13.05.2011 - Konference k výzkumu vesmíru 2011
20.10.2011 - BALNIMALCON 2011
01.07.2011 - Mezinárodní sympózium k oceánským infrastrukturám
24.06.2011 - Konference "Integration in Health and Healthcare"
17.03.2011 - Vyhlášení iniciativy Social Innovation Europe
09.11.2011 - European Gender Summit 2011
16.03.2011 - Konference "European Educational Research Quality Indicators"
25.05.2011 - Konference "Mobilising SMEs for the Future of Europe"
08.09.2011 - NSS 2011
30.11.2011 - AEGIS konference "Accessibility Reaching Everywhere"
01.04.2011 - Školící kurs k managementu v oblasti VaV
25.05.2011 - Evropská konference o nanomedicíně
13.05.2011 - Konference na téma evropské perspektivy v personalizované medicíně
09.06.2011 - Mezinárodní fórum o průmyslovém výzkumu
14.09.2011 - Transport Security Expo
08.04.2011 - Mezinárodní sympózium o 'ambient intelligence'
26.05.2011 - Výroční shromáždění Mezinárodní sítě pro MSP
10.06.2011 - Informační den a brokerage setkání ke Zdraví v 7. RP
01.04.2011 - Aerodays 2011
27.05.2011 - Green Week 2011
12.05.2011 - Středoevropské fórum pro biotechnologie a inovační biohospodářství
24.04.2011 - NTTS 2011
02.03.2011 - ARTEMIS JU Information Day for Call 2011
08.03.2011 - Konference "Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age"
09.06.2011 - Week of Innovative Regions in Europe 2011
28.10.2011 - eChallenges e-2011 konference a výstava
29.04.2011 - Evropská konference INFUB-9
20.05.2011 - Mezinárodní konference k neionizujícímu záření a zdraví dětí
29.03.2011 - BioVision 2011
16.09.2011 - Evropská konference k inovacím a podnikání
25.06.2011 - Conference on religion, gender and human rights
16.06.2011 - NutrEvent 2011
08.04.2011 - Konference o výzkumu kmenových buněk
01.06.2011 - Intenzivní školení k finančním otázkám 7. RP
12.04.2011 - Finanční seminář k Marie Curie
03.03.2011 - Intenzivní školení k finančním otázkám 7. RP
23.02.2011 - Seminář k finančním otázkám Marie Curie
01.02.2011 - Seminář - Ochrana národních kritických infrastruktur v Evropě
06.02.2011 - Munich Security Conference
08.05.2011 - Scientix European conference
07.05.2011 - ICEIRD 2011
02.02.2011 - AENEAS & CATRENE Brokerage Event
17.02.2011 - GSMA Mobile World Congress 2011
01.03.2011 - ISS Europe 2011 - Industry Strategy Symposium
05.03.2011 - CeBIT 2011
31.03.2011 - Evropská regionální konference o klastrech
07.06.2011 - 2nd European Summit on the Future Internet
20.04.2011 - Counter Terror Expo
31.03.2011 - Konference Inovace ve zdravotní péči: z výzkumu na trh
01.07.2011 - 2. ročník konference ETNA
26.05.2011 - Konference Pervasive Health 2011
20.05.2011 - Konference o srdečních problémech v těhotenství
10.05.2011 - Workshop na téma buněčné biologie neuronu
21.07.2011 - Konference 'Charge transfer in biosystems'
18.02.2011 - Sympózium Mezinárodní vesmírné univerzity
15.05.2011 - Kongres APMAS 2011
21.01.2011 - Konference EUA k mobilitě a spolupráci
01.06.2011 - EuroNanoForum 2011
02.02.2011 - Konference PPE 2011
30.03.2011 - Evropské fórum pro inovativní start-ups
28.06.2011 - Cyberforensics 2011
15.04.2011 - Konference o molekulární bioenergetice sinic
06.05.2011 - FET11 - The European Future Technologies Conference
15.06.2011 - Konference ISPIM - Udržitelnost a inovace - výzvy v řízení inovací
13.05.2011 - eHealth week 2011
02.12.2010 - AgroMatch 2010
01.12.2010 - EIT/KIC Entrepreneurship Workshop
01.12.2010 - Seminář o inovační politice
23.02.2011 - DIGIBIZ 2011
28.01.2011 - 7th Atlantic Web Intelligence Conference
04.03.2011 - 15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering
30.03.2011 - 27th European Workshop on Computational Geometry
15.12.2010 - Artemis JU - Brokerage Event for Call 2011
17.06.2011 - Future Network & Mobile Summit 2011
18.02.2011 - Konference na téma udržitelné chemie
10.12.2010 - Konference Graintek-2010
20.05.2011 - ICT Proposers' Day 2011
22.06.2011 - Konference ICE 2011
10.06.2011 - 19. ročník evropské konference k biomase
15.01.2011 - Workshop na téma imunologie a metabolismus
29.01.2011 - Konference o bioinformatických modelech, metodách a algoritmech
28.01.2011 - Mezinárodní konference o hodnocení rizik
15.12.2010 - Exascale challenges in computational biology
18.02.2011 - Kurs k finančnímu řízení projektů 7. RP
10.12.2010 - Kurs k finančnímu řízení projektů 7. RP
08.12.2010 - Neurosociety 2010
02.12.2010 - BioTrends 2010
25.11.2010 - Seminář kanceláře CZELO k programu Eurostars
12.11.2010 - Eurosphere konference The Publics of Europe & the European Public Sphere
27.01.2011 - Konference o ochraně dat v Evropě
11.02.2011 - 5. mezinárodní konference o pokročilých materiálech a nanotechnologiích
12.11.2010 - GSC Security Summit 2010
19.11.2010 - Mezinárodní konference "ICT pro udržitelné bydlení"
03.12.2010 - 4. celoevropský summit pro duševní vlastnictví
16.03.2011 - Mezinárodní kongres o bioplastech a biosložkách
29.01.2011 - Středoevropská konference o biomase 2011
04.12.2010 - Mezinárodní konference 'Excelence v pediatrii'
13.11.2010 - Mezinárodní dentální konference: nové trendy v implantologii
20.11.2010 - Kongres o problematice dětské obezity
30.11.2010 - Konference Sustainable Biomass for European energy
24.03.2011 - Konference k perspektivním technologiím pro stárnoucí společnost
26.11.2010 - Školící kurs k přípravě projektů Programu celoživotního učení
19.11.2010 - Dva školící kursy k přípravě návrhů projektů a finančnímu řízení projektů
13.05.2011 - 4. mezinárodní konference „Future-Oriented Technology Analysis”
28.10.2010 - Druhý ročník světového kongresu o imunitě
13.11.2010 - Konference na téma infekčních chorob a aplikované epidemiologie
11.11.2010 - Workshop "Consumer Science for Today and Tomorrow - Challenges for Research"
19.11.2010 - 6. ročník fóra na téma konkurenceschopnosti klastrů
26.10.2010 - Konference BNAIC 2010
10.12.2010 - Mezinárodní konference CONFIDENCE 2010
29.10.2010 - Konference eChallenges e-2010
26.10.2010 - Osmé české dny pro evropský výzkum
21.10.2010 - 20. ročník konference Manufacturing
07.12.2010 - Indo-Global Education Summit 2010
01.12.2010 - Seminář „Fluid machinery - meeting the environmental challenge“
24.09.2010 - Informing the knowledge society - feeding SSH research into policy design
28.09.2010 - Informační den k socio-ekonomickým a humanitním vědám (SSH)
27.10.2010 - Euregia 2010: globální změny – regionální řešení
15.10.2010 - 1. mezinárodní workshop o biomase a zachycování a skladování uhlíku
13.10.2010 - ESICM 2010
26.10.2010 - Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
05.10.2010 - Konference o udržitelném rozvoji a regionech
23.10.2010 - International Diabetes and Obesity Forum 2010
29.10.2010 - Světový kongres na téma snížení spotřeby cukru a soli
09.11.2010 - PRET 2010
23.11.2010 - Sympózium EHTEL 2010 - eHealth v evropských regionech
05.11.2010 - Světový kongres zaměřený na výzkum čichu
19.11.2010 - Světový kongres Targeting Mitochondria 2010
15.10.2010 - Informační den k 7. ICT výzvě 7. RP
28.09.2010 - Third International Conference on Business Process and Computing (BPSC 2010)
04.10.2010 - Third International Workshop on Model-Based Architecting and Construction of Embedded Systems
07.10.2010 - Essen Security Innovation Symposium
20.09.2010 - Informační den k socio-ekonomickým a humanitním vědám
10.11.2010 - Valné shromáždění JTI pro palivové články a vodík
30.09.2010 - Technology and business matchmaking event
09.07.2011 - 4. IC-EpsMsO - výzva k zasílání příspěvků
30.09.2010 - EU – Latin American ICT Gateway
16.11.2010 - Seminář ip4inno – defending and enforcing IP
03.11.2010 - Seminář ip4inno – knowledge for profit
16.09.2010 - Mezinárodní informační den k výzvě Vesmír 2010 7.RP
15.12.2010 - Konference a workshop eHealth 2010
15.10.2010 - Konference o hepatitidě B a C
21.09.2010 - Seminář k finančním otázkám akcí Marie Curie
09.10.2010 - 13th European Health Forum Gastein
15.09.2010 - Seminář k finančním otázkám 7. RP
16.11.2010 - Konference SET-Plan 2010
10.10.2010 - IX. mezinárodní kongres Autism-Europe
24.09.2010 - Konference Safety 2010
27.10.2010 - Biofit 2010
29.09.2010 - Série seminářů EU-JAR v oblasti VaV
28.10.2010 - Konference BIOTECH 2010
30.11.2010 - Sympozium 'Mezinárodní spolupráce v bezpečnosti produktů'
03.12.2010 - Mezinárodní týden bezpečných produktů 2010
13.11.2010 - Evropská konference o veřejném zdraví
02.10.2010 - Mezinárodní vědecká konference: Zdraví, práce a sociální zodpovědnost
24.09.2010 - Informing the Knowledge Society - Feeding SSH Research into Policy Design in Latin America and Europ
21.10.2010 - Evropské fórum průmyslové biotechnologie
07.10.2010 - Světový kongres regenerační a preventivní medicíny
24.09.2010 - ScanBalt Forum 2010
29.10.2010 - Konference Europe INNOVA 2010
08.10.2010 - Konference o nových poznatcích v oblasti výzkumu cytoskeletů
23.09.2010 - Konference 'Adapting to global change at the coast: Leadership, Innovation, and Investment'
10.10.2010 - Medical EXPO v Rumunsku
07.10.2010 - BIOTECHNICA 2010
06.10.2010 - Konference na téma inovace v potravinových obalech
01.10.2010 - BIOSPAIN a BIOTEC 2010
14.10.2010 - 2nd European Innovation Summit
03.09.2010 - 11. mezinárodní konference o elektronickém obchodu a webových technologiích
17.09.2010 - ETH Zurich Industry Day
05.11.2010 - Mezinárodní konference o antimikrobiálním výzkumu
24.09.2010 - Brokerage setkání 'Mořský výzkum v globálním kontextu'
22.10.2010 - European Responsible Care Conference 2010
16.09.2010 - Third International Workshop on Computational Social Choice
27.08.2010 - Mezinárodní konference o výpočetní statistice
22.08.2010 - Třetí mezinárodní workshop o klasické logice a výpočtech (CL&C‘10)
13.10.2010 - European Computer Science Summit – ECSS 2010
24.09.2010 - Smart Event 2010
14.09.2010 - Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál
17.09.2010 - AAL Fórum – Aktivní stárnutí: inteligentní řešení, nové trhy
27.10.2010 - Konference „A new space policy for Europe: New challenges, new opportunities“
17.11.2010 - Mezinárodní konference ke vzdělávání, výzkumu a inovacím (ICERI 2010)
22.10.2010 - 3rd EU-Japan Symposium on Future Internet and New Generation Networks
01.10.2010 - Konference VPH 2010
10.08.2010 - Konference 'Home, migration and the city'
09.09.2010 - 5th Future Security Conference 2010
28.07.2010 - SECRYPT 2010
13.10.2010 - Konference EurOCEAN 2010: Velká výzva pro mořský výzkum příštího desetiletí
18.11.2010 - Konference o MSP 2010
28.09.2010 - F2F Event: FIND your ICT PARTNERS face2face at ICT2010
07.10.2010 - COST-ESF High-Level Research Conference on Future Internet and Society
15.10.2010 - 2010 NEM Summit
10.12.2010 - 2010 Euro-Africa Cooperation forum on ICT Research
07.10.2010 - 8. Evropský týden regionů a měst
05.11.2010 - Praktické schopnosti pro posuzování hodnocení dopadu
12.11.2010 - E-learning ve vzdělávání a odborné přípravě
17.09.2010 - Komplexnost v projektovém řízení a hodnocení
06.07.2010 - AISC 2010
21.08.2010 - Konference ke vědě o sportu a k tělovýchovnému lékařství
13.07.2010 - Informační dny k výzvám 2011– ENVI a ekoinovace v 7. RP
14.09.2010 - 5. konference doktorandských studentů z jihovýchodní Evropy
15.10.2010 - Valné shromáždění ETP Nanomedicine 2010
24.09.2010 - Security Research Conference 2010 (SRC'10)
25.09.2010 - BIOMMEDD 2010 - mezinárodní konference Rumunské společnosti pro biomateriály
23.07.2010 - Informační dny pro výzvu Doprava 7. RP
01.10.2010 - Evropská klastrová konference 2010
02.07.2010 - Intercloud 2010
18.06.2010 - Konference o genderové a migrační politice
26.08.2010 - 4. Evropská konference o softwarové architektuře
27.10.2010 - ARTEMIS Autumn Event & ITEA 2 Symposium
17.09.2010 - 15. mezinárodní konference Baltic Dynamics
22.06.2010 - Towards a Future Internet Public Private Partnership
08.10.2010 - Valné shromáždění a výroční fórum EPoSS 2010
15.08.2010 - Mezinárodní konference k výzkumu v počítačové molekulární biologii
23.06.2010 - Info den a partnerská burza projektu EECAlink v oblasti zdraví
07.07.2010 - Registrace pro Euroscience Open Forum 2010 (ESOF) byla otevřena
03.06.2010 - Konference k vyhlášení prvních KICs
01.07.2010 - Educating Europe: Educational Sciences go FP7 and beyond
01.06.2010 - Konference k evropské strategii 2020 z pohledu SSH
25.09.2010 - První workshop na téma softwarových služeb: Výzva k předložení příspěvků
11.06.2010 - Letní škola a partnerská burza ke strukturní bioinformatice a počítačové biologii
28.10.2010 - 4. mezinárodní kongres k výzkumu v oblasti textilií
14.09.2010 - Konference k udržitelnému financování vysokých škol
01.07.2010 - Finanční seminář k akcím Marie Curie
28.05.2010 - Konference ERC - od programu k instituci
17.07.2010 - Mezinárodní konference k modelování a simulaci MS 2010
17.12.2010 - Týden konferencí zaměřených na Internet budoucnosti
03.06.2010 - 1. Evropský summit o internetu budoucnosti
25.06.2010 - Konferencí na vysoké úrovni zahajuje Eurisy Iniciativu na podporu MSP
11.06.2010 - MOBIP 2010
10.06.2010 - Vědecké a politické fórum k vlajkovým lodím FET (FET Flagships)
02.06.2010 - 2. Evropská konference o Internetu věcí (Internet of Things)
20.05.2010 - Workshop pro evropské malé a střední podniky
10.06.2010 - Druhá mezinárodní konference MoniQA
09.06.2010 - Seminář k monitorování radioaktivního odpadu
08.06.2010 - Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP
18.09.2010 - Konference ICAMS 2010
21.05.2010 - Výroční konference EARTO 2010
15.06.2010 - Interaktivní konference k výzkumným infrastrukturám
25.11.2010 - Sympózium k budoucím referenčním materiálům
11.05.2010 - Třetí konference o trvale udržitelném zemědělství
20.04.2010 - Šestá mezinárodní nanotechnologická konference na téma komunikace a spolupráce
07.05.2010 - Zdravotní informatika se spojuje s eHealth – Od vědy k jejímu použití a zpět
07.05.2010 - Pátá konference o eServices pro evropskou občanskou registraci (European Civil Registration)
01.06.2010 - Jak přispět k oživení malých a středních podniků?
