Tato sekce zahrnuje základní odkazy na české organizace v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

 

  • KATEGORIE

 

NÁRODNÍ ORGANIZACE

PROFESNÍ ASOCIACE

VaV DATABÁZE

 

Zpravodaj Věda a média

Periodika Technologického centra

 

  • NÁRODNÍ ORGANIZACE

 

www.businessinfo.cz - Info o výzkumu, vývoji a podnikání

 

www.vyzkum.cz - Info Rady vlády pro výzkum a vývoj

 

www.gacr.cz - Grantová agentura ČR

www.cas.cz - Akademie věd ČR

www.radavs.cz - Rada Vysokých škol

crc.muni.cz - Česká konference rektorů

 

www.ninet.cz - Národní informační síť pro Rámcové Programy EU

 

  • PROFESNÍ ASOCIACE

 

www.spcr.cz - Svaz průmyslu a dopravy

 

www.amsp.cz - Asociace malých a středních podniků a živnostníků

 

www.hkcr.cz - Hospodářská komora ČR

 

www.aipcr.cz - Asociace inovačního podnikání ČR

 

www.avo.cz - Asociace výzkumných organizací

 

www.alv-cr.cz - Asociace leteckých výrobců ČR

 

www.aobp.cz - Asociace obranného průmyslu ČR

 

www.czechspace.cz - Česká kosmická kancelář

 

www.ictu.cz - Sdružení pro informační společnost

 

www.czechbio.org - Asociace biotechnologických společností ČR

 

  • VaV DATABÁZE

 

www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610 - Informační systém VaV úřadu vlády

 

www.czechrtd.info/rtd-institutions- Databáze českých pracovišť VaV

 

www.techprofil.cz - Databáze českých pracovišť VaV

 

rvvi.msmt.cz - Databáze veřejných výzkuných institucí (hlavně AVČR)

 

www.ideal-ist.cz - Databáze českých pracovišť v oblasti ICT

 

www.fzu.cz - Databáze českých pracovišť v oblasti NMP (Fyzikální ústav AVČR)

 

www.gate2biotech.com - Databáze českých pracovišť v oblasti BIO (Jihomoravské inovační centrum)

 

www.czelo.cz/... Pharmaceutika a biotechnologie v ČR (TC AVČR)

 

www.ibot.cas.cz/biop - Bioplatforma (Botanický ústav AVČR)

 

http://www.czechspace.cz/civicrm... - Databáze kosmického průmyslu (Česká kosmická kancelář)

 

www.cdv.cz/rko_db - Dopravní databáze (Regionální kontaktní organizace Brno)

 

www.cdv.cz/text/idata.htm - Dopravní databáze (Centrum dopravního výzkumu)

 

www.avo.cz/databaze - Databáze inovačních pracovišť (Asociace výzkumných organizací)

 

www.cai.cz - Databáze akreditovaných pracovišť a laboratoří

 

www.spcr.cz - Databáze oborových svazů (Svaz průmyslu a obchodu)

 

www.svtp.cz/katalog- Vědeckotechnologické parky ČR

 

www.prumyslove-zony.cz/seznam-prumyslovych-zon- Databáze průmyslových zón ČR

 

exporters.czechtrade.cz/en/company-catalogue - Databáze českých vývozců

 

www.spacefacts.de/english/links.htm - Databáze národních leteckých agentur

 

www.itrd.org - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu