Tato sekce zahrnuje základní odkazy na mezinárodní výzkumné programy a financování mimo 7. Rámcový program pro VaV.

 

  • KATEGORIE

 

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

PROGRAMY MEZIVLÁDNÍ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY MIMO EVROPSKOU UNII

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

Oficiální přehled evropských grantů a programů

Oficiální přehled evropských veřejných zakázek

 

  • KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

 

ec.europa.eu/cip - Program pro konkurenceschopnost a inovace CIP (DG Enterprise)

   - Podnikání a inovace [EIP]

   - Podpora ICT politik [ICT]

   - Inteligentní energie Evropa [IEE] 

 

cordis.europa.eu/coal-steel-rtd - Výzkumný fond uhlí a oceli (DG Research)

 

ec.europa.eu/environment/life/... - Life+ (DG Environment)

 

ec.europa.eu/environment/civil/... - Program civilní ochrany (DG Environment)

 

ec.europa.eu/information_society... - Bezpečnější internet+ (DG Information & Communication)

 

ec.europa.eu/information_society... - eContent+ (DG Information & Communication)

 

ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm - Marco Polo (DG Transport & Energy)

 

ec.europa.eu/health... - Zdraví (DG Health & Consumer Protection)

 

eacea.ec.europa.eu/index.htm - Celoživotní vzdělávání, Kultura, Média, Občanství, Mládež (DG Education & Culture)

 

www.jrc.ec.europa.eu - JRC (Společná výzkumná centra)

 

ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm - EuropeAid (Projekty rozvojové pomoci)

 

  • PROGRAMY MEZIVLÁDNÍ SPOLUPRÁCE

 

www.esf.org - ESF (Evropská vědecká nadace)

 

www.cost.eu - COST (Spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu)

 

 

www.eureka.be - EUREKA (Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu)

 

www.eiroforum.org - EIROforum (Spolupráce mezivládních vědeckovýzkumných organizací)

 

eda.europa.eu - EDA (Evropská obranná agentura)

 

www.esa.int - ESA (Evropská kosmická agentura)

 

  • PROGRAMY MIMO EVROPSKOU UNII

 

www.hfsp.org - Human Frontier Science Program v živých vědách (G7, Australie, Korea)

 

www.nato.int/science - Science for Peace & Security Program (NATO)

 

www.eeagrants.org - Finanční mechanismy Norska a EEA

 

  • TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

 

cordis.europa.eu/technology-platforms - TPs na CORDISu