06.05.2010 - Finanční fórum pro malé a střední podniky
28.04.2010 - Evropské výzvy k inovacím
28.04.2010 - Konference: Elektronické fakturování v Evropě
11.05.2010 - Školení pro malé a střední podniky se zájmem o účast v FP7
25.06.2010 - Letní škola Gnostic Approach to Small Sample Data Analysis
20.05.2010 - 9. Evropské fórum vědy a techniky: Univerzitní výzkum a cesty k inovacím
16.05.2010 - WISHES Networking Days 2010
18.06.2010 - Konference Clean Sky: "The aviation industry goes green"
02.06.2010 - Meet4Cleantech v Ženevě pro rozvoj podnikání, posílení inovací a zahájení evropských projektů výzkum
07.05.2010 - Konference o porušování lidských práv
14.04.2010 - Kongres 'Strategie pro inovace a konkurenceschopnost v Evropě'
05.05.2010 - Diskuze v Evropském parlamentu k bioekonomice
15.04.2010 - Závěrečná konference projektu HENVINET
22.04.2010 - Konference "Směrem k většímu pochopení měnící se role obchodu ve společnosti"
13.04.2010 - Konference TRUEFOOD
22.04.2010 - 3. fórum na téma alkohol a zdraví
14.09.2010 - Pátá středomořská konference o informačních systémech
01.06.2010 - Evropský týden malých a středních podniků 2010
27.05.2010 - Engineering 2010
20.05.2010 - Genera 2010: Mezinárodní den transferu technologií
05.05.2010 - MSW 2010: Sharing to innovate
30.04.2010 - Futurallia 2010
21.04.2010 - Kooperační setkání v rámci VIV Europe
21.04.2010 - Osmé ETAP fórum věnované ekoinovacím
23.04.2010 - Veletrh Hannover Messe 2010: Technology Cooperation Day
13.04.2010 - Building knowledge and networks for SMEs
23.04.2010 - NODES 2010: Workshop na téma Dependability and Security
06.05.2010 - Výstava JRC v Evropském parlamentu
07.05.2010 - Seminář k ERC
19.05.2010 - Workshop on EU funding opportunities for SMEs
16.04.2010 - Konference 'The Future of Philosophy of Science'
12.05.2010 - Konference ETP 2010: Working together on societal challenges
29.04.2010 - Evropské patentové fórum 2010
21.05.2010 - Seminář Inovace ve zdravotní péči: od výzkumu na trh
04.06.2010 - Koference Greenweek 2010
02.07.2010 - Evropská konference Information Warfare and Security
03.07.2010 - Mezinárodní konference Healthcom 2010
27.04.2010 - Seminář ReMaT
29.03.2010 - Mezinárodní workshop Web of Things 2010
28.05.2010 - Mezinárodní kongres GENNESYS
13.04.2010 - Workhop o systémech sociálních sítí
25.03.2010 - Seminář “IPR Practical Guides for Shoes, Leather Goods, Furniture, and Textiles-Clothing Sectors”
26.03.2010 - Konference o ochraně znalostí v loďařském průmyslu
20.04.2010 - Konference "Design of the Enterprise Development Strategy with IP rights protection"
13.04.2010 - Evropský informační den věnovaný ekoinovacím
23.03.2010 - Konference "Enterprise Development Strategy and IPR"
22.03.2010 - Workshop: "Innovation funding measures for joint cooperation"
18.09.2010 - 14. Mezinárodní biotechnologické symposium IBS 2010
26.03.2010 - Vzdělávací kurz o finančním managementu projektů 7. RP
23.03.2010 - Vzdělávací kurz přípravy projektů 7. RP
01.10.2010 - Konference "EuroSun 2010" (solární vytápění, chlazení, stavby)
22.10.2010 - Konference "Conferencia de la Industria Solar Espana 2010"
09.06.2010 - 2010 European Local Government Conference - ICT and Local Government Transformation in Europe
16.03.2010 - Sympózium e-CAR - ICT challenges for smarter mobility
04.03.2010 - Get Online Day 2010
22.04.2010 - Seminář: Finanční audit projektů 6. a 7. RP – jak se úspěšně připravit
31.03.2010 - Seminář: Finanční management FP7
24.03.2010 - Výroční konference: ERA-NETs on stage 2010
25.03.2010 - Výroční konference Textilní platformy
18.06.2010 - Seminář JRC-Čína
26.05.2010 - Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
08.07.2010 - International Network Conference 2010
20.05.2010 - NASA-ESA Workshop on Product Data Exchange
24.03.2010 - Seminář projektu Framing Nano
03.03.2010 - Seminář "ICT-enabled sustainability in “smart” cities"
01.04.2010 - Konference a prezentační dny o mikroelektronice
22.04.2010 - Veřejný seminář e-IRG
06.05.2010 - Dvoudenní finanční seminář k akcím Marie Curie
16.04.2010 - Dvoudenní finanční seminář k 7. RP
07.03.2010 - 14. Mezinárodní kongres gynekologické endokrinologie
16.06.2010 - Seminář k “Model-based testing in practice”
09.03.2010 - Konference "Women in ICT: The Way Forward"
11.03.2010 - Vesmír a bezpečnost
05.05.2010 - Seminář FinNano
09.09.2010 - Konference ManuFuture 2010
02.03.2010 - Mezinárodní sympózium k nanotechnologiím
16.04.2010 - Konference Med-e-Tel 2010
18.03.2010 - Odborná školení k 7. RP na Maltě
17.03.2010 - Workshop Efficient & Effective eGovernment
23.04.2010 - Eastern European eGov Days
22.09.2010 - Future Internet Symposium 2010
17.03.2010 - SecureCloud 2010
06.03.2010 - CeBIT Global konference
30.05.2010 - Konference Eurobot 2010
01.03.2010 - Seminář: Build the Future Agenda for Rare Disease Research in Europe
07.05.2010 - 6. ročník EGEA konference: Social and Health Benefits of Balanced Diet
26.02.2010 - Konference o výkonu veřejných služeb ve 21. století - Edge 2010
30.05.2010 - The XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - MEDICON 2010
25.02.2010 - Workshop STOA - Biotechnology research for public good
10.03.2010 - Závěrečná konference projektu BiodivERsA
23.04.2010 - Konference EUA: "Towards Financially Sustainable Universities II: Diversifying Income Streams"
16.06.2010 - Zahájení ETP NANOfutures
09.04.2010 - Science against Poverty
18.02.2010 - Finanční den EU pro MSP
02.06.2010 - European Nuclear Conference (ENC 2010)
25.02.2010 - Informační den projektu ProMine
29.09.2010 - ICT 2010
24.02.2010 - Seminář k finančním pravidlům 7. RP
19.02.2010 - Seminář k finančním pravidlům Marie Curie
24.02.2010 - ICT4EE: High Level event on ICT for Energy Efficiency
01.03.2010 - Informační den k nové výzvě JU ARTEMIS
12.03.2010 - PPP Internet budoucnosti - konzultační setkání se 'stakeholders'
16.03.2010 - Fórum pro budoucnost zemědělství
23.02.2010 - Workshop Cloudscape-II
28.02.2010 - International Conference on Early Disease Detection and Prevention
05.03.2010 - Mezinárodní dny pro udržitelnou energii 2010
30.04.2010 - Konference Innovation 3.0: Challenges, Needs and Skills of the New Innovation Era
12.03.2010 - Redesigning Business Summit
10.03.2010 - Workshop Financing for SMEs – from research results to market
20.02.2010 - Partnerské setkání BioFach 2010
22.04.2010 - VIV Europe 2010
05.03.2010 - EMBO workshop Visualizing Biological Data (VizBi)
02.03.2010 - Konference The Innovative and Sustainable Hospital
04.03.2010 - Závěrečná konference projektu EURASNET
23.04.2010 - Evropská energetická konference
14.04.2010 - Konference 7. RP: "From Economic Recovery to Sustainability”
01.07.2010 - European Business Summit 2010
06.03.2010 - Future Match 2010
26.02.2010 - Série seminářů o genderových aspektech ve výzkumu
21.01.2010 - Seminář o sociálním začlenění a souvisejících technologiích
10.02.2010 - Informační den Marco Polo
16.07.2010 - 12. mezinárodní konference o technologiích pomáhajících lidem se speciálními potřebami
04.03.2010 - Partnerské setkání zaměřené na úspěšnou spolupráci ve výzkumu a vývoji
04.03.2010 - Workshop zaměřený na hybridní materiály
12.03.2010 - Evropský informační den EMEA/IFAH
22.04.2010 - Konference EPSO 2010 – Plants for Life
16.04.2010 - PLASMA diagnostics 2010
01.04.2010 - 37. výroční konference IOP o fyzice plazmatu
27.01.2010 - 6th Workshop on Fusion Data Processing, Validation and Analysis
25.03.2010 - European Conference on Nanofilms ECNF 2010
07.07.2010 - NanoFair 2010 – 8th International Nanotechnology Symposium
26.02.2010 - Mezinárodní seminář v oblasti požární ochrany
16.02.2010 - Konzultační schůzka zaměřená na ICT a stárnutí
04.02.2010 - Workshop Lighthouses of Sustainability: European Concepts for Competitive Bio-based Chemicals
10.03.2010 - Partnerské setkání Oceanology International 2010
05.03.2010 - Conference on perceptions of citizen security
24.09.2010 - Mezinárodní kongres pro vědy o letectví
22.01.2010 - Workshop pro přípravu budoucích "vlajkových témat" ICT - FET PROACTIVE
21.01.2010 - FET Proactive - Informační den k 6. ICT výzvě 7. RP
12.03.2010 - International Symposium on Grid Computing (ISGC) 2010
23.04.2010 - EWEC 2010
26.03.2010 - Evropský týden pro udržitelnou energii 2010
10.06.2010 - Transport Research Arena 2010
20.01.2010 - Workshop European Tour for Life Sciences and Biotech Entrepreneurs
28.01.2010 - Clusters In Europe II - Mobilizing Clusters for Competitiveness
28.01.2010 - Malé a střední podniky v sektoru obrany
27.01.2010 - ERA.Net RUS workshop
14.01.2010 - Informační den ke 4. výzvě CIP ICT-PSP
18.03.2010 - Konference k lidským zdrojům pro jaderné energetické programy
03.02.2010 - Technologická burza pro stavební průmysl
21.01.2010 - Infoden v Praze: "Cognitive Systems and Robotics" v 6. výzvě ICT - mezinárodní akce
21.05.2010 - Konference Building Sustainable Growth
15.01.2010 - První setkání iniciativy WASTE-CLUSTER
03.02.2010 - 2010 Euro-Africa Cooperation forum on ICT Research
20.01.2010 - CORNET/ERASME partnering event
14.01.2010 - CORNET Project Partnering Event
04.03.2010 - Inovační workshop zaměřený na nové metody balení potravin
20.01.2010 - Konference Competence Research and Innovation Centres
24.03.2010 - Partnerské setkání na téma výživa a zdraví
10.02.2010 - International Conference on Biotechnology and Food Science 2010
15.04.2010 - 5th EGEE User Forum
09.12.2009 - Konference o evropském strojírenském průmyslu
16.12.2009 - Mezinárodní seminář 'Evropský výzkum na poli ICT a stárnutí'
22.01.2010 - Mezinárodní konference o programovacích jazycích
22.01.2010 - Konference 'Economics of culture, institutions and crime'
10.03.2010 - Bio-Europe Spring 2010
21.01.2010 - BONUS Annual Conference 2010
12.03.2010 - Konference Ambient Assisted Living in Europe – Technology and Innovation for Ageing Well
18.03.2010 - World of Health IT/eHealth Conference 2010
11.03.2010 - Seminář o budoucích síťových technologiích
18.06.2010 - Future Network & Mobile Summit 2010
15.12.2009 - Seminář pro předkladatele SSH projektů
10.07.2010 - 4th IC-SCCE
18.11.2009 - COLIPA informační den
02.12.2009 - Seminář o roli evropských regionů v energetickém výzkumu
15.12.2009 - Informační den k nové výzvě Clean Sky JTI
17.12.2009 - Konference From grids to clouds - e-infrastructures and business
17.02.2010 - European Biowaste Forum
24.03.2010 - Konference ECRI 2010
17.03.2010 - Týden evropských inovativních regionů 2010
01.12.2009 - Informační den k ICT tématu 7. RP
02.02.2010 - Biomarkets Summit
03.12.2009 - Školící kurs „What is Nanomedicine?“
30.11.2009 - Finanční instrumenty a bankovní produkty pro inovace, výzkum a vývoj
22.01.2010 - 5th ETSI Security Workshop
04.03.2010 - 2. evropská konference ke společnému výzkumu CONCORD-2010
19.11.2009 - Brussels Innova
25.11.2009 - 5. informační a výukový seminář iniciativy SMEs go Health
17.09.2010 - Soukromí a bezpečnost na internetu v budoucnosti – Letní škola 2010
16.12.2009 - ARTEMIS Brokerage Event k výzvě 2010
15.12.2009 - Mezinárodní konference projektu FramingNano
12.03.2010 - 2. konference sítě NanoImpactNet
02.12.2009 - Mezinárodní konference k rizikům a výhodám nanotechnologií
07.12.2009 - Seminář o samoobslužných terminálech a asistenčních technologiích
03.12.2009 - Konference Online Information 2009
18.11.2009 - Konference o vzdělávání nové generace profesionálů v oblasti ICT standardů
23.02.2010 - Školící kurs „What is Nanomedicine?“
29.11.2009 - ICT a e-Business konference pro inovativní a udržitelnou ekonomiku
25.02.2010 - Konference „Nanomedicine: Visions for the Future“
25.11.2009 - Výroční konference ETP pro stavebnictví
20.11.2009 - The European e-Skills conference
28.11.2009 - Seminář o open source software a vestavných systémech
06.11.2009 - 5. Evropský kongres o civilní ochraně a management v případě katastrof
05.11.2009 - Veletrh a seminář v oblasti IT bezpečnosti
27.11.2009 - Konference o etických aspektech ICT pro starší lidi
29.10.2009 - Sectoral e-Business Watch Conference 2009
23.10.2009 - The Future of Social Sciences and Humanities
27.10.2009 - Informační den pro SSH téma "Addiction and lifestyles in contemporary European societies"
18.11.2009 - Prezentace projektů EUREKA - seminář a společenská akce
20.10.2009 - Informační den 'Sociální platformy o udržitelném životním stylu'
02.10.2009 - Informační den Socio-ekonomické a humanitní vědy v 7. RP
08.10.2009 - Seminář "Více žen, lepší práce a zvyšování růstu"
20.10.2009 - Seminář Podpora spolupráce EU a Karibské oblasti v ICT výzkumu
10.11.2009 - Visby Agenda: creating impact for an eUnion 2015
28.11.2009 - Workshopy zaměřené na vytvoření online služeb pro starší lidi
12.11.2009 - Konference 'SciTech Europe 2009 - Innovation accross Europe'
21.11.2009 - AmI-09: Roots for the Future of Ambient Intelligence
21.05.2010 - Konference IST-Afrika 2010
02.12.2009 - Workshop zaměřený na budoucnost internetu
20.11.2009 - Workshop zaměřený na ICT a robotiku
04.11.2009 - Konference o výzkumu v oblasti biodiverzity
21.10.2009 - 1. mezinárodní konference k Extreme Light Infrastructure
16.10.2009 - 1st NET4SOCIETY SSH Brokerage Event
09.10.2009 - Konference o informačních a telekomunikačních technologiích
02.10.2009 - Brokerage event pro Vědu v společnosti
12.10.2009 - European partnering workshop for SME-driven FP7-projects
09.09.2009 - CIP Fórum
02.10.2009 - Konference MindTrek
11.09.2009 - Konference „Unconventional Computation 2009“
16.09.2009 - ECAL 2009 – konference o umělém životě
14.10.2009 - Euro-Japonské sympózium o Nové generací sítí a budoucnosti internetu
14.10.2009 - Konference Telekomunikace příští generace 2009
18.09.2009 - ESSA 2009
14.09.2009 - Informační den na téma socio-ekonomické a humanitní vědy v 7.RP
20.10.2009 - Idealist eChallenge Pre-Conference Brokerage Event
18.11.2009 - Akce na téma vestavné systémy
29.09.2009 - Série workshopů o genderových aspektech ve výzkumu
13.10.2009 - Workshop - Manažerské systémy pro bezpečnost potravin
17.09.2009 - Konference „ICT pro urychlení ekonomického oživení“
23.09.2009 - Access-IT 2009
25.11.2009 - Konference „ICT that makes the difference“
17.11.2009 - Fórum „ICT for sustainable homes“
09.10.2009 - Informační den k 6. výzvě ICT: cíl Digital Libraries and Digital Preservation
16.09.2009 - 7.RP finanční Workshop v Bruselu
18.11.2009 - První evropská E-Commerce konference
26.10.2009 - SEDMÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
01.09.2009 - Workshop: Coordinating FP7 Research Projects
17.08.2009 - ISGIG 2009
07.11.2009 - Sympózium o budoucnosti institucí vyššího vzdělání
23.09.2009 - FeedNetback Workshop
25.09.2009 - 3. Evropský summit transferu technologií
30.10.2009 - International Conference on Gender and Diversity in Science, Technology and Business
06.10.2009 - Konference o multidisciplinárním výzkumu
03.09.2009 - Valné shromáždění eMobility
27.11.2009 - Společná konference ICSOC a ServiceWave 2009
24.11.2009 - Future Internet Assembly konference - FIA'09
22.09.2009 - Europe INNOVA Annual Partnering Event 2009
16.10.2009 - 1st European Innovation Summit
25.09.2009 - Workshop - technologie čistého uhlí
11.09.2009 - Výzkum atmosféry
17.09.2009 - Partnerství pro výzvy 7.RP – řízení a sanace vodních zdrojů
17.09.2009 - EEMOSD´09
02.10.2009 - 2. mezinárodní výzkumná konference CIRIEC o sociální ekonomice
06.10.2009 - AGE Joint Workshop “Towards a New Ageing Vision: The Contribution of ICT Industry and Businesses”
01.10.2009 - Ambient Assisted Living (AAL) - FORUM '09 Vienna
30.09.2009 - Towards Future Media Internet - Networked and Electronic Media Summit
02.10.2009 - ASD Convention 2009
16.09.2009 - FP7 Security Info Day
19.09.2009 - Konference o sociální dimenzi náboženství v občanské společnosti
30.10.2009 - ARTEMIS & ITEA Co-Summit 2009
04.09.2009 - Conference on parallel computing
18.09.2009 - Infoden Afrika
02.10.2009 - 13. Evropská konference o digitálních knihovnách
18.09.2009 - Projektová burza k tématu NMP 7. RP
18.09.2009 - EUREKA Dny pro hledání partnerů, obor trvale udržitelná energetika
17.09.2009 - Infoden o výzvě 7.RP Životní prostředí (FP7-ENV-2010)
25.09.2009 - 13th European Space Mechanisms and Tribology Symposium 2009
29.09.2009 - Informační den k výzvám priority Doprava
12.10.2009 - Konference „10 Years of WIPO UDRP - What's Next?“
08.09.2009 - Konference “Správa duševního vlastníctví v evropské výzkumné spolupráci”
30.08.2009 - 11. Vědecké shromáždění IAGA
18.09.2009 - Mezinárodní kongres k rentgenové optice a mikroanalýze
02.10.2009 - Euro-Atlantic Stakeholder Conference
20.11.2009 - The Police Science Conference 2009
15.10.2009 - Voda pro život
15.09.2009 - Letní škola „Cooperative systems“ v dopravě
10.07.2009 - Informační den k výzvě Clean Sky
02.10.2009 - Veletrh SafeKon 2009
15.09.2009 - 2nd Annual Senior Officers Seminar (ASOS)
26.11.2009 - Třetí evropské fórum civilní ochrany 'Towards a more resilient society'
22.10.2009 - 4. mezinárodní konference “Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials”
25.09.2009 - Konference projektu SICON
06.10.2009 - Konference „From the European Charter for small enterprises to the small business act“
01.07.2009 - Informační den k výzvě eParticipation (ICT PSP)
04.12.2009 - Konference k evropským ochranným známkám
16.06.2009 - Finanční den EU pro MSP
31.12.2009 - Semináře k utváření enviromentální agendy MSP
23.06.2009 - Seminář "Towards Zero-Power ICT"
02.07.2009 - 2. Fórum o EU-Japonské spolupráci v ICT výzkumu
20.06.2009 - EUREKA Innovation Days
24.06.2009 - Informační den FET proactive - 5. ICT výzva 7. RP
25.11.2009 - Converging Technologies for 21st Century Security
13.09.2009 - Konference k nanouhlíkům
13.07.2009 - Informační den iniciativ partnerství veřejného a soukromého sektoru 7.RP
22.06.2009 - Možnosti financování projektů v oblasti energetiky
09.06.2009 - Konference 'Latin American and European Perspectives on the Social Science'
03.07.2009 - Výroční konference UKRO 2009
27.06.2009 - 3. Transatlantická letní akademie k duševnímu vlastnictví
02.10.2009 - Seminář Towards nuclear fuel modelling in the various reactor types across Europe
09.06.2009 - Seminář „Foundations and researchers, partners in evaluation“
25.06.2009 - Věda a technologie v období krize
27.06.2009 - Výroční konference EARMA
18.06.2009 - Civilian European Land-Robot Trial
11.06.2009 - Nanotechnologies partnering event
06.06.2009 - Letní škola k technology-enhanced learning
29.05.2009 - Konference k „inquiry-based science education“
29.05.2009 - Best practices in transfer of science and technology
30.05.2009 - Konference o politizaci vědy
11.09.2009 - Defence Systems and Equipment International (DSEi) 2009
29.05.2009 - Konference o EDTIB (malé a střední podniky ve zbrojení)
25.09.2009 - 3rd International Conference on e-Democracy
12.11.2009 - The 4th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions
17.07.2009 - 2. mezinárodní symposium BELIEF-II
04.06.2009 - Technologická burza na téma zdraví a biotechnologie v FP7
25.06.2009 - International ICT Challenge 3 Face2Face Meeting
29.05.2009 - SYRCOSE Software engineering colloquium
12.06.2009 - ICAIL 2009 - Mezinárodní konference o umělé inteligenci a právu
30.06.2009 - Sympózium o internetu budoucnosti
18.06.2009 - Informační den k e-Infrastrukturám
15.05.2009 - Seminář k e-Infrastrukturám
19.06.2009 - Seminář o výpočetní technice v oblasti služeb
10.06.2009 - Tampere Manufacturing Summit
08.07.2009 - Nanotechnologie a lékařské přístroje
07.05.2009 - Nanotechnologie a regenerativní medicína
14.07.2009 - 12th International Conference on Technology Policy nad Innovation
20.05.2009 - Seminář o managementu ICT projektů
05.06.2009 - Konference Eurodigimeet 2009
28.05.2010 - World Congress on Information Technology 2010
18.09.2009 - ICCB 2009
13.05.2009 - Společná konference o záležitostech geografických informací a infrastrukturách prostorových dat
05.06.2009 - Konference "Turning to the future: a new approach for EU SSH research until 2013"
06.11.2009 - Mezinárodní sympózium k analýze potravin RAFA 2009
02.06.2009 - Successful R&D in Europe: European Networking Event
08.05.2009 - „Full costing and FP7“ na konferenci „Research Connection 2009"
12.05.2009 - Valné shromáždění ETP pro nanomedicínu
12.05.2009 - IPR and Contract Management
30.09.2009 - SRC'09 - 4. výroční konference bezpečnostního výzkumu
08.05.2009 - EIT Entrepreneurship Seminar and KIC Info Day
08.05.2009 - Research Connection 2009
07.06.2009 - Seventh European Feminist Research Conference
15.05.2009 - 16th EUROCHAMBRES Congress - Doing Business without Barriers
12.05.2009 - ICT Call 5 Information and Networking Event - Intelligent Information Management
12.06.2009 - ICT-MobileSummit 2009
18.06.2009 - Future-Net'09
23.10.2009 - eChallenges e-2009 Conference
19.06.2009 - The International Conference on Digital Businesses - DIGIBIZ 2009
24.06.2009 - Cyber Terrorism and Crime Conference CYTER 2009
18.06.2009 - NutrEvent
20.04.2009 - Evropský informační den Eco-innovation
18.12.2009 - Konference na téma palivové články
15.05.2009 - Evropský týden pro výzkum v dopravě
03.04.2009 - Semináře o modelování a simulaci orgánů
14.05.2009 - The Small Business Act for Europe: business without barriers
24.06.2009 - WCMC 2009
19.05.2009 - Women in Academia - Conference on Gender Equality
30.04.2009 - Mobileware 2009
03.04.2009 - Konference 'European regions for better ICT connections'
24.04.2009 - DATE'09 and ARTEMISIA joint conference
22.05.2009 - Setkání Evropské výzkumné platformy pro biodiversitu
30.03.2009 - Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR
24.04.2009 - World Telecommunication Policy Forum (WTPF)
17.03.2009 - Konference k evropskému patentovému systému
02.03.2009 - ARTEMIS/ENIAC - Informační den ke 2. výzvě, Praha
06.03.2009 - Konference pořádané v oblasti socio-ekonomických a humanitních věd (SSH)
18.03.2009 - Konference "Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union"
09.04.2009 - Biogas 2009
11.06.2009 - CIRED 2009
27.04.2009 - Konference 'Making IPR work for SMEs'
05.03.2009 - Seminář o etických problémech v ICT výzkumu
26.03.2009 - 1st Euro-Africa Cooperation Forum on ICT Research
05.06.2009 - 4. mezinárodní konference "Safety and Security Systems in Europe"
24.04.2009 - m-ICTE2009: Mezinárodní konference o multimédiích a ICT ve vzdělávání
28.05.2009 - Konference Udržitelný rozvoj: výzva pro evropský výzkum
13.03.2009 - Environmental Auction Floor
19.03.2009 - Větrná energie EWEC 2009
18.03.2009 - Informační den Public Health
05.06.2009 - 42. konference CIRP o výrobních systémech
31.03.2009 - Konference CIRP Design 2009
05.06.2009 - 9. mezinárodní konference euspen 2009
01.04.2009 - Regiony znalostí a Lisabonská strategie
15.05.2009 - Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě
30.04.2009 - Planetary defence conference
24.03.2009 - Informační den k 5. ICT výzvě: Technology-enhanced learning
27.03.2009 - Konference CHEP´09
25.02.2009 - Mezinárodní konference k transferu technologií
29.04.2009 - Konference: Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér
30.04.2009 - Evropské patentové fórum a PATINNOVA 2009
18.02.2009 - Informační den ‚Internet of Things‘
08.03.2009 - Sociální a humanitní vědy potkávají vědy v oblasti informatiky a komunikace
24.04.2009 - Soil Zoology
13.02.2009 - Informační den výzvy AAL (Ambient Assisted Living Joint Programme)
16.02.2009 - EIT seminář 'Utváření znalostních a inovačních komunit (KICs) - Udržitelná energie'
12.02.2009 - Informační den 'ICT for Energy Efficiency'
12.03.2009 - Nanovlákna třetího tisíciletí
21.05.2009 - Spatio-temporal radiation biology
25.04.2009 - Potraviny a výživa
21.03.2009 - Shromáždění Asociace evropských univerzit
18.04.2009 - Základní výzkum v EVP
20.02.2009 - ISU symposium o bezpečí, bezpečnosti a vesmíru
22.03.2009 - World Water Forum
11.02.2009 - Výroční konference ManagEnergy
20.01.2009 - Informační den výzvy ICT-ENERGY
23.01.2009 - ARTEMIS brokerage
13.05.2009 - Konference Budoucnost Internetu
30.04.2009 - ICT Information Day & Brokerage Event 2009
23.04.2009 - Konference European Future Technologies - FET09 a výstava
03.02.2009 - Workshop platformy SusChem
05.06.2009 - Konference EuroNanoForum 2009
27.01.2009 - Information session on FP7 - ICT proposals
09.01.2009 - Autrans 2008 : Setkání klíčových hráčů Internetu
20.01.2009 - Konference o posílení úsilí v oblasti výzkumu a integrace ICT
04.02.2009 - GENESYS workshop
26.01.2009 - Informační den pro 3. výzvu ICT PSP
20.02.2009 - Defence and Security 2009: Urgency and Diversity in Acquisition
14.01.2009 - 4th ETSI Security workshop
28.01.2009 - Informační den výzvy pro GALILEO
25.02.2009 - EUFORDIA 2009
11.12.2008 - Seminář o 'intellectual property management and enforcement for SMEs'
27.03.2009 - Evropská konference v rámci českého předsednictví Radě EU 'TOWARDS eENVIRONMENT'
23.01.2009 - Konference 'ICT for a global sustainable future'
24.06.2009 - FISA 2009
10.06.2009 - ANIMMA 2009
07.02.2009 - MATGEN4
09.12.2008 - Clean coal and nuclear technologies for combating climate change
13.02.2009 - EUSEW 2009
18.03.2009 - Světový kongres pro trh s biopalivy
03.07.2009 - Konference a výstava Biomasa 2009
22.01.2009 - FP7-ICT Proposers' Day 2009
13.12.2008 - CISSE 08 web konference
26.11.2008 - Ideal-ist networking session, Lyon
30.01.2009 - SOFSEM konference, Špindlerův Mlýn
14.01.2009 - European conference on software services and service-oriented knowledge utilities technologies
26.11.2008 - Porovnání finančních pravidel v programech VaV - Programy národní, strukturální a 7. RP
25.11.2008 - Finanční řízení projektů 7.RP - Pravidla a příklady
03.12.2008 - Workshop on Evaluation and Impact Assessment of European Framework Programmes for R&D
20.11.2008 - Informační den Výzkumný potenciál a Regiony znalostí
09.12.2008 - "Bio meets nano and IT" konference
07.11.2008 - Kongres o e-skills a ICT
02.12.2008 - Druhé EU-korejské fórum o spolupráci v ICT výzkumu
24.10.2008 - Asistenční technologie a trh práce
10.12.2008 - 6th EuroAfriCa-ICT Concertation Meeting
22.11.2008 - Evropská konference o Ambient Intelligence
14.05.2009 - První evropský týden pro MSP
28.10.2008 - Konference SET Plan
03.09.2009 - Mezinárodní kongres alternativ testování na zvířatech
06.11.2008 - Biomasa a bioplyn v ČR
03.12.2008 - Konference programu Marco Polo
24.10.2008 - Prague European Energy Forum
31.10.2008 - Mezinárodní konference v rámci Open Days 2008
03.10.2008 - Česko–švýcarské dny vědy a techniky 2008 (CSSTD 2008)
21.10.2008 - World Standards Day 2008 conference: "Standardisation and SMEs"
30.10.2008 - České dny pro evropský výzkum
23.10.2008 - Zemědělské technologie
07.10.2008 - Internet of Things - Internet of the Future
07.10.2008 - EU-Southeast Asia Cooperation Forum on ICT
02.10.2008 - Internet Summit Rakousko 2008
21.11.2008 - From fundamentals to microbial power plants: Electrochemically Active Biofilms
03.10.2008 - Setkání národních koordinátorů národních kontaktních osob (NCP) 7. RP
28.11.2008 - Kongres CIAA
18.09.2008 - Seminář o vazbách mezi 7.RP, CIP a strukturálními fondy
26.09.2008 - Seminář o politice asistovaného žití (ambient assisted living policy)
11.09.2008 - Informační seminář k programu EUROSTARS
10.09.2008 - Vesmír - informační den
15.09.2008 - Formální a právní aspekty projektů 7. RP
22.10.2008 - Euradwaste ´08
28.11.2008 - The politics of knowing: research, institutions and gender in the making
16.10.2008 - Informační den Životní prostředí
26.09.2008 - Ochrana duševního vlastnictví - školení
16.09.2008 - ERC informační den
23.09.2008 - Socioekonomické a humanitní vědy a otázky změny klimatu
15.09.2008 - Bezpečnost - informační den
15.09.2008 - Regiony znalostí - informační seminář
05.11.2008 - Energetické systémy budoucnosti
19.09.2008 - Zasedání Evropské společnosti pro výzkum (E-MRS)
14.11.2008 - Výzkum HIV, malárie a tuberkulózy
25.09.2008 - Informační dny k výzvám v energetice
24.10.2008 - ICT BIO 2008
22.10.2008 - Biotec 2008
16.09.2008 - Biorafinérie - Informační den ke společné výzvě
15.09.2008 - Informační den Environmentální technologie
14.09.2008 - EXPO Zaragoza 2008
21.09.2008 - Veletrh Alzheimerovy nemoci
07.10.2008 - EVR pro politiku excelence
27.06.2008 - Slavnostní zahájení projektu 7.RP CHOBOTIX (IDEAS-ERC)
02.07.2008 - Informační den a partner search pro druhou výzvu DG TREN
24.06.2008 - Think&Act konference - rozšíření EU
09.07.2008 - Konference "Knowledge for growth"
28.06.2008 - 14th EARMA Annual Conference 2008
24.06.2008 - 5th Anniversary of the European Researcher's Mobility Portal
10.06.2008 - Český informační den k výzvě Energie
22.10.2008 - Životní prostředí a zdraví
18.06.2008 - Série seminářů „Finanční řízení projektů 7. RP - pravidla a příklady"
27.06.2008 - Dissemination Conference ‘Supporting Women in scientific careers’
18.07.2008 - Marie Curie Conference 2008
02.06.2008 - European Development Cooperation to 2020: zahajovací meeting
11.06.2008 - Konference Marco Polo
05.06.2008 - Valná hromada Artemis a workshop Cosine k výuce vestavěných systémů
20.06.2008 - Informační den Energie
15.05.2008 - Informační den 7. RP a SF
22.10.2008 - Konference eChallenges e-2008
25.09.2008 - Nanotech Northern Europe 2008
11.09.2008 - Vitamins 2008
16.05.2008 - ARTEMIS/ENIAC JU Informacni seminar
27.06.2008 - UK Research Office (UKRO) Annual Conference 2008
30.04.2008 - Informační den IMI
15.10.2008 - NEM Summit "Towards Future Media Internet"
04.04.2008 - Socio-economic Sciences and Humanities Research in South Africa
16.04.2008 - Successful innovation clusters: How to make them happen?
27.11.2008 - Konference ICT 2008
18.04.2008 - Bezpečnostní výzkum: konference JRC a Tubitak
18.07.2008 - Letní škola Grid Computing 2008
15.10.2008 - Valná hromada iniciativy Hydrogen & Fuel Cells
22.05.2008 - Konference Precision Engineering and Nanotechnology
04.04.2008 - Informační den Artemis a Eniac
12.03.2008 - Science Awards Ceremony
19.04.2008 - Humanities matchmaking event
09.07.2008 - European Strategies in the Global Economy
20.03.2008 - Pravidla pro financování projektů výzkumu a vývoje v 7. rámcovém programu - odborný seminář
06.06.2008 - European Regional Economic Forum
25.10.2008 - Udržitelné lesní hospodářství v podmínkách environmentálních změn
21.04.2008 - Evropské fórum o udržitelných ICT 2008
12.03.2008 - Evropské fórum o všudepřítomých informačních systémech
21.05.2008 - 25 let HIV
16.04.2008 - Konference o malárii
19.02.2008 - Informační den programu eContent+
18.04.2008 - The Future of Academic Mentoring Programmes
21.02.2008 - Evropský výzkum v letectví a nové členské státy
29.03.2008 - Evropská asociace univerzit
12.03.2008 - Public Health - informační den
11.03.2008 - Informační den Safer Internet+
24.04.2008 - Transport Research Arena Europe 2008
04.02.2008 - Infoden Nanovědy, nanotechnologie a nové výrobní procesy
13.03.2008 - ERA Chemistry Conference
14.05.2008 - Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu
07.02.2008 - Informační den doprava
08.01.2008 - Energy Materials FP7 Workshop and brokering meeting
17.01.2008 - Nanotechnology for security and crime prevention
10.04.2008 - Smart Systems Integration European Conference & Exhibition
15.01.2008 - Informační den 7.RP na Masarykově universitě
01.02.2008 - Podpora výzkumu a vývoje v regionech v 7.RP
01.03.2008 - NMP partnerské dny Praha a Wroclav
31.01.2008 - Inteligentní Energie pro Evropu
12.03.2008 - Vzácné nemoci
14.01.2008 - Informační den o Marie Curie: schéma IAPP
02.02.2008 - Lidské embryonální kmenové buňky
17.01.2008 - Konference biomasy
07.02.2008 - Seminář COST ICT pro starší a postižené
19.12.2007 - Životní prostředí - informační dny
23.01.2008 - Český infoden ICT - Future & Emerging Technologies
23.11.2007 - Seminář k ustavování partnerství v ICT
04.12.2007 - Založení fóra Filantropie a financování vědy
27.11.2007 - COST workshop Uspokojení potřeb nadaných dětí a adolescentů
01.12.2007 - Etika ve výzkumu kmenových buněk
06.07.2008 - Representations of the Past: Writing of National Histories in Europe
30.11.2007 - KBBE - Informační den
23.11.2007 - Finanční řízení projektů 7.RP
15.11.2007 - Informační den pro Noc vědců 2008
30.11.2007 - Nadnárodní spolupráce v potravinách, zemědělství a biotechnologiích
17.12.2007 - Workshop ke třetí výzvě ICT
20.11.2007 - Evropské biokomunity
09.12.2007 - Mezinárodní konference RSS2007 – Bezpečnost na silnicích a simulace
06.12.2007 - European Offshore Wind konference a výstava 2007
14.11.2007 - Zemědělsko-potravinářský průmysl
11.11.2007 - Konference NANOVED o současných trendech v nanovědách
28.11.2007 - Duševní vlastnictví v 7. RP
30.10.2007 - 5. české dny pro evropský výzkum
24.10.2007 - Konference: Směrem k "post-uhlíkové společnosti"
12.12.2007 - Školení CASCADE
19.10.2007 - Biotec 2007
25.10.2007 - Nanoparticles for European Industry
19.10.2007 - Konference GridNets 2007
05.10.2007 - Konference Enable Grids for e-Science (EGEE 07)
23.10.2007 - Financování pro malé a střední podniky
18.10.2007 - Posílení inovací v MSP
23.10.2007 - Vývoj zdraví od rozšíření EU
11.10.2007 - eGovernment Interoperability
15.11.2007 - Konference a informační den Galileo
11.10.2007 - Konference Pasivní domy 2007
22.05.2008 - Jaderný palivový cyklus pro trvale udržitelnou budoucnost
12.11.2007 - 20. Světový energetický kongres
29.09.2007 - Konference Palenc 2007
22.11.2007 - ČR - partner pro spolupráci v agrobiotechnologiích
18.10.2007 - Konference Euro-Trans Days v Polsku
05.10.2007 - Konference “Renewable Energy – Island“
01.02.2008 - EUSEW 2008: Týden trvale udržitelné energetiky EU
09.11.2007 - Konference Balkans Intermodal & Logistics 2007
13.10.2007 - Výroční konference "Rehabilitation of Natural Areas 2007"
23.10.2007 - Konference na téma spolupráce ve vesmírných aktivitách napříč Evropou
21.09.2007 - Management ve výzkumu
11.10.2007 - Technické review Evropské technologické platformy vodík a palivové články
21.11.2007 - Nanotechnologická konference na vysoké úrovni
26.09.2007 - ERTRAC Konference - Evropská silniční doprava a změny klimatu
17.09.2007 - Finanční řízení projektů 7.RP
27.07.2007 - Informační den Single European Sky ATM Research
24.08.2007 - Letní škola přípravy a řízení mezinárodních VaV projektů EU
18.12.2007 - Konference Nanomateriály a nanovýroba
12.12.2007 - Investice do nanotechnologií v medicíně
27.09.2007 - Kongres EuroFIR
18.10.2007 - Workshopy Společného výzkumného centra EU v Praze
13.09.2007 - Vzácné nemoci
12.10.2007 - Konference Energy for Development 2007 v Portugalsku
27.08.2007 - Informační den SESAR
12.09.2007 - EURITRACK Workshop - detekce výbušnin v kontejnerech
26.07.2007 - Letní škola endokrinologie
21.06.2007 - Informační den Safer Internet+
06.07.2007 - Konference o kosmických vědách
14.09.2007 - Konference ELSF-ESF: Výzkumná infrastruktura pro živé vědy
29.06.2007 - Informační den eParticipation
13.09.2007 - Evropská konference v letectví a kosmonautice
22.06.2007 - DESCA - Zjednodušená modelová konsorciální dohoda pro 7.RP
05.09.2007 - Konference o migraci a rozvoji
21.09.2007 - Vitamíny 2007
08.06.2007 - Jak získat prostředky ze 7. RP?
15.06.2007 - Zelený týden
13.06.2007 - Seminář o finančních pravidlech 7.RP
16.05.2007 - Informační den o akcích Marie Curie v 7.RP - IAPP
27.06.2007 - K budoucím výzvám v zemědělském výzkumu v Evropě
15.05.2007 - Konference: Etika, výzkum a globalizace
07.06.2007 - Seminář Malé a střední podniky v 7. RP
29.09.2007 - Letní škola Fyzika fukčních mikro a nanostruktur
29.06.2007 - Letní škola Nano2Life
24.08.2007 - Letní škola nanomateriálů v holandském Utrechtu
24.05.2007 - Informační den eCONTENT+ v Praze a Lucemburku
18.10.2007 - Nano pro 3. tisíciletí - Nano pro život
03.09.2007 - 22. evropská fotovoltaická konference
21.05.2007 - ICT pro management ŽP a energetickou účinnost
31.08.2007 - Letní škola "Vědecký a inovační management"
05.06.2007 - Advanced Building Materials and Technologies
19.04.2007 - Informační den programu Inteligentní energie - Evropa
27.07.2007 - Letní škola duševního vlastnictví
21.06.2007 - EuroNanoforum 2007
04.10.2007 - Společnost a bezpečnost - 3. bezpečnostní konference Insbruck
27.06.2007 - Technologická platforma Udržitelné nerostné zdroje
30.05.2007 - Školení pro mladé výzkumníky v oblasti management výzkumu
14.09.2007 - Budoucí bezpečnost - 2. bezpečnostní konference Karlsruhe
25.04.2007 - Informační den priority Zdraví
17.05.2007 - Evropské fórum "Věda a budoucnost Evropy"
22.03.2007 - Seminář Trvale udržitelná města
20.03.2007 - Seminář o evropské trvale udržitelné energetické politice
23.03.2007 - Informační den o výzvě na vytvoření sociální platformy
23.05.2007 - Infoden Networked Embedded and Control Systems
29.03.2007 - Workshop o vodíkem poháněné dopravě v Praze
14.03.2007 - EU RFID FORUM 2007
28.09.2007 - Letní škola Etické, právní a sociální aspekty v nanobiologii a nanomedicíně
15.03.2007 - Konference ke kosmickému výzkumu 7.RP
13.04.2007 - Eastern European eGovernment Days
29.03.2007 - Central Eastern European Biofuels Sustainable Day
27.02.2007 - Infoden AIMEN Technology Centre a VaV v metalurgii
16.05.2007 - Konference Lesnické technologické platformy v Hanoveru
02.03.2007 - Informační den o účasti organizací občanské společnosti v 7.RP
11.05.2007 - Vliv základního výzkumu na společnost a ekonomiku
26.02.2007 - Informační den Bezpečná IT infrastruktura
14.03.2007 - Informační den "Výzkum a MSP v 7.RP"
11.05.2007 - 15. evropská konference o biomase
22.07.2008 - ESOF2008
14.03.2007 - Setkání průmyslu na téma "Nanotechnologie"
18.04.2007 - Perspektivy pro POTRAVINY 2030
01.03.2007 - Business tréning v biotechnologiích
08.03.2007 - SusChem stakeholder meeting
12.03.2007 - Networking pro MSP v oblasti Životní prostředí
29.03.2007 - Nanotech Severní Evropa 2007
01.06.2007 - Konference Elektrická silniční doprava
05.03.2007 - EARPA mobility workshop
24.01.2007 - Workshop na tvorbu konsorcii v mikro/nanomanufacturing
30.01.2007 - Spolupráce v VaVaI v lesnickém a dřevařském průmyslu v 7.RP
09.02.2007 - Workshopy 7.RP v bezpečnostním výzkumu
16.01.2007 - Workshop 7.RP v letectví
02.02.2007 - Informační den programu Intelligent Energy Europe
14.02.2007 - Informační den Energie a doprava
06.02.2007 - Informační den e-Infrastructures
25.01.2007 - Informační den Kognitivní systémy, interakce, robotika, digitální knihovny a informace
07.03.2007 - Informační den Embedded Systems a Computing Systems
16.01.2007 - Informační den eInclusion
01.02.2007 - Informační den pro předkladatele projektů v oblasti ICT
01.02.2007 - Informační den Vodík a palivové články v Praze
12.01.2007 - Informační den ICT v Praze
16.02.2007 - Konference o vědeckých publikacích
22.01.2007 - Informační den "Věda ve společnosti" a "SSH"
15.01.2007 - Informační den o výzvě "Noc vědců 2007"
22.03.2007 - Školení malých a středních podniků do 7.RP
27.04.2007 - Konference zdravotní [informační] sítě
30.01.2007 - Evropská konference ICT Istanbul 2007
10.05.2007 - Konference Trvale udržitelné sousedství
15.01.2007 - Informační den o "Životním prostředí"
27.03.2007 - Evropská konference o bezpečnostním výzkumu 2007
16.01.2007 - Německé zahájení 7.RP
16.01.2007 - Výzkum kvality vzduchu v 7. RP
28.11.2006 - Environmentální výzkum pro MSP
05.12.2006 - Středoevropské vědecké dny 2006
07.11.2006 - Workshop o ověřování environmentálních technologií pro rekultivaci/remediaci
09.11.2006 - Seminář o genderové problematice v oblasti VaV
21.11.2006 - Sociální výzkumné platformy
10.11.2006 - Endokrinní poruchy - seminář
12.10.2006 - Zahájení 7.RP "Dnes je budoucnost" ZRUŠENO
12.10.2006 - Evropský týden regionů a měst
09.11.2006 - Infekční nemoci - konzultace
20.10.2006 - Konference na téma Biorafinérie
19.10.2006 - Metody výpočetní techniky v systémové biologii
03.10.2006 - ELSA - Excelence ve vědách o živé přírodě
06.10.2006 - Třetí valná hromada TP pro vodíkové/palivové články
23.09.2006 - Noc vědců 2006
07.10.2006 - Workshop o molekulárních cílech pro léčbu rakoviny
18.10.2006 - Investovat do výzkumu a inovací: evropské zkušenosti v severském kontextu
30.11.2006 - První valná hromada technologické platformy ENIAC
17.11.2006 - Konference Úspěšné malé a střední podniky
13.09.2006 - Genomika a chov zvířat
26.10.2006 - Nano a mikrotechnologie v potravinářském průmyslu
12.10.2006 - Nanotechnologie a chytré textilie pro průmysl a módu
30.11.2006 - Investování do nanotechnologií v lékařství
17.09.2006 - Genomika a rakovina
27.08.2006 - Polyfenoly
03.10.2006 - In vivo RNAi technologie
10.11.2006 - Sympózium o léčbě rakoviny
30.11.2006 - Evropská konference o stárnutí
05.09.2006 - Komunikace mezi roboty a lidmi
27.08.2006 - Seminář o mořských vrtech
05.09.2006 - Nanotechnologie pro život
27.08.2006 - Vitamins 2006
27.08.2006 - Evropská včelařská konference
19.09.2006 - E-COMM-LINE 2006 konference v Bukurešti
13.09.2006 - Dopad strategie eGovernment v Evropě
03.10.2006 - Biotechnologie a morální stránka zdraví
28.08.2006 - 1. Evropský chemický kongres
23.11.2006 - IST 2006: Strategies for Leadership
10.10.2006 - Konference Manufuture 2006
22.09.2006 - Směrem k evropské digitální knihovně
27.08.2006 - Workshop Získávání a management duševního vlastnictví
20.10.2006 - Evropské fórum o nanovědách
20.10.2006 - Networkovací akce Evropské platformy vědkyň
30.11.2006 - Ženy a mladí ve vědě ve střední a východní Evropě
29.09.2006 - Letní škola Technologie skladování vodíku
28.11.2006 - Konference Energie ze dřeva a Paliva budoucnosti
08.11.2006 - Workshop Komponenty a technologie pro obranu a bezpečnost
07.07.2006 - Nové technologie v potravinářství
12.07.2006 - 5. fórum evropské neurovědy
10.10.2006 - První mezinárodní fórum vodíkové energie v Budapešti
21.06.2006 - Směrem k jednotnému evropskému informačnímu prostoru
22.06.2006 - Zlepšení a monitorování kvality života ve velkých chudých městských oblastech
14.07.2006 - Mezinárodní biotechnologický kongres
30.06.2006 - Informační technologie pro biomedicínu
15.06.2006 - Konference EXPO TRA 2006
30.06.2006 - REGinNET, Vaše brána k novým evropským regionům
19.06.2006 - Konference "Numbers One in Interchange - Czech and European Experience"
11.06.2006 - 2. Veletrh evropského výzkumu a inovací
31.05.2006 - Mezinárodní workshop o eInclusion v 7.RP 31.5. 2006 v Bruselu
08.06.2006 - Zahajovací konference Technologické platformy pro biopaliva
01.06.2006 - Risk-Sharing finanční mechanismy Komise a EIB
30.05.2006 - Intelligent Energy Europe, výroční konference a informační den
07.06.2006 - Konference Inovace v biovědách pro zdraví zvířat i lidí v 7.RP
22.05.2006 - Konzultace: Priority v životním prostředí a zdraví v 7.RP
16.06.2006 - Regionální inovace ve střední Evropě: Příklad z olomouckého regionu
07.06.2006 - Konference Doprava v 7.RP
16.05.2006 - Regionální inovace ve střední Evropě: Příklad z olomouckého regionu
26.04.2006 - Financování výzkumu: národní a evropské možnosti
17.05.2006 - Mikro a nanotechnologie
28.06.2006 - Mezinárodní partnerské setkání v oblasti průmyslového využití mikroorganismů
03.05.2006 - Lesnická a dřevařská technologická platforma - Implementace SRA
02.06.2006 - Trh práce pro výzkumníky: Evropa jako magnet?
03.06.2006 - 7.konference EC SAUVEUR - Zachráněné kulturní dědictví
30.03.2006 - Konference "Financování obcí a regionů v ČR a SR Evropskou investiční bankou"
17.05.2006 - 12. Evropská konference "Informační systémy v zemědělství a lesnictví"
03.04.2006 - 9. konference Internet ve veřejné správě
28.03.2006 - Konference na téma: Jak podávat a řídit IST projekty v 7.RP
20.03.2006 - South Africa - Czech Republic R&D Collaboration Day
25.04.2006 - 2. konference projektu 6RP TRACE (sledování pohybu potravin) v Praze
16.03.2006 - Česká republika - Inovativní model nové generace
19.05.2006 - 1. valné shromáždění Evropské fotogalvanické technologické platformy
12.05.2006 - Dva workshopy o pasivní bezpečnosti vozidel:
03.04.2006 - Výstava "Umělá inteligence ve stopách Golema" Katedry kybernetiky FEL CVUT
17.05.2006 - Hledání partnerů v potravinovém, zemědělském a biotechnologickém výzkumu
15.03.2006 - Konference na téma: Jak podávat a řídit IST projekty v 7.RP
05.05.2006 - Konference o Technologických platformách ve Vídni
16.05.2006 - Evropská konference "Re-searching Women in Science and Technology"
13.03.2006 - Třetí výroční světová konference o bezpečnosti
22.03.2006 - Prezentace "Technologie recyklace odpadů", Brusel 22.02.06
28.03.2006 - Konference na podporu filantropie ve vědě "Giving for Research for Europe"
22.02.2006 - Prezentace "Technologie recyklace odpadů"
07.03.2006 - Konference "Vývoj a technologie" Evropské obranné agentury
21.02.2006 - Diskuse o sociální a rodinné politice ČR v kontextu EU
12.04.2006 - Konference pro stážisty Marie Curie
10.03.2006 - 7.Rámcový program v automobilovém výzkumu
23.02.2006 - Třetí výroční světová konference o bezpečnosti
12.02.2006 - Nástroje EIB a EIF na podporu VaV a inovací v 7.RP a CIPu
15.05.2006 - Konference Zapojení nových členských zemí: spolupráce v leteckém výzkumu
11.01.2006 - Nástroje EIB a EIF na podporu VaV a inovací v 7.RP a CIPu
14.01.2006 - Finanční rámec na 2007-13 a jeho implikace pro VaV
12.02.2006 - Konference o budoucnosti sociálních a humanitních věd v Evropě
12.01.2006 - Priority rakouského předsednictví v roce 2006
21.02.2006 - Evropská konference o bezpečnostním výzkumu, Vídeň 20-21.02.06
10.12.2005 - Cercle Tchèque - 7.RP EU a projekty "Regions of Knowledge", Brusel 24.11.05
02.01.2006 - Konference "Fondy a programy EU-nové horizonty pro podnikatele", 6-7.12.05
07.12.2005 - Konference "Communicating European Research", Brusel 14.-15.11.05
10.12.2005 - Konference "Sociální a humanitní vědy v Evropě", Brusel 12-13.12.05
13.12.2005 - Prezentace regionu Severovýchodní Čechy, Brusel 09.11.05
23.11.2005 - České dny pro evropský výzkum Praha 25-27.10.05
09.11.2005 - Seminář "Výzkum v Evropě: Možnosti financování pro absolventy a postdoky", Praha 09.11.05
30.11.2005 - Round Table & Lunch Workshop, Brusel 19.10.05
20.10.2005 - Seminář "Aktivity a technologie pro sociální potřeby stárnoucí populace", Brusel 19-20.10.05
23.11.2005 - Workshop "Digitální zapojení a účast", Brusel 23.09.05
30.11.2005 - Seminář o simplifikaci v 7.RP, Brusel 08.09.05
23.09.2005 - Workshop "Digitální zapojení a účast", Brusel 23.09.05
07.10.2005 - Infoden "Intelligent Energy - Europe", Brusel 07.10.05
zpět